Arakou
Oud Community Moderator
Oud Community Moderator
  • 462Posts
  • 3Oplossingen
  • 87Likes

Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Ziggo Community

Gebruiksvoorwaarden Ziggo Community

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van en het deelnemen aan de Ziggo Community. Ziggo heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden aan te passen.

Als je een bijdrage wilt plaatsen op de Ziggo Community, moet je je registreren als gebruiker. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel de Ziggo Community bezoeken, maar kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.

Bijdragen van gebruikers worden niet voorafgaand door Ziggo gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Ziggo.

Gebruikers van de Ziggo Community moeten voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Er kunnen onjuistheden in staan die mogelijk nadelige gevolgen kunnen hebben.

Ziggo adviseert gebruikers om voorzichtig om te gaan met persoonlijke informatie en de beveiliging van de gebruiker zijn hardware en software. Gebruikers onder de 16 jaar moeten vooraf toestemming aan hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers vragen om deel te nemen aan de Ziggo Community.

 

Auteursrecht en andere rechten

De gebruiker verleent Ziggo het recht de content die wordt toegevoegd door de gebruiker, openbaar te maken en te gebruiken via haar website en overige kanalen. Ook nadat een gebruiker zijn account heeft laten verwijderen. Dit omdat er anders een mogelijkheid wordt gecreëerd, dat waardevolle content van de Ziggo Community verwijderd moet worden.

Daar tegenover staat dat de Ziggo zich tevens het recht voorbehoud om content te kunnen verwijderen, aanpassen en inkorten zonder daarvoor (voorafgaande) toestemming van de gebruiker heeft gekregen. Dit kunnen wij in ieder geval doen indien wij zien dat een bijdrage niet in lijn is met deze gebruikersvoorwaarden of onze huisregels.

Een gebruiker mag geen auteursrechtelijk beschermd werk van derden op het forum plaatsen c.q. openbaar maken.

 

Openbare gegevens blijven 10 jaar beschikbaar op het platform, tenzij de gebruiker in een eerder stadium het verzoek indient om de gegevens te verwijderen. Na deze periode van 10 jaar worden de openbare gegevens verwijderd en geplaatste likes, topics en reacties geanonimiseerd.

 

Aansprakelijkheid

Ziggo is niet aansprakelijk voor enige schade die gebruikers lijden door deelname aan dit forum.

 

Huisregels

Wil je meer weten over de huisregels van de Ziggo Community. Klik hier.

 

Privacy en gegevensbescherming
1. Ziggo leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verwerken van informatie, waaronder persoons- en verkeersgegevens, na. Ziggo is onder meer verplicht:

• Persoons- en verkeersgegevens te verstrekken in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek; en
• te voldoen aan een bevoegd gegeven opdracht tot aftappen.

2. Ziggo heeft zijn beleid ten aanzien van privacy neergelegd in het “privacybeleid” van Ziggo, zoals dat gepubliceerd is op ziggo.nl. Ziggo zal als nieuwe ontwikkelingen dat noodzakelijk maken het privacybeleid van Ziggo aanpassen.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiend uit een Abonnement is Nederlands recht van toepassing.


0 Reacties 0
E-mail notificaties
Aan Uit

Ontvang een update bij nieuwe reacties in dit topic.

Uitgelicht topic