ArChie.DVB

Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes

Kabel internet capaciteit - een zeer uitgebreide uitleg

Gezien sommige reacties in de diverse kabel internet gerelateerde topics is niet altijd duidelijk wat nu eigenlijk wordt bedoeld met de capaciteit van de kabel internet infrastructuur. Daarom via dit topic wat nadere technische uitleg.

Coaxsegment

De volledige infrastructuur tussen modem en de CMTS (Cable Modem Termination System) wordt een coaxsegment genoemd. Van orgine bestond het coaxsegment volledig uit coax componenten zoals kabels, splitters, multitaps, versterkers, modulatoren, etc. Later is een deel van de coax bekabeling vervangen door glasvezel bekabeling en bijbehorende componenten zoals optical nodes. Dat wordt ook wel aangeduid als een Hybrid Fiber Coaxial (HFC) infrastructuur. Voor de werking en de capaciteit van coaxsegmenten maakt het gebruik van glasvezel bekabeling voor het transport van het signaal echter geen verschil. Kenmerk van een coaxsegment is dat het een gedeelde infrastructuur is waarbinnen het signaal niet gerouteerd kan worden. Iedere aansluiting op een bepaald coaxsegment ontvangt exact hetzelfde signaal via het Abonnee Overname Punt (AOP).

Frequentieband

De signalen van de diverse diensten (services) die worden verzonden via het coaxsegment zijn ingedeeld in kanalen op de volledige frequentieband van de coax bekabeling. Deze frequentieband loopt van in de huidige HFC infrastructuur van 5 MHz tot 862 MHz. In feite is de volledig frequentie opgedeeld in drie frequentiegebieden, namelijk:

 • 5 tot 65 MHz: Gereserveerd voor de doorgifte van kabel internet retour kanalen. Ook wel upstream kanalen genoemd (of upstreams). Vanwege toenemende ruis in het lagere deel van de frequentieband wordt in de praktijk het frequentiegebied van 5 tot 20 MHz niet gebruikt door de Nederlandse kabelbedrijven;
 • 87.5 tot 108 MHz: Gereserveerd voor de doorgifte van analoge radio kanalen;
 • 120 tot 862 MHz: Gereserveerd voor de doorgifte van analoge TV kanalen, digitale Radio en TV (RTV) kanalen, Video OnDemand (VOD) kanalen en kabel internet downstream kanalen (of downstreams).

Alle gebruikte HFC infrastructuur componenten moeten ook ontworpen zijn voor de doorgifte van deze frequentiegebieden met bijbehorende diensten indeling. Een Radio uitgang op een AOP of splitter moet daarom bijvoorbeeld het signaal van het frequentiegebied van 87.5 tot 108 MHz kunnen doorgeven terwijl de TV uitgang het frequentiegebied van 120 tot 862 MHz ongehinderd moet doorgegeven. Elk deel van de frequentieband kan maar door één dienst gebruikt worden.

Ook alle apparatuur die we aansluiten op de coax infrastructuur houdt rekening met deze gestandaardiseerde indeling van de frequentieband. De tuner in een TV zal alleen werken met TV kanalen in het frequentiegebied van 120 tot 862 MHz en de kabel internet modems kunnen alleen upstream en downstream kanalen koppelen die in de genoemde frequentiegebieden liggen.

Bandbreedte

De kanalen van de eerder genoemde diensten nemen een bepaalde bandbreedte in beslag van de volledige frequentieband. Een digitale DVB-C RTV transport stream kanaal heeft bijvoorbeeld een bandbreedte van 8 MHz en dat is niet toevalligerwijs ook de bandbreedte van een kabel internet downstream kanaal bij de Nederlandse kabelproviders. Analoge TV kanalen hebben een bandbreedte van 7 MHz, maar worden meestal doorgegeven op een raster van 8 MHz. De kabel internet upstream kanalen hebben een bandbreedte van 3.2 MHz of 6.4 MHz wat afhankelijk is van de configuratie van deze retour kanalen.

De bandbreedte is mede bepalend voor de capaciteit van een kanaal, maar wordt helaas ook nog wel eens gebruikt als synoniem voor de capaciteit wat verwarrend kan werken.

(Euro)DOCSIS

De Nederlandse kabelbedrijven hebben gekozen voor de DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) standaard voor hun kabel internet dienst en omdat er in Nederland rekening gehouden moet worden met de Europese indeling van de coax frequentieband is de aanvullende EuroDOCSIS specificatie van toepassing. Daarin staat o.a. dat de kabel internet downstream kanalen een bandbreedte hebben van 8 MHz en met dezelfde techniek DVB-C transport stream kanalen worden gemoduleerd. Ook wordt rekening gehouden met de genoemde hoofdindeling van frequentiegebieden voor de doorgifte van diensten. Dat houdt dus in dat de EuroDOCSIS upstream kanalen in frequentiegebied van 5 tot 65 MHz moeten liggen en de downstream kanalen in het frequentiegebied van 120 tot 862 MHz. EuroDOCSIS modems kunnen dus geen gebruik maken van de overige frequentiegebieden op de coax infrastructuur en ook de CMTS zal geschikt moeten zijn voor de aanvullende EuroDOCSIS specificatie willen deze twee componenten met elkaar kunnen communiceren. Voor die communicatie wordt wel gewoon van hetzelfde DOCSIS protocol gebruik gemaakt als ook in de Verenigde Staten wordt toegepast. De (Euro)DOCSIS specificaties zijn openbaar en te downloaden via CableLabs.

