ArChie.DVB

Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes

Kabel internet capaciteit - een zeer uitgebreide uitleg

Gezien sommige reacties in de diverse kabel internet gerelateerde topics is niet altijd duidelijk wat nu eigenlijk wordt bedoeld met de capaciteit van de kabel internet infrastructuur. Daarom via dit topic wat nadere technische uitleg.

Coaxsegment

De volledige infrastructuur tussen modem en de CMTS (Cable Modem Termination System) wordt een coaxsegment genoemd. Van orgine bestond het coaxsegment volledig uit coax componenten zoals kabels, splitters, multitaps, versterkers, modulatoren, etc. Later is een deel van de coax bekabeling vervangen door glasvezel bekabeling en bijbehorende componenten zoals optical nodes. Dat wordt ook wel aangeduid als een Hybrid Fiber Coaxial (HFC) infrastructuur. Voor de werking en de capaciteit van coaxsegmenten maakt het gebruik van glasvezel bekabeling voor het transport van het signaal echter geen verschil. Kenmerk van een coaxsegment is dat het een gedeelde infrastructuur is waarbinnen het signaal niet gerouteerd kan worden. Iedere aansluiting op een bepaald coaxsegment ontvangt exact hetzelfde signaal via het Abonnee Overname Punt (AOP).

Frequentieband

De signalen van de diverse diensten (services) die worden verzonden via het coaxsegment zijn ingedeeld in kanalen op de volledige frequentieband van de coax bekabeling. Deze frequentieband loopt van in de huidige HFC infrastructuur van 5 MHz tot 862 MHz. In feite is de volledig frequentie opgedeeld in drie frequentiegebieden, namelijk:

 • 5 tot 65 MHz: Gereserveerd voor de doorgifte van kabel internet retour kanalen. Ook wel upstream kanalen genoemd (of upstreams). Vanwege toenemende ruis in het lagere deel van de frequentieband wordt in de praktijk het frequentiegebied van 5 tot 20 MHz niet gebruikt door de Nederlandse kabelbedrijven;
 • 87.5 tot 108 MHz: Gereserveerd voor de doorgifte van analoge radio kanalen;
 • 120 tot 862 MHz: Gereserveerd voor de doorgifte van analoge TV kanalen, digitale Radio en TV (RTV) kanalen, Video OnDemand (VOD) kanalen en kabel internet downstream kanalen (of downstreams).

Alle gebruikte HFC infrastructuur componenten moeten ook ontworpen zijn voor de doorgifte van deze frequentiegebieden met bijbehorende diensten indeling. Een Radio uitgang op een AOP of splitter moet daarom bijvoorbeeld het signaal van het frequentiegebied van 87.5 tot 108 MHz kunnen doorgeven terwijl de TV uitgang het frequentiegebied van 120 tot 862 MHz ongehinderd moet doorgegeven. Elk deel van de frequentieband kan maar door één dienst gebruikt worden.

Ook alle apparatuur die we aansluiten op de coax infrastructuur houdt rekening met deze gestandaardiseerde indeling van de frequentieband. De tuner in een TV zal alleen werken met TV kanalen in het frequentiegebied van 120 tot 862 MHz en de kabel internet modems kunnen alleen upstream en downstream kanalen koppelen die in de genoemde frequentiegebieden liggen.

Bandbreedte

De kanalen van de eerder genoemde diensten nemen een bepaalde bandbreedte in beslag van de volledige frequentieband. Een digitale DVB-C RTV transport stream kanaal heeft bijvoorbeeld een bandbreedte van 8 MHz en dat is niet toevalligerwijs ook de bandbreedte van een kabel internet downstream kanaal bij de Nederlandse kabelproviders. Analoge TV kanalen hebben een bandbreedte van 7 MHz, maar worden meestal doorgegeven op een raster van 8 MHz. De kabel internet upstream kanalen hebben een bandbreedte van 3.2 MHz of 6.4 MHz wat afhankelijk is van de configuratie van deze retour kanalen.

De bandbreedte is mede bepalend voor de capaciteit van een kanaal, maar wordt helaas ook nog wel eens gebruikt als synoniem voor de capaciteit wat verwarrend kan werken.

(Euro)DOCSIS

De Nederlandse kabelbedrijven hebben gekozen voor de DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) standaard voor hun kabel internet dienst en omdat er in Nederland rekening gehouden moet worden met de Europese indeling van de coax frequentieband is de aanvullende EuroDOCSIS specificatie van toepassing. Daarin staat o.a. dat de kabel internet downstream kanalen een bandbreedte hebben van 8 MHz en met dezelfde techniek DVB-C transport stream kanalen worden gemoduleerd. Ook wordt rekening gehouden met de genoemde hoofdindeling van frequentiegebieden voor de doorgifte van diensten. Dat houdt dus in dat de EuroDOCSIS upstream kanalen in frequentiegebied van 5 tot 65 MHz moeten liggen en de downstream kanalen in het frequentiegebied van 120 tot 862 MHz. EuroDOCSIS modems kunnen dus geen gebruik maken van de overige frequentiegebieden op de coax infrastructuur en ook de CMTS zal geschikt moeten zijn voor de aanvullende EuroDOCSIS specificatie willen deze twee componenten met elkaar kunnen communiceren. Voor die communicatie wordt wel gewoon van hetzelfde DOCSIS protocol gebruik gemaakt als ook in de Verenigde Staten wordt toegepast. De (Euro)DOCSIS specificaties zijn openbaar en te downloaden via CableLabs.

Kabel internet capaciteit

Zoals eerder aangegeven hangt de capaciteit van kabel internet in een coaxsegment af van de bandbreedte van een kanaal en de overige modulatie instellingen. Uiteraard telt ook het aantal upstream en downstream kanalen mee voor de bepaling van de totale kabel internet capaciteit in een coaxsegment.

Totale capaciteit downstream kanalen in coaxsegment

Downstream kanalen worden gebruikt om DOCSIS data packets van de CMTS naar de modems te verzenden. Modulatie van die downstream kanalen vindt plaats aan de CMTS kant van de HFC infrastructuur. De CMTS is de enige zender en alle aangesloten modems op het coaxsegment zijn de ontvangers. De techniek die wordt toegepast voor het verzenden van de data packets via een downstream kanaal met een zorgt voor een constante data bitrate van iets meer dan 51 Mbps. Ziggo werkt momenteel toe naar 24 downstream kanalen per coaxsegment waardoor de totale capaciteit van alle downstream kanalen gelijk is aan 24 * 51 = 1224 Mbps (ongeveer 1.2 Gbps). Voor coaxsegmenten waar die 24 downstream kanalen nog niet mogelijk zijn is sprake van 20 downstream kanalen met een totale capaciteit van 1020 Mbps (ongeveer 1 Gbps).

