Marianne
Community Developer
Community Developer
  • 1614Posts
  • 140Oplossingen
  • 1898Likes

Geheimhoudingsplicht Producttesten

Bij het aanmelden van het Community Testpanel ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en geheimhoudingsplicht, ook wel NDA genoemd.

 
Testvoorwaarden voor nieuwe functionaliteiten van producten van Ziggo

1. Algemeen

1.1 U doet mee met een test voor nieuwe toepassingen en functionaliteiten van producten van Ziggo (hierna: ‘de Nieuwe Functionaliteiten’). Ten behoeve van deze test (hierna: ‘de Test’) krijgt u kosteloos de beschikking over (bèta versies van) deze Nieuwe Functionaliteiten.

1.2 De Test begint na activering van de eerste de Nieuwe Functionaliteit die u gaat testen. De Test loopt door totdat u Ziggo schriftelijk, per e-mail of via het forum laat weten dat u niet langer deel wilt nemen aan de Test. Ziggo kan de Test of uw individuele deelname ook beëindigen zonder opgave van redenen en zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding. De periode waarin u deelneemt aan de Test noemen we de Testperiode.

1.3 Om mee te kunnen doen aan de Test moet u klant zijn van Ziggo en tijdens de Testperiode een abonnement hebben. Als u dit abonnement beëindigt en daarmee geen abonnement meer heeft, beëindigd uw deelname aan de Test.

1.4 Om tijdens de Test contact met u te onderhouden hebben wij een aantal gegevens van u nodig, zoals uw e-mailadres, NAW gegevens en uw klantnummer.

1.5 Gedurende de Test zal Ziggo u vragen de Nieuwe Functionaliteiten te testen en vragen te beantwoorden over uw ervaringen daarmee. Wij vragen u zo juist en volledig mogelijk uw gebruikservaringen te delen met Ziggo. Uw bijdrage is van groot belang voor het slagen van de Test.

1.6 Gedurende de Test geeft Ziggo geen enkele garantie op enig aspect van de Nieuwe Functionaliteiten. Ziggo is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het mogelijk slecht of niet functioneren daarvan of eventuele gevolgen van het gebruik van de Nieuwe Functionaliteiten voor de diensten die u afneemt van Ziggo. Deelname aan de Test gebeurt geheel op eigen risico. Ziggo en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van, of anderszins verband houdt met de Test

2. Geheimhouding en testgegevens

2.1 De Test (inclusief al haar eigenschappen, functionaliteit en test/evaluatieresultaten) en meegeleverde (geschreven) materialen worden aangemerkt als ‘vertrouwelijke informatie’. Deze vertrouwelijke informatie mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt of aan derden beschikbaar worden gesteld.

2.2 Voor en tijdens de Testperiode mag u naast de vertrouwelijke informatie ook geen enkele bevinding, foto of andere communicatie vanuit Ziggo (of vanuit een derde in opdracht van Ziggo) publiceren, op welke manier dan ook.

2.3 U gaat ermee akkoord dat Ziggo uw feedback en testgegevens (geanonimiseerd) publiceert dan wel voor onderzoek door derden laat verwerken. Ook stemt u ermee in dat Ziggo uw feedback en testgegevens (niet geanonimiseerd!) intern (lees: binnen de Ziggo organisatie) gebruikt.

2.4 U bent zich ervan bewust dat een groot deel van de communicatie via een
‘forum’ verloopt. Dit forum is een afgesloten gedeelte van het internet en alleen voor de deelnemers aan de Test en medewerkers van Ziggo beschikbaar.

3. Doeleinden van gebruik
U mag de Nieuwe Functionaliteiten alleen gebruiken ten behoeve van de Test. U mag de Nieuwe Functionaliteiten uitsluitend gebruiken voor zover dit niet in strijd is met deze Testvoorwaarden, de algemene voorwaarden die gelden voor uw abonnement met Ziggo en geldende wet- en regelgeving.

4. Privacy
Het privacy beleid van Ziggo (http://ziggo.nl/privacy) is ook van toepassing op uw gebruik van de Nieuwe Functionaliteiten.

5. Geen wederverkoop
U mag derden geen toegang (doen) verlenen tot de Nieuwe Functionaliteiten, of dat nu gratis is of tegen betaling.

6. Overige gebruiksvoorwaarden

6.1 U mag Nieuwe Functionaliteiten niet gebruiken op een manier die de producten en diensten van Ziggo of de Nieuwe Functionaliteiten zelf kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten.

6.2 U mag niet (proberen) zonder toestemming toegang (te) krijgen tot een willekeurige account, computersysteem of netwerk dat met de Nieuwe Functionaliteiten samenhangt. Ook mag u niet (proberen) op een andere manier accounts, computersystemen of netwerken die met de Nieuwe Functionaliteiten samenhangen, aan (te) tasten of (te) ontregelen.

6.3 U mag de toegang tot de Nieuwe Functionaliteiten niet gebruiken om informatie te vergaren voor het op ongeautoriseerde wijze ontwerpen, ontwikkelen of updaten van software. En vervolgens te gebruiken of aan te bieden aan anderen om de Nieuwe Functionaliteiten te gebruiken of toegang te verkrijgen tot de Nieuwe Functionaliteiten of de overige diensten van Ziggo.
E-mail notificaties
Aan Uit

Ontvang een update bij nieuwe reacties op dit artikel.

Uitgelicht topic