Een eigen modem/router op de kabel? Ziggo is verplicht het toe te staan.

  • 22 december 2016
  • 322 Reacties
  • 45527x Bekeken


Toon eerste bericht

322 Reacties

Liever geen misverstand hierover.
Een bericht kan verdwijnen omdat het gemodereerd moet worden.
Kan bv gebeuren na enkele correcties van een bercht waar verder niks mis mee is.
Er is een Filter dat niet goed werkt.
Dat is bedoeld om Posts van robots tegen te kunnen houden.
Het bericht komt in een SPAM Folder te staan.
Mods controleren dat en duwen zonodig een bericht terug in het Topic, als het ten onrechte naar de SPAM Folder ging.
Dat kan even duren of over het hoofd worden gezien.
Voor auteurs is dit erg vervelend. Het roept de gedachte op dat 'íemand' het bericht niet geschikt zou vinden. Dat is niet zo.
Het wordt tijd dat dit eens gefixed wordt.
Han
Reputatie 7
Badge +16
@hanh Het werkte prima tot Ziggo in al zijn wijsheid besloot om het forum open te stellen voor niet-Ziggo klanten en iedereen dus met tientallen hotmail/gmail adressen allerlei spam accounts kon gaan aanmaken.

De oude manier met je mijn-ziggo login werkte prima.
@Nick999 Zeker. Er wordt geklooid met het Filter. De laatste weken heb ik er ook regelmatig weer last van. Er was een periode dat het meeviel.
Het is absoluut geen pretje. Ik heb intern voorgesteld de aanpak drastisch te wijzigen.
Terug naar alleen voor klanten of Filter uit en SPAM accepteren en met het handje verwijderen. Dat laatste zou kunnen als echte SPAM tenminste meevalt. Zo werd in verleden te werk gegaan, toen het Filter er nog niet was. Hoeveel er thans terecht wordt tegengehouden, weet ik niet.
Reputatie 4
Badge +2
@Nick999 Zeker. Er wordt geklooid met het Filter. De laatste weken heb ik er ook regelmatig weer last van. Er was een periode dat het meeviel.
Het is absoluut geen pretje. Ik heb intern voorgesteld de aanpak drastisch te wijzigen.
Terug naar alleen voor klanten of Filter uit en SPAM accepteren en met het handje verwijderen. Dat laatste zou kunnen als echte SPAM tenminste meevalt. Zo werd in verleden te werk gegaan, toen het Filter er nog niet was. Hoeveel er thans terecht wordt tegengehouden, weet ik niet.


Bestaande klanten en alles Ziggo is natuurlijk niet zinnig.
Daar er meerdere zijn die voor derden hier de support nodig hebben.

Divers keren gezien zoals ook ik dat ouderen ( mijn ouders) geheel niet uit de voeten kunnen met Ziggo support al bij elke aanpassing wijziging Abbo waar Ziggo Telefonische support gewoon botweg zegt dat kan niet abbo hebben we niet en verbinding verbreken.
Terwijl het zowel op papier als website Ziggo gewoon bestaat.

Daar was voor mij en in die tijd voor meerderen hier die voor hun ouders trachten e.a. recht te zetten de enige oplossing die gewerkt heeft, dus moesten we naar dit forum voro Ziggo support wat geen officiëel Ziggo support forum is.

Dat filter heb ik nu begrepen en is in orde ( kan wat duidelijker en hopelijk sneller, zo ook ergens een howto welke woorden men bijv beter niet kan gebruiken en/of tesnel vaak enz.)

Ook Ziggo klanten kunnen overigens spammen hoor. 😉

Is offtopic door mijn toedoen van paar ... woorden hier in een reply sorry!
Reputatie 2
Badge
Vandaag is onderstaand bericht aan ACM gestuurd. Het gaat tijd worden de toezichthouder voor de bestuursrechter de dagen.

l.s.

Ik heb uw reactie op mijn klacht ontvangen. Deze stelt teleur.

U stelt dat nog niet is uitgemaakt of onder de vrije keuze voor eigen apparatuur ook het modem valt, of zoals u nader aangeeft, wat als het netwerkaansluitpunt moet worden aangemerkt. Dat het mij vrijstaat eigen apparatuur achter het modem te gebruiken is evident en mij bekend en daarop ziet mijn klacht niet. Mijn klacht betreft dat Ziggo het gebruik van eigen apparatuur voor routering van IPv6 netwerkverkeer beperkt en daarop gaat u niet in. Noch geeft u aan welk vervolg aan mijn klacht gegeven wordt.

