Pasi
Expert
Expert
 • 4580Posts
 • 269Oplossingen
 • 1800Likes

Leidraad voor TP-Link DECO

 

1 – Deze leidraad ( v3 ) is gemaakt voor De Deco M4, maar geldt vaak ook voor andere type Deco’s. De reden voor deze leidraad is om alle eigenaren van een Deco set, enig inzicht te geven hoe de set het beste geplaatst kan worden en hoe deze aan te sluiten. Om zo ‘beginners’ fouten te voorkomen, niet iedereen is tenslotte technisch.

De M4 is een basic mesh wifi set, voor weinig geld. Die voor normale gebruikers en voor standaard zaken zoals internetten/mail lezen/browsen en films bekijken prima werkt. Voor zwaarder gebruik ( veel en/of zware downloads en/of heel veel gebruikers tegelijkertijd ) zijn andere, duurdere sets wellicht beter.

Is de Deco M4 set geheel bekabeld aangesloten, dan presteert de set goed. Want dan gaat o.a. de onderlinge verbinding tussen de stations ( de BackHaul genoemd ) over die netwerkkabel en heeft zo de beste/snelste/stabielste verbinding.

Het zwakke punt van de set is, als men de stations onderling met wifi verbindt. Want deze set heeft voor wifi geen afzonderlijk BH om de stations onderling te verbinden, maar gebruikt daarvoor dan een gedeelte van de bandbreedte van de gebruiker. Het gevolg is dat de bandbreedte voor de gebruiker gehalveerd wordt, waardoor de maximaal haalbare data doorvoer ook gehalveerd wordt. Of u die halvering van de data doorvoer merkt, is o.a. afhankelijk hoe druk het in de Deco-'lijn' is. Gaat daar nauwelijks data over, dan merkt u daarvan waarschijnlijk geheel niets. Is het erg druk, dan zal het merkbaarder zijn.

Bent u van plan deze set m.b.v. wifi onderling aan te sluiten en wilt u dan vaak zware downloads via die verbinding doen, dan zou dat een reden kunnen zijn om toch te overwegen om de set geheel bekabeld aan te sluiten of om een duurdere set te kopen.

De MESH functie in de set, voorkomt dat u steeds handmatig moet overschakelen als u met uw smartphone ( /tablet/laptop/.. ) door het huis loopt. De functie zorgt ervoor dat uw smartphone altijd automatisch verbonden is met het sterkste Deco station.

Is uw huis erg groot en heeft u aan 3 wifi stations te weinig, dan kan u losse/extra Deco stations gewoon toevoegen aan uw netwerk.


2 - Ontwerp: Het eerste Deco station moet altijd m.b.v. een netwerkkabel aangesloten worden op de Ziggo Modem/Router, maar dat geldt niet voor de andere stations. Hoe die kunnen/moeten worden aangesloten, is afhankelijk van in welke mode de Deco set worden ingesteld.

De ZMR kan in router- of in bridge mode staan. Standaard staat de ZMR in router mode en dan kan de Deco in AccessPoint- ( of voor geavanceerd gebruik in router- ) mode. Staat de ZMR in bridge mode ( geavanceerd gebruik ) en de Deco set is rechtstreeks op de ZMR aangesloten, dan moet de Deco set in router mode.
Overigens: als de ZMR in bridge mode staat, dan is maar 1 netwerkpoort op de ZMR actief en is IPv6 uitgeschakeld.

Het beste kan u station 2 en 3 natuurlijk volledig bekabeld aansluiten, omdat dit de beste/stabielste/snelste BH geeft, wat u weer de snelste data doorvoer oplevert. Maar ook een mix van bekabeld en wifi is mogelijk, maar dan wel met de al eerder genoemde beperking ( zie punt 1 ).

Ziet u geen mogelijkheid om stations 2 en 3 bekabeld aan te sluiten, vindt u dat te moeilijk of niet nodig, dan kan u in feite verder lezen met “4 Plaatsing van de stations”, maar dan mist u ook de onderstaande informatie.