Kabel internet capaciteit

Zoals eerder aangegeven hangt de capaciteit van kabel internet in een coaxsegment af van de bandbreedte van een kanaal en de overige modulatie instellingen. Uiteraard telt ook het aantal upstream en downstream kanalen mee voor de bepaling van de totale kabel internet capaciteit in een coaxsegment.

Totale capaciteit downstream kanalen in coaxsegment

Downstream kanalen worden gebruikt om DOCSIS data packets van de CMTS naar de modems te verzenden. Modulatie van die downstream kanalen vindt plaats aan de CMTS kant van de HFC infrastructuur. De CMTS is de enige zender en alle aangesloten modems op het coaxsegment zijn de ontvangers. De techniek die wordt toegepast voor het verzenden van de data packets via een downstream kanaal met een zorgt voor een constante data bitrate van iets meer dan 51 Mbps. Ziggo werkt momenteel toe naar 24 downstream kanalen per coaxsegment waardoor de totale capaciteit van alle downstream kanalen gelijk is aan 24 * 51 = 1224 Mbps (ongeveer 1.2 Gbps). Voor coaxsegmenten waar die 24 downstream kanalen nog niet mogelijk zijn is sprake van 20 downstream kanalen met een totale capaciteit van 1020 Mbps (ongeveer 1 Gbps).

Totale capaciteit upstream kanalen in coaxsegment

Upstream kanalen worden gebruikt om DOCSIS data packets van de modems naar de CMTS te verzenden. Modulatie van die upstream kanalen vindt plaats aan de modem kant van de HFC infrastructuur. Er zijn daarom meerdere zenders en de CMTS is de enige ontvanger. Omdat het niet erg zinvol is om alle modems tegelijk te laten zenden via de beperkte set upstream kanalen heeft een groot deel van de DOCSIS specificatie betrekking op de benodigde mechanismes om modems om de beurt te laten zenden waarbij de CMTS bepaalt wie er mag zenden en voor welk doel er gezonden mag worden. Op hoofdlijnen vallen die doelen uiteen in DOCSIS management verkeer en data verkeer van de kabel internet gebruiker.

Dit maakt het bepalen van de capaciteit van een upstream en daarmee de totale upstream capaciteit van een coaxsegment nogal lastig. Ook werken de diverse modulatie technieken en verschillende bandbreedtes niet mee. Een upstream kanaal met de maximale bandbreedte van 6.4 MHz en 64-QAM modulatie heeft in theorie een capaciteit van maximaal 28 Mbps, maar is dus niet continu in gebruik met deze instellingen. Wanneer hetzelfde upstream kanaal tijdelijk met QPSK modulatie gebruikt wordt voor DOCSIS management verkeer dan valt de capaciteit terug naar maximaal 9 Mbps. Kanalen met 3.2 MHz bandbreedte hebben de helft van de capaciteit van een kanaal met 6.4 MHz bandbreedte met dezelfde modulatie instellingen. De bandbreedte van een upstream kanaal kan via de modem upstream status pagina afgeleid worden aan de hand van de symboolsnelheid. Een symboolsnelheid van 5210 ksps komt overeen met een bandbreedte van 6.4 MHz en een symboolsnelheid van 2560 ksps met 3.2 MHz.

Ziggo heeft de configuratie van upstream kanalen in coaxsegment nog niet gelijk getrokken in het volledige kabelgebied. In voormalig UPC gebieden wordt daarom gewerkt met configuraties met 6 upstream kanalen. Hoe die upstream kanalen geconfigureerd zijn hangt af van de plaatselijke ruis waarden van het coaxsegment. Er worden upstream kanalen met 6.4 en 3.2 MHz bandbreedte toegepast en diverse modulatie soorten. In voormalig Ziggo gebieden wordt gewerkt met een configuratie van 4 upstream kanalen met elk 8 MHz bandbreedte en 64-QAM modulatie. Kortstondig is dan een maximale capaciteit van iets meer dan 100 Mbps haalbaar, maar zal de gemiddelde haalbare capaciteit lager zijn. De capaciteit van upstream kanalen heeft in ieder geval geen constante bitrate zoals bij de downstream kanalen.

Capaciteit modems

Dat er in het coaxsegment een bepaalde hoeveelheid upstream en downstream kanalen zijn geconfigureerd wil niet zeggen dat een modem ook van alle kanalen gebruik kan maken. De capaciteit van een modem is daarom afhankelijk van het aantal kanalen dat aan het modem gekoppeld kan worden wat mede afhankelijk is van de DOCSIS specificatie versie.

EuroDOCSIS 2.0 modems kunnen maar één upstream kanaal en één downstream kanaal koppelen. De constante (en maximale) downstream capaciteit is daarmee gelijk aan ongeveer 50 Mbps en de maximale upstream capaciteit is afhankelijk van het gebruik en de configuratie van het upstream kanaal kortstondig maximaal 28 Mbps. In de praktijk zal een kabelprovider er echter altijd voor kiezen om de maximale abonnementssnelheden voor dergelijke EuroDOCSIS modems altijd lager te houden dan de capaciteit van een kanaal vanwege het gedeelde karakter van de kanalen in een coaxsegment. De CMTS bepaalt welk upstream en downstream kanaal een EuroDOCSIS 2.0 modem mag configureren waarbij rekening gehouden wordt met een gelijkmatige verdeling van de modems over de beschikbare capaciteit in het coaxsegment. Als naar verloop van tijd blijkt dat bepaalde EuroDOCSIS modems veel gebruik maken van de capaciteit dan zal de CMTS die modems proberen te verplaatsen naar kanalen die rustiger zijn qua gebruik. Er zijn bij Ziggo nog diverse EuroDOCSIS 2.0 modems in gebruik. Sommige digitale RTV ontvangers bevatten bijvoorbeeld een geïntegreerd EuroDOCSIS 2.0 modem dat gebruikt wordt voor communicatie met VOD servers en andere aanvullende diensten.