De essentie is dat, zelfs indien de modem-functionaliteit wordt aangemerkt onderdeel uit te maken van het netwerkaansluitpunt en dus niet te vallen onder de vrijheid van het gebruik van eigen eindapparaten, zulks niet in de mag staan aan het gebruik van eigen apparatuur voor de router-functionaliteit [1]. Ziggo biedt in overeenstemming hiermee dan ook een mogelijkheid om voor routering van netwerkverkeer eigen apparatuur te gebruiken; de Ziggo eindapparatuur voert dan uitsluitend de modem functie uit en routering kan met eigen apparatuur worden gerealiseerd. Echter, Ziggo beperkt deze vrijheid tot routering van IPv4 netwerkverkeer, IPv6 netwerkverkeer is hiervan uitgesloten. Het routeren van IPv6 netwerkverkeer zonder dat daarvoor gebruik moet worden gemaakt van eindapparatuur (CPE) van Ziggo staat deze provider mij, en vele andere van haar klanten, niet toe. Voor dit onderscheid is er geen juridische rechtvaardiging [2]. Deze praktijk is strijdig met het Besluit eindapparaten. Hiertegen richt zich mijn klacht.

Over de vermeende onduidelijkheid van de wet aangaande het netwerkaansluitpunt wil ik nog het volgende opmerken.
Het is mijn stellige overtuiging dat niet zozeer de begrippen van de AMVB, die toch de implementatie van richtlijn 2008/63/EG in onze nationale wetgeving is, in deze problematisch zijn, maar dat de ACM niet handhaaft zolang die nog niet de (eigen) beleidsregels voor toepassing van de bevoegdheid (en verplichting) tot handhaving in afstemming met o.a. de betrokken service providers heeft vastgesteld. Die vaststelling heeft de ACM de afgelopen jaren keer op keer uitgesteld. Dat de Beleidsregel netwerkaansluitpunt nog niet is vastgesteld kan geen beletsel vormen om te handhaven in evidente gevallen als waarover ik klaag. Door niet te handhaven ondergraaft de ACM de rechtsbescherming die mij als belanghebbende in deze toekomt.

Ook de genoemde zorgen over de netwerkveiligheid die zouden nopen tot Europese wetgeving [3] staan niet in verband met mijn klacht. De versie van het IP protocol houdt daarmee geen verband.

ad 1) De CPE router-functionaliteit maakt in elk geval geen deel uit van het netwerkaansluitpunt als bedoeld in het Besluit eindapparaten en de Telecommunicatiewet; dat omvat hooguit nog het publieke netwerkadres (IP adres) van de aansluiting. Dat de DOSCIS3 standaard voor kabelmodems (geen wettelijk voorschrift !) gebiedt dat service providers eindgebruikers geen controle over de modemfunctie (ISO network data layer 2) toestaan maakt dit niet anders.

ad 2) ISPs als Ziggo die eveneens aanbieder van content-diensten zijn, hebben belang bij hun apparatuur op locatie van hun klanten: deze apparatuur fungeert voor hen als exclusieve content-hub. Alleen al vanwege dit belang is aannemelijk dat Ziggo c.s. het recht op inzet van eigen apparatuur zo mogelijk belemmert.

ad 3) Mogelijk toekomstige nadere wetgeving omtrent informatiebeveiliging maakt geen deel uit van het positief recht dat de ACM toe moet passen.

Graag verneem ik hoe de ACM mijn klacht verder vervolg geeft. Indien ik binnen vier weken hierover geen uitsluitsel krijg, vat ik dit op als een weigering en dus een appellabel besluit.
Ik neem aan dat de ACM haar aanzien waar maakt, hoogachtend,
--
XXXXX

CC mevr. Dielesen, ACM woordvoerder Telecom


Op 8 apr. 2019, om 16:26 heeft YYYYY het volgende geschreven:


Geachte heer XXXXX,

Hartelijk dank voor uw vraag van 18 februari 2019. Vanwege een technisch probleem heeft onze reactie langer op zich laten wachten dan u van ons mag verwachten. Onze excuses hiervoor.