Kan u stations 2 en/of 3 wel bekabeld aansluiten, dan worden de aansluit mogelijkheden bepaald, door in welke mode de Deco set staat.

Staat de Deco set in router mode, dan moeten alle Deco stations netwerk-technisch in één lijn achter de eerste Deco ( = main/master ) aangesloten worden. Zie voorbeeld 1.

Staat de Deco set in AP mode, dan is alles veel gemakkelijker. De Deco stations zijn nu in feite losse wifi stations, die samen één mesh netwerk vormen. U kan nu de stations bekabelen/aansluiten zoals u wilt. U kan b.v. alle stations ook parallel koppelen op de netwerkpoorten van de ZMR of via een extra switch of een mix van beide, zie voorbeeld 2.

In AP mode worden alle router functies uitgeschakeld, de enige beperkende functie die nog wel aanwezig is, is de ‘Zwarte lijst’. Verder wordt/zou/moet alles wat ontvangen wordt, ook weer 100% transparant worden verzonden.

TP-link gaat in al haar documentatie/voorbeelden/FAQ’s er vanuit, dat de set in router wordt gebruikt en AP mode wordt slechts besproken als een aanwezige optie. Omdat alle voorbeelden en antwoorden vanuit dat standpunt worden bekeken/gegeven, zal een vraag over AP-mode vaak negatief worden beantwoord. Als het niet in de documentatie staat en de helpdesk medeweker weet het zelf ook niet, dan is het antwoord natuurlijk altijd: ‘…niet mogelijk…’.


Update 5 jan. 2021: Het parallel aansluiten van de Deco’s op een Arris ZMR blijkt niet te werken. Uit een opmerking van Ziggo mod Mark blijkt, dat Ziggo bij Arris e.e.a. laat uitzoeken. Hebt u een Arris ZMR, dan moet u de Deco's aansluiten volgens voorbeeld 1. Leest u toch gewoon door.


3 - Bekabeling: Gebruikt u voor netwerkkabels minimaal cat5e, beter is cat6 of hoger, die zijn tegenwoordig bijna net zo goedkoop. Gaat u kabels leggen met het oog op de toekomst, dan zijn er ook netwerkkabels met extra afscherming te koop. Die extra afscherming kost maar een paar euro extra en dat is m.i. altijd een goede investering. Kijkt u hier eens m.b.t. welke type kabels er zijn.

Veel huizen hebben een ‘koker’ die van beneden naar boven loopt ( voor o.a. gas, drinkwater en afvoer ) of een niet gebruikte schoorsteen. Beide zijn ideaal om netwerkkabels door/langs te leggen. Ook is het soms mogelijk om een netwerkkabel door een vloerdoorvoer van een cv-leiding te leggen, waardoor u eenvoudig naar een andere etage kan.
Iemand op dit forum heeft zelfs een Deco station via een powerline verbinding aangesloten.
 

4 - Plaatsing van de stations: Sluit u de stations m.b.v. netwerkkabels aan, gebruikt u die kabellengte dan ook om de stations zo centraal mogelijk in huis/kamer te plaatsen.

Zoals gezegd moet het eerste Deco station ( = de master ) altijd m.b.v. een netwerkkabel worden aangesloten, maar de door TP-link meegeleverde netwerkkabel is wel erg kort. Als u daarvoor een langere netwerkkabel gebruikt, dan kan het station centraler in de kamer geplaatst worden, waardoor het wifi bereik beter kan worden afgestemd op de vorm van uw huis.

Waar u de master plaatst, dat is geheel afhankelijk van de lengte van de netwerkkabel en dat zou b.v. ook op zolder kunnen zijn.
Dikke muren/plafonds met betonijzer en grote ijzeren voorwerpen kunnen voor wifi een spelbreker zijn. Een station naast een magnetron of koelkast is niet optimaal, want deze creëren vaak een slechte/blinde hoek.

