1
Vraag
2
Reacties
Kate and Bill

Level 1
 • 37Posts
 • 1Oplossingen
 • 13Likes

Daadwerkelijk voor Ziggo-telefonie nummerweergave geschikte DECT telefoontoestellen

Enkele weken geleden zijn we overgestapt van KPN analoge vastelijn-telefonie naar Ziggo telefonie.
Op zich werkt de spraakverbinding van de Ziggo telefonie naar behoren en de ontvanger van door ons gestarte telefoongesprekken ziet ook netjes ons telefoonnummer verschijnen.

Probleem is echter dat we geen nummers te zien krijgen van de personen die ons bellen. De telefoons geven altijd "Onbekend" aan, ook wanneer het nummers betreft die wel in het telefoonboek van de telefoon staan.

We gebruiken een DECT Gigaset AL145 basisstation dat rechtstreeks is aangesloten op de Ziggo router (type Thomson TWG870, telefonie-poort 1, mocht dit van belang zijn: in ex-UPC gebied) en de bijbehorende Gigaset AL14H DECT handsets.

Die Gigaset apparatuur hadden we ook op de analoge KPN vaste lijn al in gebruik, en ik ben mij er van bewust dat de KNP op die vaste lijn zogenaamde DTMF signalen voor nummerweergave gebruikt.
Ook weet ik dat Ziggo-telefonie geen gebruik maakt van DTMF en dat het noodzakelijk is dat je apparatuur gebruikt die FSK signalen voor nummerweergave ondersteunt.

Volgens de informatie waarover ik beschik moet die Gigaset apparatuur die wij hebben zowel DTMF als FSK ondersteunen (daar behoef je geen keuzes voor te maken in de instellingen van de apparatuur).
Maar goed, ik lees over dat DTMF en FSK gedoe veel drama-verhalen en er blijkt ook nog eens verschil te zijn in de informatieprotocollen ( "CLIP" ) die met die signalen overgedragen worden (vaak afhankelijk van het land waarin het gebruikt wordt) en de momenten waarop die siganlen op de telefoonlijn gezet worden.

De vraag om advies in deze ligt inmiddels al weer enige tijd bij Ziggo ("u krijgt binnen enkele werkdagen een antwoord via e-mail", ja ja, die kennen we helaas nu wel) en dus ben ik zelf maar eens gaan zoeken naar DECT toestellen (met ingebouwd antwoordapparaat) die 99% gegarandeerd volledig met Ziggo telefonie (en dus ook nummerweergave) weten om te gaan zodat ik van de discussie af ben of het nu wel of niet onze Gigaset apparatuur is die voor problemen zorgt.

De informatie van de diverse leveranciers op het internet blijkt het verhaal alleen nog maar onoverzichtelijker te maken. Zo is er een heel grote webshop die bij telefoons aangeeft of ze al dan niet voor Nederland geschikt zijn, maar als ze dat dan zijn dat vertaald als dat ze DTMF ondersteunen. Maar daarmee worden alle VoIP achtige aansluitingen, zoals die van Ziggo, maar even buiten beschouwing gelaten (en de reviews van hun klanten zijn al net zo vaag).

Ik zou het liefst weer voor een Gigaset oplossing willen gaan waarbij ik, als techneut, een sterke voorkeur heb de "GO" serie die werk op basis van het basisstation "GO-BOX 100". Maar ook een Gigaset oplossing uit de "IP" reeks op basis van het basisstation "N300A IP" is wellicht (alhoewel wat ouder) nog een weg om te gaan.
Andere weg die ik overweeg is het inzetten van een AVM Fritz!Box voor de DECT afhandeling.
Aanschaf van een "reguliere" DECT oplossingen met ingebouwd antwoordapparaat sluit ik echter zeker niet uit.
Hoe dan ook, het loopt toch al snel in de papieren met meerdere handsets. En ik wil niet het risico lopen de spullen weer te moeten inpakken en retourneren en weer verder te moeten zoeken.

Daarom concreet de vragen aan lezers van het forum:
* Welke ervaringen (inclusief nummerweergave) zijn er bij jullie specifiek met het gebruik van Gigaset Go-Box 100 of N300A IP gebaseerde DECT oplossingen gekoppeld aan Ziggo-telefonie, of eventueel met de inzet van een AVM Fritz!Box als DECT basisstation ?
(let op: het gaat hier dus om koppeling via de analoge telefoonlijn op de Ziggo router, niet het gebruik van de eveneens in die basisstations ingebouwde VoIP voorzieningen)
* Waar vind ik (een link naar) een actueel overzicht van DECT telefoons die 99% garandeerd volledig (inclusief nummerweergave) met de huidige Ziggo telefonie samenwerken ?
* Heb je zelf Ziggo telefonie op een DECT toestel welk merk en typenummer is dan het gebruikte basisstation en welk merk en typenummer de gebruikte handset(s) ?
(zoek nadrukkelijk merken en typenummers, zie op het internet diverse opmerkingen als "mijn Panasonic doet het goed" maar dat is niet specifiek genoeg, er zijn legio verhalen dat type A van merk X wel goed werkte maar type B van het zelfde merk X niet)

Alvast dank voor jullie input en wellicht de juiste tip om tot de bestelling van een daadwerkelijk functionerende vervangende DECT set te komen zodat de DTMF / FSK / CIPS discussie vermeden kan worden.