U schrijft dat Ziggo geen IPv6 aanbiedt bij gebruik van eigen apparatuur. U vraagt ACM hiertegen handhavend op te treden, omdat dit in strijd zou zijn met het Besluit eindapparaten. In deze e-mail geven we antwoord op uw vraag.

​Alle apparaten die u thuis aansluit op het netwerk van uw telecomaanbieder mag u zelf kiezen. Denk bijvoorbeeld aan een computer, laptop of televisie. Of u ook uw modem zelf mag kiezen, is helaas nog onduidelijk in de wet. Uiterlijk 2021 verwachten wij hier duidelijkere regels over en kunnen wij uw vraag beantwoorden.
Tot aan het aansluitpunt van het netwerk hebt u vrije keuze in uw apparatuur. Maar waar het netwerkaansluitpunt precies zit, maakt de wet niet helemaal duidelijk. Daarmee is ook onduidelijk of uw modem wel of geen onderdeel uitmaakt van het netwerk van uw aanbieder. Alleen als het daar geen onderdeel van uitmaakt, mag u uw modem zelf kiezen.
Duidelijkere regels in de maakOm tot duidelijkere regels te komen, vroeg het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de mening van Nederlandse burgers, telecomaanbieders en andere bedrijven. Uit de meningen blijkt dat er zorgen bestaan over de veiligheid van het netwerk. In Europees verband wordt gewerkt aan regelgeving die de veiligheid van eindapparaten, waaronder modems, moet verbeteren. Het ministerie vindt het belangrijk om bij die regelgeving aan te sluiten.

Daarnaast zijn de Europese toezichthouders bezig om richtlijnen te ontwikkelen voor de positie van het netwerkaansluitpunt. Ook de ACM werkt daaraan mee. Pas als de Europese richtlijnen duidelijk zijn, kan de ACM voor Nederland bepalen waar het netwerkaansluitpunt zit. En dan kunnen we u ook zeggen welke soorten eindapparaten, bijvoorbeeld modems, u zelf mag kiezen. Wij verwachten uiterlijk in 2021 meer duidelijkheid te kunnen geven.

Omdat op dit moment niet duidelijk is of Ziggo handelt in strijd met het Besluit eindapparaten, kan ACM hiertegen niet handhavend optreden. De reden is dus niet dat er nog geen beleidsregels zijn betreffende de handhaving van het besluit.

Vragen? Of hebt u nog meer informatie?
Neem dan contact met ons op.


Met vriendelijke groet,
YYYYY

Op 18 februari 2019 diende XXXXX de volgende klacht in:
Ziggo biedt geen IPv6 bij gebruik van eigen apparatuur. Dit is een inbreuk op de bepalingen van het Besluit eindapparaten.

Ik verzoek de ACM dringend handhavend op te treden.
Dat de ACM nog niet de beleidsregels betreffend de handhaving van het besluit heeft vastgesteld mag niet aan de handhaving in de weg staan, zeker niet in die gevallen waar de inbreuk evident is en de met beleidsregels beoogde extra duidelijkheid niet gemist wordt.
Reputatie 4
Badge +2
@por

ook fijn in ieder geval die duidelijkheid onduidelijkheid was al een verzaken dus bij aanmaken van regels/richtlijnen / wetjes.

Gekke is dat zowel politiek als lobby ISP's enz daar eigenlijk verantwoordelijk voor zijn, en door die "mogelijk zo gewilde" onduidelijkheid de zaak en kunnen rekken tot in het ....

Maar ook nog eens en keer alles overdoen met alle kosten voor de belasting betaler.
En ongemakken voor bedrijven / consumenten die zo achterblijven ten op zichte van de rest van de wereld.

Het meest vreemde is dat men zo star blijft volhouden met kluitje riet alsof zo eigenlijk totaal geen verstand van de materie hebben komen de reply's over.