Gebruikt u wifi om de stations onderling te verbinden, dan moet u de onderlinge afstand zo klein mogelijk houden. Hoe korter de onderlinge afstand, hoe beter/sneller de BH, wat uiteindelijk uw data snelheid ten goede komt. U kan dan b.v. de stations recht boven elkaar ( per etage ) zetten, om zo de onderlinge afstand tot een paar meter beperkt te houden.

Een ander onderwerp is het aantal stations. Velen staren zich tegenwoordig blind op maximale waarden, die vaak alleen te behalen zijn, als men op meerdere apparaten tegelijkertijd test en dan de resultaten optelt. Dat is niet echt realistisch en heeft eigenlijk ook weinig waarde. Niet overal is de maximaal mogelijk download noodzakelijk.
B.v. in ons huis ( begane grond, 1 etage en een zolder, alles met dikke betonnen vloeren met betonijzer ) staat de master centraal op de begane grond en hangt op zolder station nummer 2. Nummer 3 heb ik niet en toch is op de tussen etage ( = 1ste etage ) meer dan voldoende signaal om, zonder haperingen een internet film te bekijken. Uiteindelijk is het ook niet nodig om in een ‘wifi-magnetron’ te wonen en hoe minder wifi stations, hoe beter de wel aanwezig wifi stations kunnen werken.
 

5 - Setup/configuratie: Zodra de stations zijn geplaatst en aangesloten, is de set klaar voor configuratie. Zet u eerst alle stations uit. Zet daarna het eerste station ( = de master ) aan en voeg deze in de app toe. Daarna volgen de andere stations, de volgorde daarvan is als volgt: eerst alle bekabelde en daarna de via wifi verbonden stations. Zet een station aan en voeg deze direct toe. Herhaal dit voor alle stations.

TP-Link heeft voor Ziggo een korte handleiding gemaakt. Of u regel 11 uitvoert, is natuurlijk afhankelijk in welke mode u de Deco set gaat gebruiken. Dat geldt ook voor de opmerking m.b.t. het aansluiten, in regel 13.
U kan natuurlijk ook de installatie film van TP-Link bekijken, dan ziet u ook voorbeelden wat de installatie nog makkelijker maakt.

Normaal gesproken is de eerste volledige configuratie van de Deco set binnen zo’n 20 minuten gedaan. De duidelijke en eenvoudige app. ( Android / Apple ) voert u langs alle benodigde stappen.

Als alle stations zijn toegevoegd en uw hebt voor AP mode gekozen, dan nu pas set in AP mode zetten. U ziet hier hoe dat moet.

Mocht daarna blijken dat u toch nog iets belangrijks wil aanpassen en/of veranderen, dan is het een kwestie van de gehele set resetten/verwijderen vanuit de app, eventueel nogmaals de stations handmatig resetten, alles uitzetten en daarna de stations stuk voor stuk aanzetten, m.b.v. de app opnieuw toevoegen en binnen no-time is de nieuwe opzet actief.

Nadat alles is geïnstalleerd en geconfigureerd, kan u gaan testen. Daarbij moet u rekening houden, dat de snelheid van uw wifi verbinding wat anders is, dan de down/up-load snelheid van het internet. B.v. uw smartphone kan best 100% wifi ontvangst hebben met 866 Mbps wifi verbinding, maar als u een 50Mbps Ziggo internet abonnement hebt, dan zal de data doorvoer natuurlijk nooit hoger worden dan 50Mbps.
Hebt u een Windows laptop, dan kan u met het DOS/CMD commando ‘Netsh WLAN show interface’ controleren, wat de snelheid is van de wifi verbinding is. Kanalen t/m 13 zijn de 2,4GHz frequentie band, hogere kanalen zijn de 5GHz freq. band. Voor 2,4GHz wifi is b.v. een 72Mbps een prima/snelle verbinding, terwijl voor 5GHz 866 Mbps maximaal is. De laatste waarden zeggen echter niets over de werkelijke data doorvoer, want die is o.a. natuurlijk ook afhankelijk van uw internet abonnement.


