Pasi

Level 18
 • 10036Posts
 • 495Oplossingen
 • 5557Likes

Leidraad voor TP-Link DECO

 

1 – Deze leidraad ( v3 ) is gemaakt voor De Deco M4, maar geldt vaak ook voor andere type Deco’s. De reden voor deze leidraad is om alle eigenaren van een Deco set, enig inzicht te geven hoe de set het beste geplaatst kan worden en hoe deze aan te sluiten. Om zo ‘beginners’ fouten te voorkomen, niet iedereen is tenslotte technisch.

De M4 is een basic mesh wifi set, voor weinig geld. Die voor normale gebruikers en voor standaard zaken zoals internetten/mail lezen/browsen en films bekijken prima werkt. Voor zwaarder gebruik ( veel en/of zware downloads en/of heel veel gebruikers tegelijkertijd ) zijn andere, duurdere sets wellicht beter.

Is de Deco M4 set geheel bekabeld aangesloten, dan presteert de set goed. Want dan gaat o.a. de onderlinge verbinding tussen de stations ( de BackHaul genoemd ) over die netwerkkabel en heeft zo de beste/snelste/stabielste verbinding.

Het zwakke punt van de set is, als men de stations onderling met wifi verbindt. Want deze set heeft voor wifi geen afzonderlijk BH om de stations onderling te verbinden, maar gebruikt daarvoor dan een gedeelte van de bandbreedte van de gebruiker. Het gevolg is dat de bandbreedte voor de gebruiker gehalveerd wordt, waardoor de maximaal haalbare data doorvoer ook gehalveerd wordt. Of u die halvering van de data doorvoer merkt, is o.a. afhankelijk hoe druk het in de Deco-'lijn' is. Gaat daar nauwelijks data over, dan merkt u daarvan waarschijnlijk geheel niets. Is het erg druk, dan zal het merkbaarder zijn.

Bent u van plan deze set m.b.v. wifi onderling aan te sluiten en wilt u dan vaak zware downloads via die verbinding doen, dan zou dat een reden kunnen zijn om toch te overwegen om de set geheel bekabeld aan te sluiten of om een duurdere set te kopen.

De MESH functie in de set, voorkomt dat u steeds handmatig moet overschakelen als u met uw smartphone ( /tablet/laptop/.. ) door het huis loopt. De functie zorgt ervoor dat uw smartphone altijd automatisch verbonden is met het sterkste Deco station.

Is uw huis erg groot en heeft u aan 3 wifi stations te weinig, dan kan u losse/extra Deco stations gewoon toevoegen aan uw netwerk.


2 - Ontwerp: Het eerste Deco station moet altijd m.b.v. een netwerkkabel aangesloten worden op de Ziggo Modem/Router, maar dat geldt niet voor de andere stations. Hoe die kunnen/moeten worden aangesloten, is afhankelijk van in welke mode de Deco set worden ingesteld.

De ZMR kan in router- of in bridge mode staan. Standaard staat de ZMR in router mode en dan kan de Deco in AccessPoint- ( of voor geavanceerd gebruik in router- ) mode. Staat de ZMR in bridge mode ( geavanceerd gebruik ) en de Deco set is rechtstreeks op de ZMR aangesloten, dan moet de Deco set in router mode.
Overigens: als de ZMR in bridge mode staat, dan is maar 1 netwerkpoort op de ZMR actief en is IPv6 uitgeschakeld.

Het beste kan u station 2 en 3 natuurlijk volledig bekabeld aansluiten, omdat dit de beste/stabielste/snelste BH geeft, wat u weer de snelste data doorvoer oplevert. Maar ook een mix van bekabeld en wifi is mogelijk, maar dan wel met de al eerder genoemde beperking ( zie punt 1 ).

Ziet u geen mogelijkheid om stations 2 en 3 bekabeld aan te sluiten, vindt u dat te moeilijk of niet nodig, dan kan u in feite verder lezen met “4 Plaatsing van de stations”, maar dan mist u ook de onderstaande informatie.

Kan u stations 2 en/of 3 wel bekabeld aansluiten, dan worden de aansluit mogelijkheden bepaald, door in welke mode de Deco set staat.

Staat de Deco set in router mode, dan moeten alle Deco stations netwerk-technisch in één lijn achter de eerste Deco ( = main/master ) aangesloten worden. Zie voorbeeld 1.