Vieligheid tjs wassen neus drogreden, want dat kan op heel veel manieren ook met wel vrije modemkeuze gewoon in orde zijn.
Is een EU besluit en vele landen hebben gewoon daarna voor zover het nog niet was gewoon wel vrije modemkeuze wettelijk verplicht vastgelegd, en daar gaat gewoon alles goed ook op kabel en glas enz. ( in ieder geval niet minder veilig dan zonder vrije modemkeuze)

De DS-lite dienst is overigens ook een werkelijke beperking zoals die in vele gevallen in de praktijk ingezet is!
Reputatie 2
Badge
@por

ook fijn in ieder geval die duidelijkheid onduidelijkheid was al een verzaken dus bij aanmaken van regels/richtlijnen / wetjes.

Gekke is dat zowel politiek als lobby ISP's enz daar eigenlijk verantwoordelijk voor zijn, en door die "mogelijk zo gewilde" onduidelijkheid de zaak en kunnen rekken tot in het ....
Maar ook nog eens en keer alles overdoen met alle kosten voor de belasting betaler.
En ongemakken voor bedrijven / consumenten die zo achterblijven ten op zichte van de rest van de wereld.

Het meest vreemde is dat men zo star blijft volhouden met kluitje riet alsof zo eigenlijk totaal geen verstand van de materie hebben komen de reply's over.

Tja, deze consultaties zijn inderdaad een rookgordijn. Ambtelijk is er
meer dan voldoende kennis, dus daar hoeft het niet voor, én wat mij het meest irriteert, is dat zulke consultaties vanzelfsprekend vooral ruimte bieden voor professionele lobbies.

Vieligheid tjs wassen neus drogreden, want dat kan op heel veel manieren ook met wel vrije modemkeuze gewoon in orde zijn.
Inderdaad.

Is een EU besluit en vele landen hebben gewoon daarna voor zover het nog niet was gewoon wel vrije modemkeuze wettelijk verplicht vastgelegd, en daar gaat gewoon alles goed ook op kabel en glas enz. ( in ieder geval niet minder veilig dan zonder vrije modemkeuze)
Klopt. Velen denken dat Nederland het toppunt van de rule-of-law is, maar daar valt meer dan lief is op af te dingen.

De DS-lite dienst is overigens ook een werkelijke beperking zoals die in vele gevallen in de praktijk ingezet is!
Wel waar, maar doet minder ter zake. Een ISP is niet verplicht full-stack te bieden, het is wel relevant voor de kwaliteit van de dienstverlening. Met DS-Lite is die stomweg minder, maar dat staat los van de kwestie dat gebruikers van eigen apparatuur gebruik moeten maken.
(Alhoewel: DS-Lite verplaatst deel van de IPv4 CPE routering naar de servers van de provider (AFTR); daarmee wordt wel degelijk de via eigen eindapparatuur implementeerbare functionaliteit beperkt.
Reputatie 4
Badge +2
Bij de DS-lite is het vaak zo men koopt e.a. extern in.
Die space/capaciteit en soms zelfs functionaliteit past men in de praktijk ( meer inkopen) als er reeds sprake is van storingen , traag zijn of e.a. niet werken aan. ( dus achteraf als het te laat is)
En het meest frustrerende hieraan is dat vaak eerst de consument hier nog tegenaan moet lopen ook en dit dan moet melden ergens. ( dit vaak zoals bij Ziggo nogal ..... is)

BIJ ZIGGO support en zoals men ook hier in forum kan lezen zet men dan de zaak vaak terug op IPv4 only en/of de bridge met IPv4 only.

Dus alles een zeg maar rookgordijn om het echte probleem niet aan te hoeven pakken.

Vooral voor diverse bedrijfsmatige zaken en Gamers een p..n in the a.. .

De puntjes in mijn reacties doen het beter dan de woorden die dan eerst door filtertje moeten hihi. 😉
Reputatie 4
Badge +2
Vandaag is onderstaand bericht aan ACM gestuurd. Het gaat tijd worden de toezichthouder voor de bestuursrechter de dagen
[....]
ent is en de met beleidsregels beoogde extra duidelijkheid niet gemist wordt.


Wow... wat een goede reactie @por !

Ik heb een paar dagen na jou mijn klacht ingediend bij Consuwijzer/ACM. Ik verwacht een dezer dagen dan ook dezelfde reactie.

