Dave!
Super Expert
Super Expert
  • 15573Posts
  • 653Oplossingen
  • 3608Likes

Overheid mag Nationaal Frequentieplan voor 3,5GHz-5G niet wijzigen van rechter

De Nederlandse overheid mag van de voorzieningenrechter het Nationaal Frequentieplan niet wijzigen om binnen de 3,5GHz-frequentieband ruimte te maken voor 5G. Dit vanwege satellietbedrijf Inmarsat, dat die frequentieband nu gebruikt voor maritiem noodverkeer.

 

De uitspraak van de voorzieningenrechter draait om het gewijzigde Nationaal Frequentieplan 2014. Onder deze wijziging vervalt de bescherming die Inmarsat nu nog geniet op de 3,5GHz-band. Inmarsat gebruikt een deel van die frequentieband nu voor noodcommunicatiediensten en zou door het gewijzigde Frequentieplan naar het buitenland moeten verhuizen. Om dit te voorkomen stapte het Britse bedrijf naar de rechter.

 

De rechter oordeelt nu dat de overheid dit Frequentieplan niet had mogen wijzigen. Inmarsat gebruikt volgens de rechter 'al ongeveer dertig jaar op legale wijze' de 3,5GHz-band voor nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie. Het bedrijf is verplicht om deze communicatie met 99,9 procent betrouwbaarheid te kunnen leveren, op grond van een Public Services Agreement met de International Mobile Satellite Organisation. De rechter acht het vooralsnog bewezen dat het gewijzigde Frequentieplan ervoor zorgt dat de noodcommunicatie niet meer met de vereiste betrouwbaarheid verzorgd kan worden. Het ministerie heeft voor dit punt geen tegenbewijs geleverd.

 

 

Het ministerie claimt wel dat Inmarsat genoeg tijd zou hebben gehad om het grondstation te verplaatsen, dat het niet verplicht is om de dienstverlening van Inmarsat te verzorgen en dat het bedrijf nooit zelfstandig beschermd is geweest onder het Frequentieplan. Met dit laatste punt bedoelt het ministerie dat Inmarsats frequentiegebruik beschermd was doordat het frequentiegebruik van Defensie beschermd was. Defensie heeft nu namelijk net buiten het Friese dorp Burum naast Inmarsat schotels staan voor inlichtingenverkeer. Dit 3,5GHz-verkeer was beschermd; Inmarsat liftte op deze bescherming mee.

 

De rechter vindt niet dat dit betekent dat de bescherming van Inmarsat 'zondermeer' kan worden opgeheven. Hiermee komt volgens de rechter immers die noodcommunicatie in gevaar. De rechter zegt daarbij dat van het ministerie mocht worden verwacht dat voor het nemen van het besluit, het ministerie in kaart zou brengen hoe de

noodcommunicatie gewaarborgd zou blijven. Daarnaast had het ministerie bij het aanwijzen van de 3,5GHz-band rekening moeten houden met bestaand gebruik, zoals in EU-besluiten is vastgesteld.

Volgens de rechter is het daarnaast niet relevant of Inmarsat eerder maatregelen had kunnen treffen. "Zelfs als Inmarsat een verwijt zou kunnen worden gemaakt, betekent dat immers niet dat de door haar verzorgde noodcommunicatie in gevaar kan worden gebracht." Deze verwijtbaarheid zou wel een rol kunnen spelen in het kader van compensatie of schadevergoeding.

 

De voorzieningenrechter vindt daarom dat het besluit om het Nationaal Frequentieplan te wijzigen "onmiskenbaar onzorgvuldig voorbereid" is. Het ministerie moet daarom wat de rechter betreft 'spoedig' in overleg gaan met Inmarsat 'en andere partijen' om tot een oplossing te komen die de noodcommunicatie waarborgt. "Indien geen oplossing wordt gevonden, acht de voorzieningenrechter de kans groot dat de rechtbank het bestreden besluit in de hoofdzaak zal vernietigen." Die hoofdzaak zal voor het einde van het jaar worden behandeld, tot die tijd is de wijziging van het Frequentieplan opgeschort. Volgens de oorspronkelijke planning van het ministerie moet de wijziging van dat Frequentieplan op 1 september 2022 ingaan.

 

Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de problemen tussen Inmarsat en het ministerie. In theorie zouden Inmarsat en 5G op 3,5GHz naast elkaar kunnen bestaan. In de praktijk zou dit echter waarschijnlijk betekenen dat een van de drie huidige 5G-providers ervoor zal kiezen om geen gebruik te maken van de 3,5GHz-band, omdat deze provider dan de band met Inmarsat zou moeten delen. De benodigde technische inspanningen om dit mogelijk te maken, zou het voor deze provider duurder maken om op de 3,5GHz-5G aan te kunnen bieden. Vermoedelijk zou het daardoor economisch onaantrekkelijk zijn om op deze band 5G aan te bieden.

 

De 3,5GHz-band wordt gezien als een belangrijke band voor 5G, omdat deze snellere verbindingen mogelijk moet maken met meer capaciteit.

 

 

(Bron:Tweakers.net

2 Reacties 2
EnergieBoy
Super Expert
Super Expert
  • 10928Posts
  • 543Oplossingen
  • 2647Likes

Ga er maar vanuit dat het gewoon goed komt. 
Ze moeten wel naar 5G want zie bv bij KPN, daar stoppen ze in 31 maart 2022 met 3G. 
De regering komt vast wel weer met een subsidie om die ene provider te helpen om op 3,5GHz-5G uit te zenden 😜

Dave!
Super Expert topicstarter
Super Expert
  • 15573Posts
  • 653Oplossingen
  • 3608Likes

Ik heb even bij Steven en Netwerk Crew gepolst, Vodafone is hard bezig waar het nu nog minimaal is zijn ze goed op weg. Contract loopt tot eind 2023 dan zou er al zeker verbetering zijn af en toe effe mopperen om te horen wat er speelt ik heb al 21 jaar vertrouwen in toen Libertel daarna Vodafone ik wijk nooit zo snel af. Zelfde als toen Pen/Nuon/Vattenfall overstappen geeft alleen maar rompslomp als het niet goed gaat. En als SE weten we waar we staan 😉 VFZ 😊💪🏼