Staat de Deco set in AP mode, dan is alles veel gemakkelijker. De Deco stations zijn nu in feite losse wifi stations, die samen één mesh netwerk vormen. U kan nu de stations bekabelen/aansluiten zoals u wilt. U kan b.v. alle stations ook parallel koppelen op de netwerkpoorten van de ZMR of via een extra switch of een mix van beide, zie voorbeeld 2.

In AP mode worden alle router functies uitgeschakeld, de enige beperkende functie die nog wel aanwezig is, is de ‘Zwarte lijst’. Verder wordt/zou/moet alles wat ontvangen wordt, ook weer 100% transparant worden verzonden.

TP-link gaat in al haar documentatie/voorbeelden/FAQ’s er vanuit, dat de set in router wordt gebruikt en AP mode wordt slechts besproken als een aanwezige optie. Omdat alle voorbeelden en antwoorden vanuit dat standpunt worden bekeken/gegeven, zal een vraag over AP-mode vaak negatief worden beantwoord. Als het niet in de documentatie staat en de helpdesk medeweker weet het zelf ook niet, dan is het antwoord natuurlijk altijd: ‘…niet mogelijk…’.


Update 5 jan. 2021: Het parallel aansluiten van de Deco’s op een Arris ZMR blijkt niet te werken. Uit een opmerking van Ziggo mod Mark blijkt, dat Ziggo bij Arris e.e.a. laat uitzoeken. Hebt u een Arris ZMR, dan moet u de Deco's aansluiten volgens voorbeeld 1. Leest u toch gewoon door.


3 - Bekabeling: Gebruikt u voor netwerkkabels minimaal cat5e, beter is cat6 of hoger, die zijn tegenwoordig bijna net zo goedkoop. Gaat u kabels leggen met het oog op de toekomst, dan zijn er ook netwerkkabels met extra afscherming te koop. Die extra afscherming kost maar een paar euro extra en dat is m.i. altijd een goede investering. Kijkt u hier eens m.b.t. welke type kabels er zijn.

Veel huizen hebben een ‘koker’ die van beneden naar boven loopt ( voor o.a. gas, drinkwater en afvoer ) of een niet gebruikte schoorsteen. Beide zijn ideaal om netwerkkabels door/langs te leggen. Ook is het soms mogelijk om een netwerkkabel door een vloerdoorvoer van een cv-leiding te leggen, waardoor u eenvoudig naar een andere etage kan.
Iemand op dit forum heeft zelfs een Deco station via een powerline verbinding aangesloten.
 

4 - Plaatsing van de stations: Sluit u de stations m.b.v. netwerkkabels aan, gebruikt u die kabellengte dan ook om de stations zo centraal mogelijk in huis/kamer te plaatsen.

Zoals gezegd moet het eerste Deco station ( = de master ) altijd m.b.v. een netwerkkabel worden aangesloten, maar de door TP-link meegeleverde netwerkkabel is wel erg kort. Als u daarvoor een langere netwerkkabel gebruikt, dan kan het station centraler in de kamer geplaatst worden, waardoor het wifi bereik beter kan worden afgestemd op de vorm van uw huis.

Waar u de master plaatst, dat is geheel afhankelijk van de lengte van de netwerkkabel en dat zou b.v. ook op zolder kunnen zijn.
Dikke muren/plafonds met betonijzer en grote ijzeren voorwerpen kunnen voor wifi een spelbreker zijn. Een station naast een magnetron of koelkast is niet optimaal, want deze creëren vaak een slechte/blinde hoek.

Gebruikt u wifi om de stations onderling te verbinden, dan moet u de onderlinge afstand zo klein mogelijk houden. Hoe korter de onderlinge afstand, hoe beter/sneller de BH, wat uiteindelijk uw data snelheid ten goede komt. U kan dan b.v. de stations recht boven elkaar ( per etage ) zetten, om zo de onderlinge afstand tot een paar meter beperkt te houden.

Een ander onderwerp is het aantal stations. Velen staren zich tegenwoordig blind op maximale waarden, die vaak alleen te behalen zijn, als men op meerdere apparaten tegelijkertijd test en dan de resultaten optelt. Dat is niet echt realistisch en heeft eigenlijk ook weinig waarde. Niet overal is de maximaal mogelijk download noodzakelijk.
B.v. in ons huis ( begane grond, 1 etage en een zolder, alles met dikke betonnen vloeren met betonijzer ) staat de master centraal op de begane grond en hangt op zolder station nummer 2. Nummer 3 heb ik niet en toch is op de tussen etage ( = 1ste etage ) meer dan voldoende signaal om, zonder haperingen een internet film te bekijken. Uiteindelijk is het ook niet nodig om in een ‘wifi-magnetron’ te wonen en hoe minder wifi stations, hoe beter de wel aanwezig wifi stations kunnen werken.
 