Het blijft onbegrijpelijk dat ze het over het fysieke aansluitpunt (koper/glas) en het modem hebben (en dat daar dus onduidelijkheid ligt) terwijl dat totaal IRRELEVANT is. Het gaat niet vrijheid op laag 1, of op laag 2 maar om vrijheid op laag 3!! Om de ROUTER-functie. Wat mij betreft geeft dat aan dat het ze niet interesseert of dat ze er onvoldoende kaas van hebben gegeten.

Ik vraag me nog steeds af of het alleen uit inccompententie is dat ze zo handelen of ook op basis van andere gronden (zoals politieke). Ik onderschrijf daarnaast je mening dat het tijd is om de ACM voor de bestuursrechter te dagen.

Het is natuurlijk ook frusterend om te zien hoe Ziggo direct gebruik maakt van de ruimte die er ontstaat door het laakbare gedrag van de ACM... bah.

Vraag is.. heb je enig idee hoe zoiets aan te pakken?

Ciao,
Jbr
Reputatie 4
Badge +2
Geen idee maar overheids instanties verwant en /of de mevr staatsecretarisje

Kan men mogelijk ook hier e.a. melden.

En op zijn minst vragen waar burgers anders zonder kostbare rechtsgang toch met hun inzet kunnen zorgen dat rechtsgang en handhaving van/door dergelijke instanties nagekomen gaat worden?

https://www.nationaleombudsman.nl/waarmee-kunnen-wij-u-helpen

Vreemd als Consuwijzer en ook ACM zichzelf blijkbaar zonder enig toezicht en terecht wijzing kunnen en mogen bedruipen.... terwijl ze dienen te handhaven en vooral ook mede zorg dienen te dragen dat regels en voorschriften wetjes enz waar hun bij betrokken zijn / adviseren wel eenduidig zijn enz.

Dan was er nu geheel geen probleem dit tot in bijna ewigheid te rekken, en al die kostbare uren van consultants, juristen, politicy enz is grof nalatig geld verspillen.
En dus zal er zoals de acm bij niet nakomen van regels bedrijven boetes op kan leggen dit ook andersom het geval moeten kunnen zijn.

Een bijna geheel vrijheid van handelen zonder vaak ook nog eens WOB verzoeken geheel of gedeeltekijk niet te hoeven voldoen naar eigen dunken ruikt of stinkt zelfs.

Dat is een macht clubje die elkaar het handje boven de hoofd houden. ( men kan het ook minder vriendelijk omschrijven) 😉

Kan de ombudsman ook hier niets, dan is het nog een extra duidelijk wat ik hierboven aangehaald heb, en zou de politiek daar werkelijk met terugwerkende kracht daadkrachtig in moeten grijpen!

Er staat op hun site: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/autoriteit-consument-markt-acm

Verantwoordelijk
Hoe onafhankelijk dan ook ze zijn het verlengde van de overheid met betrekking tot e.a. van handhaving diverse regels en wettelijk besluiten, dus eigenlijk wel overheid met een misleidende sluier dan. 😉


Ze zitten er daar al klaar voor hihi
https://www.nationaleombudsman.nl/waarmee-kunnen-wij-u-helpen/overheidsinstanties/autoriteit-consument-en-markt
Reputatie 2
Badge
Geen idee maar overheids instanties verwant en /of de mevr staatsecretaris ...

De instantie die in Nederland belast is met het toezicht op de telecommarkt is de ACM, niet de minister of staatssecretaris. Zulke op afstand gezette handhaving is niets mis mee, maar jammer genoeg laat de ACM erg weinig haar tanden zien - die heeft zij wel.

De ombudsman is geen toezichthouder op de telecommarkt. Pas wanneer een burger in conflict met de overheid geen weg meer open staat (geen juridische weg staat meer open), dan pas is eigenlijk een rol voor de ombudsman denkbaar, echter in de kwestie waar het hierom gaat ligt dat erg weinig voor de hand. Leuke suggestie, maar gaat niet werker.

Ik wacht de reactie van de ACM af; ik heb hen vier weken gegund.
Reputatie 4
Badge +2
Hu ombudsman daar hoef je niet eerst al juridisch e.a. geprobeerd te hebben!

https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht?instantie=31032

Enige is men moet natuurlijk wel eerst een klacht zelf bij de ACM ingediend hebben daar ben je dus mee bezig.
Reputatie 2
Badge
Hu ombudsman daar hoef je niet eerst al juridisch e.a. geprobeerd te hebben!

https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht?instantie=31032

Enige is men moet natuurlijk wel eerst een klacht zelf bij de ACM ingediend hebben daar ben je dus mee bezig.