EuroDOCSIS 3.0 modems hebben de mogelijkheid om meerdere upstream kanalen en downstream kanalen te koppelen en te gebruiken als upstream kanaal en downstream kanaal met meer capaciteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat kabel providers hogere abonnementssnelheden kunnen aanbieden dan ongeveer 25 Mbps wat mogelijk was met EuroDOCSIS 2.0 modems. Initieel werden er EuroDOCSIS 3.0 modems uitgebracht die 4 upstream kanalen en 4 downstream kanalen (4x4) konden combineren. Qua downstream capaciteit dus maximaal ongeveer 200 Mbps en in de praktijk ingezet voor abonnementssnelheden tot 100 Mbps om ervoor te zorgen dat één klant niet in één keer de gezamenlijke capaciteit van alle 4 de downstream kanalen kon aanwenden. Ook hier geldt weer dat de CMTS bepaalt welke subset van upstream en downstream kanalen een EuroDOCSIS 3.0 modem mag configureren uit de totale set van kanalen waarbij getracht wordt om de totaal beschikbare capaciteit zo gelijkmatig mogelijk over de modems te verdelen.

De Connectboxen die Ziggo bij voorkeur uitgeeft hebben de mogelijkheid om maximaal 8 upstream kanalen en 24 downstream kanalen (8x24) te koppelen. In feit kan Ziggo met die modems de volledige huidige beschikbare capaciteit van een coaxsegment toewijzen aan ieder modem wat het verdelen van modems over de beschikbare capaciteit eenvoudiger maakt. In de loop der tijd heeft Ziggo EuroDOCSIS 3.0 modems in gebruik genomen met diverse aantallen upstream en downstream kanalen koppelingsmogelijkheden die nog allemaal in gebruik zijn. De abonnementssnelheid zal mede bepalend zijn of een wat ouder type EuroDOCSIS 3.0 modem moet worden vervangen door een EuroDOCSIS 3.0 modem dan meer upstream en downstream kanalen kan koppelen.


Aantal modems per coaxsegment

Vanwege het delen van de capaciteit binnen het coaxsegment wordt de kabel internet gebruikerservaring mede bepaalt door het aantal modems dat is aangesloten op een coaxsegment, de gezamenlijke maximale abonnementssnelheid van die modems en het internet gedrag van de gebruikers van die modems. Allemaal zaken waar kabelproviders geen informatie over verstrekken. Analyses van het kabel internet signaal uit diverse regio's van het Ziggo netwerk laten zien dat er tussen 400 en 600 modems actief zijn per coaxsegment wat overeenkomt met de verwachtingen op basis van wat spaarzame publicaties van organisaties zoals TNO. Ook op dit forum is in een blog van Ziggo het één en ander terug te vinden over het aantal aansluitingen (homes passed) op het coaxsegment wat deze aantallen modems onderschrijft.

Naar de abonnementssnelheden van al die modems en de daaruit voortvloeiende overboeking van de capaciteit in een coaxsegment kunnen we alleen maar raden. Als we de abonnementssnelheid van het meest gekozen pakket volgens Ziggo als gemiddelde nemen, ofwel 200 Mbps, en uitgaan van 300 modems voor kabel internet, dan zou voor al die modems bij gelijktijdig gebruik van de maximale abonnementssnelheid een capaciteit nodig zijn van 300 * 200 = 60 Gbps. Met een beschikbare constante capaciteit van 1.2 Gbps in een coxsegment komt dat neer op een overboekingsfactor van 50. Gelukkig blijkt in de praktijk het gros van de kabel internet klanten nauwelijks gebruik te maken van hun maximale abonnementssnelheid. Dat komt deels door veranderd internet gebruik. Waar veel klanten vroeger volop bezig waren met het downloaden van allerlei content wordt tegenwoordig veel meer gebruik gemaakt van streaming diensten dat zorgt voor een veel lagere belasting. Voor het kijken van een Netflix film en gelijktijdig wat internetten zijn echt geen abonnementssnelheden van meer dan 50 Mbps nodig in een gemiddeld huishouden. Als dat wel het geval zou zijn, dan had Ziggo een behoorlijk probleem met het waarmaken van de abonnementssnelheden.

Capaciteitsproblemen

Capaciteitsproblemen ontstaan wanneer de gelijktijdig gevraag de capaciteit van kabel internet klanten de beschikbare capaciteit overstijgt. De kabel internet klanten merken dit wanneer ze hun abonnementssnelheid niet kunnen halen terwijl er niets mis is met het signaal. Het is vrij eenvoudig uit te rekenen dat er met een capaciteit van 1.2 Gbps in het coaxsegment maximaal 3 klanten met een 400 Mbps abonnementssnelheid gelijktijdig voluit kunnen downloaden. Ook dat is overigens niet helemaal waar, want de CMTS heeft ook ruimte nodig voor het DOCSIS management verkeer en zal ook wat ruimte reserveren telefonie diensten. Verder is er natuurlijk ook de nodige overhead voor de DOCSIS packages waarmee alle (IP) data voor de klanten worden verzonden.