6 - Wifi uitzetten op de ZMR. Dit is niet noodzakelijk, maar het Deco Mesh systeem zorgt er o.a. voor, dat handmatig overschakelen niet meer nodig is, als u door het huis loopt. Echter, laat u wifi op de ZMR aanstaan en uw smartphone is toevallig wel daarmee verbonden, dan proberen beide de verbinding in stand te houden totdat deze helemaal instort en er ondertussen allang geen bit meer overheen komt. U hebt dan allang last van een trage wifi verbinding en het kopen van deze mesh wifi set was juist om o.a. dat te verbeteren.
Wilt de wifi op de ZMR wel blijven gebruiken voor b.v. één apparaat, dan moet u op alle andere apparaten dát ZMR netwerk verwijderen ( “vergeten” ).


7 - Allerlei. Dit is een verzameling van allerhande opmerkingen en weetjes.
-Een TP-link handleiding kan u hier vinden.
-De Deco heeft een optie, waarmee u de leds op een zelf ingestelde tijd uit/aan kan zetten.
-Het is mogelijk om de 2,4GHz of de 5GHz band uit te zetten, maar niet beide tegelijkertijd.
-Beide wifi banden ( 2,4GHz en de 5GHz ) hebben altijd dezelfde SSID/naam.
-U kan alle type Deco’s mixen in/tot één netwerk, maar het ‘hoogste’ type moet dan altijd de master zijn. In deze volgorde: X60 > M9 Plus > X20/W3600 > P9 > P7 > M5/M1300 > M4R/E4R/W2400/AC1200 > S4.
-Het is het natuurlijk niet verplicht om alle stations in 1 netwerk te plaatsen. U kan de set natuurlijk ook splitsen en zo 2 of 3 afzonderlijke netwerken maken.
-Bij ‘vreemde’ problemen, altijd de gehele set resetten vanuit de app en daarna de stations nogmaals handmatig resetten, voordat u de set opnieuw instelt/configureert.
-Gebruikt u de Deco als router, dan verbindingstype instellen als ‘Dynamisch IP’
-IoT apparatuur ( en 'goedkope' IP apparatuur ) hebben wel eens problemen om te verbinden met moderne wifi netwerken. Dan kan o.a. worden veroorzaakt, omdat deze vaak een beperkte setup/mogelijkheden hebben. Tevens voldoen deze apparaten soms ( vaak ) niet 100% aan de/een standaard of hebben ze niet de ‘volledige’ hardware, waardoor het verbinden met o.a. een modern Mesh netwerk soms erg lastig kan gaan.

 

Voorbeelden: 

Voorbeeld 1


 

Voorbeeld 2

 

 

440 Reacties 440
Mariska
Community Moderator
Community Moderator
 • 4609Posts
 • 462Oplossingen
 • 1487Likes

Super tof dat je de tijd hebt genomen om dit uit te typen en deze informatie te delen @Pasi, daar ga je veel klanten zeker weten mee helpen! Heel erg bedankt 

Dave!
Super Expert
Super Expert
 • 16053Posts
 • 691Oplossingen
 • 3890Likes

Met dank aan deze pagina en eerder contact heb ik mijn Deco’s goed kunnen aansluiten en alles draait nu super.

 

Bedankt @Pasi  voor je hulp en super dat je mooi topic hier over heb gemaakt. ???

mr.shortlife

Ontdekker
 • 1Posts
 • 0Oplossingen
 • 0Likes

@Pasi  dank voor je uitgebreide beschrijving.

Ik heb nog twee vragen die je misschien kan beantwoorden:

 1. als je voor AP mode kiest moet je dat dan op alle Deco's instellen of alleen degene die je aan de ZMR koppelt?
 2. Als je voor de AP mode kiest moet je dan toch stap 6 uitvoeren?

