1
Vraag
2
Reacties
Jbr67

Level 11
 • 528Posts
 • 7Oplossingen
 • 124Likes

IPv6 & Ziggo; een vreemd recept met een nare smaak!

Ik post hier om aandacht te krijgen voor de bijzondere manier waarop Ziggo IPv6 aan haar klanten aanbiedt. Of eigenlijk moet ik zeggen .. lijkt aan te bieden.

Op basis van een aantal draadjes hier kom ik tot de volgende situatie:
- Ziggo biedt soms DS-lite, en soms DS full stack aan. En op sommige modems geen IPv6.
- Ziggo biedt ook de oplossing om je eigen router te koppelen aan een Ziggo-router (https://www.ziggo.nl/klantenservice/wifi/modem/met-losse-router-instellen/)
- Als je die twee routers ACHTER elkaar wilt laten werken, bijv. om een "echt" DMZ op te tuigen (https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/waar-staan-de-ipv6-instellingen-29430), dan is het zo dat je op eigen router aan de "achterzijde" (lees: de LAN kant) geen eigen bereikbaar netwerk kunt creëren. Je kunt die tweede router dus niet op de gewenste wijze (samen met de ziggo router) laten routeren. Tenminste niet bij IPv6 (en ook niet bij ipv4 maar daar heb je toch al last van NAT).
- Op zich krijg je van Ziggo een IPv6 reeks. Een /56 om precies te zijn. Daarmee kun je in principe 256 subnetten creeëren van elk /64 groot. Maar omdat DHCPv6 prefix delegation niet werkt EN omdat je ook geen handmatige static route entries in de Ziggo router kunt opnemen kom je nooit verder dan het gebruiken van 1* een /64, en dus ook niet aan een echte gecascadeerde router-router constructie. Dit geldt in ieder geval voor de Ubee321b router.
- Ziggo biedt echter wel de mogelijkheid je eigen router in de volle breedte in te zetten. Dan schakelen ze hun eigen Ziggo-router om naar bridge mode. MAAR: dan vervalt onmiddelijk het support voor IPv6! Bah!!!
- Om dat laatste op te vangen kun je wel je eigen IPv6 tunnel bouwen, maar je IPv6 reeks komt dan niet uit de Ziggo-reeks. Dan gaan apps zoals Ziggo Go falikant op hun "bek" omdat ze vinden dat je niet uit een juiste regio komt. Bah!!!

Kortom: linksom werkt je eigen router niet goed, en rechtsom ook niet. Je krijgt als gebruiker de klappen van links of van rechts.

Mijn vragen aan Ziggo ( Mark Ziggo ).
1) Klopt het bovengeschetste scenario?
2) Zo ja, geldt het ALLEEN voor het ubee321b modem?
3) Indien nee op 2: welke router van ziggo biedt wel de gewenste ondersteuning?
4) Zo ja op 2: gaat Ziggo in de toekomst de gebruikers WEL de mogelijkheid geven voor
a) een werkende router-router koppeling met IPv6?
b) het gebruiken van meer dan 1 /64 subnet?
5) Nav 4: WANNEER kunnen we dit dat verwachten?
6) Nav 5: Op welke wijze wordt dit dan geïmplementeerd? Met static routes of met Routing Prefix delegation (of nog anders)?

De komst van IPv6 is ongelooflijk belangrijk. Belgie is bijv. al voor 50% over. Ik verwacht dat Ziggo IPv6 dan ook maximaal voor haar eindgebruikers faciliteert. Op basis van de informatie die ik nu heb is dat echter bij lange na niet zo....... Maar, dat ligt vast aan mijn informatietekort; bovenstaande kan volgens mij gewoon niet waar zijn.

Met vriendelijke groet,
Jbr67
137 Reacties 137
Jbr67
Topicstarter
Level 11
 • 528Posts
 • 7Oplossingen
 • 124Likes
ice0angel wrote:
Hoe kan een overheid oordelen over ict terwijl ze zelf ict niet op orde heeft en krijgt ?


Das een heel ander vraagstuk...... 😉
por

Level 1
 • 31Posts
 • 0Oplossingen
 • 12Likes
Be rt wrote:
Heel deze consultatie procedure is openbaar en te vinden op de juiste plekken:
....

Dank je.
ice0angel

Level 1
 • 95Posts
 • 1Oplossingen
 • 22Likes
Ben er wel eens dat ontwikkeling en implementeren van IPv6 heeeeeeeel traag verloopt laat staan "on hold" staat.