Gr.

Bill
Oplossing

Geaccepteerde oplossingen
Kate and Bill
Topicstarter
Level 1
 • 37Posts
 • 1Oplossingen
 • 13Likes
Beste allemaal die een bijdrage heeft geleverd of geïnteresseerd is,

Het is inmiddels bijna een maand geleden dat wij hier Ziggo telefonie in gebruik genomen hebben (hadden al langer UPC/Ziggo telefonie in het contract maar nooit actief ingezet) en we vaststelden dat de nummerweergave daarbij niet werkte.

GISTEREN, 3 JANUARI 2018, IS HET VRAAGSTUK M.B.T. EEN NIET WERKENDE NUMMERWEERGAVE DAN TOCH OPGELOST.
DANK DAARVOOR AAN ZIGGO MODERATOR Marianne Ziggo DIE VORIGE WEEK, NADAT WEKEN DIVERSE ADVIEZEN/CONTROLES/WIJZIGINGEN DOOR ANDERE ZIGGO-MEDEWERKERS ZONDER SUCCES WAREN AANGEDRAGEN/UITGEVOERD, BESLOTEN HEEFT ZICH PERSOONLIJK EN OP ZEER POSITIEVE/OPBOUWENDE WIJZE TE BEKOMMEREN OM HET VRAAGSTUK.

WAT WAS HET INITIEEL GECONSTATEERDE PROBLEEM ?
* De gebruikte DECT telefoon geeft het nummer van geen enkele beller weer en meldt alleen "Onbekend" in het display (ook wanneer het betreffende nummer in het telefoonboek van de telefoon staat).
(n.b.: dit was nog in combinatie met de Thomson TWG890U modem/router die we toen nog gebruikte, deze is gaande het traject ook gewisseld tegen een Ziggo Connect Box)

WAT BLEEK UITEINDELIJK DE OORZAAK ?
* In de contractadministratie van Ziggo stond "nummerweergave" uitgeschakeld.

HOE IS HET UITEINDELIJK OPGELOST ?
* De "nummerweergave" is door Ziggo in de contractadministratie ingeschakeld.

WAT IS ER AANVULLEND GEDAAN OM DE OPLOSSING DOOR TE VOEREN ?
* Om deze wijziging daadwerkelijk tot op de, inmiddels Ziggo Connect Box, modem/router te activeren is de telefoon afgekoppeld, de modem/router herstart (door deze spanningsvrij te maken), en vervolgens de telefoon weer aangekoppeld nadat de modem/router volledig opgestart was (groen telefoontje op Connect Box).
* Vervolgens is er nog getest of de wijziging behouden zou blijven wanneer de modem/router herstart wordt met aangekoppelde telefoon, ook dat was succesvol)
* De telefoon (DECT basisstation) zelf is bij de eerste stap ook spanningsloos gemaakt en daarmee herstart, er is GEEN "reset" van de instellingen doorgevoerd (gaande de voorliggende diagnoses is dit wel eens uitgevoerd om uit te sluiten dat instellingen van de telefoon het nummerweergave-vraagstuk veroorzaakten).
* De telefoon betrof in ons geval initieel een Gigaset AL145 (met AL14H handsets), en ook de, op basis van ervaringen uit de Community (dank aan Jan F. ) om de telefoon als oorzaak van het nummerweergave-vraagstuk uit te sluiten aangeschafte, Gigaset A415A (met A415 handsets), uiteindelijk bleek de telefoon echter niet de oorzaak.

WAT HEEFT GELEID TOT DE OORZAAK ?
Het is voor Ziggo niet te achterhalen hoe de "nummerweergave" administratief uitgeschakeld is geraakt.
Wel is duidelijk geworden dat er diverse andere Ziggo medewerkers een, om onverklaarbare redenen, uiteindelijk niet succesvol gebleken poging in de zelfde richting hebben ondernomen.

**************************

Loop je tegen de zelfde problematiek van een niet werkende nummerweergave aan en weet je zeker dat je telefoon wel aan de technische eisen voldoet dan is het zeker raadzaam om er bij Ziggo op aan te dringen om de contractadministratie te controleren op het wel ingeschakeld zijn van nummerweergave.
En schroom daarbij niet om een Ziggo moderator van de Community in te zetten.
Voor ons zou dat veel tijd/energie bespaard hebben daar er voor ons steeds duidelijk was dat de telefoon het probleem niet was, maar je wel tijd/energie en geld moet investeren om dat aan te kunnen tonen aan helaas steeds weer nieuwe Ziggo helpdesk-medewerkers.