Totale capaciteit upstream kanalen in coaxsegment

Upstream kanalen worden gebruikt om DOCSIS data packets van de modems naar de CMTS te verzenden. Modulatie van die upstream kanalen vindt plaats aan de modem kant van de HFC infrastructuur. Er zijn daarom meerdere zenders en de CMTS is de enige ontvanger. Omdat het niet erg zinvol is om alle modems tegelijk te laten zenden via de beperkte set upstream kanalen heeft een groot deel van de DOCSIS specificatie betrekking op de benodigde mechanismes om modems om de beurt te laten zenden waarbij de CMTS bepaalt wie er mag zenden en voor welk doel er gezonden mag worden. Op hoofdlijnen vallen die doelen uiteen in DOCSIS management verkeer en data verkeer van de kabel internet gebruiker.

Dit maakt het bepalen van de capaciteit van een upstream en daarmee de totale upstream capaciteit van een coaxsegment nogal lastig. Ook werken de diverse modulatie technieken en verschillende bandbreedtes niet mee. Een upstream kanaal met de maximale bandbreedte van 6.4 MHz en 64-QAM modulatie heeft in theorie een capaciteit van maximaal 28 Mbps, maar is dus niet continu in gebruik met deze instellingen. Wanneer hetzelfde upstream kanaal tijdelijk met QPSK modulatie gebruikt wordt voor DOCSIS management verkeer dan valt de capaciteit terug naar maximaal 9 Mbps. Kanalen met 3.2 MHz bandbreedte hebben de helft van de capaciteit van een kanaal met 6.4 MHz bandbreedte met dezelfde modulatie instellingen. De bandbreedte van een upstream kanaal kan via de modem upstream status pagina afgeleid worden aan de hand van de symboolsnelheid. Een symboolsnelheid van 5210 ksps komt overeen met een bandbreedte van 6.4 MHz en een symboolsnelheid van 2560 ksps met 3.2 MHz.

Ziggo heeft de configuratie van upstream kanalen in coaxsegment nog niet gelijk getrokken in het volledige kabelgebied. In voormalig UPC gebieden wordt daarom gewerkt met configuraties met 6 upstream kanalen. Hoe die upstream kanalen geconfigureerd zijn hangt af van de plaatselijke ruis waarden van het coaxsegment. Er worden upstream kanalen met 6.4 en 3.2 MHz bandbreedte toegepast en diverse modulatie soorten. In voormalig Ziggo gebieden wordt gewerkt met een configuratie van 4 upstream kanalen met elk 8 MHz bandbreedte en 64-QAM modulatie. Kortstondig is dan een maximale capaciteit van iets meer dan 100 Mbps haalbaar, maar zal de gemiddelde haalbare capaciteit lager zijn. De capaciteit van upstream kanalen heeft in ieder geval geen constante bitrate zoals bij de downstream kanalen.

Capaciteit modems

Dat er in het coaxsegment een bepaalde hoeveelheid upstream en downstream kanalen zijn geconfigureerd wil niet zeggen dat een modem ook van alle kanalen gebruik kan maken. De capaciteit van een modem is daarom afhankelijk van het aantal kanalen dat aan het modem gekoppeld kan worden wat mede afhankelijk is van de DOCSIS specificatie versie.

EuroDOCSIS 2.0 modems kunnen maar één upstream kanaal en één downstream kanaal koppelen. De constante (en maximale) downstream capaciteit is daarmee gelijk aan ongeveer 50 Mbps en de maximale upstream capaciteit is afhankelijk van het gebruik en de configuratie van het upstream kanaal kortstondig maximaal 28 Mbps. In de praktijk zal een kabelprovider er echter altijd voor kiezen om de maximale abonnementssnelheden voor dergelijke EuroDOCSIS modems altijd lager te houden dan de capaciteit van een kanaal vanwege het gedeelde karakter van de kanalen in een coaxsegment. De CMTS bepaalt welk upstream en downstream kanaal een EuroDOCSIS 2.0 modem mag configureren waarbij rekening gehouden wordt met een gelijkmatige verdeling van de modems over de beschikbare capaciteit in het coaxsegment. Als naar verloop van tijd blijkt dat bepaalde EuroDOCSIS modems veel gebruik maken van de capaciteit dan zal de CMTS die modems proberen te verplaatsen naar kanalen die rustiger zijn qua gebruik. Er zijn bij Ziggo nog diverse EuroDOCSIS 2.0 modems in gebruik. Sommige digitale RTV ontvangers bevatten bijvoorbeeld een geïntegreerd EuroDOCSIS 2.0 modem dat gebruikt wordt voor communicatie met VOD servers en andere aanvullende diensten.

EuroDOCSIS 3.0 modems hebben de mogelijkheid om meerdere upstream kanalen en downstream kanalen te koppelen en te gebruiken als upstream kanaal en downstream kanaal met meer capaciteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat kabel providers hogere abonnementssnelheden kunnen aanbieden dan ongeveer 25 Mbps wat mogelijk was met EuroDOCSIS 2.0 modems. Initieel werden er EuroDOCSIS 3.0 modems uitgebracht die 4 upstream kanalen en 4 downstream kanalen (4x4) konden combineren. Qua downstream capaciteit dus maximaal ongeveer 200 Mbps en in de praktijk ingezet voor abonnementssnelheden tot 100 Mbps om ervoor te zorgen dat één klant niet in één keer de gezamenlijke capaciteit van alle 4 de downstream kanalen kon aanwenden. Ook hier geldt weer dat de CMTS bepaalt welke subset van upstream en downstream kanalen een EuroDOCSIS 3.0 modem mag configureren uit de totale set van kanalen waarbij getracht wordt om de totaal beschikbare capaciteit zo gelijkmatig mogelijk over de modems te verdelen.

De Connectboxen die Ziggo bij voorkeur uitgeeft hebben de mogelijkheid om maximaal 8 upstream kanalen en 24 downstream kanalen (8x24) te koppelen. In feit kan Ziggo met die modems de volledige huidige beschikbare capaciteit van een coaxsegment toewijzen aan ieder modem wat het verdelen van modems over de beschikbare capaciteit eenvoudiger maakt. In de loop der tijd heeft Ziggo EuroDOCSIS 3.0 modems in gebruik genomen met diverse aantallen upstream en downstream kanalen koppelingsmogelijkheden die nog allemaal in gebruik zijn. De abonnementssnelheid zal mede bepalend zijn of een wat ouder type EuroDOCSIS 3.0 modem moet worden vervangen door een EuroDOCSIS 3.0 modem dan meer upstream en downstream kanalen kan koppelen.