Hoop dat bij het uitrollen van "gigabit" het implementeren van IPv6 direct mee genomen wordt maar dat is waarschijnlijk dromen.
Jbr67
Topicstarter
Level 11
 • 528Posts
 • 7Oplossingen
 • 124Likes
ice0angel wrote:
Ben er wel eens dat ontwikkeling en implementeren van IPv6 heeeeeeeel traag verloopt laat staan "on hold" staat.

Hoop dat bij het uitrollen van "gigabit" het implementeren van IPv6 direct mee genomen wordt maar dat is waarschijnlijk dromen.


Sja, Ziggo laat helaas niets weten/horen/zien....het is gewoon super onduidelijk
por

Level 1
 • 31Posts
 • 0Oplossingen
 • 12Likes
Jbr67 wrote:

....
Heb al reactie van Stratix op mijn mail naar hun. Verwijzen naar EZK. Daar inmiddels mijn vraag uitgezet.


Doe zo nodig expliciet een beroep op de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Als dan niet (tijdig) wordt geantwoord kun EZK desnoods in gebreke stellen (met dwangsom) of beroep bij de bestuursrechter instellen.

Een verzoek om informatie (artikel 3) zonder expliciete verwijzing naar de Wob is net zo goed een wob-verzoek, maar het soms helpt het wel om daarmee impliciet je aanspraak op de middelen van de wet (beroep enz.) duidelijk te maken.

Je hoeft geen (eigen) belang te stellen.

Dus als ze niet tijdig reageren kun je druk gaan uitoefenen.
De normale termijn is: vier weken om over het verzoek te besluiten met ten hoogste weer 4 weken verlenging van die termijn(artikel 6).

Als het verzoek wordt afgewezen of (te) weinig informatie wordt verstrekt, wil ik je wel helpen met de procedure.

Artikel 3

 • Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
 • De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
 • De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
 • Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
 • Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.


Artikel 6

 • Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
 • Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
 • Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
 • Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.
 • Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
 • .....

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukIII)
Jbr67
Topicstarter
Level 11
 • 528Posts
 • 7Oplossingen
 • 124Likes
por wrote:

Jbr67 wrote:

....
Heb al reactie van Stratix op mijn mail naar hun. Verwijzen naar EZK. Daar inmiddels mijn vraag uitgezet.
Doe zo nodig expliciet een beroep op de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Als dan niet (tijdig) wordt geantwoord kun EZK desnoods in gebreke stellen (met dwangsom) of beroep bij de bestuursrechter instellen.

Een verzoek om informatie (artikel 3) zonder expliciete verwijzing naar de Wob is net zo goed een wob-verzoek, maar het soms helpt het wel om daarmee impliciet je aanspraak op de middelen van de wet (beroep enz.) duidelijk te maken.

Je hoeft geen (eigen) belang te stellen.

Dus als ze niet tijdig reageren kun je druk gaan uitoefenen.
De normale termijn is: vier weken om over het verzoek te besluiten met ten hoogste weer 4 weken verlenging van die termijn(artikel 6).

Als het verzoek wordt afgewezen of (te) weinig informatie wordt verstrekt, wil ik je wel helpen met de procedure.

Artikel 3

 • Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
 • De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
 • De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
 • Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
 • Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 6

 • Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
 • Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
 • Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
 • Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.
 • Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
 • .....
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukIII)


Wow @por ...wat een uitvoerige reactie. Thanks!!

Wob had ik al aan gedacht hoor, maar heb ik in dit stadium nog niet genoemd bij mijn vraag. Eerlijk gezegd verwacht ik dat dat schrijven zonder problemen krijg...reactietermijn van 2 dagen geven ze trouwens aan.
Jbr67
Topicstarter
Level 11
 • 528Posts
 • 7Oplossingen
 • 124Likes
Jbr67 wrote:

Wow @por ...wat een uitvoerige reactie. Thanks!!

Wob had ik al aan gedacht hoor, maar heb ik in dit stadium nog niet genoemd bij mijn vraag. Eerlijk gezegd verwacht ik dat dat schrijven zonder problemen krijg...reactietermijn van 2 dagen geven ze trouwens aan.Voor iedereen die de discussie over vrije modem/router keuze verder wil volgen.. ik post updates in het topic : "Een eigen... " omdat het volgens mij daar beter past.

https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/een-eigen-modem-router-op-de-kabel-ziggo-is-verplicht-het-toe-te-staan-15029/index9.html#post370359
Zpiep

Level 1
 • 725Posts
 • 3Oplossingen
 • 65Likes
Let op WOB en ACM de ACM "heeft een soort alleen recht om die WOB wet naar eigen dunken aan te mogen passen."