Toekomst

Ondertussen is de DOCSIS 3.1 standaard uitgebracht en zijn de eerste kabelproviders begonnen met de implementatie van DOCSIS 3.1. In tegenstelling tot hetgeen sommigen misschien denken verandert DOCSIS 3.1 niets aan bovenstaande uitgangspunten voor internet via de kabel. Er is dus nog steeds sprake van coaxsegmenten waarop meerdere modems zijn aangesloten die de totale beschikbare capaciteit met elkaar moeten delen. DOCSIS 3.1 brengt nieuwe modulatie technieken die efficiënter omgaan met de frequentieband en daardoor zorgen voor meer capaciteit. Ook worden frequentiegebieden anders ingedeeld waardoor er een groter deel van de frequentieband ingezet kan worden voor upstream kanalen (5 tot 204 MHz) en door het verplaatsen van de frequentieband bovengrens ook een groter deel van de frequentieband ingezet kan worden voor downstream kanalen (258 tot 1218 MHz).

Al dit soort aanpassingen zorgen voor meer capaciteit, maar ook voor grote investeringen bij de kabelproviders. In tegenstelling tot de upgrade van (Euro)DOCSIS 2.0 naar 3.0 moet nu namelijk ook de HFC infrastructuur aangepast worden om die nieuwe frequentiegebied indelingen te kunnen ondersteunen. En natuurlijk moeten ook de EuroDOCSIS 3.0 (en 2.0) modems en EuroDOCSIS 3.0 CMTS vervangen worden door uitvoeringen die DOCSIS 3.1 geschikt zijn. Dat kan niet via een firmware update. Ook zullen de kabelproviders moeten nadenken over de huidige diensten zoals analoge Radio en TV, digitale Radio en TV, ondersteuning oudere versies van EuroDOCSIS, etc. En om het allemaal nog wat complexer te maken moeten die kabelproviders zich ook afvragen of ze rekening moeten houden met eventuele hardware infrastructuur aanpassingen die nodig zijn voor Full Duplex DOCSIS 3.1. Ofwel: Is het wel verstandig om nu al aan de slag te gaan met DOCSIS 3.1?
56 Reacties 56
efok

Level 17
 • 4066Posts
 • 220Oplossingen
 • 1631Likes
Pasi wrote:
efok wrote:

...Het gaat toch om een klant die inderdaad hardnekkig download?...

Kijk, dáár gaat het fout ! Kom op zeg: het is gewoon iemand, die gebruikt waarvoor hij betaald.

Als iedereen maar blijft roeptoeteren, dan geloven we er straks allemaal in. Maar blijkbaar is dat gemakkelijker, dan er wat van te zeggen. En dat is jammer, want het hele goede onderzoek sneeuwt nu geheel onder.

Zoals al geschreven :.. Ik had gehoopt dat @ArChie.DVB nog tijd ( en … ) had gehad om de titel aan te passen...

Roeptoeteren? Wie loopt hier nou te roeptoeteren? Kennelijk Interpreteer jij het woordje hardnekkig als een grote beschuldigende vinger. Dat staat er helemaal niet, dat lees jij alleen maar zo. Het onderzoek van @ArChie.DVB sneeuwt ook niet onder, het toont gewoon aan wat hij in de titel zegt. Mooi laten staan.

Bert

Level 21
T.E.A.M.
 • 77368Posts
 • 5253Oplossingen
 • 22966Likes

Hardnekkig: de betekenis en synoniemen bij het gebruik van dit woord in de zin:

Het effect van hardnekkige downloaders”

 • als iets of iemand niet ophoudt
 • onophoudelijk
 • aanhoudend
 • volhardend
 • volhoudend

Ik kan er ook niets negatiefs in vinden.

Pasi

Level 19
 • 10474Posts
 • 507Oplossingen
 • 5853Likes
Be rt wrote:

...Ik kan er ook niets negatiefs in vinden.

 

Hardnekkig:  aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig.

Als je de titel “Het effect van hardnekkige downloaders“, gezien de inhoud van het stuk van ArChie, niet negatief opvat, dan moet je toch wat beter lezen.

Ik ken ArChie niet, maar als ik zo die titel en zijn onderzoek lees, dan zo het mij niets verbazen dat hij ( zijn internet verbinding ) last heeft van de downloader. Vandaar ook de die titel.

Bert

Level 21
T.E.A.M.
 • 77368Posts
 • 5253Oplossingen
 • 22966Likes

@Pasi “Hardnekkig:  aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig.”

Als je al deze woorden plaatst bij de mensen die ten onrechte gekort zijn op hun kinderopvangtoeslag en door hun volhardend gedrag nu hun gelijk hebben gekregen, dan staan ze in een positieve context en zijn het juist positieve gedragingen die geresulteerd hebben tot het feit dat zij hun geld terug krijgen en een schadevergoeding die nog verder uitgewerkt moet worden.

De betekenis van woorden kunnen niet vanuit het eigen denken ingevuld worden, het gaat om betekenis ten aanzien van de omliggende woorden, zijnde de context en dat maakt het Nederlands nu juist zo moeilijk, één woord kan een heel ander begrip worden in samenhang met de andere woorden eromheen.