Aantal modems per coaxsegment

Vanwege het delen van de capaciteit binnen het coaxsegment wordt de kabel internet gebruikerservaring mede bepaalt door het aantal modems dat is aangesloten op een coaxsegment, de gezamenlijke maximale abonnementssnelheid van die modems en het internet gedrag van de gebruikers van die modems. Allemaal zaken waar kabelproviders geen informatie over verstrekken. Analyses van het kabel internet signaal uit diverse regio's van het Ziggo netwerk laten zien dat er tussen 400 en 600 modems actief zijn per coaxsegment wat overeenkomt met de verwachtingen op basis van wat spaarzame publicaties van organisaties zoals TNO. Ook op dit forum is in een blog van Ziggo het één en ander terug te vinden over het aantal aansluitingen (homes passed) op het coaxsegment wat deze aantallen modems onderschrijft.

Naar de abonnementssnelheden van al die modems en de daaruit voortvloeiende overboeking van de capaciteit in een coaxsegment kunnen we alleen maar raden. Als we de abonnementssnelheid van het meest gekozen pakket volgens Ziggo als gemiddelde nemen, ofwel 200 Mbps, en uitgaan van 300 modems voor kabel internet, dan zou voor al die modems bij gelijktijdig gebruik van de maximale abonnementssnelheid een capaciteit nodig zijn van 300 * 200 = 60 Gbps. Met een beschikbare constante capaciteit van 1.2 Gbps in een coxsegment komt dat neer op een overboekingsfactor van 50. Gelukkig blijkt in de praktijk het gros van de kabel internet klanten nauwelijks gebruik te maken van hun maximale abonnementssnelheid. Dat komt deels door veranderd internet gebruik. Waar veel klanten vroeger volop bezig waren met het downloaden van allerlei content wordt tegenwoordig veel meer gebruik gemaakt van streaming diensten dat zorgt voor een veel lagere belasting. Voor het kijken van een Netflix film en gelijktijdig wat internetten zijn echt geen abonnementssnelheden van meer dan 50 Mbps nodig in een gemiddeld huishouden. Als dat wel het geval zou zijn, dan had Ziggo een behoorlijk probleem met het waarmaken van de abonnementssnelheden.

Capaciteitsproblemen

Capaciteitsproblemen ontstaan wanneer de gelijktijdig gevraag de capaciteit van kabel internet klanten de beschikbare capaciteit overstijgt. De kabel internet klanten merken dit wanneer ze hun abonnementssnelheid niet kunnen halen terwijl er niets mis is met het signaal. Het is vrij eenvoudig uit te rekenen dat er met een capaciteit van 1.2 Gbps in het coaxsegment maximaal 3 klanten met een 400 Mbps abonnementssnelheid gelijktijdig voluit kunnen downloaden. Ook dat is overigens niet helemaal waar, want de CMTS heeft ook ruimte nodig voor het DOCSIS management verkeer en zal ook wat ruimte reserveren telefonie diensten. Verder is er natuurlijk ook de nodige overhead voor de DOCSIS packages waarmee alle (IP) data voor de klanten worden verzonden.

Toekomst

Ondertussen is de DOCSIS 3.1 standaard uitgebracht en zijn de eerste kabelproviders begonnen met de implementatie van DOCSIS 3.1. In tegenstelling tot hetgeen sommigen misschien denken verandert DOCSIS 3.1 niets aan bovenstaande uitgangspunten voor internet via de kabel. Er is dus nog steeds sprake van coaxsegmenten waarop meerdere modems zijn aangesloten die de totale beschikbare capaciteit met elkaar moeten delen. DOCSIS 3.1 brengt nieuwe modulatie technieken die efficiënter omgaan met de frequentieband en daardoor zorgen voor meer capaciteit. Ook worden frequentiegebieden anders ingedeeld waardoor er een groter deel van de frequentieband ingezet kan worden voor upstream kanalen (5 tot 204 MHz) en door het verplaatsen van de frequentieband bovengrens ook een groter deel van de frequentieband ingezet kan worden voor downstream kanalen (258 tot 1218 MHz).

Al dit soort aanpassingen zorgen voor meer capaciteit, maar ook voor grote investeringen bij de kabelproviders. In tegenstelling tot de upgrade van (Euro)DOCSIS 2.0 naar 3.0 moet nu namelijk ook de HFC infrastructuur aangepast worden om die nieuwe frequentiegebied indelingen te kunnen ondersteunen. En natuurlijk moeten ook de EuroDOCSIS 3.0 (en 2.0) modems en EuroDOCSIS 3.0 CMTS vervangen worden door uitvoeringen die DOCSIS 3.1 geschikt zijn. Dat kan niet via een firmware update. Ook zullen de kabelproviders moeten nadenken over de huidige diensten zoals analoge Radio en TV, digitale Radio en TV, ondersteuning oudere versies van EuroDOCSIS, etc. En om het allemaal nog wat complexer te maken moeten die kabelproviders zich ook afvragen of ze rekening moeten houden met eventuele hardware infrastructuur aanpassingen die nodig zijn voor Full Duplex DOCSIS 3.1. Ofwel: Is het wel verstandig om nu al aan de slag te gaan met DOCSIS 3.1?
56 Reacties 56
bburgg

Level 14
 • 926Posts
 • 99Oplossingen
 • 233Likes
ArChie.DVB wrote:

Precies. De downstream capaciteit per coaxsegment is in principe gelijk in het gehele kabelgebied van Ziggo, namelijk momenteel nog 20 downstream kanalen en straks 24 downstream kanalen. Het aantal kabelinternet abonnees per coaxsegment is variabel, maar als we als gemiddelde snelheid uitgaan van het volgens Ziggo meest gekozen middelste internet snelheid dan wordt duidelijk dat er tegenwoordig sprake is van grote overboeking van de beschikbare capaciteit in de coaxsegmenten. Door die grote overboeking wordt het internet gedrag van die abonnees bepalend voor jouw ervaring. Als je pech hebt dan zitten er een aantal notoire downloaders in jouw coaxsegment die actief zijn op de momenten dat jij ook wilt internetten. Zitten dergelijke gebruikers niet in jou coaxsegment of zijn ze actief op andere momenten dan dat jij actief bent dan zal je in de regel altijd je snelheid halen.

Het "bijplaatsen van capaciteit" is gezien de DOCSIS techniek een nog vreemdere uitspraak. Dat zou alleen te realiseren zijn als Ziggo dan bij een gebleken capaciteitsprobleem in een coaxsegment meer downstream kanalen gaat inzetten zodat de capaciteit toeneemt. Onzin natuurlijk, want Ziggo geeft in het gehele kabelgebied een gelijk aantal downstream kanalen door in de coaxsegmenten. Voor de uitbreiding naar 24 downstream kanalen in het gehele Ziggo gebied loopt nu niet voor niets een project om analoge TV af te schakel en de frequentieplannen aan te passen. Voor de aanpak van capaciteitsproblemen zal over het algemeen een node splitsing noodzakelijk zijn wat meer behelst.

