Pasi

Level 19
  • 10474Posts
  • 507Oplossingen
  • 5855Likes

Leidraad voor TP-Link DECO

 

1 – Deze leidraad ( v3 ) is gemaakt voor De Deco M4, maar geldt vaak ook voor andere type Deco’s. De reden voor deze leidraad is om alle eigenaren van een Deco set, enig inzicht te geven hoe de set het beste geplaatst kan worden en hoe deze aan te sluiten. Om zo ‘beginners’ fouten te voorkomen, niet iedereen is tenslotte technisch.

De M4 is een basic mesh wifi set, voor weinig geld. Die voor normale gebruikers en voor standaard zaken zoals internetten/mail lezen/browsen en films bekijken prima werkt. Voor zwaarder gebruik ( veel en/of zware downloads en/of heel veel gebruikers tegelijkertijd ) zijn andere, duurdere sets wellicht beter.

Is de Deco M4 set geheel bekabeld aangesloten, dan presteert de set goed. Want dan gaat o.a. de onderlinge verbinding tussen de stations ( de BackHaul genoemd ) over die netwerkkabel en heeft zo de beste/snelste/stabielste verbinding.

Het zwakke punt van de set is, als men de stations onderling met wifi verbindt. Want deze set heeft voor wifi geen afzonderlijk BH om de stations onderling te verbinden, maar gebruikt daarvoor dan een gedeelte van de bandbreedte van de gebruiker. Het gevolg is dat de bandbreedte voor de gebruiker gehalveerd wordt, waardoor de maximaal haalbare data doorvoer ook gehalveerd wordt. Of u die halvering van de data doorvoer merkt, is o.a. afhankelijk hoe druk het in de Deco-'lijn' is. Gaat daar nauwelijks data over, dan merkt u daarvan waarschijnlijk geheel niets. Is het erg druk, dan zal het merkbaarder zijn.

Bent u van plan deze set m.b.v. wifi onderling aan te sluiten en wilt u dan vaak zware downloads via die verbinding doen, dan zou dat een reden kunnen zijn om toch te overwegen om de set geheel bekabeld aan te sluiten of om een duurdere set te kopen.

De MESH functie in de set, voorkomt dat u steeds handmatig moet overschakelen als u met uw smartphone ( /tablet/laptop/.. ) door het huis loopt. De functie zorgt ervoor dat uw smartphone altijd automatisch verbonden is met het sterkste Deco station.

Is uw huis erg groot en heeft u aan 3 wifi stations te weinig, dan kan u losse/extra Deco stations gewoon toevoegen aan uw netwerk.


2 - Ontwerp: Het eerste Deco station moet altijd m.b.v. een netwerkkabel aangesloten worden op de Ziggo Modem/Router, maar dat geldt niet voor de andere stations. Hoe die kunnen/moeten worden aangesloten, is afhankelijk van in welke mode de Deco set worden ingesteld.

De ZMR kan in router- of in bridge mode staan. Standaard staat de ZMR in router mode en dan kan de Deco in AccessPoint- ( of voor geavanceerd gebruik in router- ) mode. Staat de ZMR in bridge mode ( geavanceerd gebruik ) en de Deco set is rechtstreeks op de ZMR aangesloten, dan moet de Deco set in router mode.
Overigens: als de ZMR in bridge mode staat, dan is maar 1 netwerkpoort op de ZMR actief en is IPv6 uitgeschakeld.

Het beste kan u station 2 en 3 natuurlijk volledig bekabeld aansluiten, omdat dit de beste/stabielste/snelste BH geeft, wat u weer de snelste data doorvoer oplevert. Maar ook een mix van bekabeld en wifi is mogelijk, maar dan wel met de al eerder genoemde beperking ( zie punt 1 ).

Ziet u geen mogelijkheid om stations 2 en 3 bekabeld aan te sluiten, vindt u dat te moeilijk of niet nodig, dan kan u in feite verder lezen met “4 Plaatsing van de stations”, maar dan mist u ook de onderstaande informatie.

Kan u stations 2 en/of 3 wel bekabeld aansluiten, dan worden de aansluit mogelijkheden bepaald, door in welke mode de Deco set staat.

Staat de Deco set in router mode, dan moeten alle Deco stations netwerk-technisch in één lijn achter de eerste Deco ( = main/master ) aangesloten worden. Zie voorbeeld 1.

Staat de Deco set in AP mode, dan is alles veel gemakkelijker. De Deco stations zijn nu in feite losse wifi stations, die samen één mesh netwerk vormen. U kan nu de stations bekabelen/aansluiten zoals u wilt. U kan b.v. alle stations ook parallel koppelen op de netwerkpoorten van de ZMR of via een extra switch of een mix van beide, zie voorbeeld 2.

In AP mode worden alle router functies uitgeschakeld, de enige beperkende functie die nog wel aanwezig is, is de ‘Zwarte lijst’. Verder wordt/zou/moet alles wat ontvangen wordt, ook weer 100% transparant worden verzonden.

