Beantwoord

IPv6 & Ziggo; een vreemd recept met een nare smaak!


Reputatie 4
Badge +2
Ik post hier om aandacht te krijgen voor de bijzondere manier waarop Ziggo IPv6 aan haar klanten aanbiedt. Of eigenlijk moet ik zeggen .. lijkt aan te bieden.

Op basis van een aantal draadjes hier kom ik tot de volgende situatie:
- Ziggo biedt soms DS-lite, en soms DS full stack aan. En op sommige modems geen IPv6.
- Ziggo biedt ook de oplossing om je eigen router te koppelen aan een Ziggo-router (https://www.ziggo.nl/klantenservice/wifi/modem/met-losse-router-instellen/)
- Als je die twee routers ACHTER elkaar wilt laten werken, bijv. om een "echt" DMZ op te tuigen (https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/waar-staan-de-ipv6-instellingen-29430), dan is het zo dat je op eigen router aan de "achterzijde" (lees: de LAN kant) geen eigen bereikbaar netwerk kunt creëren. Je kunt die tweede router dus niet op de gewenste wijze (samen met de ziggo router) laten routeren. Tenminste niet bij IPv6 (en ook niet bij ipv4 maar daar heb je toch al last van NAT).
- Op zich krijg je van Ziggo een IPv6 reeks. Een /56 om precies te zijn. Daarmee kun je in principe 256 subnetten creeëren van elk /64 groot. Maar omdat DHCPv6 prefix delegation niet werkt EN omdat je ook geen handmatige static route entries in de Ziggo router kunt opnemen kom je nooit verder dan het gebruiken van 1* een /64, en dus ook niet aan een echte gecascadeerde router-router constructie. Dit geldt in ieder geval voor de Ubee321b router.
- Ziggo biedt echter wel de mogelijkheid je eigen router in de volle breedte in te zetten. Dan schakelen ze hun eigen Ziggo-router om naar bridge mode. MAAR: dan vervalt onmiddelijk het support voor IPv6! Bah!!!
- Om dat laatste op te vangen kun je wel je eigen IPv6 tunnel bouwen, maar je IPv6 reeks komt dan niet uit de Ziggo-reeks. Dan gaan apps zoals Ziggo Go falikant op hun "bek" omdat ze vinden dat je niet uit een juiste regio komt. Bah!!!

Kortom: linksom werkt je eigen router niet goed, en rechtsom ook niet. Je krijgt als gebruiker de klappen van links of van rechts.

Mijn vragen aan Ziggo ( @Mark Ziggo ).
1) Klopt het bovengeschetste scenario?
2) Zo ja, geldt het ALLEEN voor het ubee321b modem?
3) Indien nee op 2: welke router van ziggo biedt wel de gewenste ondersteuning?
4) Zo ja op 2: gaat Ziggo in de toekomst de gebruikers WEL de mogelijkheid geven voor
a) een werkende router-router koppeling met IPv6?
b) het gebruiken van meer dan 1 /64 subnet?
5) Nav 4: WANNEER kunnen we dit dat verwachten?
6) Nav 5: Op welke wijze wordt dit dan geïmplementeerd? Met static routes of met Routing Prefix delegation (of nog anders)?

De komst van IPv6 is ongelooflijk belangrijk. Belgie is bijv. al voor 50% over. Ik verwacht dat Ziggo IPv6 dan ook maximaal voor haar eindgebruikers faciliteert. Op basis van de informatie die ik nu heb is dat echter bij lange na niet zo....... Maar, dat ligt vast aan mijn informatietekort; bovenstaande kan volgens mij gewoon niet waar zijn.

Met vriendelijke groet,
Jbr67
icon

Best beantwoord door Jeroenn 29 november 2018, 10:01

Voor mij werkt ipv6 perfect met ziggo. FUpc gebied en twee delegated subnets (0 en 1 die wan tracken. Onderstaande config is voor pfsense specifiek maar moet afdoende zijn om elke willekeurige router te configureren.

In het ziggo modem alles stateless houden!! Die /64 is voor het modem en heeft niets met PD voor je router te maken.