En in een nog eerdere post schreef je:
De Connectboxen die Ziggo bij voorkeur uitgeeft hebben de mogelijkheid om maximaal 8 upstream kanalen en 24 downstream kanalen (8x24) te koppelen.

Nu zie ik dat mijn ConnectBox 24 downstream en 4 upstream kanalen actief heeft. Betekent dit dat 'mijn' Ziggo-gebied al aangepast is aan 24 downstream kanalen? En waarom heb ik geen 8 upstream-kanalen, maar 4? Heeft dit te maken met mijn abonnement 200/20 Mbps?
Bert

Level 21
T.E.A.M.
 • 77368Posts
 • 5253Oplossingen
 • 22966Likes
bburgg schreef: "En waarom heb ik geen 8 upstream-kanalen, maar 4? Heeft dit te maken met mijn abonnement 200/20 Mbps? "

Dat klopt, er komen er meer bij, als er meer nodig zijn om de juiste snelheid te halen.

Als je al 24 kanalen ziet, dan zijn ze er ook.:relaxed:
ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes
bburgg wrote:
Nu zie ik dat mijn ConnectBox 24 downstream en 4 upstream kanalen actief heeft. Betekent dit dat 'mijn' Ziggo-gebied al aangepast is aan 24 downstream kanalen?

Voor de overname van Ziggo door LGI/UPC was er overal in het toenmalige Ziggo gebied al sprake van maximaal 25 analoge TV kanalen. Het toenmalige UPC gaf op het moment van de overname 30 analoge TV kanalen door, dus 5 analoge TV kanalen meer dan bij het toenmalige Ziggo. Na de samenvoeging is dat tegen alle verwachtingen in nooit gelijk getrokken terwijl het aantal digitale RTV transport streams en het aantal DOCSIS downstreams toen wel gelijk is gemaakt in het gehele Ziggo gebied. In de praktijk betekende dit dat er ruimte was om in het gehele samengevoegde Ziggo gebied 20 DOCSIS downstreams door te geven en was er in het voormalig Ziggo gebied in ieder geval nog ruimte voor 5 extra digitale streams door het mindere aantal analoge TV kanalen.

Enige tijd geleden heeft Ziggo in veel delen van het voormalige Ziggo gebied het aantal DOCSIS downstreams uitgebreid naar 24 stuks. In voormalig UPC gebied paste dat qua ruimte op de frequentieband echter niet meer. Nu had Ziggo ervoor kunnen kiezen om in voormalig UPC het aantal analoge TV kanalen ook te verminderen naar 25 stuks zodat ze ook in het voormalig UPC gebied het aantal DOCSIS downstream kanalen kunnen uitbreiden naar 24 stuks. Die keuze hebben ze echter niet gemaakt. In plaats daarvan hebben ze ervoor gekozen om analoge TV volledig te gaan afschaffen in het gehele Ziggo gebied en gelijktijdig de indeling van de frequentieplannen zodanig aan te passen dat ze in de toekomst kunnen uitbreiden zonder te moeten schuiven met de huidige digitale streams.

Aangezien de noodzaak in voormalig UPC gebied het hoogst was zijn ze in dat deel van het Ziggo gebied begonnen met de afschaffing van de analoge TV kanalen en het aanpassen van de frequentieplannen zodat ze daar ook kunnen uitbreiden naar 24 DOCSIS downstream kanalen. Ondertussen schijnen ze daarmee nu zo ver gevorderd te zijn dat ze binnenkort ook in voormalig Ziggo gebied stap voor stap de analoge TV kanalen uit gaan zetten en ongetwijfeld ook gelijktijdig het frequentieplan zullen aanpassen zodat daar ook een deel van de huidige 24 DOCSIS downstream kanalen terecht zullen komen in frequentiegebied dat gevoelig is voor 4G interferentie. Ook in voormalig Ziggo gebied zal daarom de DOCSIS dienst kwalitatief minder worden door de toename van Post Reed Solomon (RS) errors als gevolg van 4G interferentie terwijl de downstream capaciteit gelijk blijft met 24 kanalen.

En waarom heb ik geen 8 upstream-kanalen, maar 4? Heeft dit te maken met mijn abonnement 200/20 Mbps?

In voormalig Ziggo gebied worden overal maar 4 upstream kanalen doorgegeven met zodanige instellingen dat iedere upstream de maximaal mogelijke DOCSIS 3.0 capaciteit kan behalen. Zo'n upstream kanaal met maximale capaciteit heeft een bandbreedte van 6.4 MHz. Het frequentiegebied dat voor EuroDOCSIS 3.0 upstream kanalen kan worden ingezet loopt van 5 MHz tot 65 MHz, ofwel heeft een totale bandbreedte van 60 MHz. In theorie zouden daar 9 upstream kanalen in passen (60 / 6.4). In de praktijk blijkt echter dat het frequentie gebied van 5 MHz tot 20 MHz niet inzetbaar is vanwege ruis. Gevolg: er is in de praktijk in principe maar plaats voor 7 upstream kanalen (45 / 6.4).

Om onduidelijke redenen kiest men er echter voor om een vreemd upstream frequentieplan toe te passen waarbij tussen de upstream kanalen in sprake is van onbenutte ruimte. Het gevolg daar weer van is dat er in voormalig Ziggo gebied ruimte zou zijn voor 5 upstream kanalen, maar daarbij zou het vijfde kanaal zich in het een frequentiegebied van 20 MHz - 30 MHz geplaatst moeten worden dat toch gevoeliger is voor verstoringen door ruis dan de upstream kanalen die geplaatst zijn boven de 30 MHz. Een mogelijkheid is om lagere modulatie vormen toe te passen op dat vijfde kanaal waardoor de capaciteit ook omlaag gaat, maar kennelijk vond men dat geen werkbare oplossing.

In voormalig UPC gebied worden overal 6 upstream kanalen doorgegeven waarbij ze de twee kanalen met de laagste frequentie een bandbreedte hebben gegeven van 3.2 MHz met een lagere modulatie vorm. In de praktijk levert dit echter geen extra capaciteit op en ook blijken die twee extra frequenties alsnog meer last te hebben van verstoringen waardoor er meer resends nodig zijn en de capaciteit effectief onnodig meer belast wordt.
ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes
Be rt wrote:
Dat klopt, er komen er meer bij, als er meer nodig zijn om de juiste snelheid te halen.