Gezien echter het zekerheid verkrijgen over het voldoen van telefoontoestellen aan de juiste technische eisen tot aanvullende vraagstukken/discussies, en diverse goed bedoelde, maar inhoudelijk regelmatig onjuiste of onvolledige, adviezen uit de Community kan leiden hier nog een opsomming van de technische zaken/conclusies uit dit hele topic zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen:
Let wel: onderstaande allemaal stand 3 januari 2018 (wijzigingen m.b.t. telefonie vanuit Ziggo, waaronder ook de te gebruiken modem/routers kunnen hierin eventueel verandering brengen) en naar beste eer en geweten.

NUMMERWEERGAVE EN ZIGGO, ALGEMEEN:
* Ziggo kent GEEN lijst met telefoontoestellen waarvan gegarandeerd wordt dat ze zonder problemen werken met telefonie, meer specifiek de weergave van het nummer van degene die belt (hierna: "nummerweergave", niet te verwarren met het weergeven van je eigen nummer bij anderen (vaak voor anoniem bellen)).
* Nummerweergave wordt in handleidingen van telefoons ook wel aangeduid met "CLIP" (Calling Line Identification Presentation) en is wat anders dan "CNIP" (Calling Name Identification Presentation) dat er voor kan zorgen dat de naam van de beller direct wordt weergegeven vanuit de centrale (zonder dat deze in het geheugen van de telefoon zelf staat).
* Ziggo ondersteunt CLIP maar geen CNIP (CLIP kan in de meeste gevallen, afhankelijk van de telefoon, wel de naam van de beller laten zien maar alleen wanneer het het nummer met naam in het telefoonboek van de telefoon zelf staat).
* Ziggo komt niet verder dan de eis dat het te gebruiken telefoontoestel voor ondersteuning van nummerweergave (CLIP) moet beschikken over FSK (Frequency Shift Keying) ondersteuning voor het overdragen van de nummerinformatie tussen modem/router en telefoon.
* Er bestaat ook een alternatief systeem voor het overdragen van het nummer van de beller naar de telefoon: DTMF (Dual Tone Multi Frequency. Ziggo ondersteunt deze vorm van nummerweergave NIET.
* Wel bestaan er converters die FSK weten om te zetten naar DTMF weten om te zetten (zie de berichten in het topic), echter die zijn verder niet gebruikt en de waarde daarvan kan dan ook hier niet bevestigd worden.
* Nu wil het geval dat er telefoons zijn die nummerweergave (CLIP) ondersteunen op basis van alleen DTMF (die werken gegarandeerd NIET met nummerweergave bij Ziggo, tenzij eventueel via een converter), er zijn er die alleen FSK ondersteunen, er zijn er die FSK en DTMF ondersteunen maar waarbij middels een instelling van de telefoon een keuze gemaakt moet worden, en er zijn telefoons (meest moderne) die FSK en DTMF ondersteunen waarbij de telefoon zelf aan de hand van de signalen op de telefoonlijn tussen modem/router en telefoon kiest of FSK dan wel DTMF gebruikt wordt.
* Al heb je een telefoon die nummerweergave op basis van FSK ondersteunt (dat is wat Ziggo als eis stelt) dan dien je er alsnog rekening mee te houden dat de nummerweergave niet werkt. FSK bestaat namelijk in diverse uitvoeringen die met name per land in Europa kunnen verschillen. Het is daarom (en om een discussie met Ziggo te voorkoen) zaak een telefoon in te zetten waarvan bekend is dat deze specifiek voor toepassing op de Nederlandse markt is afgestemd (er worden via het internet ook diverse import-toestellen aangeboden, ben daarmee voorzichtig).
* Meer recente modellen telefoons hebben over het algemeen een grote kans van succesvolle FSK gebaseerde nummerweergave op het Ziggo netwerk daar de toepassing van telefonie via internetproviders (die nagenoeg allen FSK gebruiken) heeft bijgedragen aan meer eenduidigheid/stabiliteit van de technische uitvoering.

TOESTELLEN WAARVAN IN TESTS IN HET KADER VAN DIT TOPIC GECONSTATEERD IS DAT ZE WERKEN MET ZIGGO NUMMERWEERGAVE:
* Gigaset AL145 DECT basisstation (heeft automatische selectie FSK/DTMF nummerweergave) met antwoordapparaat i.c.m. Gigaset AL14H handset(s) (niet langer nieuw verkrijgbaar)
* Gigaset A415A DECT basisstation (heeft automatische selectie FSK/DTMF nummerweergave) met antwoordapparaat i.c.m. Gigaset A415 handset(s) (nog nieuw verkrijgbaar)
Opmerking: ondergetekende heeft geen binding met Ziggo en kan correct functionerende nummerweergave nooit garanderen en kan ook geen uitspraak doen over andere telefoontoestellen, zie ook de randvoorwaarden hieronder)