Interessant, maar dat bij de ombudsman via de website kan worden geklaagd, wil niet zeggen dat de weg via de ombudsman toch echt een vangnet is voor gevallen waar de "normale" weg geen soelaas (meer) kan bieden. Maar ik houd het in gedachten.
Reputatie 4
Badge +2
Laten we het zo stellen klachten daar die gegrond blijken, krijgen vaak daarna meer publieke aandacht.😉
Reputatie 4
Badge +2
@por , @hanh en andere lezers...

Ik ben nog eens op zoek gegaan naar waarom de discussie woedt over eindapparatuur. Wat is eigenlijk de kern? Even los van laag 1, laag 2 of laag 3. Wat is het kapstok-artikel die "onze" rechten moeten behartigen.

Het was even graven maar ik vind dit:
"De uitoefening van de bijzondere of uitsluitende rechten op eindapparatuur geschiedt dusdanig dat apparatuur uit de andere lidstaten in de praktijk in een nadelige positie verkeert, met name omdat de gebruikers wordt belet de door hen benodigde apparatuur aan de hand van prijs en kwaliteit, ongeacht de herkomst ervan, vrijelijk te kiezen. De uitoefening van die rechten is bijgevolg in alle lidstaten onverenigbaar met artikel 31 van het Verdrag"

Met verdrag wordt denk ik dit bedoeld:
"Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 86, lid 3,"

Ook wordt dit geschreven:
"De markttoestand blijft tot inbreuken op de mededingingsregels van het Verdrag leiden. De ontwikkeling van het handelsverkeer wordt daarenboven ongunstig beïnvloed in een mate die strijdig is met het belang van de Gemeenschap. Een toename van de mededinging is in de eindapparatuurmarkt afhankelijk van de invoering van doorzichtigheid inzake technische eisen, die het vrije handelsverkeer in eindapparatuur mogelijk maken en tegelijkertijd de naleving van de wezenlijke vereisten zoals bepaald in Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (1) bewerkstelligen."

Alle drie de qoutes komen uit dit stuk: RICHTLIJN 2008/63/EG VAN DE COMMISSIE (https://www.bipt.be/public/files/nl/401/3039_nl_l_16220080621nl00200026.pdf)

Anyhow, het betekent dus dat "vrijelijk te kiezen" niet mogelijk is en dat dat ongewenst is (op heel veel manieren). Eerlijk gezegd: vrije keuze aangaande het modem interesseert mij persoonlijk niet zo veel (als mijn signaal maar aan de overkant bij Ziggo komt). Het zijn veel meer de bovenopliggende protocollen (waarmee ik daadwerkelijk het internet op kan) die me interesseren.

In heel het laatste besluit eindapparaten (https://wetten.overheid.nl/BWBR0038908/2016-12-28) wordt met geen woord gerept over routers. GEEN woord. Wel over docsis, mac-adressen en modem. Allemaal laag 2 properties. Wel komt dit stukje voorbij:
"Dit kan gaan om bijvoorbeeld gegevens over de voor
telecommunicatiediensten gebruikte servers en (IP) transportprotocollen
die door de betreffende telecomaanbieder in het kader van de dienstverlening worden gebruikt." Naar mijn mening voor router-functionaliteit niet relevant.

Het moge duidelijk zijn dat Ziggo zich niet aan het kapstok-artikel houdt. Want:
a) je kunt niet je eigen modem aansluiten
b) je kunt niet je eigen router aansluiten (met behoud van functionaliteit)

Over dat eerste wordt gesteggeld. Dat tweede is voor mij echter veel relevanter.