TP-link gaat in al haar documentatie/voorbeelden/FAQ’s er vanuit, dat de set in router wordt gebruikt en AP mode wordt slechts besproken als een aanwezige optie. Omdat alle voorbeelden en antwoorden vanuit dat standpunt worden bekeken/gegeven, zal een vraag over AP-mode vaak negatief worden beantwoord. Als het niet in de documentatie staat en de helpdesk medeweker weet het zelf ook niet, dan is het antwoord natuurlijk altijd: ‘…niet mogelijk…’.


Update 5 jan. 2021: Het parallel aansluiten van de Deco’s op een Arris ZMR blijkt niet te werken. Uit een opmerking van Ziggo mod Mark blijkt, dat Ziggo bij Arris e.e.a. laat uitzoeken. Hebt u een Arris ZMR, dan moet u de Deco's aansluiten volgens voorbeeld 1. Leest u toch gewoon door.


3 - Bekabeling: Gebruikt u voor netwerkkabels minimaal cat5e, beter is cat6 of hoger, die zijn tegenwoordig bijna net zo goedkoop. Gaat u kabels leggen met het oog op de toekomst, dan zijn er ook netwerkkabels met extra afscherming te koop. Die extra afscherming kost maar een paar euro extra en dat is m.i. altijd een goede investering. Kijkt u hier eens m.b.t. welke type kabels er zijn.

Veel huizen hebben een ‘koker’ die van beneden naar boven loopt ( voor o.a. gas, drinkwater en afvoer ) of een niet gebruikte schoorsteen. Beide zijn ideaal om netwerkkabels door/langs te leggen. Ook is het soms mogelijk om een netwerkkabel door een vloerdoorvoer van een cv-leiding te leggen, waardoor u eenvoudig naar een andere etage kan.
Iemand op dit forum heeft zelfs een Deco station via een powerline verbinding aangesloten.
 

4 - Plaatsing van de stations: Sluit u de stations m.b.v. netwerkkabels aan, gebruikt u die kabellengte dan ook om de stations zo centraal mogelijk in huis/kamer te plaatsen.

Zoals gezegd moet het eerste Deco station ( = de master ) altijd m.b.v. een netwerkkabel worden aangesloten, maar de door TP-link meegeleverde netwerkkabel is wel erg kort. Als u daarvoor een langere netwerkkabel gebruikt, dan kan het station centraler in de kamer geplaatst worden, waardoor het wifi bereik beter kan worden afgestemd op de vorm van uw huis.

Waar u de master plaatst, dat is geheel afhankelijk van de lengte van de netwerkkabel en dat zou b.v. ook op zolder kunnen zijn.
Dikke muren/plafonds met betonijzer en grote ijzeren voorwerpen kunnen voor wifi een spelbreker zijn. Een station naast een magnetron of koelkast is niet optimaal, want deze creëren vaak een slechte/blinde hoek.

Gebruikt u wifi om de stations onderling te verbinden, dan moet u de onderlinge afstand zo klein mogelijk houden. Hoe korter de onderlinge afstand, hoe beter/sneller de BH, wat uiteindelijk uw data snelheid ten goede komt. U kan dan b.v. de stations recht boven elkaar ( per etage ) zetten, om zo de onderlinge afstand tot een paar meter beperkt te houden.

Een ander onderwerp is het aantal stations. Velen staren zich tegenwoordig blind op maximale waarden, die vaak alleen te behalen zijn, als men op meerdere apparaten tegelijkertijd test en dan de resultaten optelt. Dat is niet echt realistisch en heeft eigenlijk ook weinig waarde. Niet overal is de maximaal mogelijk download noodzakelijk.
B.v. in ons huis ( begane grond, 1 etage en een zolder, alles met dikke betonnen vloeren met betonijzer ) staat de master centraal op de begane grond en hangt op zolder station nummer 2. Nummer 3 heb ik niet en toch is op de tussen etage ( = 1ste etage ) meer dan voldoende signaal om, zonder haperingen een internet film te bekijken. Uiteindelijk is het ook niet nodig om in een ‘wifi-magnetron’ te wonen en hoe minder wifi stations, hoe beter de wel aanwezig wifi stations kunnen werken.
 

5 - Setup/configuratie: Zodra de stations zijn geplaatst en aangesloten, is de set klaar voor configuratie. Zet u eerst alle stations uit. Zet daarna het eerste station ( = de master ) aan en voeg deze in de app toe. Daarna volgen de andere stations, de volgorde daarvan is als volgt: eerst alle bekabelde en daarna de via wifi verbonden stations. Zet een station aan en voeg deze direct toe. Herhaal dit voor alle stations.