DETAILS VAN DE TESTS M.B.T. NUMMERWEERGAVE DIE GAANDEWEG ZIJN UITGEVOERD:
* De tests zijn uitgevoerd met het basisstation via een korte (1.5m) RJ11 kabel direct aangesloten op de TEL1 poort van een Ziggo Connect Box.
(dus geen splitters in de telefoonkabel, geen oude bekabeling etc., FSK maakt gebruik van geluidsignalen op de telefoonlijn waarvan de kwaliteit zo hoog mogelijk moet zijn/blijven)
* De resultaten zijn nadrukkelijk NIET geverifieerd voor gebruik van een Thomson TWG870U modem/router daar die gaande het traject i.s.m. Ziggo vervangen is door een Ziggo Connect Box(waarmee de TWG870U door Ziggo gedeactiveerd is).
* De Ziggo Connect Box waarmee de resultaten geverifieerd werden had de volgende kenmerken:
- Zogenaamde "Compal" (fabrikant) uitvoering (CH7465LG)
- Hardware versie: 5.01
- Software versie: CH7465LG-NCIP-4.50.18.23-4m1-GA-NOSH
- Config bestand: internet250_25_wifion_v4-sip.bin
* De Ziggo contractvorm waarmee de resultaten geverifieerd werden (telefonie is daar onderdeel van):
- Alles-in-1 Extra Power (HDDVR en Premium) (uit het UPC tijdperk)
* De locatie waar de verificatie is uitgevoerd:
- Gemeente Ede (dit is ex-UPC gebied, in de Community ook wel aangeduid met fUPC)
* Zorg er voor dat de betreffende telefoon staat ingesteld voor gebruik met nummerweergave op basis van FSK. Lang niet alle fabrikanten zijn helder in hun specificaties. Zo ook Gigaset niet, daar staat in de specificaties/handleidingen alleeen de kreet CLIP genoemd en blijkt uit de praktijk dat het dan in de meeste gevallen gaat om telefoons die zowel FSK als DTMF ondersteunen met automatische selectie door de telefoon (bevestigd door informatie van het web, de Gigaset DECT-sets voor gebruik op een analoge lijn (zoals die op een Ziggo modem/router) zouden volgens via het web verkregen informatie sinds 2005 altijd FSK en DTMF ondersteunen met automatische selectie).
(n.b.: is het toestel gebruikt geweest op een analoge vaste lijn van KPN met nummerweergave dan is daarbij nummerweergave op basis van DTMF gebruikt, verifieer dan extra of het toestel wel FSK ondersteunt, dat FSK ingesteld staat, of dat het toestel zelf kiest tussen DTMF en FSK)
* Verifieer dat het toestel bedoeld is voor inzet op de Nederlandse markt (gezien de verschillende FSK implementaties tussen landen).
(n.b.: vraag bij twijfel de leverancier dat eenduidig te bevestigen, in lang niet alle gevallen wordt het vanuit de specificaties duidelijk, let op bij het gebruik van import-modellen)
* Voor de door ons gebruikte Gigaset DECT-sets geldt dat ze beide gekocht zijn bij reguliere Nederlandse elektronica leveranciers en geschikt zijn voor gebruik op de Nederlandse markt hetgeen mede bevestigd wordt door:
- De code "M121" als onderdeel van het serienummer van het Gigaset AL145 basisstation (niet langer verkrijgbaar)
(enig zoekwerk op het web heeft geleerd dat die code M121 voor Nederland staat bij wat oudere analoge Gigaset modellen)
- De code "M101" als onderdeel van het serienummer van het Gigaset A415A basisstation (nog verkrijgaar)
(enig zoekwerk op het web heeft geleerd dat die code M101 voor Nederland staat bij recente analoge Gigaset modellen)
- In de formele bestelnummers van Gigaset is Nederland in een aantal gevallen al "NL" herkenbaar, maar duidelijkheid is daarover verder niet verkregen
* Initieel werd het nummerweergave-probleem (nu dus: het uigeschakeld zijn van de nummerweergave in de contractadministratie van Ziggo) geconstateerd op de combinatie van een Thomson TWG870U modem/router (Hardware Version 1.0, Boot Revision 2.3.0, Software Version STBA.01.84 (Firmware Name TWG870U-BA.01.84-150504-S-1C1.bin) in combinatie met het Gigaset AL145 basisstation en AL14H handsets:
- Op handsets verscheen bij alle bellers alleen de melding "Onbekend" (ook wanneer de beller in het telefoonboek van de handset stond)
* Na vervanging op initiatief van Ziggo van de modem/router door een Connect Box (zie details hierboven) werd het het nummerweergave-probleem (nu dus: het uigeschakeld zijn van de nummerweergave in de contractadministratie van Ziggo) in combinatie met het Gigaset AL145 basisstation en AL14H handsets:
- Op handsets verscheen bij alle bellers de melding "" gevolgd door "Anoniem" (ook wanneer de beller in het telefoonboek van de handset stond)
* Na vervanging van de Gigaset AL145 door een Gigaset A415A met bijbehorende A415 handsets werd het nummerweergave-probleem (nu dus: het uigeschakeld zijn van de nummerweergave in de contractadministratie van Ziggo) in combinatie met de Connect Box:
- Op handsets verscheen bij alle bellers de melding "Externe oproep" gevolgd door "Anoniem" (ook wanneer de beller in het telefoonboek van de handset stond)
* De Gigaset handleidingen van de gebruikte modellen doen geloven dat "" resp. "Externe oproep" wijzen op het niet ontvangen van een geldig nummerweergave signaal. Nu de oplossing Ziggo echter de juiste instelling in hun contractadminitsratie heeft doorgevoerd zijn de meldingen geworden:
- "" gevolgd door telefoonnummer van beller (of naam van beller in telefoonboek van handset), voor de AL145/AL14H
- "Externe oproep" gevolgd door telefoonnummer van beller (of naam van beller in telefoonboek van handset), voor de A415A/A415
Wat de handleiding doet geloven blijkt dus niet juist ! De meldingen "" resp. "Externe oproep" lijken juist een indicatie dat er wel een valide signaal voor nummerweergve is ontvangen.
En aanvullend staat het in alle gevallen weergeven van "Anoniem" klaarblijkelijk voor het uitgeschakeld zijn van nummerweergave in de contractadministratie van Ziggo (n.b.: wordt er daadwerkelijk anoniem gebeld dan zal er vanzelfsprekend ook "Anoniem" blijven staan).