Ook conclusies of eigen invullingen en bedoelingen kunnen volledig wijzigen als er een andere context is.

efok

Level 17
 • 4066Posts
 • 220Oplossingen
 • 1631Likes
Pasi wrote:
Be rt wrote:

...Ik kan er ook niets negatiefs in vinden.

 

Hardnekkig:  aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig.

Als je de titel “Het effect van hardnekkige downloaders“, gezien de inhoud van het stuk van ArChie, niet negatief opvat, dan moet je toch wat beter lezen.

Ik ken ArChie niet, maar als ik zo die titel en zijn onderzoek lees, dan zo het mij niets verbazen dat hij ( zijn internet verbinding ) last heeft van de downloader. Vandaar ook de die titel.

@Pasi Ik vind dat je maar aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig, blijft doordrammen op je negatieve interpretatie?

ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes

Nieuwer is beter?

 

De meeste Ziggo klanten ontvangen van tijd tot tijd van die aankondigingsmails voor werkzaamheden aan het coaxsegment:

 

Helaas bevatten dergelijke mails van Ziggo nauwelijks informatie over wat men nu precies gaat doen. Veel verder dan “We vervangen dan bijvoorbeeld oude kabels” komt men niet. Meestal gebeuren er echter andere dingen zoals het vervangen of aanpassen van hardware componenten zoals versterkers, splitters, multitaps, aanpassingen in wijkcentrales of lokale centrums, node splitsingen en ga zo maar door. Ervaring leert ondertussen dat het na afloop van dergelijke aangekondigde werkzaamheden altijd weer spannend is of alles nog normaal functioneert. Storingen ontstaan in mijn coaxsegment namelijk altijd als gevolg van onderhoud door Ziggo.

 

Bovenstaande schermprint van het onderhoud op 13 december 2019 bleek na afloop toch wel om iets heel anders te gaan dan het vervangen van wat oude kabels. De Cisco CMTS met bijbehorende EdgeQAMs is toen namelijk vervangen door een Cadant (Arris) CMTS. Dit kon worden vastgesteld aan de hand van de source MAC adressen in de DOCSIS packets die in mijn coaxsegment worden verstuurd.

 

Voor de aanpassing waren de DOCSIS packets afkomstig van drie verschillende Cisco MAC adressen (OUI C8-4C-75):

 

En na de aanpassing zijn de DOCSIS packets afkomstig van één Cadant (Arris) MAC adres (OUI 00-01-5C):

 

Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het aanpassen van de Ziggo infrastructuur voor DOCSIS 3.1. In tegenstelling tot hetgeen sommigen namelijk denken behelst het uitrollen van DOCSIS 3.1 namelijk iets meer dan alleen het uitgeven van DOCSIS 3.1 modems en het verwijderen van analoge RTV kanalen. Ook de CMTS en alle andere hardware infrastructuur componenten in het coaxsegment tussen CMTS en modem zullen geschikt gemaakt moeten worden voor DOCSIS 3.1.

 

De nieuwe Cadant CMTS moet uiteraard ook EuroDOCSIS 2.0 en 3.0 backwards compatible zijn aangezien alle klanten in mijn coaxsegment gewoon gebruik gebruik blijven maken van hun EuroDOCSIS 2.0 en 3.0 apparatuur. Ook zijn er als gevolg van deze aanpassing geen veranderingen gemaakt in het frequentieplan voor de EuroDOCSIS downstream en upstream kanalen. Nog steeds worden er 24 downstream kanalen en 4 upstream kanalen doorgegeven. Wel zijn de ID’s van de upstream kanalen aangepast. Voorheen waren dit kanaal ID's 73 - 102 en tegenwoordig kanaal ID’s 1 - 24:

 

Nu zal waarschijnlijk de verwachting zijn dat een nieuwe CMTS ook een verbetering is, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Het viel me een aantal dagen na de aanpassing op dat de Cadant CMTS in tegenstelling de Cisco CMTS nogal slecht is in het verdelen van primary downstream kanalen van de EuroDOCSIS modems over de als primary downstream geschikte downstream kanalen. Bijna een kwart van de modems bleef twee dagen na de vervanging op 15 december namelijk downstream kanaal met ID 1 gebruiken als primary downstream:

 

Bij de Cisco CMTS was er sprake van een redelijk evenredige verdeling van modems over alle 24 downstream kanalen:

 

Vandaag 31 januari 2020, zo'n anderhalve maand later, blijkt de Cadant CMTS de verdeling nog steeds niet op orde te hebben:

 

De gevolgen zijn ook goed zichtbaar in bovenstaande schermprint van de kabelmodems die tegenwoordig downstream kanaal 1 op 274 MHz als primary downstream kanaal gebruiken. De update delta van de door ieder modem ontvangen ranging response berichten van de CMTS is niet meer een redelijk constante 20 seconden zoals bij de Cisco CMTS, maar zeer grillig. Ook treden er tegenwoordig veel vaker aanpassingen op aan de signaalsterkte die de modems van de CMTS moeten toepassen op de upstream kanalen waaruit af te leiden valt dat de stabiliteit van de kabelmodems in het coaxsegment is verslechterd na de vervanging van de Cisco CMTS. Nieuwer is in mijn coaxsegment dus niet beter.

efok

Level 17
 • 4066Posts
 • 220Oplossingen
 • 1631Likes

Hmmm,
@ArChie.DVB Dat roept weer vragen op. De overgangsfase naar docsis 3.1 is bij nog niet klaar zo te zien. Je hebt het over een primary downstream frequentie van 274 MHz. Dat betekent dat de analoge TV er bij jou nog niet af is.