Tot slot is een soft reboot niet voldoende om het modem uitgegeven prefixes te laten vergeten. Het ding doet het maar voor 1 router. Dit is (of was inmiddels) een beperking in de modem firmware. Dus krijg je wel een pd maar klopt de config in je router niet? Modem even fysiek uit en weer aan zetten.

Let op dat je snapt wat je doet en neem de tijd! Een hoop opmerkingen in dit topic komen duidelijk van mensen die echt nog even iets dieper in de materie moeten duiken. Omdat de helpdesk van ziggo niet over de nodige kennis beschikt ben je echt op jezelf aangewezen. Dat geldt ook voor de beveiliging. Kijk dus uit dat je niet onbedoeld je hele thuisnetwerk open zet voor de rest van het ipv6 internet! Een goede en goed geconfigureerde firewall is essentieel.


Setup als volgt:

—————————
interface igb0 {
send ia-na 0;
send ia-pd 0;
request domain-name-servers;
request domain-name;
script "/root/dhcp6c_wan_script.sh";
};
id-assoc na 0 { };
id-assoc pd 0 {
prefix ::/60 4294967295 4294967295;
prefix-interface -hier if id1- {
sla-id 0;
sla-len 4;
};
prefix-interface -hier if id2- {
sla-id 1;
sla-len 4;
};
};

———— renew script————
#!/bin/sh
# This shell script launches /etc/rc.newwanipv6 with a interface argument.
dmips=${new_domain_name_servers}
dmnames=${new_domain_name}
case $REASON in
REQUEST)
/usr/local/sbin/fcgicli -f /etc/rc.newwanipv6 -d "interface=igb0&dmnames=${dmnames}&dmips=${dmips}"
/usr/bin/logger -t dhcp6c "dhcp6c REQUEST on igb0 - running rc.newwanipv6"
;;
REBIND)
/usr/bin/logger -t dhcp6c "dhcp6c rebind on igb0"
;;
RELEASE)
/usr/bin/logger -t dhcp6c "dhcp6c EXIT or RELEASE on igb0 running rc.newwanipv6"
/usr/local/sbin/fcgicli -f /etc/rc.newwanipv6 -d "interface=igb0&dmnames=${dmnames}&dmips=${dmips}"
;;
RENEW|INFO)
/usr/bin/logger -t dhcp6c "dhcp6c renew, no change - bypassing update on igb0"
esac

Bekijk origineel

133 Reacties

Reputatie 4
Badge +2
Let op WOB en ACM de ACM "heeft een soort alleen recht om die WOB wet naar eigen dunken aan te mogen passen."

Is meermaals gebleken, dus waar het zaken ACM betreffende documenten enz, zal al krijgt men inzage veel gewoon zwart zijn. 😈


Zet deze nog even dubbel is in de praktijk meermaals gebleken dat ISP te traag blijken met veiligheids updates van modems

Dat bedoel ik dan ook met modem routervrijheid, men is niet alleen maar meer afhankelijk van Ziggo als ISP of en wanneer die wel of niet welke firmware updates doen op modem/routers.Als men zelf Ziggo eigen mailserver security updates software al zo achter loopt hoe zit het dan met de rest?
https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/een-eigen-modem-router-op-de-kabel-ziggo-is-verplicht-het-toe-te-staan-15029/index11.html#post372180
Reputatie 4
Badge +2
Jbr67 schreef:


Wow @por ...wat een uitvoerige reactie. Thanks!!

Wob had ik al aan gedacht hoor, maar heb ik in dit stadium nog niet genoemd bij mijn vraag. Eerlijk gezegd verwacht ik dat dat schrijven zonder problemen krijg...reactietermijn van 2 dagen geven ze trouwens aan.
Voor iedereen die de discussie over vrije modem/router keuze verder wil volgen.. ik post updates in het topic : "Een eigen... " omdat het volgens mij daar beter past.

https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/een-eigen-modem-router-op-de-kabel-ziggo-is-verplicht-het-toe-te-staan-15029/index9.html#post370359
Reputatie 4
Badge +2
por schreef:


Jbr67 schreef:


....

Heb al reactie van Stratix op mijn mail naar hun. Verwijzen naar EZK. Daar inmiddels mijn vraag uitgezet.