5 - Setup/configuratie: Zodra de stations zijn geplaatst en aangesloten, is de set klaar voor configuratie. Zet u eerst alle stations uit. Zet daarna het eerste station ( = de master ) aan en voeg deze in de app toe. Daarna volgen de andere stations, de volgorde daarvan is als volgt: eerst alle bekabelde en daarna de via wifi verbonden stations. Zet een station aan en voeg deze direct toe. Herhaal dit voor alle stations.

TP-Link heeft voor Ziggo een korte handleiding gemaakt. Of u regel 11 uitvoert, is natuurlijk afhankelijk in welke mode u de Deco set gaat gebruiken. Dat geldt ook voor de opmerking m.b.t. het aansluiten, in regel 13.
U kan natuurlijk ook de installatie film van TP-Link bekijken, dan ziet u ook voorbeelden wat de installatie nog makkelijker maakt.

Normaal gesproken is de eerste volledige configuratie van de Deco set binnen zo’n 20 minuten gedaan. De duidelijke en eenvoudige app. ( Android / Apple ) voert u langs alle benodigde stappen.

Als alle stations zijn toegevoegd en uw hebt voor AP mode gekozen, dan nu pas set in AP mode zetten. U ziet hier hoe dat moet.

Mocht daarna blijken dat u toch nog iets belangrijks wil aanpassen en/of veranderen, dan is het een kwestie van de gehele set resetten/verwijderen vanuit de app, eventueel nogmaals de stations handmatig resetten, alles uitzetten en daarna de stations stuk voor stuk aanzetten, m.b.v. de app opnieuw toevoegen en binnen no-time is de nieuwe opzet actief.

Nadat alles is geïnstalleerd en geconfigureerd, kan u gaan testen. Daarbij moet u rekening houden, dat de snelheid van uw wifi verbinding wat anders is, dan de down/up-load snelheid van het internet. B.v. uw smartphone kan best 100% wifi ontvangst hebben met 866 Mbps wifi verbinding, maar als u een 50Mbps Ziggo internet abonnement hebt, dan zal de data doorvoer natuurlijk nooit hoger worden dan 50Mbps.
Hebt u een Windows laptop, dan kan u met het DOS/CMD commando ‘Netsh WLAN show interface’ controleren, wat de snelheid is van de wifi verbinding is. Kanalen t/m 13 zijn de 2,4GHz frequentie band, hogere kanalen zijn de 5GHz freq. band. Voor 2,4GHz wifi is b.v. een 72Mbps een prima/snelle verbinding, terwijl voor 5GHz 866 Mbps maximaal is. De laatste waarden zeggen echter niets over de werkelijke data doorvoer, want die is o.a. natuurlijk ook afhankelijk van uw internet abonnement.


6 - Wifi uitzetten op de ZMR. Dit is niet noodzakelijk, maar het Deco Mesh systeem zorgt er o.a. voor, dat handmatig overschakelen niet meer nodig is, als u door het huis loopt. Echter, laat u wifi op de ZMR aanstaan en uw smartphone is toevallig wel daarmee verbonden, dan proberen beide de verbinding in stand te houden totdat deze helemaal instort en er ondertussen allang geen bit meer overheen komt. U hebt dan allang last van een trage wifi verbinding en het kopen van deze mesh wifi set was juist om o.a. dat te verbeteren.
Wilt de wifi op de ZMR wel blijven gebruiken voor b.v. één apparaat, dan moet u op alle andere apparaten dát ZMR netwerk verwijderen ( “vergeten” ).