TP-Link heeft voor Ziggo een korte handleiding gemaakt. Of u regel 11 uitvoert, is natuurlijk afhankelijk in welke mode u de Deco set gaat gebruiken. Dat geldt ook voor de opmerking m.b.t. het aansluiten, in regel 13.
U kan natuurlijk ook de installatie film van TP-Link bekijken, dan ziet u ook voorbeelden wat de installatie nog makkelijker maakt.

Normaal gesproken is de eerste volledige configuratie van de Deco set binnen zo’n 20 minuten gedaan. De duidelijke en eenvoudige app. ( Android / Apple ) voert u langs alle benodigde stappen.

Als alle stations zijn toegevoegd en uw hebt voor AP mode gekozen, dan nu pas set in AP mode zetten. U ziet hier hoe dat moet.

Mocht daarna blijken dat u toch nog iets belangrijks wil aanpassen en/of veranderen, dan is het een kwestie van de gehele set resetten/verwijderen vanuit de app, eventueel nogmaals de stations handmatig resetten, alles uitzetten en daarna de stations stuk voor stuk aanzetten, m.b.v. de app opnieuw toevoegen en binnen no-time is de nieuwe opzet actief.

Nadat alles is geïnstalleerd en geconfigureerd, kan u gaan testen. Daarbij moet u rekening houden, dat de snelheid van uw wifi verbinding wat anders is, dan de down/up-load snelheid van het internet. B.v. uw smartphone kan best 100% wifi ontvangst hebben met 866 Mbps wifi verbinding, maar als u een 50Mbps Ziggo internet abonnement hebt, dan zal de data doorvoer natuurlijk nooit hoger worden dan 50Mbps.
Hebt u een Windows laptop, dan kan u met het DOS/CMD commando ‘Netsh WLAN show interface’ controleren, wat de snelheid is van de wifi verbinding is. Kanalen t/m 13 zijn de 2,4GHz frequentie band, hogere kanalen zijn de 5GHz freq. band. Voor 2,4GHz wifi is b.v. een 72Mbps een prima/snelle verbinding, terwijl voor 5GHz 866 Mbps maximaal is. De laatste waarden zeggen echter niets over de werkelijke data doorvoer, want die is o.a. natuurlijk ook afhankelijk van uw internet abonnement.


6 - Wifi uitzetten op de ZMR. Dit is niet noodzakelijk, maar het Deco Mesh systeem zorgt er o.a. voor, dat handmatig overschakelen niet meer nodig is, als u door het huis loopt. Echter, laat u wifi op de ZMR aanstaan en uw smartphone is toevallig wel daarmee verbonden, dan proberen beide de verbinding in stand te houden totdat deze helemaal instort en er ondertussen allang geen bit meer overheen komt. U hebt dan allang last van een trage wifi verbinding en het kopen van deze mesh wifi set was juist om o.a. dat te verbeteren.
Wilt de wifi op de ZMR wel blijven gebruiken voor b.v. één apparaat, dan moet u op alle andere apparaten dát ZMR netwerk verwijderen ( “vergeten” ).


7 - Allerlei. Dit is een verzameling van allerhande opmerkingen en weetjes.
-Een TP-link handleiding kan u hier vinden.
-De Deco heeft een optie, waarmee u de leds op een zelf ingestelde tijd uit/aan kan zetten.
-Het is mogelijk om de 2,4GHz of de 5GHz band uit te zetten, maar niet beide tegelijkertijd.
-Beide wifi banden ( 2,4GHz en de 5GHz ) hebben altijd dezelfde SSID/naam.
-U kan alle type Deco’s mixen in/tot één netwerk, maar het ‘hoogste’ type moet dan altijd de master zijn. In deze volgorde: X60 > M9 Plus > X20/W3600 > P9 > P7 > M5/M1300 > M4R/E4R/W2400/AC1200 > S4.
-Het is het natuurlijk niet verplicht om alle stations in 1 netwerk te plaatsen. U kan de set natuurlijk ook splitsen en zo 2 of 3 afzonderlijke netwerken maken.
-Bij ‘vreemde’ problemen, altijd de gehele set resetten vanuit de app en daarna de stations nogmaals handmatig resetten, voordat u de set opnieuw instelt/configureert.
-Gebruikt u de Deco als router, dan verbindingstype instellen als ‘Dynamisch IP’
-IoT apparatuur ( en 'goedkope' IP apparatuur ) hebben wel eens problemen om te verbinden met moderne wifi netwerken. Dan kan o.a. worden veroorzaakt, omdat deze vaak een beperkte setup/mogelijkheden hebben. Tevens voldoen deze apparaten soms ( vaak ) niet 100% aan de/een standaard of hebben ze niet de ‘volledige’ hardware, waardoor het verbinden met o.a. een modern Mesh netwerk soms erg lastig kan gaan.

 

Voorbeelden: 

Voorbeeld 1


 

Voorbeeld 2

 

 

642 Reacties
E-mail notificaties
Aan Uit

Ontvang een update bij nieuwe reacties op dit artikel.

Uitgelicht topic