Wellicht helpt ons relaas u verder met eventuele nummerweergave-vraagstukken. Wij hebben er, ondanks dat de oorzaak uiteindelijk niet aan onze zijde bleek te liggen, de nodige kennis mee verzameld en beschouwen het als afgerond.

Gr.

Kate en Bill

Bekijk in context

45 Reacties 45
Jan F.

Level 20
 • 16993Posts
 • 1330Oplossingen
 • 2597Likes
Ik heb een Gigaset A415 met antwoordapparaat en 4 handsets. Nummerweergave is actief.
Havanna

Level 16
 • 3161Posts
 • 116Oplossingen
 • 208Likes
Apart verhaal. Voor zover ik weet zijn alle recente Gigaset versies en dus ook de AL145 geschikt om met Ziggo nummerweergave te werken. Kun je niet eens testen met een ander toestel?
Ronihd

Level 18
T.E.A.M.
 • 8067Posts
 • 306Oplossingen
 • 3078Likes
Kate and Bill

Heb je de basis rechtstreeks aangesloten zitten op de TEL 1 uitgang van je modem ? en zo niet zit er nog ex kpn apparatuur ( actief ) tussen ? zo ja verwijder dat.
Overigens dat modem Thomson TWG870 heb je dat nieuw gekregen ? ik denk namelijk dat het een verouderd type is omdat er geen 5 ghz wifi op zit.

Maar los daarvan zou het moeten werken denk ik 🙂
Verwijderd account
Niet van toepassing
Hallo Ronihd,
Die modems werden toentertijd inderdaad uitgeleverd, een buurman van mij gebruikt dat modem ook nog steeds.
Kate and Bill
Topicstarter
Level 1
 • 37Posts
 • 1Oplossingen
 • 13Likes
Jan F. , dank voor je input. Dat model neem ik mee in mijn overwegingen.

Havanna, ja ik dacht ook dat het met onze Gigaset moest kunnen maar is klaarblijkelijk niet zo (althans, of Ziggo moet iets verkeerd ingesteld hebben staan). Heb geen andere telefoon met nummerweergave beschikbaar, en in de nabije omgeving ben ik klaarblijkelijk een uitstervend ras met een vaste aansluiting (geld wordt daar besteed aan mobiele abonnementen).
Zal nog eens kijken of er bij familieleden nog een recent toestel met nummerweergave zwerft (maar mocht die het niet doen dan ben ik nog geen stap verder, familieleden zitten bij Caiway en KPN).

Ronihd, DECT basisstation zit direct achter aansluiting TEL1 (er was in de oude situatie bij de KPN, en nu bij Ziggo, geen sprake van aanvullende apparatuur).
Wij zijn al jaren Chello>UP>Ziggo klant en hebben dus ook al heel lang een modem/router uit de UPC-tijd, die Thomson TWG870 die inderdaad alleen 2.4GHz WiFi heeft. Heb ook steeds de vervanging van apparatuur weten te voorkomen, steeds als er iets vervangen werd door Ziggo of voorgangers begon er een hele reeks ellende (laats ook weer met een mdeiaboxwissel voorgekomen), meestal omdat de vervangende appratuur die je van Ziggo krijgt ondanks alle mooie specificaties gewoonweg defect was.
We hadden in ons abonnement ook al heel lang telefonie zitten maar gebruikten de aansluiting niet. Een aantal weken geleden hebben we de KNP analoge vaste lijn opgeheven en het nummer op TEL1 van die Thomson TWG870 laten zetten (daar ben ik wel tevreden over Ziggo). In dat gesprek daarover met Ziggo is zelfs die modem/router nog aan de orde geweest maar niemand van Ziggo heeft mij er op gewezen dat die modem/router tekortkomingen zou hebben wat telefonie betreft (qua internet/LAN voldoet hij nog goed aan onze wensen). Dus verouderd zou ik dat apparaat vooralsnog zeker niet willen noemen (tenzij jij over andere concrete informatie m.b.t. tekortkomingen beschikt, 5GHz WiFi mis ik nu niet), wel op leeftijd (ik heb liever oud en stabiel dan een mooie reeks specifificaties maar instabiliteit, zoals met die Connect Box ellende waarover Ziggo pas concreet is wanneer je er specifiek naar vraagt). Wat ik wel begrepen heb is dat met de volgende snelheidsstap die Thomson er uit moet omdat die met de huidige 250Mbit/ aan zijn limiet zit (vooralsnog kan Ziggo wat mij betreft tot die tijd werken aan een stabiele Connect Box versie).