7 - Allerlei. Dit is een verzameling van allerhande opmerkingen en weetjes.
-Een TP-link handleiding kan u hier vinden.
-De Deco heeft een optie, waarmee u de leds op een zelf ingestelde tijd uit/aan kan zetten.
-Het is mogelijk om de 2,4GHz of de 5GHz band uit te zetten, maar niet beide tegelijkertijd.
-Beide wifi banden ( 2,4GHz en de 5GHz ) hebben altijd dezelfde SSID/naam.
-U kan alle type Deco’s mixen in/tot één netwerk, maar het ‘hoogste’ type moet dan altijd de master zijn. In deze volgorde: X60 > M9 Plus > X20/W3600 > P9 > P7 > M5/M1300 > M4R/E4R/W2400/AC1200 > S4.
-Het is het natuurlijk niet verplicht om alle stations in 1 netwerk te plaatsen. U kan de set natuurlijk ook splitsen en zo 2 of 3 afzonderlijke netwerken maken.
-Bij ‘vreemde’ problemen, altijd de gehele set resetten vanuit de app en daarna de stations nogmaals handmatig resetten, voordat u de set opnieuw instelt/configureert.
-Gebruikt u de Deco als router, dan verbindingstype instellen als ‘Dynamisch IP’
-IoT apparatuur ( en 'goedkope' IP apparatuur ) hebben wel eens problemen om te verbinden met moderne wifi netwerken. Dan kan o.a. worden veroorzaakt, omdat deze vaak een beperkte setup/mogelijkheden hebben. Tevens voldoen deze apparaten soms ( vaak ) niet 100% aan de/een standaard of hebben ze niet de ‘volledige’ hardware, waardoor het verbinden met o.a. een modern Mesh netwerk soms erg lastig kan gaan.

 

Voorbeelden: 

Voorbeeld 1


 

Voorbeeld 2

 

 

637 Reacties
RoWi.

Level 20
 • 18300Posts
 • 764Oplossingen
 • 6252Likes

Enkel ten dele bij wifi wordt veel bepaald door de zwakste schakel meestal de cliënt, mijn tablet heeft weinig voordeel als ik twee x60 of x90 modellen afneem. De meerwaarde zit in de 3 banden waardoor die modellen op volle snelheid via wifi communiceren. Dat staat los van wifi6.

Pasi

Level 18
 • 10036Posts
 • 495Oplossingen
 • 5557Likes

@DON PAPA  schreef:

...Twee WiFi6 deco's maken ook met elkaar verbinding via WiFi6 (mits je ze draadloos met elkaar in verbinding staan) zodat ze een hogere snelheid en betere verbinding onderling hebben. Daar kan je andere apparatuur dus ook voordeel aan hebben, zonder dat ze WiFi6 hebben 😉


Ja, daar hebt je gelijk in.

Maar m'n huidige ( bekabelde ) M4's zijn snel zat, dus kan ik rustig wachten totdat wifi-6 mainstream is geworden is en daardoor veel goedkoper. Pas dan, t.z.t. als het voor mij echt nut heeft, ga ik iets anders kopen.

DON PAPA

Level 17
 • 3856Posts
 • 61Oplossingen
 • 3285Likes

@RoWi. Schreef: mijn tablet heeft weinig voordeel als ik twee x60 of x90 modellen afneem.

 

Klopt, maar als je een groot gezin hebt waar bijna elk gezinslid met zo'n zelfde tablet rond loopt, en er ook nog veel andere WiFi apparaten van het WiFi netwerk gebruik maken. Dan kan zo'n zelfde tablet er opeens wel voordeel aan hebben. Iedereen zal voor zich zelf daarom moeten uitvogelen of zo'n duurdere X set met WiFi6 voordelen op levert. Ik gaf alleen aan dat deze X set met WiFi6 ook voordeel "kan" opleveren als je helemaal geen WiFi6 apparaten in huis hebt. 

 

Ik heb zelf bijvoorbeeld voor de X60 gekozen omdat ik steeds meer WiFi apparaten in huis krijg sinds ik het huis smart aan het maken ben met een Homey, en steeds meer data-verkeer op mijn thuisnetwerk krijg, en niet omdat ik toevallig een smartphone heb die WiFi6 heeft.

RoWi.

Level 20
 • 18300Posts
 • 764Oplossingen
 • 6252Likes

Ik zou zelf ook het beste op de markt kiezen of aanbevelen, toch is het budget ook bij mij doorslaggevend dan wint toch de M4 set huren.

 

Kijk dat is dus een deel van het probleem, huizen smart maken. Alles via wifi wat ook bedraad kan. Het is uiteraard prima, maar, wel de reden dat de wifi banden steeds voller raken. 

 

Dit is puur in het algemeen bedoeld, we zijn met zijn allen de oorzaak van het wifi probleem. Weer een pure luxe probleem.

DON PAPA

Level 17
 • 3856Posts
 • 61Oplossingen
 • 3285Likes

@RoWi. Schreef: Kijk dat is dus een deel van het probleem, huizen smart maken. Het is uiteraard prima, maar, wel de reden dat de wifi banden steeds voller raken. 

 

En daarom hebben ze nu juist WiFi6 uitgevonden, omdat die veel effiënter met zijn wifi-netwerk omgaat. Wifi6 heeft bijvoorbeeld minder last van andere Wifi6 netwerken, omdat Wifi6 in staat is om het verkeer van andere routers en modems te herkennen en te negeren. En zo zijn er nog wel meer voordelen bij WiFi6 ten opzichte van WiFi5. 