Doe zo nodig expliciet een beroep op de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Als dan niet (tijdig) wordt geantwoord kun EZK desnoods in gebreke stellen (met dwangsom) of beroep bij de bestuursrechter instellen.

Een verzoek om informatie (artikel 3) zonder expliciete verwijzing naar de Wob is net zo goed een wob-verzoek, maar het soms helpt het wel om daarmee impliciet je aanspraak op de middelen van de wet (beroep enz.) duidelijk te maken.

Je hoeft geen (eigen) belang te stellen.

Dus als ze niet tijdig reageren kun je druk gaan uitoefenen.
De normale termijn is: vier weken om over het verzoek te besluiten met ten hoogste weer 4 weken verlenging van die termijn(artikel 6).

Als het verzoek wordt afgewezen of (te) weinig informatie wordt verstrekt, wil ik je wel helpen met de procedure.

Artikel 3
 1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
 2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
 3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
 4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
 5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Artikel 6
 1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
 2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
 3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
 4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.
 5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
 6. .....
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukIII)Wow @por ...wat een uitvoerige reactie. Thanks!!

Wob had ik al aan gedacht hoor, maar heb ik in dit stadium nog niet genoemd bij mijn vraag. Eerlijk gezegd verwacht ik dat dat schrijven zonder problemen krijg...reactietermijn van 2 dagen geven ze trouwens aan.
Reputatie 1
Badge
Jbr67 schreef:


....

Heb al reactie van Stratix op mijn mail naar hun. Verwijzen naar EZK. Daar inmiddels mijn vraag uitgezet.Doe zo nodig expliciet een beroep op de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Als dan niet (tijdig) wordt geantwoord kun EZK desnoods in gebreke stellen (met dwangsom) of beroep bij de bestuursrechter instellen.

Een verzoek om informatie (artikel 3) zonder expliciete verwijzing naar de Wob is net zo goed een wob-verzoek, maar het soms helpt het wel om daarmee impliciet je aanspraak op de middelen van de wet (beroep enz.) duidelijk te maken.

Je hoeft geen (eigen) belang te stellen.

Dus als ze niet tijdig reageren kun je druk gaan uitoefenen.
De normale termijn is: vier weken om over het verzoek te besluiten met ten hoogste weer 4 weken verlenging van die termijn(artikel 6).

Als het verzoek wordt afgewezen of (te) weinig informatie wordt verstrekt, wil ik je wel helpen met de procedure.

Artikel 3
 1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
 2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
 3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
 4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij behulpzaam.
 5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 6
 1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
 2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
 3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
 4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.
 5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
 6. .....
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28#HoofdstukIII)
Reputatie 4
Badge +2
ice0angel schreef:

Ben er wel eens dat ontwikkeling en implementeren van IPv6 heeeeeeeel traag verloopt laat staan "on hold" staat.

Hoop dat bij het uitrollen van "gigabit" het implementeren van IPv6 direct mee genomen wordt maar dat is waarschijnlijk dromen.Sja, Ziggo laat helaas niets weten/horen/zien....het is gewoon super onduidelijk
Reputatie 2
Badge
Ben er wel eens dat ontwikkeling en implementeren van IPv6 heeeeeeeel traag verloopt laat staan "on hold" staat.

Hoop dat bij het uitrollen van "gigabit" het implementeren van IPv6 direct mee genomen wordt maar dat is waarschijnlijk dromen.
Reputatie 1
Badge
Be rt schreef:

Heel deze consultatie procedure is openbaar en te vinden op de juiste plekken:
....


Dank je.
Reputatie 4
Badge +2
ice0angel schreef:

Hoe kan een overheid oordelen over ict terwijl ze zelf ict niet op orde heeft en krijgt ?Das een heel ander vraagstuk...... 😉
Reputatie 2
Badge
Hoe kan een overheid oordelen over ict terwijl ze zelf ict niet op orde heeft en krijgt ?
Reputatie 4
Badge +2
hanh schreef:

@Jbr67

Voor verdere aktie ben ik je man.
Als dit wat geld moet kosten dan verdelen we het wel met andere geinteresseerden.
Het moet pp natuurlijk niet te gek worden.He @hanh , top! Moet idd niet te gek worden, maar ik denk dat we inhoudelijk, zeker met dat rapport van Stratix, zeer sterke aanknopingspunten hebben.