Denk je dat eerst gewoon de CMTS domweg is vervangen en men nog verder moet configureren zodra het frequentieplan definitief wordt aangepast? Of doet de Arris CMTS het in de basis minder goed?

ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes
efok wrote:

Dat roept weer vragen op. De overgangsfase naar docsis 3.1 is bij nog niet klaar zo te zien. Je hebt het over een primary downstream frequentie van 274 MHz. Dat betekent dat de analoge TV er bij jou nog niet af is.

Klopt, in mijn deel van het Ziggo kabelgebied (DVB regio Ziggo/Alkmaar) worden nog steeds alle analoge RTV kanalen doorgegeven. Het frequentieplan in mijn coaxsegment is dus nog steeds als volgt:

 

efok wrote:

Denk je dat eerst gewoon de CMTS domweg is vervangen en men nog verder moet configureren zodra het frequentieplan definitief wordt aangepast?

De heleboel zal in de loop der jaren gewoon stap voor stap aangepast gaan worden. Als er hier nu aan klanten een DOCSIS 3.1 modem gegeven zou worden dan wordt die vooralsnog gewoon alleen in backwards compatible EuroDOCSIS 3.0 modus gebruikt aangezien er vooralsnog alleen EuroDOCSIS 3.0 downstream en upstream kanalen aanwezig zijn in het coaxsegment. Die EuroDOCSIS 3.0 downstream en upstream kanalen zijn nu geconfigureerd in de nieuwe Cadant CMTS.

Voordat ze ook een DOCSIS 3.1 downstream kanaal kunnen configureren in die CMTS zullen ze waarschijnlijk eerst nog een aantal versterkers en andere coaxcomponenten in de wijkkasten in mijn regio moeten vervangen aangezien er nog oude Hirschmann versterkers aanwezig zijn die alleen geschikt zijn voor het huidige frequentieplan tot 862 MHz.

Overigens gebruikt Ziggo DOCSIS  3.1 als drogreden om analoge TV uit te schakelen. Zoals je in de schermprints van de Giga Connectboxen kan zien wordt er overal vooralsnog namelijk maar één DOCSIS 3.1 downstream kanaal geconfigureerd dat op de frequentieband het gebied van 879 tot 1009 MHz in beslag neemt. In dat frequentiegebied geen Ziggo helemaal geen analoge TV kanalen door. Dus het configureren van een DOCSIS 3.1 downstream kanaal in mijn regio wordt vooralsnog alleen maar in de weg gezeten door het ongeschikt zijn van andere componenten in het coaxsegment tussen CMTS en modems die niet DOCSIS 3.1 geschikt zijn.

 

Als ik het laatste frequentieplan van gemeente Delf even handmatig uitbreidt naar een frequentieplan met 32 EuroDOCSIS 3.0 downstream kanalen en 1 DOCSIS 3.1 downstream kanaal, dan wordt nu al weer duidelijk dat Ziggo de plaatsing van het eerste DOCSIS 3.1 downstream kanaal weer zeer ongelukkig gekozen heeft:

 

DOCSIS 3.1 OFDM downstream kanalen hebben een maximale bandbreedte van 192 MHz. Terugrekenend van de bovengrens van 1218 MHz voor de verplichte DOCSIS 3.1 frequentieband worden de twee OFDM downstream kanalen dan optimaal geplaatst van 834 - 1026 MHz en 1026 - 1218 MHz. In plaats van het eerste OFDM downstream kanaal op 1026 MHz te plaatsen met een bandbreedte van 192 MHz en in de toekomst langzaam terug te werken naar lagere frequenties heeft men nu het eerste OFDM downstream kanaal op 879 MHz geplaatst met een bandbreedte van 130 MHz. Gevolg, weer verspilling op de frequentieband. Daaruit valt goed af te leiden dat Ziggo nog lang niet klaar is met het aanpassen van alle coax infrastructuur componenten in coaxsegmenten om de volledige infrastructuur DOCSIS 3.1 geschikt te maken.

 

efok wrote:

Of doet de Arris CMTS het in de basis minder goed?

Op basis van het grillige ranging response gedrag van de EuroDOCSIS 3.0 modems met deze Cadant CMTS in vergelijking met de voorgaande Cisco CMTS kan gesteld worden dat de stabiliteit voor de EuroDOCSIS 3.0 modems is afgenomen met deze nieuwe CMTS.

Bert

Level 21
T.E.A.M.
 • 77368Posts
 • 5253Oplossingen
 • 22966Likes

@ArChie.DVB schreef: “Overigens gebruikt Ziggo DOCSIS  3.1 als drogreden om analoge TV uit te schakelen. Zoals je in de schermprints van de Giga Connectboxen kan zien wordt er overal vooralsnog namelijk maar één DOCSIS 3.1 downstream kanaal geconfigureerd dat op de frequentieband het gebied van 879 tot 1009 MHz in beslag neemt. In dat frequentiegebied geen Ziggo helemaal geen analoge TV kanalen door.”

Analoge TV en radio zit nu toch in het upstream gebied wat nodig is voor de uitbreiding van de upload met Docsis 3.1 ?

ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes
Be rt wrote:

Analoge TV en radio zit nu toch in het upstream gebied wat nodig is voor de uitbreiding van de upload met Docsis 3.1 ?