Nee, met de huidige upstream frequentieplannen van Ziggo en de toegepaste upstream instellingen is er geen ruimte voor uitbreiding. Sowieso is het aantal beschikbare upstream en downstream kanalen in een coaxsegment niet dynamisch aanpasbaar. Voor dergelijke aanpassingen zijn infrastructurele hardware wijzigingen nodig en veelal zullen ook de frequentieplannen moeten worden aangepast voordat er uitgebreid kan worden wat leidt tot aankondigingen van werkzaamheden omdat klanten mogelijk hun kabel apparatuur moeten resetten. Het aantal beschikbare upstream en downstream kanalen in een coaxsegment is dus behoorlijk statisch.
Bert

Level 21
T.E.A.M.
 • 77368Posts
 • 5253Oplossingen
 • 22966Likes
ArChie.DVB schreef: "Nee, met de huidige upstream frequentieplannen van Ziggo en de toegepaste upstream instellingen is er geen ruimte voor uitbreiding."

Ik reageerde op 4 en 8 kanalen.

@bburgg schreef: "En waarom heb ik geen 8 upstream-kanalen, maar 4? Heeft dit te maken met mijn abonnement 200/20 Mbps? "

Dat klopt, er komen er meer bij, als er meer nodig zijn om de juiste snelheid te halen.
ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes
Be rt Zoals ik met mijn vorige reactie probeerde te verduidelijken komen er niet meer upstream kanalen bij als dat nodig is om de juiste snelheid te behalen. De upstream kanalen configuratie is een statische configuratie. In voormalig UPC gebied zijn dat 6 upstream kanalen en in voormalig Ziggo gebied 4 upstream kanalen.
Bert

Level 21
T.E.A.M.
 • 77368Posts
 • 5253Oplossingen
 • 22966Likes
ArChie.DVB Oeps, ik gooi nu het één en ander door elkaar ben ik bang.:thinking:
Dank voor je duidelijkheid.
ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes
Het valt me op dat er de laatste tijd bij signaalproblemen geen modem downstream kanalen overzichten meer worden geplaatst waarin frequenties gebruikt worden die mogelijk last kunnen hebben van 4G interferentie. Dat was bij de eerste uitschakelingen van de analoge TV kanalen en de gelijktijdig uitgevoerde frequentieplan aanpassingen in die gebieden wel anders. Zou Ziggo geleerd hebben?

De recente schermprints van downstream kanalen uit gebieden waar analoge TV is afgeschakeld laten zien dat de 24 downstream kanalen zich op een 8 MHz raster van 602 MHz tot en met 768 MHz op de frequentieband bevinden. In april heb ik met hulp van een Ziggo klant uit de gemeente Delft, waar het frequentieplan van de regio Den Haag van toepassing is, het volgende frequentieplan opgesteld na de afschakeling van analoge TV:

Dit lijkt het nieuwe frequentieplan te zijn waar Ziggo in het gehele Ziggo kabel gebied naar toe werkt. In mijn regio (Alkmaar) zijn de analoge TV kanalen nog niet afgeschakeld, dus wordt het interessant om te zien of Ziggo hier ook hetzelfde frequentieplan zal toepassen aangezien bijvoorbeeld het huidige frequentieraster voor de digitale RTV transport streams nogal afwijkt.

Duidelijk zichtbaar is dat Ziggo besloten heeft om de verschillende soorten kanalen te groeperen. De 35 digitale RTV transport streams zijn op een 8 MHz raster gezet van 266 MHz tot en met 538 MHz. De 7 VOD transport streams voor de Mediaboxen en de oude voormalig Ziggo digitale ontvangers op een 8 MHz raster van 546 MHz tot en met 594 MHz. En de 24 EuroDOCSIS 3.0 downstreams op een 8 MHz raster van 602 MHz tot en met 786 MHz. De verdwaalde extra downstream op 810 MHz lijkt een configuratie fout te zijn van Ziggo aangezien die downstream niet gedefinieerd is in de DOCSIS management berichten en als zodanig dus ook niet gebruikt wordt (lege downstream). Op de 826 MHz bleek Ziggo ook nog een dubbele RTV transport stream 2049 door te geven die niet in de DVB-SI configuratie was opgenomen, dus wordt/werd er weer lekker aan gerommeld.

Het voor 4G interferentie gevoelige frequentiegebied van 790 MHz tot en met 862 MHz lijkt nu dus vermeden te worden voor het gebruik van EuroDOCSIS 3.0 downstreams. Zoals in diverse topics over deze interferentie problematiek aangegeven had Ziggo ook de oplossing kunnen toepassen van hun Duitse kabel provider collega's door i.p.v. 256-QAM modulatie in dat frequentiegebied de 64-QAM modulatie toe te passen. Dat zorgt voor wat minder capaciteit, maar zorgt er wel voor dat het frequentiegebied inzetbaar wordt. Het zal nu interessant zijn om te zien of Ziggo dat gebied in de toekomst wel gaat inzetten voor DOCSIS 3.1 OFDM downstream kanalen.

In principe zou Ziggo het vrijgemaakte frequentiegebied van 108 MHz tot en met 204 MHz in kunnen gaan zetten voor een 96 MHz DOCSIS 3.1 OFDMA kanaal. Daarvoor zal Ziggo dan echter wel allerlei infrastructuur componenten zoals versterkers in de wijken moeten gaan aanpassen aangezien in de oude infrastructuur geen rekening is gehouden met het gebruik van het frequentie gebied van 65 MHz tot 204 MHz voor retour signalen.
ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes

Quality of Service (QoS): Service Flows

 

Zoals al eerder in dit topic uitgelegd wordt de beschikbare upstream en downstream capaciteit in de coaxsegmenten gedeeld door het aantal modems dat gelijktijdig actief is in het coaxsegment. Ook is er in gedeelde infrastructuren altijd sprake van overboeking van de beschikbare capaciteit. Bij Ziggo is de overboekingsfactor tegenwoordig ongeveer 80 als uitgegaan wordt van zo'n 400 kabel internet klanten per coaxsegment met een gemiddelde abonnementssnelheid van 250 Mbps en een maximaal beschikbare downstream capaciteit in het coaxsegment van 1200 Mbps (24 downstreams met elk een capaciteit van 50 Mbps).

 

Als gevolg van die overboeking kan op ieder willekeurig moment de gevraagde snelheid de beschikbare capaciteit overstijgen. De CMTS moet ervoor zorgen dat de capaciteit zo evenredig mogelijk wordt toegewezen aan de actieve modems waarbij ook rekening wordt gehouden met het soort actieve sessies van de gebruikers. Het kan bijvoorbeeld geen kwaad om even tijdelijk een download sessie te knijpen naar een lagere bitrate omdat de gebruiker daar meestal weinig van merkt. Het knijpen van de bitrate van een VoIP sessie zal echter wel onmiddellijk wordt worden opgemerkt en moet daarom voorkomen worden.