Is meermaals gebleken, dus waar het zaken ACM betreffende documenten enz, zal al krijgt men inzage veel gewoon zwart zijn. :smiling_imp:


Zet deze nog even dubbel is in de praktijk meermaals gebleken dat ISP te traag blijken met veiligheids updates van modems
Dat bedoel ik dan ook met modem routervrijheid, men is niet alleen maar meer afhankelijk van Ziggo als ISP of en wanneer die wel of niet welke firmware updates doen op modem/routers.


Als men zelf Ziggo eigen mailserver security updates software al zo achter loopt hoe zit het dan met de rest?
https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/een-eigen-modem-router-op-de-kabel-ziggo-is-verplicht-het-toe-te-staan-15029/index11.html#post372180
phoenix2013

Level 2
 • 14Posts
 • 0Oplossingen
 • 2Likes
Mark Ziggo wrote:
Je hebt een Connectbox, deze staan in principe altijd op een IPv6 profiel (DS-Lite of Full-DS, afhankelijk van regio en ingangsdatum abonnement) tenzij:


Zoiezo raar dat in bridge mode geen ipv6 mee gegeleverd kan worden ...

Verder is het niet alleen per regio maar zelfs per dorp/stad ...
Een kameraad van me woont 6km verderop in een dorp en heeft wel ipv6.
Ik woon in een stad en heb het niet ...

Het is gewoon willekeur wie ipv6 krijgt en onkunde dat het niet kan in bridge mode.
Zpiep

Level 1
 • 725Posts
 • 3Oplossingen
 • 65Likes
Voorbeeld:
Voor zover het over achterlopen / achterblijven en/of niet tijdig updaten ( veiligheid enz) gaat is dit ontopic.

https://community.ziggo.nl/e-mail-103/waarschuwing-ziggo-mail-nog-steeds-onveilig-men-heeft-niet-tot...
Jbr67
Topicstarter
Level 11
 • 528Posts
 • 7Oplossingen
 • 124Likes
phoenix2013 wrote:

Mark Ziggo wrote:
Je hebt een Connectbox, deze staan in principe altijd op een IPv6 profiel (DS-Lite of Full-DS, afhankelijk van regio en ingangsdatum abonnement) tenzij:
Zoiezo raar dat in bridge mode geen ipv6 mee gegeleverd kan worden ...

Verder is het niet alleen per regio maar zelfs per dorp/stad ...
Een kameraad van me woont 6km verderop in een dorp en heeft wel ipv6.
Ik woon in een stad en heb het niet ...

Het is gewoon willekeur wie ipv6 krijgt en onkunde dat het niet kan in bridge mode.


Klopt helemaal.

Het meest vervelende vind ik nog wel dat in allerlei uitingen/discussies over keuzevrijheid voor de consument Ziggo juist schermt met die bridgemode. En ... dat daar door bepaalde partijen (ACM/consuwijzer) niet (zichtbaar) door heen wordt geprikt.
Steefb

Level 20
 • 16280Posts
 • 3033Oplossingen
 • 7598Likes
RIPE NCC, de organisatie die ip-adressen in Europa, Rusland en West-Azie verstrekt, meldt dat er nog 1,91 miljoen ipv4-adressen beschikbaar zijn voor deze regio's. Eind 2019 zijn ze op, zo is de verwachting.

https://tweakers.net/nieuws/156646/ripe-ncc-deelt-nog-dit-jaar-laatste-ipv4-adressen-uit.html
Meeder

Level 2
 • 14Posts
 • 1Oplossingen
 • 1Likes
Als de IPv4 adressen op zijn wordt het tijd dat Ziggo ook een oplossing gaat bieden voor IPv6 als je het modem in bridge mode hebt staan. Zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn voor Ziggo.
efok

Level 17
 • 4062Posts
 • 220Oplossingen
 • 1630Likes
Meeder wrote:
Als de IPv4 adressen op zijn wordt het tijd dat Ziggo ook een oplossing gaat bieden voor IPv6 als je het modem in bridge mode hebt staan. Zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn voor Ziggo.