Ik gaf aan “analoge TV” aangezien dat momenteel hetgeen is waarvan Ziggo officieel heeft aangekondigd dat ze de analoge TV kanalen gaan verwijderen en ook daadwerkelijk mee bezig zijn om te verwijderen. Voor DOCSIS 3.1 heb je daar vooralsnog weinig aan zolang Ziggo ook niet met een officiële aankondiging richting de klanten komt dat ze analoge radio gaan verwijderen en daar ook daadwerkelijk mee aan de gang gaan zoals nu met het uitschakelen van analoge TV. Verder heb je daar dan nog steeds niets aan omdat eerst alle versterkers in het coaxsegment vervangen moeten worden door versterkers die geschikt zijn voor de frequentie indeling die nodig is voor DOCSIS 3.1. Het deel van de frequentieband dat gebruikt kan worden voor upstream kanalen gaat immers veranderen van 5 - 65 MHz naar 5 - 204 MHz. Verder werden die analoge TV kanalen niet alleen doorgegeven in het gebied van 108 - 204 MHz, maar ook in het gebied van 204 - 862 MHz.

 

Afgezien daarvan begrijp ik niet waarom Ziggo nu opeens wel haast zou hebben met het uitbreiden van de upstream capaciteit. Ziggo heeft immers tot dusver altijd bij hoog en laag beweerd dat klanten helemaal geen behoefte hebben aan hogere upload snelheden. Dus is er helemaal geen noodzaak om frequentie ruimte vrij te maken voor de uitbreiding van de upstream capaciteit.

efok

Level 17
 • 4066Posts
 • 220Oplossingen
 • 1631Likes

De glasvezel concurrentie die opkomt met symmetrische up en down, lijkt mij een stevige reden om haast te maken met een uploadverhoging. Dat klanten daar geen behoefte aan hebben lijkt me met het opkomen van allerlei clouddiensten een achterhaald standpunt. Dat weten ze zelf ook denk ik.

Overigens valt het me op dat er verschillende mensen hier met een “giga” connectbox klagen over achterblijvende snelheden.

ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes
efok wrote:

Overigens valt het me op dat er verschillende mensen hier met een “giga” connectbox klagen over achterblijvende snelheden.

Inderdaad bijzonder opvallend. De spaarzame klanten met een Giga Connectbox en een DOCSIS 3.1 downstream kanaal in hun coaxsegment zouden immers geen last moeten ondervinden van de overige klanten in het coaxsegment met EuroDOCSIS 3.0 modems die alleen gebruik kunnen maken van de EuroDOCSIS 3.0 downstream kanalen. Een eerste aanwijzing dat dit DOCSIS 3.1 modem ook weer zo'n probleem geval gaat worden net als de overige door Ziggo uitgebrachte Connectboxen?

 

Adsl gebruiker

Level 1
 • 2Posts
 • 0Oplossingen
 • 0Likes
ArChie.DVB wrote:
Pasi wrote:

Echter, dit verslag heeft één groot mankement, namelijk de titel en de ( blijkbaar ) aversie tegen downloaden.

Helaas vergeet @ArChie.DVB dat de klant betaald voor een abonnement met een bepaalde ‘inhoud’ en dus die ‘inhoud’ ‘vrijelijk mag gebruiken. Het maakt verder niet uit, hoe de klant die inhoud gebruikt, waarom, wanneer, tot welke niveau,  ….

Het gros van de klanten hebben een te hoge abonnementssnelheid gezien hun daadwerkelijke gebruik en betalen dus iedere maand onnodig te veel.

Hoi Archie dank voor je uitleg.

Maar denk je dat je geen verkeerde inschatting maakt als je stelt dat klanten teveel betalen?

Kijk bijv maar eens naar de abo structuren van ZIggo ze hebben een 50 Mb internet abo maar ze gaan daarna naar 250Mb.

Waarom geen 100 MB en wanneer nu eindelijk eens hogere upload snelheden.

Maar goed kan je begrijpen dat mensen die 250 MB nemen omdat ze denken_zeker mbt de druk op de capaciteit zoals jij het beschrijft_ dat die 50Mb niet volstaat?

Zeker als je een multi huishouden hebt en je wilt wat tv( IPTV) of netflix(uhd)  gebruikt en daarbij wat wilt downloaden kan ik me voorstellen dat mensen al vlug voor het fors duurdere abo gaan..

Adsl gebruiker

Level 1
 • 2Posts
 • 0Oplossingen
 • 0Likes

@ArChie.DVB

 

Graag zou ik van jou ook wat uitleg willen of althans jouw visie mbt glasvezel(FTTH).

Laat ik zeggen dat mijn ouders onlangs een glasvezel abo hebben genomen van 100/100MB.

Ik heb de lijn uitvoerig getest en moet zeggen dat ik er behoorlijk enthousiast over ben. De snelheid is nog hoger dan beloofd en via Wifi haal je ook zeer goede snelheden.

Mijn ouders hebben dus geen PON abo maar een FTTH verbinding.

Hoe zie jij eigenlijk de verschillen mbt de kabel en zie jij daar wel voordelen tov van FTTH en internet via de coax?

Ik zou zelf in mijn woning( woon niet ver van mijn ouders) ook graag glasvezel willen afnemen zeker nu in bij mijn ouders gezien heb hoe fijn deze verbinding is.

Helaas gaat dat voor mij en velen met mij niet want wij hebben voor snel internet enkel de optie voor Ziggo.

Vindt het ook best wel prijzig want internet only gaat voor Ziggo niet.

Dus een abo van 100/100 gaat zeer zeker ook niet het maximale over de telefoon lijn is 12Mb.