 

Om verschillende soorten sessies, ook wel services genoemd, eigen prioriteiten en andere instellingen te geven is een Quality of Service (QoS)  mechanisme nodig. Bij DOCSIS wordt daaraan invulling gegeven met Service Flows. Een aantal modems zoals bijvoorbeeld de Ziggo Connectboxen tonen de actieve Service Flows van een modem op een status informatie pagina. Onderstaand een voorbeeld van actieve Service Flows:

 

Algemene configuratie
Netwerk toegang

Toegang tot internet
Maximaal aantal apparaten 2
Standaard beveiliging Ingeschakeld
DOCSIS-Modus DOCSIS 3.0
Config bestand bac103000106xxxxxxxxxxxx

Primaire Downstream Service Flow

SFID 16418
Maximale snelheid 20000 bps
Maximum Traffic Burst 8000 bytes
Minimale snelheid 0 bps

SFID 756
Maximale snelheid 214000000 bps
Maximum Traffic Burst 96000 bytes
Minimale snelheid 0 bps

Primaire Upstream Service Flow

SFID 16417
Maximale snelheid 20000 bps
Maximum Traffic Burst 8000 bytes
Minimale snelheid 0 bps
Maximum Concatenated Burst 1522 bytes
Roostertype Best effort

SFID 755
Maximale snelheid 21400000 bps
Maximum Traffic Burst 15000 bytes
Minimale snelheid 0 bps
Maximum Concatenated Burst 15000 bytes
Roostertype Best effort
 

Het modem van deze klant heeft 2 upstream Service Flow definities en 2 downstream Service Flow definities actief. Iedere Service Flow heeft zijn eigen ID (SFID) die ook wordt gebruikt bij de verschillende soorten dataverkeer van het modem. Wat hier niet zichtbaar is zijn de condities die bepalen wanneer een bepaalde Service Flow wordt toegepast.

De abonnementssnelheid van deze klant is hoogst waarschijnlijk 200 Mbps down (SFID 756: Maximale snelheid 214000000 bps (= 214 Mbps)) en 20 Mbps up (SFID 755: Maximale snelheid 21400000 bps (= 21.4 Mbps)). Er is geen sprake van een gegarandeerde minimum snelheid aangezien de minimale snelheid van deze abonnementssnelheid Service Flows op 0 bps staat.

Naast de Service Flows voor de abonnementssnelheid is er nog een tweede set van downstream en upstream Service Flows actief met ieder een snelheid van 20 kbps. Naar het bijbehorende soort dataverkeer voor deze tweede set Service Flows kunnen we alleen maar raden.

 

Een modem kan op twee manieren Service Flow definities ontvangen, namelijk via het configuratie bestand dat tijdens de registratie van het modem wordt opgehaald of als gevolg van dynamische service DOCSIS management berichten verkeer tussen modem en CMTS. Onderstaand een voorbeeld van de Service Flow definities in een configuratie bestand:

 

In bovenstaand voorbeeld wordt een abonnementssnelheid van ongeveer 128 Mbps down en 12.8 Mbps up gedefinieerd samen met nog een 10 Mbps down en 2 Mbps up definitie.

 

De dynamisch geconfigureerde Service Flow definities worden bijvoorbeeld gebruikt voor de telefonie service via de kabel. Als de klant gaat bellen stuurt het modem een Dynamic Service Addition (DSA) Request naar de CMTS en krijgt vervolgens een DSA Response terug. De inhoud van de DSA Response bevat de Service Flow definities en condities die van toepassing zijn zoals IP protocol, adressen en poorten. Om ervoor te zorgen dat audio stream niet gaat haperen wordt er bij telefonie Service Flows wel een minimale snelheid gezet die gelijk is aan de maximale snelheid en wordt er ook een hogere prioriteit toegekend.

Het modem activeert de tijdelijk Service Flow toevoeging met een Dynamic Service Change (DSC) Request die wederom door de CMTS wordt bevestigd met een DSC Response. Gedurende het gesprek blijft het modem met de CMTS met een afgesproken interval het DSC berichtenverkeer herhalen totdat het telefoongesprek beëindigd wordt. Na beëindiging van de tijdelijke telefonie service geeft het modem via een Dynamic Service Deletion (DSD) Request bij de CMTS aan dat de tijdelijk Service Flow definities weer verwijderd kunnen worden en uiteraard bevestigd de CMTS dit via een DSD Response aan het modem.

Voor de volledigheid van dit telefonie voorbeeld: Bij Ziggo worden afhankelijk van het gebruikte modem een 87200 of 95920 bps audio stream toegepast.

 

ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes

Het effect van hardnekkige downloaders

 

Voor het onderzoek naar de dynamische Service Flows heb ik gisteren ochtend omstreeks 09:20 een meting gestart op het eerste downstream kanaal in mijn coaxsegment en deze 24 uur laten draaien. Bij het starten van de meting viel me op dat ook de klant die gebruik maakt van een Netgear router weer actief was, dus een mooie gelegenheid om eens het effect van een hardnekkige downloader op de capaciteit in het coaxsegment in kaart te brengen over een periode van 24 uur.

 

Bovenstaande schermprint toont in de grafiek de start van monitor sessie op 21-12 omstreeks 09:20. In de tabel onder de grafiek wordt de actuele informatie weergegeven waaruit is af te leiden dat de klant met de Netgear router nog steeds actief is.

Wat is er allemaal te zien in bovenstaande schermprint. De grafiek toont het capaciteitsgebruik van het downstream kanaal met ID 1. Zoals uitgelegd is de capaciteit van een downstream een contante waarde van iets meer dan 50 Mbps.

Boven in de grafiek is met de kleur oranje het capaciteitsgebruik te zien van de modems en routers die expliciet gevolgd worden in deze monitor sessie door een vinkje te zetten in de Monitor kolom in de tabel. In dit geval is dat dus de Netgear router met MAC adres 08-02-8E-XX-XX-8C. Met de kleur rood wordt het capaciteitsgebruik van alle overige modems en routers getoond. De kleur blauw toont de ongebruikte capaciteit. Zoals eerder aangegeven meet mijn tooltje iedere seconde de actuele bitrate in het downstream kanaal, voegt dat als meetwaarden toe aan de grafiek en update de tellingen in de tabel onder de grafiek.

In een andere post in dit topic heb ik al eens uitgelegd dat de CMTS tracht om het actuele capaciteitsgebruik van een modem of router zo evenredig mogelijk te verdelen over alle downstream kanalen die het modem van de klant geconfigureerd heeft. Als ik 24 downstream kanalen tegelijkertijd zou kunnen monitoren, dan ziet het capaciteitsgebruik van deze klant er op alle downstream kanalen vergelijkbaar uit. Nader onderzoek leert dat deze klant gebruik maakt van een modem dat 24 downstream kanalen kan configureren en dat modem staat in brigde mode voor de Netgear router. Aangezien de bitrate op het moment van het maken van bovenstaande schermprint ongeveer 20 Mbps was in dit downstream kanaal valt daaruit af te leiden dat de abonnementssnelheid van deze klant 500 Mbps is.