 

Ja en over de voor en nadelen van smart huizen maken, kunnen we nog wel een hele topic vullen, maar daar zijn al genoeg andere forums voor te vinden 😉

FreMariska

Level 2
 • 8Posts
 • 0Oplossingen
 • 3Likes

Hallo,

 

Graag zou ik wat advies willen mbt tot de m4 deco en de ziggo router.  We hebben nu al een poosje de m4 deco, deze is rechtstreeks verbonden met de ziggo router en de 2e en 3e box zijn draadloos verbonden met elkaar. Echter klagen onze puberzonen dat het internet op zolder niet heel goed is, wat klopt! Toen we ons huis gingen bouwen hebben we vanaf de meterkast gelijk extra internet kabels naar de 1e en 2e verdieping gebracht. Echter is het zo dat de deco box natuurlijk maar 1 poort heeft of ik moet hem in AP Modus zetten zoals ik had gelezen. 

 

Wat is het beste wat we kunnen doen?

Er liggen dus al kabels van de meterkast naar de verdiepingen. Eventueel zou het mogelijk zijn om van verdiepingnaar verdieping nog een kabel te trekken maar liever niet. 

 

Liefst natuurlijk super snel internet.

Is de enige optie nu om de deco in AP Modus te zetten en alle internetkabels via de ziggo modem te laten werken? En eventueel een switch op deco 3 te zetten zodat vanuit daar naar hun playstation / computer een rechtstreekse kabel kan worden getrokken mocht de wifi nog niet goed genoeg voor ze zijn?

 

Graag jullie advies voor de beste internet. 

 

Pasi

Level 18
 • 10036Posts
 • 495Oplossingen
 • 5557Likes

Hallo@FreMariska 

Doordat de 2de en 3de Deco draadloos zijn verbonden, beperkt dat de datadoorvoer naar beide stations. Bij licht gebruik is dat misschien niet merkbaar, maar zodra er veel data over die verbinding gaat, dan wordt het wel merkbaar.

 

Als er naar de 1ste en 2de verdieping een netwerkkabel loopt, dan daarop een Deco station aansluiten en via de tweede netwerkpoort van dat Deco station eventueel doorlussen naar pc/playstation/....

Daarvoor moet u de Deco set wel in Access Point mode zetten, want dan kunnen alle 3 de Deco stations, met een eigen netwerkkabel rechtstreeks ( parallel ) verbonden worden met de Ziggo Modem/Router, om zo de maximale prestaties te kunnen leveren.

Leest u de Leidraad ( bovenaan, het hoofd artikel van dit draadje ) eens rustig door. Daarin wordt dit allemaal uitgelegd.

 

FreMariska

Level 2
 • 8Posts
 • 0Oplossingen
 • 3Likes

Top zoals ik zelf dan idd al dacht! Bedankt

Tijs67

Level 2
 • 6Posts
 • 1Oplossingen
 • 1Likes

Ik heb de TP-link M4 set (3 units) aangeschaft. Voor het aansluiten heb ik al vele berichten gelezen maar ik heb toch nog een paar vragen.

Mijn situatie:

Begane grond: 

 • Staat de Ziggo router
 • Ik heb beneden 5 ethernet aansluitingen nodig (4 apparaten en 1 ethernetkabel die naar 1 + 2 hoog gaat)

1 hoog + 2 hoog:

 • Op beide verdiepingen wil ik een Deco station plaatsen
 • Ik wil de Deco’s gebruiken om 1 groot sterk wifi netwerk te creëren, maar ook als aansluitpunt om  pc’s, tv boxen en spelcomputers bedraad aan te sluiten. Dus ook op 1 hoog en zolder heb ik switches nodig.