Gr.

Bill
Bert

Level 21
T.E.A.M.
 • 70226Posts
 • 4883Oplossingen
 • 19810Likes
Als je nu Ziggo belt krijg je sowieso een nieuw modem, misschien is de telefoon dan toch goed werkzaam.
Kate and Bill
Topicstarter
Level 1
 • 37Posts
 • 1Oplossingen
 • 13Likes
Hallo Be rt , Ronihd en overigen,

Dat Ziggo om één of ander reden graag de oude modem/routers er uit wil werken was mij al langer duidelijk. Mijn bedenkingen waren echter dat bij ons elke hardware-wissel gekenmerkt wordt door defecte apparatuur vanuit Ziggo. En dan kun je dus vervolgens weer zelf zorg dragen dat alles recht getrokken wordt.
Laatste keer was een aantal weken geleden toen we "even" op verzoek van Ziggo een mediabox-wissel moesten gaan uitvoeren omdat onze oude Philips mediabox de diensten binnenkort niet meer zou ondersteunen.
Rond die tijd was ik ook bezig met de overgang van telefonie van KPN naar Ziggo en werd mij ter compensatie van alle mediabox gedoe een sneller modem/router (Connectbox) aangeboden zodat ik ook over AC wireless zou kunnen gaan beschikken. Die wissel kon gegarandeerd nooit mis gaan, het was alemaal perfect met die Connectbox.

Totdat ik de medewerker van Ziggo er op wees dat er wel degelijk problemen waren met die Connectbox en dat er 2 versies waren. Dat viel door die medewerker dan ook niet meer te ontkennen.
Van hem kreeg ik ook nog wat aanvullende info: Ziggo hanteert nu intern de regel dat er in ex-UPC gebied alleen de verbeterde versie (zou Arris uitvoering zijn) uitgeleverd wordt omdat er van de andere uitvoering (Compal) bekend is dat die in ex-UPC gebied problemen kan geven.

Vanavond dacht ik: ga eens informeren hoe het staat met het antwoord op mijn eerder gestelde nummerweergave vraag. Welnu, helemaal niets (meer ?) van terug te vinden bij Ziggo. En bedankt Ziggo, dat is niet de eerste vraag die ergens in de grote bittenbak terecht is gekomen ...
Toen ook de vraag gesteld of wellicht de Thomson TWG870 modem/router de oorzaak zou kunnen zijn was er weer een stilzwijgen aan de andere kant.
Tot daar het lumineuze idee kwam om mij, jawel, wederom een kosteloze modem/router vervanging aan te bieden, en dit maal zelfs inclusief kosteloze installatie door een monteur (ik kan het zelf ook, maar als Ziggo zelf iets fout doet is dat hun probleem, temeer daar je als klant bij een mislukte installatie mogelijk 4 a 5 werkdagen zonder internet/telefonie zit).

Om van het gedoe, ook naar de toekomst, af te zijn ben ik maar overstag gegaan dus binnen kort zo er hier een Connectbox in de Arris-uitvoering moeten staan te draaien.
We gaan dan wel zien of het allemaal heeft geholpen voor wat betreft de nummerweergave.

Heb alvast naar de Gigaset A415 (A415A = met antwoordapparaat) gekeken die Jan F. met succes en met nummerweergave gebruikt. Dat ziet er ui als de zelfde klasse als die AL145 die we hier nu hebben staan en de prijs met 3 handsets is ook nog te overzien. Dus als het nodig is lijkt dat een geschikt DECT toestel om te gaan gebruiken (temeer het dan ook op een Connectbox zal zijn).

Andere tips over geschikte DECT toestellen i.v.m. nummerweergave blijven welkom.
En stiekem hoop ik dat er toch iemand is die de Gigaset Go-Box 100 aan de praat heeft met nummerweergave. Dat zou mij dan de kans geven om in de nabije toekomst via een externe VoIP provider (niet Ziggo) extra nummers met bijbehorend gescheiden antwoordapparaat te introduceren op de zelfde DECT handsets voor een te starten eigen bedrijf.