Een 500/40 Mbps abonnement dus wat voor klant met een hardnekkig download profiel ook wel te verwachten is. Onderstaand de schermprints voor de overige 24 uur:

 

Deze ene klant is de afgelopen 24 uur dus continu aan het downloaden geweest en gebruikt daarmee ongeveer een kwart van de beschikbare capaciteit in het coaxsegment. Ook is goed zichtbaar dat alle andere ongeveer 400 modems in mijn coaxsegment (het rode deel van de grafiek) nauwelijks gebruik maken van hun abonnementssnelheid. In mijn coaxsegment is deze klant met de Netgear router tegenwoordig de enige grootverbruiker van de capaciteit. Voordat er een aantal jaar geleden een nodesplitsing heeft plaatsgevonden waren er meerdere grootverbruikers, dus voor een deel van de klanten heeft die nodesplitsing gunstig uitgepakt, maar dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Er kunnen zo maar weer een aantal hardnekkige downloaders bijkomen met een 500/40 Mbps waardoor de overige klanten opeens gaan merken dat hun internet verbindingen trager worden.

Pasi

Level 19
 • 10474Posts
 • 507Oplossingen
 • 5853Likes
ArChie.DVB wrote:

Het effect van hardnekkige downloaders

….

Deze ene klant is de afgelopen 24 uur dus continu aan het downloaden geweest en gebruikt daarmee ongeveer een kwart van de beschikbare capaciteit in het coaxsegment…
...Er kunnen zo maar weer een aantal hardnekkige downloaders bijkomen met een 500/40 Mbps waardoor de overige klanten opeens gaan merken dat hun internet verbindingen trager worden.


Een mooi overzicht hoe de ene Ziggo klant, het netwerk/internet van de andere kan beïnvloeden. Echter, dit verslag heeft één groot mankement, namelijk de titel en de ( blijkbaar ) aversie tegen downloaden. En dat is jammer, gezien het vele werk dat eraan besteed is.


Helaas vergeet @ArChie.DVB dat de klant betaald voor een abonnement met een bepaalde ‘inhoud’ en dus die inhoud vrijelijk mag gebruiken. Het maakt verder niet uit, hoe de klant die inhoud gebruikt, waarom, wanneer, tot welke niveau,  ….

Een betere conclusie zou kunnen zijn, dat het lokale coaxsegment niet berekend is op veel 500/50 abonnementen.
We zijn van b.v. ADSL gewend, dat het abonnement versus de actueel maximale download ( hoe verder van de wijkkast, hoe langzamer ) verschilt. Nu het steeds drukker op de coax wordt, blijkt ook op dit medium een verschil ( abonnement versus maximale download ) te gaan ontstaan. Dat kan men de klant echter niet aanrekenen, maar wel de provider ( Ziggo dus ), die dus een bepaald abonnement verkoopt ( met een bepaalde inhoud ), maar deze blijkbaar niet 100% kan waarmaken.

Een veel gebruikte ‘oplossing’ van providers, is de ’Fair use policy’. Echter, dit is eigenlijk gewoon klantenbedrog. Als klant koop je iets, maar de verkoper bepaald, dat je niet alles ( van wat je gekocht hebt ) mag gebruiken. Ik zou toch echt bezwaar maken, als ik b.v. een literpak melk koop en van de verkoper/maker opgelegd krijg, dat ik maar ¾ liter mag gebruiken en de rest in het pak moet laten zitten. Waarom zou ik dan een 1 liter pak kopen?

ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes
Pasi wrote:

Echter, dit verslag heeft één groot mankement, namelijk de titel en de ( blijkbaar ) aversie tegen downloaden.

Helaas vergeet @ArChie.DVB dat de klant betaald voor een abonnement met een bepaalde ‘inhoud’ en dus die ‘inhoud’ ‘vrijelijk mag gebruiken. Het maakt verder niet uit, hoe de klant die inhoud gebruikt, waarom, wanneer, tot welke niveau,  ….

Nee, ik heb geen aversie tegen downloaden. We weten ook niet wat deze klant aan het downloaden is. Misschien is het wel een backup van de fileserver van het bedrijf.

Ik ben daarom ook geen voorstander van fair use policies van providers. Als een provider snelle abonnementen wil verkopen mogen ze dat wat bij betreft ook in de praktijk waarmaken. Fair use policies zijn er immers alleen maar om de providers zelf te beschermen tegen de gevolgen van overboeking van hun beschikbare capaciteit. Die overboeking creëren ze zelf en wordt steeds groter doordat ze zelf besluiten om de abonnementssnelheden te blijven verhogen terwijl de beschikbare capaciteit de afgelopen jaren in verhouding nauwelijks is toegenomen. Ofwel men gokt erop dat de gemiddelde klant nauwelijks gebruik maakt van de abonnementssnelheid en dat is ook iets dat bovenstaande grafieken van 24 uur capaciteitsgebruik in het weekend laten zien. Het gros van de klanten hebben een te hoge abonnementssnelheid gezien hun daadwerkelijke gebruik en betalen dus iedere maand onnodig te veel.

Pasi

Level 19
 • 10474Posts
 • 507Oplossingen
 • 5853Likes
ArChie.DVB wrote:
Pasi wrote:

Echter, dit verslag heeft één groot mankement, namelijk de titel en de ( blijkbaar ) aversie tegen downloaden….

Nee, ik heb geen aversie tegen downloaden. We weten ook niet wat deze klant aan het downloaden is. Misschien is het wel een backup van de fileserver van het bedrijf.

Ik ben daarom ook geen voorstander van fair use policies van providers. Als een provider snelle abonnementen wil verkopen mogen ze dat wat bij betreft ook in de praktijk waarmaken. Fair use policies zijn er immers alleen maar om de providers zelf te beschermen tegen de gevolgen van overboeking van hun beschikbare capaciteit. Die overboeking creëren ze zelf en wordt steeds groter doordat ze zelf besluiten om de abonnementssnelheden te blijven verhogen terwijl de beschikbare capaciteit de afgelopen jaren in verhouding nauwelijks is toegenomen. Ofwel men gokt erop dat de gemiddelde klant nauwelijks gebruik maakt van de abonnementssnelheid en dat is ook iets dat bovenstaande grafieken van 24 uur capaciteitsgebruik in het weekend laten zien. Het gros van de klanten hebben een te hoge abonnementssnelheid gezien hun daadwerkelijke gebruik en betalen dus iedere maand onnodig te veel.Dan is het dubbel jammer, dat het onderzoek met het bovenstaande inzicht, tot die titel heeft geleid. Een foutje ( zal ik maar zeggen ), die de genoemde groep onnodig negatief bestempeld.