Vragen:

 • Hoe gebruik de 4 ethernet aansluitingen op de Ziggo router?
 1. 3 poorten voor directe aansluitingen van 3 apparaten, de 4e poort voor een switch (aan de switch sluit ik dan weer de main Deco aan + de kabel naar boven)
 2. 3 poorten voor directe aansluitingen van 3 apparaten, de 4e poort voor de main Deco  (aan deze Deco sluit ik dan weer een switch aan en daaraan de kabel naar boven)
 3. Ik gebruik 1 poort waar ik een switch op aansluit, en op de switch sluit ik alle apparaten aan (dus ook de main Deco)
 4. Ik gebruik 1 poort waar ik de main Deco op aansluit, en op deze Deco sluit ik een switch aan en op de switch sluit ik alle apparaten aan
 5. De kabel die naar 1 hoog gaat, waar sluit ik die aan? Achter de TP-Link of parallel?
 • Op 1 hoog komt er 1 ethernetkabel binnen, die wordt doorverbonden naar zolder. Ook hier de vraag hoe ik vanaf de kabel de switch en TP-Link aansluit?
 1. Eerst de switch en dan de TP-Link? Of andersom?
 2. De kabel die naar zolder gaat, sluit ik die aan op de TP-Link of op de switch?
DON PAPA

Level 17
 • 3856Posts
 • 61Oplossingen
 • 3285Likes

Voor de mensen die ook een DECO X90 gebruiken, er is nu een nieuwe firmware online gekomen die het probleem (het uitschakelen van het 5GHz netwerk, waardoor je draadloze apparaten overschakelen naar het 2,5GHz netwerk en de snelheid enorm kan afnemen) wat tijdens het draaien van de “Netwerk optimalisatie” optie kan onstaan, zou moeten zijn opgelost. Uitleg en een download link naar deze nieuwe firmware (als je DECO deze niet automatisch vindt) kun je hier vinden: https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/271830

 

@Tijs67 > Ik zou optie 2 doen, en dan deco - switch - deco switch 

DON PAPA

Level 17
 • 3856Posts
 • 61Oplossingen
 • 3285Likes

Tip voor de mensen met de Deco X90, ik had al ruim een week problemen met mijn snelheid. Als ik een speedtest deed dan begon hij op de volle internet snelheid van mijn Ziggo abonnement 300/30 Mbps, maar viel tijdens deze test elke keer geheel in elkaar naar 100 a 150 Mbps. Ik kon er maar niet achter komen waar dat nu door kwam. Dus ben gaan mailen met de klantenservice van TP-Link, deze gaven op een gegeven moment aan dat er in HomeShield een optie zit genaamd QoS (Quality of Service, hiermee kun je bepaalde apparaten voorrang geven op andere apparaten) maar dat dit in sommige gevallen juist problemen geeft voor deze apparaten qua snelheid. Ik had deze optie inderdaad aanstaan, en na het uitzetten van deze optie had ik meteen mijn volle internet snelheid weer terug (dus hou hier rekening mee als je ook een X90 in gebruik hebt)

Pasi

Level 18
 • 10036Posts
 • 495Oplossingen
 • 5557Likes

@DON PAPA  schreef:

....Dus ben gaan mailen met de klantenservice van TP-Link, deze gaven aan dat er in HomeShield een optie zit genaamd QoS (Quality of Service, hiermee kun je bepaalde apparaten voorrang geven op andere apparaten) maar dat dit in sommige gevallen juist problemen geeft voor deze apparaten qua snelheid. Ik had deze optie inderdaad aanstaan, en na het uitzetten van deze optie had ik meteen mijn volle internet snelheid weer terug (dus hou hier rekening mee als je ook een X90 in gebruik hebt)


Prima tip, goed te weten !!

Ik heb QoS overigens standaard overal altijd UIT staan.

Het idee van QoS is goed, maar helaas heeft niet ieder merk/type e.e.a. goed geïmplementeerd. Er hoeft maar één onderdeel in de gehele link m.b.t. QoS niet juist te werken en alle moeite die alle apparaten in die link hebben gedaan om QoS te onderhouden, is verloren tijd en moeite.

Op mijn desktop/laptops staat b.v. vaak alleen maar IPv4 aan ( bij netwerkadapter eigenschappen ). Less is better.

Wassol

Level 3
 • 25Posts
 • 0Oplossingen
 • 7Likes

Is het inmiddels al mogelijk om de Deco M4 parallel aan te sluiten op de Arris Connectbox. Zo nee, is er al iets meer bekend over hoe lang dat zal gaan duren?

Lotte
Oud Community Moderator
Oud Community Moderator
 • 2761Posts
 • 400Oplossingen
 • 976Likes

Het probleem is nog steeds in onderzoek @Wassol! Ik heb helaas nog geen antwoord op de vraag wanneer dit is opgelost. 

Pasi

Level 18
 • 10036Posts
 • 495Oplossingen
 • 5557Likes

@Lotte  schreef:

Het probleem is nog steeds in onderzoek @Wassol! Ik heb helaas nog geen antwoord op de vraag wanneer dit is opgelost. 