Ik ga dus een vergelijkbare reactie sturen als @por ... naar de ACM

groet,
Jbr
Reputatie 4
Badge +2
Iedereen zou het wel erg moeten vinden dat er:
  1. Goedkope rommel door een ander partij in welke vorm geschakeld dan ook opgedrongen gaat worden.
  2. Men deze dan niet kan vervangen en zo o.a. hogere energie rekening heeft terwijl klimaat daar ook al is het klein bij elk huishouden die onnodig een modem in bridge modem heeft in zijn totaal een schadepost is.
Stel je wilt:
  1. Voorop lopen in techniek om welke reden dan ook, zit je gedwongen met een bejaarde draak ertussen.
  2. Wil je op elk vlak energie besparen waar het kan zit je ISP je dwars.
Enz

Zeg maar 1 simpel voorbeeld je wilt graag als 1 van de eersten this een WIFI 6 netwerk en dus ook router, denk je energie te besparen wat 1 van de voordelen is van WIFI 6.
Gaat die vlieger niet op omdat je nog met een oude Ziggo router zit die dan in Bridge mode gaat en zo weer een negatief saldo geeft aan het energie besparen,
https://webwereld.nl/hardware/110310-wat-er-veranderd-is-aan-usb-en-wifi-in-je-volgende-laptop

Buiten heel veel overige....

Geen enkele overheid en politiek zou hier ook maar een hoe klein dan ook medewerking aan mogen geven integendeel druk zetten om het zsm wel vrije modem/routerkeuze te hebben.

Ieder die dan toch een modem in bridge wil kan zelf kiezen, en zoals hier in DLD de providers komen dan ineens ook zelf met betere devices die meer bij de tijd zijn! ENz.😉

Niet allen het getrut om letterlijke teksten in aanbevelingen en wetjes zou hier moeten spelen maar ook meer vooruitstrevendheid in geheel , alle doelen die men daarmee weer een beetje kan helpen doen namelijk wel degelijk ook ter zake.
Zoals bijv het klimaatdoel!

Een modem in bridge ertussen is namelijk geheel niet nodig als men zelf een goede complete router heeft die wel aankan wat men wil. Zonde dat men zo kortzichtig is😴


Dan hebben we het nog geeneens over de verspilling van belangrijke grondstoffen voor het maken van een zo onwaardig iets, zo ook de shipping naar de klant laat ook een onnodige CO2 afdruk achter als de klant deze niet wil.

Als je er wat langer over nadenkt zou de ISP alleen al hiervoor een boete moeten krijgen niet dan?

Dus geen gel.l meer maar daadkracht is wat we van democratisch gekozen bestuurders zouden mogen verwachten namelijk dat ze in totaliteit het beste voor hun burgers in besluiten en wetten dienen te handhaven. ( en vooral daar war het toch zo simpel is de optelsom dan nog rekken en rekken toestaan wat nog mee kost enz )

Dit heet handelings onbekwaam zijn, wat de poltiek dan graag als "zondebok" drogreden aangeeft een democratisch process is ingewikkeld en neemt nu eenmaal zoveel tijd in beslag is de grootste onzin die er maar is. ( mensen met gedegen kennis op de juiste plaats aansturen en doorgrijpen zou alles veel sneller en vooral goedkoper en beter laten zijn wat dat betreft)

Bij een overduidelijk gezwel zoals dit eigenlijk ook is gaat een arts ook niet eerst tijd rekken en heel veel heen en weer kletspraat maar komt er snel ( meestal is te hopen) een daadkrachtig besluit eruit met dat.. ( het zit niet op een moeilijke / gevaarlijke of gevoelige plaats)

OJA compromis ( in dit geval bridge met wel o.a. ipv6 enz) bij een compromis tussen bijv oplossing A en oplossing B wat dan oplossing C geeft.
Is in veel gevallen oplossing C in werkelijkheid de minst goede oplossing.
Indien wel heeft men dus bij zoeken en uitslag oplossing A zowel oplossing B eigenlijk niet goed gewerkt en daar iets laten liggen! ( ook dat kan in aantal gevallen duiden op ondeskundigheid of laksheid)
Reputatie 7
Badge +26
Er is weer iets meer bekend.

Op zijn vroegst in oktober komt er meer duidelijkheid over vrije modemkeuze in Nederland.