Zonde van zo veel werk!

Bert

Level 21
T.E.A.M.
 • 77368Posts
 • 5253Oplossingen
 • 22966Likes

“Het gros van de klanten hebben een te hoge abonnementssnelheid gezien hun daadwerkelijke gebruik en betalen dus iedere maand onnodig te veel.”

Ik vermoed dat veel klanten Alles-in-1 MAX hebben, ze kunnen kiezen voor internet Complete en TV Max, dat scheelt € 8,05 per maand, bijna 100 euro per jaar, maar willen ze die moeite nemen?

Pasi

Level 19
 • 10474Posts
 • 507Oplossingen
 • 5853Likes
Be rt wrote:

“Het gros van de klanten hebben een te hoge abonnementssnelheid gezien hun daadwerkelijke gebruik en betalen dus iedere maand onnodig te veel.”

Ik vermoed dat veel klanten Alles-in-1 MAX hebben, ze kunnen kiezen voor internet Complete en TV Max, dat scheelt € 8,05 per maand, bijna 100 euro per jaar, maar willen ze die moeite nemen?

Daar ben ik het volledig mee eens. Ook mijn abbo zou lager kunnen. Maar daar gaat het niet over.

Waar nu even de schoen wringt is, dat als iemand wel zijn abbo volledig benut, deze onnodig ( en blijkbaar onbedoeld ) in een kwaad daglicht werd gezet.

Ik had gehoopt dat @ArChie.DVB nog tijd ( en … ) had gehad om de titel aan te passen en zodoende zijn ( verder prima ) onderzoek eer aan te doen. Ook gezien het veel werk dat hij eraan besteed heeft.

Ps. Dat ik soms e.e.a. vanuit een ander standpunt bekijk, betekent niet dat ik het per definitie niet eens ben.

ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes

Als we Ziggo mogen geloven kiezen de meeste klanten een Alles-in-1 Complete abonnement. Prijsverschil tussen Alles-in-1 Complete en Max is 20 euro per maand. Gezien het capaciteitsgebruik is Start waarschijnlijk ook al voldoende voor velen. Maar goed, iedereen moet zelf maar bepalen wat ze willen uitgeven.

efok

Level 17
 • 4066Posts
 • 220Oplossingen
 • 1631Likes

Mooi stuk @ArChie.DVB . Weer helder beschreven. Het probleem met de titel zie ik niet. Het gaat toch om een klant die inderdaad hardnekkig download? Die zijn er gewoon. Volgens mij wordt daar geen oordeel over geveld, maar is het een constatering. Ik zie het probleem niet.

Pasi

Level 19
 • 10474Posts
 • 507Oplossingen
 • 5853Likes
efok wrote:

...Het gaat toch om een klant die inderdaad hardnekkig download?...

Kijk, dáár gaat het fout ! Kom op zeg: het is gewoon iemand, die gebruikt waarvoor hij betaald.

Als iedereen maar blijft roeptoeteren, dan geloven we er straks allemaal in. Maar blijkbaar is dat gemakkelijker, dan er wat van te zeggen. En dat is jammer, want het hele goede onderzoek sneeuwt nu geheel onder.

Zoals al geschreven :.. Ik had gehoopt dat @ArChie.DVB nog tijd ( en … ) had gehad om de titel aan te passen...

ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes
Pasi wrote:

Waar nu even de schoen wringt is, dat als iemand wel zijn abbo volledig benut, deze onnodig ( en blijkbaar onbedoeld ) in een kwaad daglicht werd gezet.

Zoals ik heb toegelicht in een reactie is dit niet de doelstelling. De doelstelling is te laten zien dat er gebruikers zijn die zorgen voor veel belasting van de capaciteit in een coaxsegment. In dit specifieke geval zijn het ook geen kortstondige downloads met de hoogste abonnementssnelheid, maar een zeer langdurige continue download. Door mij gekenmerkt als hardnekkig. Het dient als een voorbeeld van een bepaald gebruikersprofiel met de gevolgen op het capaciteitsgebruik. Een discussie waarin ik maar al te vaak verzeild raak wanneer ik capaciteitsproblemen aanstip als mogelijke oorzaak voor het niet behalen van de snelheid. Sommigen verkondigen dan in dergelijke discussies een mening die kennelijk gebaseerd is op wat incidenteel uitgevoerde Speedtests waar ze altijd de snelheid halen wat dan voor iedereen zou moeten gelden. Daarbij wordt dan vergeten dat ze niet in hetzelfde coaxsegment wonen als de snelheidsprobleemmelder en dat ook het internet gedrag van een populatie in een coaxsegment nogal kan verschillen. Ik onderbouw mijn uitspraken liever met metingen en verwijzingen naar specificaties en protocollen.

 

Pasi wrote:

Ik had gehoopt dat @ArChie.DVB nog tijd ( en … ) had gehad om de titel aan te passen…

Op dit forum pas ik mijn postings niet aan nadat ze zijn geplaatst. Vaak verdwijnen dan namelijk de postings in een één of andere queue voor Ziggo en soms moet ik dan expliciet een verzoek indienen om ze alsnog geplaatst te krijgen. Daar begin ik dus niet meer aan. Ik licht gewoon in een reactie één en ander toe waarmee ook direct de reacties van anderen onder zo’n posting begrijpelijk blijven.

 

ArChie.DVB
Topicstarter
Level 1
 • 1306Posts
 • 19Oplossingen
 • 552Likes
ArChie.DVB wrote:

In een andere post in dit topic heb ik al eens uitgelegd dat de CMTS tracht om het actuele capaciteitsgebruik van een modem of router zo evenredig mogelijk te verdelen over alle downstream kanalen die het modem van de klant geconfigureerd heeft. Als ik 24 downstream kanalen tegelijkertijd zou kunnen monitoren, dan ziet het capaciteitsgebruik van deze klant er op alle downstream kanalen vergelijkbaar uit.

Achteraf realiseer ik me dat ik dit ook kan onderbouwen met twee metingen, namelijk één meting waarbij continu het capaciteitsgebruik van downstream kanaal 1 wordt gemonitord en één meting die in een loop alle 24 downstream kanalen monitort. Iedere downstream wordt daarbij steeds een minuut lang gemeten om daarna op de volgende downstream af te stemmen. In onderstaande schermprint zijn beide metingen zichtbaar:

Het patroon van het capaciteitsgebruik van de Netgear router (oranje deel) in de meting over alle downstream kanalen is vergelijkbaar aan de meting voor één downstream kanaal. Ofwel het modem van deze klant gebruikt alle downstream kanalen in mijn coaxsegment en de CMTS verdeeld de load evenredig over alle downstream kanalen.

E-mail notificaties
Aan Uit

Ontvang een update bij nieuwe reacties in dit topic.

Uitgelicht topic