Jammer dat Ziggo zelden zelf het initiatief neemt, om haar klanten te informeren. Ziggo vindt het blijkbaar belangrijker, om lang lopende problemen onder het vloerkleed te vegen ( en houden ), dan om iemand te informeren over de huidige status.

U raad het waarschijnlijk al : Is er al nieuws m.b.t. het probleem, tussen de samenwerking van de Arris ConnectBox en de Deco?

Gerrit1972

Level 1
 • 6Posts
 • 0Oplossingen
 • 0Likes

Dank voor je uitleg pasi

Ik heb het volgende  probleem 

Heb conectbox 4x deco m4

Conexbox in bridsmodus

Alles met wiffi werk goed 

Zoals telefoon Printer  laptop  tv

Sproei installatie  en nog meerdere dingen

Maar ik kan mijn haier airco er niet op krijgen  ze hebben  het altijd gedaan maar sinds ik de deco heb lukt het niet meer wat kan hier de oorzaak van wezen graag hoor ik van jullie 

JMO01

Level 4
 • 30Posts
 • 1Oplossingen
 • 9Likes

Staat "Snelle Roaming" aan? Dat kan problemen geven met sommige (oudere) apparaten. Het proberen waard lijkt me. (Router instellingen > geavanceerd.)

Pasi

Level 18
 • 10036Posts
 • 495Oplossingen
 • 5557Likes

@Gerrit1972  schreef:

...Maar ik kan mijn haier airco er niet op krijgen  ze hebben  het altijd gedaan maar sinds ik de deco heb lukt het niet meer wat kan hier de oorzaak van wezen graag hoor ik van jullie 


 

Probeert u eens één ( of een mix ) van de onderstaande opties :


Voor op het apparaat zelf:
-Verwijder/vergeet/reset de oude wifi verbindingen/instellingen.
-Herstart apparaat
-Nu proberen in te loggen op wifi.

Alleen voor het betreffende apparaat:
-Zet het apparaat aan
-Start de Deco app op uw smartphone
-Staat het apparaat in de lijst ? Zo nee, stop dan met deze optie.
-Selecteer het apparaat
-Klik op tandwieltje bovenin
-”Mesh Technologie” > uitzetten
-Nu proberen in te loggen op wifi.

Voor het gehele systeem:
-Tijdelijk de 5 Ghz band uitzetten
-Nu proberen in te loggen op wifi.
-Zet 5 GHz wifi weer aan, blijft wifi verbinding werken?

Voor het gehele systeem:
-Start Deco app
-Kies “Meer” ( vierkantje van 9 puntjes rechts onderin )
-Kies “Geavanceerd”
-“Snelle roaming” > uitzetten
-Nu proberen in te loggen op wifi.
-Daarna “Snelle roaming” weer aanzetten, blijft wifi verbinding werken? Zo niet, dan deze optie gewoon uitlaten.

Voor het gehele systeem:
-Het gastnetwerk aanzetten
- Nu proberen in te loggen op het gast wifi netwerk

 

Rob1977

Level 3
 • 33Posts
 • 0Oplossingen
 • 2Likes

Top leidraad @Pasi,  erg duidelijk beschreven echter heb ik nog 1 vraag waar ik het antwoord helaas nergens kan vinden; is het mogelijk om, om praktische redenen,  meerdere switches te gebruiken? Bijvoorbeeld main deco -> switch 1 -> slave deco 1 -> switch 2. Slave deco 2 aangesloten op switch 1.

Op deze manier alle deco's bekabeld aangesloten en op meerdere plekken in huis de beschikking over vaste internet aansluitpunten was eigenlijk het idee.

Graag verneem ik je reactie.

Metenisweten

Level 7
 • 175Posts
 • 3Oplossingen
 • 29Likes

Beste @Pasi , complimenten voor de leidraad. Voor een leek als mij is het zo allemaal veel beter te plaatsen. Ik heb een set besteld voor betere dekking in het huis.

Wat vraagjes: ik sluit 2 Deco's bekabeld aan ('parallel aan de Compal) en gebruik ze als AP. Ik het begin wordt gevraagd om een dynamisch adres. Moet ik daar nog steeds voor kiezen?

Wat ik ook niet kan ontdekken is hoeveel ethernet aansluitingen de AP punten hebben. Natuurlijk minimaal 1 voor de bekabeling, maar kan ik ook een extra laptop aan het AP punt leggen?

Dankjewel alvast.