Lees mijn bericht hierboven ook even aub maar dan zul je denk ik wel begrijpen waarom mensen naar de 250Mb gaan. Dat komt volgens mij mbt wat je zelf al beschrijft dat mensen dan gaan twijfelen of zij met deze verbinding toch niet af en toe net tegen de grens zitten.

Je hebt bijv een IPTV lijn lopen maar bijv ook Netflix UHD dat je wilt kijken en daarbij ga je nog wat downloaden.. Helaas heb je bij Ziggo dan meteen de veel te grote stap van 50 naar 250.

Stel nu in zit net in de groep waar je een paar groot downloaders hebt met een snelle 500Mb verbinding..de vraag is dan wat dit voor invloed heeft op je 50Mb lijn.

Mij lijkt dat je eerder problemen gaat ondervinden juist met deze 50 Mb lijn als dat je meer marge hebt met 250.

Tsja dan kan ik wel anders willen maar de enige optie is bij ons zogezegd Ziggo en velen met mij zitten in deze situatie.( iets wat Ziggo ook weet en op inspeelt).

Bert

Level 21
T.E.A.M.
 • 77368Posts
 • 5253Oplossingen
 • 22966Likes

@Adsl gebruiker “Stel nu in zit net in de groep waar je een paar groot downloaders hebt met een snelle 500Mb verbinding..de vraag is dan wat dit voor invloed heeft op je 50Mb lijn.”

Als er een capaciteitsprobleem is vanwege grootverbruikers, dan zakt bij iedereen de downloadsnelheid in verhouding, wat ook gezien kan worden netwerkcentrum of naar voren komt bij klachten over de snelheid, dan wordt gekeken of er voldaan wordt aan de fair use policy en zo ja, komt er een node splitsing  om iedereen weer aan zijn abonnementssnelheid te laten komen.

tobiastheebe

Level 20
T.E.A.M.
 • 33342Posts
 • 2398Oplossingen
 • 16875Likes

@ArChie.DVB Misschien is onderstaande wel interessant. Zojuist een korte onderbreking gehad in het CAI-signaal van 1:30 tot 1:45 wegens gepland onderhoud Ziggo. Toen modem eenmaal weer online was meteen ingelogd in het modem om status te bekijken. Modem heeft nu nieuwe downstream-kanalen gekoppeld:

Opvallend hierbij is dat ons modem in fZiggo nu zelfde set kanalen heeft gekoppeld als modem van familie in fUPC. Beide modems zijn CH7465LG-ZG.

RoWi.

Level 20
 • 18504Posts
 • 767Oplossingen
 • 6355Likes
efok wrote:

De glasvezel concurrentie die opkomt met symmetrische up en down, lijkt mij een stevige reden om haast te maken met een uploadverhoging. Dat klanten daar geen behoefte aan hebben lijkt me met het opkomen van allerlei clouddiensten een achterhaald standpunt. Dat weten ze zelf ook denk ik.

Overigens valt het me op dat er verschillende mensen hier met een “giga” connectbox klagen over achterblijvende snelheden.

Opkomt met symetrisch? Dat was omstreeks 2015 de reden om FttH (Fiber to the Home) af te nemen een bescheiden 50/50 abonnement, Glasvezel was bij de meeste providers voor die tijd al synchroon. Mogelijk bedoel je het hernieuwde aanbod van KPN die sinds oktober 2019 weer synchroon glasvezel aanbied? De exacte achtergronden zijn me niet geheel bekend maar omstreeks 2016 was het meer een versimpeling van het systeem. Je bestelt snelheid x,y of z en wij(de providers) leveren via de beste verbinding zo is het nu nog met dit verschil het weer synchrone aanbod voor glasvezel.

Veel glasvezel klanten haalden via glasvezel hoe dan ook minstens 30Mbps up, al was het product 50/5. Ik had doorgaans een hogere up (60+Mbps) dan down(48+/-Mbps) Nu weer terug bij Ziggo doorgaans toch 50/5 met weinig fluctuaties. Zelfs een UHD Disney+ stream en tegelijk een mmo game geeft niet veel vermindering in een speedtest.  Nu zie ik wel aan de accespunten dat er weinig directe buren van Ziggo gebruik maken.

 

@ArChie.DVB 

Een en ander te hebben gelezen veranderd mijn kijk op kabel internet. In het verleden toen in mijn geval Casema met internet begon was de snelheid veel minder zeker dan nu, in die tijd was dsl beter, anno nu krijgen dsl klanten met minder dan 15Mb verbindingen nog wel eens het advies neem dan Kabel, als ik het nu goed lees en interpreteer is dat mogelijk niet eens altijd een goed advies.

 

Off topic

Je zou bijna gaan denken als ik lees wat erbij komt kijken waarom zijn de kabel providers ooit aan Internet begonnen, houd het bij TV en Radio, die gedachte heb ik ook wel eens bij de huidige dsl en glasvezel providers waarom nu eigenlijk TV erbij. Uiteraard de strijd om de klant ik zou toch graag de fusie kpn en ziggo hebben zien gebeuren. Ziggo enkel hun kant TV en Radio KPN de communicatie kant Internet en telefonie. 

Uiteraard niet wenselijk een echte monopolist, zeker niet zoals het nu is de commerciele instellingen die het zijn geworden.

E-mail notificaties
Aan Uit

Ontvang een update bij nieuwe reacties in dit topic.

Uitgelicht topic