Bij voorbaat dank

Dave!
Super Expert
Super Expert
 • 16053Posts
 • 691Oplossingen
 • 3890Likes

@mr.shortlife  Het is altijd beste met Deco M4 of andere Wifi Mesh de modem Wifi uit te schakelen. Want het kam storen meerdere wifi SSID’s.

 

Zowel Router als AP functie, altijd wifi modem uit.

Pasi
Expert topicstarter
Expert
 • 4580Posts
 • 269Oplossingen
 • 1800Likes

mr.shortlife wrote:

@Pasi  dank voor je uitgebreide beschrijving.

Ik heb nog twee vragen die je misschien kan beantwoorden:

 1. als je voor AP mode kiest moet je dat dan op alle Deco's instellen of alleen degene die je aan de ZMR koppelt?
 2. Als je voor de AP mode kiest moet je dan toch stap 6 uitvoeren?

Bij voorbaat dank


Vraag 1:
AP mode wordt m.b.v. de app, ingesteld voor het hele Deco systeem.

Vraag 2:
Stap 6 moet niet. Als het u beter uitkomt om de wifi op de CB aan te laten, dan doet u dat. Zolang u maar de genoemde nadelen onthoudt.
Een ander nadeel kan wel zijn, dat het op de 2,4GHz band te druk kan worden. In die band zijn maar een handvol kanalen beschikbaar en als u buren hebt ( die natuurlijk ook hun wifi hebben ), dan zijn alle gunstige kanalen snel bezet, want ook de Deco's hebben 1  2,4GHz kanaal nodig.
Onthoudt u gewoon alle mogelijke nadelen en als die de voordelen van de CB's wifi overtreft, dan weet u de oplossing .

JDier

Ontdekker
 • 3Posts
 • 0Oplossingen
 • 2Likes

Goedenavond @Pasi,

 

Bedankt voor de uitleg maar toch ondervind ik problemen.

Ik heb nu alles aangesloten volgens het bovenste voorbeeld van afbeelding 2.

Dus alle Deco's rechtstreeks bekabeld op de CD.

De CD staat “standaard” ingesteld en de wifi is hiervan uitgeschakeld.

Alle Deco's staan in AP.

Maar zodra ik Deco 2 en 3 bekabeld aansluit heeft niemand in huis meer verbinding met de buitenwereld.

Mijn iphone is wel verbonden met de wifi, maar hij haalt niets binnen.

Zodra ik Deco 2 en 3 van de UTP kabel haal hebben wel (via de hoofd Deco) wel verbinding.

 

Wat gaat er mis?

 

Ik hoor graag.

Met vriendelijke groeten,

 

Jaap van Dieren

 

Pasi
Expert topicstarter
Expert
 • 4580Posts
 • 269Oplossingen
 • 1800Likes

@JDier 

Geen idee wat er fout gaat.

Probeert u de gehele set te resetten, daarna stuk voor stuk de Deco's aan te zetten en te configureren en daarna pas de set in AP mode te zetten.

Suc6

Harold

Raadgever
 • 200Posts
 • 11Oplossingen
 • 9Likes

Pasi, bedankt voor dit topic met jouw toelichting. Vooral de uitleg over voorbeeld 2 is erg nuttig aangezien dit niet in de standaard bijgeleverde documentatie wordt toegelicht en het wel de meest logische manier is om bekabeld aan te sluiten. Ik heb de verschillende AP’s op de poorten vd ziggo connectbox aangesloten en dit werkt bij mij heel goed. Ik haal op alle 3 verdiepingen van mijn huis via wifi nagenoeg maximale snelheid van 500 mbit/s. Ik had eerst ook nog even geprobeerd om de ap’s draadloos met elkaar te verbinden maar dan zie ik wel aanzienlijke terugval van snelheid, zeker op zolder wanneer deze via 2 AP’s is door gemeshed. Maar dat is ook niet zo vreemd denk ik omdat er 2 x door een betonnen verdiepingsvloer moet worden gegaan. 