Pasi

Level 18
 • 10036Posts
 • 495Oplossingen
 • 5557Likes

@Rob1977  schreef:

Top leidraad @Pasi,  erg duidelijk beschreven echter heb ik nog 1 vraag waar ik het antwoord helaas nergens kan vinden; is het mogelijk om, om praktische redenen,  meerdere switches te gebruiken? Bijvoorbeeld main deco -> switch 1 -> slave deco 1 -> switch 2. Slave deco 2 aangesloten op switch 1.

Op deze manier alle deco's bekabeld aangesloten en op meerdere plekken in huis de beschikking over vaste internet aansluitpunten was eigenlijk het idee.

Graag verneem ik je reactie.U kan natuurlijk ook de Deco's stations onderling aansluiten, door op poort 1 ( van dat station ) het inkomende netwerk aan te sluiten en via poort 2 ( van datzelfde station ) door te lussen naar station 2.

Hebt u meer apparaten die u (op die plek waar de netwerkkabels uit komen ) moet aansluiten, dan is een extra switch de oplossing.

Ik heb meerdere switches nog niet geprobeerd, maar ik verwacht eigenlijk geen probleem. Persoonlijk zou ik de netwerkkabel direct op de switch aansluiten en vandaar naar het Deco station. Zo hoeft al het verkeer dat via de switch binnenkomt, niet door het Deco station.

Pasi

Level 18
 • 10036Posts
 • 495Oplossingen
 • 5557Likes

@Metenisweten  schreef:

...Wat vraagjes: ik sluit 2 Deco's bekabeld aan ('parallel aan de Compal) en gebruik ze als AP. Ik het begin wordt gevraagd om een dynamisch adres. Moet ik daar nog steeds voor kiezen?

Wat ik ook niet kan ontdekken is hoeveel ethernet aansluitingen de AP punten hebben. Natuurlijk minimaal 1 voor de bekabeling, maar kan ik ook een extra laptop aan het AP punt leggen?..


Ja, gewoon dynamisch adres/IP.

Een Deco M4 station heeft 2 netwerkkabel aansluiting, wat u daarop aansluit dat mag u geheel zelf bepalen. U kan o.a. de Deco's stations daarmee onderling aansluiten, door op poort 1 ( van dat station ) het inkomende netwerk aan te sluiten en via poort 2 ( van datzelfde station ) door te lussen naar station 2.
Maar u kan natuurlijk ook wat anders op poort 2 ( van dat station ) aansluiten.

grijsaard

Level 3
 • 22Posts
 • 0Oplossingen
 • 3Likes

Afgelopen weekend heb ik een een opstelling gemaakt die lijkt op variant 1 van voorbeeld 2: de hoofd deco = Deco 1 en Deco 2 bedraad verbonden met de CB en Deco 3 via Wifi. De Decos staan in AP-modus en de Wifi van de CB is uitgeschakeld. Deco 2 gaf volledige snelheid, Deco 1 en 3 waren nog niet een achtste daarvan. Omdat ik een bij controle van het netwerk een melding kreeg dat een UTP-kabel niet goed zou zijn, heb ik een verzoek ingediend voor een bezoek van een service monteur. Deze is vandaag geweest en viel meteen over de twee Decos verbonden met de CB. Door slechts de hoofd Deco aan te sluiten op de CB en Deco 2 bedraad vanaf de hoofd Deco werd het probleem geheel verholpen. Nu heb ik maximale snelheid op Deco 1 en 2 en op Deco 3 een Wifi-snelheid die de helft is van de Wifi-snelheid van Deco 1 en 2. Een prima resultaat.

Metenisweten

Level 7
 • 175Posts
 • 3Oplossingen
 • 29Likes

@Pasi , dank u. Ik ga binnenkort aan de slag met het aansluiten van de Deco's.

DON PAPA

Level 17
 • 3856Posts
 • 61Oplossingen
 • 3285Likes

@grijsaard Ja het is in deze topic al vaker gemeld dat meerdere deco's op het ZMR niet goed werkt (ook in AP-modus) dit werd gedaan door een medewerker van TP-Link (dus die zal het wel weten). Ik heb het trouwens ook al verschillende keren op het TP-Link forum gelezen dat dan de snelheid zeer traag kan worden (wat jij dus ook had). Misschien moet @Pasi zijn leidraad toch wat aanpassen naar de nieuwe handleiding van TP-Link waar het ook duidelijk in vermeld staat dat je niet meerdere DECO's op het ZMR moet aansluiten, ook als de DECO's in “Access point” modus staan.

E-mail notificaties
Aan Uit

Ontvang een update bij nieuwe reacties op dit artikel.

Uitgelicht topic