Wanneer ik nieuws heb volgt er meer. Zal binnenkort ook mijn ervaringen melden met de Connectbox en nummerweergave.

Gr.

Bill
Jan F.

Level 20
 • 16993Posts
 • 1330Oplossingen
 • 2597Likes
Kate and Bill wrote:

Totdat ik de medewerker van Ziggo er op wees dat er wel degelijk problemen waren met die Connectbox en dat er 2 versies waren. Dat viel door die medewerker dan ook niet meer te ontkennen.
Van hem kreeg ik ook nog wat aanvullende info: Ziggo hanteert nu intern de regel dat er in ex-UPC gebied alleen de verbeterde versie (zou Arris uitvoering zijn) uitgeleverd wordt omdat er van de andere uitvoering (Compal) bekend is dat die in ex-UPC gebied problemen kan geven.


Waar deze informatie vandaan komt is voor mij even een raadsel. Er zijn inderdaad twee versies van de Connectbox, Arris en Compal. Hardwarematig zijn er enige verschillen, maar ze zijn functioneel hetzelfde. Ziggo wil niet van één leverancier afhankelijk zijn. Zover mij bekend, en ik heb de Compal vanaf de testperiode, worden ze door elkaar uitgeleverd in zowel fUPC- en fZiggo-gebied, afhankelijk van de voorraad. In de configuratie zijn er afhankelijk van het gebied wel verschillen, o.a. in het IPv6 gebeuren. Voorafgaand aan de Connectbox had ik ook een TWG870U, met de Gigaset, met nummerherkenning actief.
Ronihd

Level 18
T.E.A.M.
 • 8067Posts
 • 306Oplossingen
 • 3078Likes
Kate and Bill

Ik dacht dat jullie net nieuw waren bij Ziggo en een verouderd apparaat geleverd hadden gekregen dit omdat je zegt enkele weken geleden te zijn overgestapt en het voor mij niet duidelijk was in je 1e post dat je al jaren klant was van Ziggo en de voorgangers

Ik weet niet of het al opgelost is of dat je dit eerder hebt gedaan maar.....

Modem van de stroom afhalen voor 1 minuutje.
UTP uit de porten halen die zijn bezet en RJ 11 uit tel 1 port halen.
Dect basis station van de stroom af halen en uit laten staan .
Modem weer aan zetten ( stroom er op ) en laten opstarten ZONDER de rj11 en utp kabels er in.
Als het modem klaar is met opstarten dan pas de utp en rj11 er weer inpluggen en dan pas de basis van je dect toestel aanzetten .

Dan opgelost ?

PS , de nieuwe apparatuur van Ziggo werkt prima hoor 😉
Verwijderd account
Niet van toepassing
Hallo Ronihd,
Ze waren al klant bij Ziggo, maar hebben nu ook de vaste telefonie ondergebracht bij Ziggo, slim, kost maar 1 euro per maand extra terwijl je bij KPN al gauw 30 euro per maand betaalt voor een ouderwets vast telefonie abo.
Verwijderd account
Niet van toepassing
Kate and Bill Ik heb een cheapo Gigaset A220 met werkende nummerherkenning, ik heb trouwens een Ubee EVW321B modem, het toestel is hier rechtstreeks op aangesloten

https://www.bol.com/nl/p/gigaset-a220-duo-dect-telefoon-zwart/9005000012362272/?Referrer=ADVNLPPcefecf00da6c30260065bba51d000003606
Ronihd

Level 18
T.E.A.M.
 • 8067Posts
 • 306Oplossingen
 • 3078Likes
N.N. wrote:
Hallo Ronihd,
Ze waren al klant bij Ziggo, maar hebben nu ook de vaste telefonie ondergebracht bij Ziggo, slim, kost maar 1 euro per maand extra terwijl je bij KPN al gauw 30 euro per maand betaalt voor een ouderwets vast telefonie abo.


Ja dat begreep ik ook in zijn 2e posting , maar had dat niet zo begrepen in zijn 1e post 😉
Kate and Bill
Topicstarter
Level 1
 • 37Posts
 • 1Oplossingen
 • 13Likes
Hi mguzz,

Dank voor die info. Ook die A220 gaat samen met de A415 die Jan F. al noemde in de kandidatenlijst. Wel met een speciale vermelding dat er geen A220A (A=antwoordapparaat) meer lijkt te zijn (nu klaarblijkelijk de AL220A geworden, dan beginnen toch weer wat twijfels, wat is het effect van die extra "L" in de naam).
De A415A met 3 handsets heb ik al ruim onder de reguliere prijs in een web-outlet weten te traceren.

Gr.
Bill
Kate and Bill
Topicstarter
Level 1
 • 37Posts
 • 1Oplossingen
 • 13Likes
Hi Ronihd,

Ook jouw procedure van resetten geprobeerd. Zonder resultaat, telefoontjes komen nog steeds binnen als "Onbekend" (= zonder nummerweergave).