Pasi
Expert topicstarter
Expert
 • 4580Posts
 • 269Oplossingen
 • 1800Likes

Het is dus blijkbaar niet mogelijk, om met een ConnectBox van het merk ARRIS, de Deco’s parallel op de CB aan te sluiten. Zie onderstaand schrijven van Mark_Ziggo.

 


Ik heb een COMPAL ConnectBox en daarmee werkt het dus wel !

 

Mark Ziggo wrote:

 

... Ik zie dat er een storing gemeld is, op het moment dat je meerdere Deco's parallel bekabeld aansluit op de Arris Connectbox ontstaat er een soort loop op het modem waardoor de internetverbinding na enkele seconden/minuten uit zal vallen. Een reset verhelpt dit slechts tijdelijk, je start de loop daarmee opnieuw op wat gegarandeerd in een vastloper zal resulteren.

Workaroundsluit de 2e en 3e Deco aan op de main Deco unit en NIET op de Arris Connectbox. Dit kan via wifi of via een utp-kabel (eventueel via een switch).

Oplossing: we hebben deze bug kenbaar gemaakt bij de leverancier van het modem en er wordt gewerkt aan een firmwareupdate, daar zal echter wat tijd overheen gaan. Er is geen planning voor te geven, want zodra de firmware klaar is moet hij nog getest worden en daar is alles van afhankelijk. Komen ze geen problemen tegen in de test? Dan kan de uitrol snel van start gaan. Maar bij problemen in de testfase zal de firmware opnieuw alle stappen in het proces moeten doorlopen.

 
Origineel.


@Mark Ziggo : Helaas kan ik m'n leidraad ( zie eerste logje in dit draadje ) niet updaten. Is er een mogelijkheid om daar een ‘update’ aan toe te voegen? Via PM mag ook.

Lycke
Community Moderator
Community Moderator
 • 11475Posts
 • 882Oplossingen
 • 4031Likes

Hey Pasi. 

Dat kan ik er wel aan toevoegen! 

Pasi
Expert topicstarter
Expert
 • 4580Posts
 • 269Oplossingen
 • 1800Likes

JDier wrote:

Goedenavond @Pasi,

 

Bedankt voor de uitleg maar toch ondervind ik problemen.

Ik heb nu alles aangesloten volgens het bovenste voorbeeld van afbeelding 2.

Dus alle Deco's rechtstreeks bekabeld op de CD.

De CD staat “standaard” ingesteld en de wifi is hiervan uitgeschakeld.

Alle Deco's staan in AP.

Maar zodra ik Deco 2 en 3 bekabeld aansluit heeft niemand in huis meer verbinding met de buitenwereld.

Mijn iphone is wel verbonden met de wifi, maar hij haalt niets binnen.

Zodra ik Deco 2 en 3 van de UTP kabel haal hebben wel (via de hoofd Deco) wel verbinding.

 

Wat gaat er mis?

 

Vanmorgen deze opmerking van Mark Ziggo gelezen. Dus als uw ConnectBox van het merk Arris is, dan is het parallel aansluiten van de Deco's ( op de CB ) niet mogelijk. Dan zal u e.e.a. moeten aansluiten volgens voorbeeld 1.

 

banray

Gedreven Meedenker
 • 28Posts
 • 1Oplossingen
 • 5Likes

De eerste Deco moet bekabeld op de Connect Box aangesloten worden. Mag daar wel een switch tussen zitten? Dus CB-switch-Deco of CB-Deco? Ik hoop dat er een switch tussen mag, anders moet ik de eerste Deco op een minder gunstige plek plaatsen  .

RoWi.
Expert
Expert
 • 10070Posts
 • 437Oplossingen
 • 2610Likes

@banray dat hangt van je setup af, ga deze set als accespunt gebruiken of als router?