De werkgroep gaat richtlijnen opstellen waarmee toezichthouders zoals de ACM kunnen bepalen of een modem onderdeel is van het netwerk van de gebruiker of nog tot het netwerk van de provider behoort. Begin 2020 wordt de richtlijn definitief vastgesteld, maar het is nog niet duidelijk wanneer de regels daadwerkelijk in werking treden.

https://tweakers.net/nieuws/155002/duidelijkheid-over-vrije-modemkeuze-komt-op-zijn-vroegst-in-oktober.html
Reputatie 4
Badge +2
FUN

IETS meer bekend ja.
Onduidelijk wil men blijkbaar graag zolang mogelijk blijven en zo houden is ook een feit haha 😉
Reputatie 4
Badge +2
Is al oud maar als er geen 100% vrije modem router keuze komt zou dit mogelijk moeten zijn als iets niet (meer) goed werkt zoals het zou moeten toch?

https://www.classactionlawyers.com/blog/2017/4/21/netgear-and-arris-face-class-actions-for-defective-cable-modems

en dan dus een aanklacht ( gezamenlijk) tegen de ISP mogelijk dienen te zijn die deze verplicht laat gebruiken!

Want dat is dan hun verantwoordelijkheid waar men nu via dergelijke actuele support hun klanten met een kluitje in het riet stuurt!

Dat er zeer veel sh..t met de door Ziggo gebruikte modems is en geweest is kan men ook op dit forum vinden.
https://www.dslreports.com/forum/ niets Ziggo gerelateerd maar wel dus modem / chip versies, firmwares en types enz.

Want het zijn en blijven cheap "troep" wat Ziggo de klanten opdringt. ( mijn mening)
Reputatie 7
Badge +35
@Zpiep schreef: "Is al oud maar als er geen 100% vrije modem router keuze komt zou dit mogelijk moeten zijn als iets niet (meer) goed werkt zoals het zou moeten toch?"

Het is simpel, wil je meer dan er met een standaard modem/router kan of hij voldoet niet aan je eisen, dan kun je hem in bridge zetten met een eigen router erachter en heb je zelf alle controle over je internet verbinding.

Ik bestrijd niet dat er op dit moment verschillende issues zijn met verschillende modem/routers en dat is niet zoals je mag verwachten van een modem/router.

En krijg je niet wat je wenst, dan zijn er nog andere providers waar je terecht kunt, maar of je daar beter uit bent is maar de vraag.
Reputatie 4
Badge +2
Bridge mode is hier duidelijk een soort bedrog vind ik.👿

Pas als dan ook werkelijk alles zou werken kan men erover denken dit als alternatief te gebruiken.

Dit is feitelijk namelijk niet het geval vooral met veel ipv6 enz.

Ook dat er werkelijk alternatief van andere mogelijke provider is in huidige markt en infrastructuur voor de meeste adressen een soort bedrog.
( monopoly wat betreft veel netwerkdelen en segmenten en media is bij de 2 grote die ook veel van de kleinere partijen opgeslokt hebben , en/of andere partijen op hun medium niet bepaald toelaten met de juiste/voldoende mogelijkheden)

Eerder gezegd bridge mode is zowel energie als resource ( modem fabricage) verspilling daar dit alles gewoon met 1 goede router afgehandeld kan worden.
Dus een soort van klimaat misdaad zeg maar hihi 😉
Reputatie 4
Badge +2
Voor zover feitelijke zaken die met modem / router van Ziggo niet goed werken. ( mogelijk in combi met ipv4 ipv6

Dus ook diverse VPN en dat is natuurlijk vooral als men weet dat IPv6 er al lang is en goed zou moeten werken een frustratie op zich.
https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/vpn-pulse-secure-verbinding-werk-niet-meer-connect-box-37170

Helpt daar vrije modem / router keuze of hangt het van de mogelijkheid jou adres /aansluiting af , wat natuurlijk ook niet goed te praten is niet dan?

Zowel de Compal als Arris zijn met aantal zaken een pain in the A..s

Waarom dan blijven volhouden aan hun strategie waar een vrije modem router keuze ook dat soort zaken op kan lossen? ( mij een raadsel)

https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/nat-loopback-problemen-compal-connectbox-nas-server-slecht-bereikbaar-39734

de Arris weer met Sonos enz enz.

Dan weer een firmware die wel werkt of juist na update niet.
Dan alles maar op ipv4 gooien of hetzelfde bridge mode met dus alleen ipv4.

Dat zijn dus allemaal nood verbandjes als workarrounds en geen echte werkelijk daadkrachtige oplossingen en ook niet voor alle klanten de oplossing die eigenlijk dringend nodig is enz.

Reageer