Ben benieuwd wanneer die Connectbox ter vervanging van de Thomson TWG870 hier gaat arriveren, wellicht helpt dat verder. Of ik bestel toch ook maar die Gigaset A415A set die ik "voor weinig" heb getraceerd, dan heb ik in ieder geval een toestel waarvan bekend is dat ie goed werkt met Ziggo nummerweergave.

Gr.
Bill
Ronihd

Level 18
T.E.A.M.
 • 8067Posts
 • 306Oplossingen
 • 3078Likes
Kate and Bill wrote:
Hi Ronihd,

Ook jouw procedure van resetten geprobeerd. Zonder resultaat, telefoontjes komen nog steeds binnen als "Onbekend" (= zonder nummerweergave).

Ben benieuwd wanneer die Connectbox ter vervanging van de Thomson TWG870 hier gaat arriveren, wellicht helpt dat verder. Of ik bestel toch ook maar die Gigaset A415A set die ik "voor weinig" heb getraceerd, dan heb ik in ieder geval een toestel waarvan bekend is dat ie goed werkt met Ziggo nummerweergave.

Gr.
Bill


Jammer maar was te proberen
Kate and Bill
Topicstarter
Level 1
 • 37Posts
 • 1Oplossingen
 • 13Likes
Allen,

Nieuw stukje ervaringen.

Vandaag de nieuwe Connectbox ter vervanging van de Thomson TWG870U modem/router binnen gekregen. En zoals eerder al van alles door Ziggo is beloofd maar niet nagekomen: blijkt een Compal versie, en niet een Arris zoals nadrukkelijk toegezegd. Maar goed die pluimen uit mijn oren zal ik jullie sparen, net als de pluimpjes dat de instelmogelijkheden van Connectbox anders blijken te worden als je er nieuwe firmware via het netwerk in krijgt, en dat de beheerinterface tergend langzaam is waarbij je steeds denkt dat instellingen helemaal gewist zijn.
Maar goed, hij draait en de toegezegde monteur heb ik maar niet afgewacht.
Hardware versie: 5.01
Software versie: CH7465LG-NCIP-4.50.18.23-4m1-GA-NOSH (was CH7465LG-NCIP-4.50.18.15-1-NOSH toen het apparaat net uit verpakking nog niet aan Ziggo netwerk was gekoppeld)

Maar is er nu iets verandert aan de nummerweergave op mijn Gigaset AL145/AL14H DECT set ?
Jawel hoor, bin de Thomson kreeg ik bij elk telefoontje "Onbekend" in het scherm, dat is nu "Anoniem" geworden.
Maar dat is nog steeds niet wat het moet zijn. Klaarblijkelijk stuurt die Connectbox wel iets anders naar buiten dan die Thomson. Wat ik namelijk begrijp is dat "Onbekend" bij mijn Gigaset betekent dat er helemaal geen herkenbaar nummerweegave signaal binnen komt, en "Anoniem" zou moeten betekenen dat er wel een nummerweergave signaal binnen komt maar dat de beller bewust anoniem belt.
Maar ja, dat laatste is bij de nummers waarvandaan ik de test gedaan heb toch echt niet het geval.

Om die tips voor te zijn: heb ook de Connectbox gereset door stroom er af te halen, DECT set van Connectbox afgekoppeld en factory reset gedaan, Connectbox weer spanning er op, wachten tot deze weer een tijdje up-and-running was (wifi/netwerk/telefoon lampjes weer uit), DECT set angesloten en weer spanning er op. Niets veranderd. Anoniem blijft Anoniem.

Dus nu toch maar die el cheapo Gigaset A415 die bij Jan F. naa behoren werkt in huis halen zodat ik Ziggo wat harder kan meppen als dat ook niet werkt (begin ik toch weer over mijn frustraties ... sorry ;-)) ).

Wellicht morgen al resultaten, zie dat MM ze verkoopt ...

Gr.

Bill
Ronihd

Level 18
T.E.A.M.
 • 8067Posts
 • 306Oplossingen
 • 3078Likes
Kate and Bill

Zit er in de huidige dect set in zijn menu een mogelijkheid om dat fsk gebeuren aan / uit te zetten of om te schakelen of te veranderen naar ?
Verwijderd account
Niet van toepassing
De Arris en de Compal zijn beide gelijkwaardige modems. Ik heb ze beide mogen testen binnen het testteam en de een doet niet onder voor de ander.
Jan F.

Level 20
 • 16993Posts
 • 1330Oplossingen
 • 2597Likes
Kate and Bill
Volgens de informatie op de website staat de nummerweergave standaard aan. Toch misschien even checken via de helpdesk?
E-mail notificaties
Aan Uit

Ontvang een update bij nieuwe reacties in dit topic.

Uitgelicht topic

Vast Bellen van Ziggo: Tips & Trucs

Gebruik jij alle opties en functies van je Vast Bellen abonnement al? In dit artikel delen we de interessantste tips en trucs. Doorschakelen Voicemail Nummerweergave/anoniem bellen Extra telefoonlijn ...

Geplaatst in Tips van Ziggo