Bij setup als accespunt mag eerst de switch, komt de deco in routermode dan moet de Master Deco ten alle tijden direct na de Connectbox, dat mag wel buiten de meterkast zijn. Om dan practisch te verdelen heb je een netwerk kabel terug naar de switch nodig als je deze in de meterkast hebt geplaatst.

banray

Gedreven Meedenker
 • 28Posts
 • 1Oplossingen
 • 5Likes

Als Access Point. Ik heb het werkend met alle stations bedraad. Omdat ik een Arris connect box heb, niet op vooraf bedachte plekken. Maar ik ben zeer tevreden met de dekking/snelheid op de belangrijkste plekken in huis. Rond de 250 Mb/s, dus dat is top.

eduard_w

Gedreven Liefhebber
 • 41Posts
 • 1Oplossingen
 • 10Likes

Pasi bedankt voor de uitgebreide uitleg.

 

Vraagje kan je op deze deco m4 ook meerdere wifi netwerken aanmaken waarbij de aangesloten devices in netwerk 1 geen verkeer kan sturen naar device in netwerk 2. Ik zou graag 2 afzonderlijke netwerken hebben zodat ik mijn werklaptop en werk mobiel op netwerk 1 kan koppelen en al prive apparaten op netwerk 2. Als dit kan moet dit dan in router mode of werkt dat ook in AP mode.

2de vraag waarom zou ik deze via ziggo kopen terwijl ze via amazon goedkoper te vinden zijn?

 

Eduard

 

RoWi.
Expert
Expert
 • 10070Posts
 • 437Oplossingen
 • 2610Likes

1. Voor die toepassing, is de Deco M4 te beperkt. Een hogere prijsklasse met meer mogelijkheden is dan beter. Gastentoegang is vermoedelijk net niet afdoende.

2. Absoluut geen reden om deze via Ziggo aan te schaffen, als je elders voordeliger uit bent.

 

 

eduard_w

Gedreven Liefhebber
 • 41Posts
 • 1Oplossingen
 • 10Likes

@RoWi. Bedankt voor de snelle reactie jammer dat je geen 2 gescheiden netwerken kan maken. Ik ga eens zoeken welke het wel kunnen.

 

Eduard

RoWi.
Expert
Expert
 • 10070Posts
 • 437Oplossingen
 • 2610Likes

@eduard_w het kan wel met een gasten netwerk, practisch het werk deel de laptop en mobiel via het gasten netwerk. 

 

Pasi
Expert topicstarter
Expert
 • 4580Posts
 • 269Oplossingen
 • 1800Likes

eduard_w wrote:

...Vraagje kan je op deze deco m4 ook meerdere wifi netwerken aanmaken waarbij de aangesloten devices in netwerk 1 geen verkeer kan sturen naar device in netwerk 2. Ik zou graag 2 afzonderlijke netwerken hebben zodat ik mijn werklaptop en werk mobiel op netwerk 1 kan koppelen en al prive apparaten op netwerk 2. Als dit kan moet dit dan in router mode of werkt dat ook in AP mode.

2de vraag waarom zou ik deze via ziggo kopen terwijl ze via amazon goedkoper te vinden zijn?...1 U zou wel, i.p.v. met 3 stations 1 netwerk maken, met 3 stations 2 of 3 netwerken kunnen maken ( dus b.v. per station een eigen netwerk ). Dan krijgt u wel router achter router en natuurlijk een veel beperkter wifi bereik.
Wat u wilt, is waarschijnlijk een VLAN, maar daarvoor moet u toch echt een duurdere set gaan kopen.

De Deco M4 hebben wel een gastnetwerk, die gescheiden is t.o.v. van de de rest.


2 De Deco M4 set is voor €2,50 per maand te huren, als u dat goedkoper kan krijgen, dan is dat knap werk.


Edit: zit ik een ‘mooi’ stuk tekst te schrijven, is de vraag van de TS allang beantwoord .

Uitgelicht topic