Ik weet dat daar nog een issue speelt, maar ben het volledig met je eens dat hier wel werk van gemaakt moeten maken.
En dan wel Full Dual Stack, voor deze groep klanten. Ik moet er ook nog even niet aan denken mijn publieke IPv4 adres te verliezen.
Bert

Level 21
T.E.A.M.
 • 76960Posts
 • 5231Oplossingen
 • 22787Likes
Steefb wrote:
RIPE NCC, de organisatie die ip-adressen in Europa, Rusland en West-Azie verstrekt, meldt dat er nog 1,91 miljoen ipv4-adressen beschikbaar zijn voor deze regio's. Eind 2019 zijn ze op, zo is de verwachting.

https://tweakers.net/nieuws/156646/ripe-ncc-deelt-nog-dit-jaar-laatste-ipv4-adressen-uit.html

Daarbij moet wel vermeld worden dat een aantal providers nogal wat IPv4 adressen op de plank hebben liggen als voorraad.
Gusto

Level 7
 • 1490Posts
 • 34Oplossingen
 • 147Likes
Maar het blijft belachelijk dat Ziggo zo traag is met het uitrollen van IPv6! :zipper_mouth:
Echter dual-stack is wel nodig, KPN is net zo traag.

Groet, Gusto
caesar

Level 17
 • 4215Posts
 • 72Oplossingen
 • 1381Likes
Gusto wrote:
Maar het blijft belachelijk dat Ziggo zo traag is met het uitrollen van IPv6! :zipper_mouth:


Echter dual-stack is wel nodig, KPN is net zo traag.

Groet, Gusto

Je begrijpt het niet helemaal.

Bedrijven als KPN en Ziggo worden bestuurd door accountants, ofwel veredelde boekhouders. Vandaag besturen ze een vuilverbranding, morgen een varkensslachterij, en overmorgen een bedrijf als Ziggo.

Het maakt ze niet uit, want het besturen gaat op dezelfde manier. Alles wordt beslist op basis van spreadsheets, daarom heet dit ook spreadsheet management.

Wat het bedrijf doet, of verkoopt, het interesseert ze geen zier. Als ze een voorstel op tafel krijgen kijken ze alleen wat het kost, en wat het oplevert, en meer niet.

IPv6 kost alleen maar extra inspanning, en levert niets op. Dus niet doen, gewoon afwachten.

Daarom heeft XS4ALL ook ruzie met KPN. XS4ALL heeft er altijd plezier aan beleefd hoogwaardig techniek te leveren. Daar worden ze niet gedreven door maximale winst, maar door het leveren van hoogwaardige producten, en dat kunnen ze zodanig doen dat ze ook een heel aardige rendement halen. Ze staan bekend als de beste internet provider van Nederland, en daar is een heel goede reden voor.

Toen het internet als backbone nog geen IPv6 ondersteunde, was er een netwerk van routers die IPv6 over IPv4 tunnelde, dat heette 6bone. En jawel, XS4ALL had een 6bone router waar je als consument gebruik van kon maken.

Nu wil KPN het merk opheffen, en onder de KPN vlag brengen. die KPN managers zijn zo oneindig dom, dat ze niet eens begrijpen wat ze dan kapot maken. Het is alsof een groot concern Lada verkoopt en Rolls-Royce, en dan Rolls-Royce onder de Lada vlag wil gaan verkopen.

Ziggo is geen fluit beter als KPN, vandaar al die halfbakken internet oplossingen met IPv6, en al die goedkope rommelrouters.

Uiteindelijk gaan al dat soort bedrijven kapot, kijk maar naar de KPN. Dat is geen schim meer van wat het vroeger was. En die accountants snappen er dan niets van, ze hebben toch steeds het maximale rendement geprobeerd te halen met behulp van hun spreadsheets.
DennyW

Level 17
 • 3162Posts
 • 251Oplossingen
 • 931Likes
caesar wrote:
En die accountants snappen er dan niets van, ze hebben toch steeds het maximale rendement geprobeerd te halen met behulp van hun spreadsheets.

Ja, maximaal rendement of dit t.b.v. aandeelhouders is of voor bedrijfsinvesteringen interesseert ze niet. Het gaat de managers om de bonus.
Overigens, het interesseert aandeelhouders ook geen sier welke producten of diensten een bedrijf levert.
E-mail notificaties
Aan Uit

Ontvang een update bij nieuwe reacties in dit topic.

Uitgelicht topic