Voor een diskussie over aanvechtbare details rond afpraken tussen ISPs en ACM, de EU etc moet je bij mij niet zijn.
Ik verdiep me daar niet in. Heel slap natuurlijk.


Nee, helemaal niet. Ik vind het juridische ook saai en lastig.
Als we iets willen ondernemen met z'n allen, dan hebben we sowieso goede juridsche ondersteuning nodig (en dan heb ik niet over inhuren van advocaten .. dat is veel te kostbaar). Er is tenslotte een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

Ik wacht even de reactie van EZK af.. zodra ik die heb meld ik me weer. Dan even kijken of en hoe we e.e.a. gaan organiseren. Dit forum is dan denk ik niet meer de meest geijkte plaats.

Ciao,
Jbr
@Jbr67
Voor verdere aktie ben ik je man.
Als dit wat geld moet kosten dan verdelen we het wel met andere geinteresseerden.
Het moet pp natuurlijk niet te gek worden.

Voor een diskussie over aanvechtbare details rond afpraken tussen ISPs en ACM, de EU etc moet je bij mij niet zijn.
Ik verdiep me daar niet in. Heel slap natuurlijk.
Bert wel zie ik & dat is goed, vlgs mij.

Ik hoor wel of ik verder nog iets kan betekenen op dit punt.
Mijn Bottomline over IPv6 en Ziggo, ken je: het is nog helemaal niks & ik doe persoonlijk verder niks daartegen, tenzij..........

Over luxe: heb voor mijn gebruik prima experimentele Dual Stack IPv6 van Ziggo op een TC7210.
Dat is niet alles wat nodig zou moeten/horen te zijn, weet ik maar al te goed.

Han
Reputatie 4
Badge +2
Be rt schreef:

@Jbr67Ah, ik dacht dat je het rapport van Stratix zocht, even helemaal niet goed gelezen door mij.


@Be rt

Nee , dat ken ik inmiddels bijna uit mijn hoofd! :-)
Ik zoek het schrijven van (Vodafona)Ziggo. Dat is er wel, maar dus niet in het docu van Stratix.

Heb al reactie van Stratix op mijn mail naar hun. Verwijzen naar EZK. Daar inmiddels mijn vraag uitgezet.
Reputatie 7
Badge +31
@Jbr67
Ah, ik dacht dat je het rapport van Stratix zocht, even helemaal niet goed gelezen door mij.
Ik las ontbreekt en definitieve versie van het rapport.🤓🤔
Reputatie 4
Badge +2
Be rt schreef:

Heel deze consultatie procedure is openbaar en te vinden op de juiste plekken:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z02768&did=2019D05979Weet je dat HEEL zeker @Be rt, dat daar ook het door mij gezochte schrijven in staat???
Ik heb beide documenten namelijk volledig doorgenomen.

Ik ben op zoek naar dit :
"VodafoneZiggo heeft als voorbereiding op dit interview en naar
aanleiding van het verstuurde draft rapport ook een schriftelijke reactie voorbereid en zegt deze de
volgende dag naar zowel Stratix als het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat te zullen
mailen. Deze schriftelijke reactie is wat VodafoneZiggo betreft vollediger dan de onderwerpen die
in het tijdsbestek van een interview aan de orde kunnen komen omdat daar de argumentatie met betrekking tot de voorgenomen Beleidsregel het meest uitgebreid en correct wordt
weergegeven. De door Stratix naderhand op 17 augustus 2018 ontvangen schriftelijke
reactie is bijgevoegd als bijlage aan dit interviewverslag"

Ik zou zeggen als jij het hebt (gevonden): graag hier even een link plaatsen!
Reputatie 7
Badge +31
Heel deze consultatie procedure is openbaar en te vinden op de juiste plekken:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z02768&did=2019D05979

Versterking van de positie van de consument, Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 13 februari 2019
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0bedb7d5-ac42-4204-93bf-44faad2183ea&title=Verkoop%20van%20losse%20modems%20en%20veiligheidsupdates.pdf

Stratix Beleidsonderzoek modemkeuze Analyse consultatiereacties betreffende technische implicaties vrije modemkeuze.
Rapport uitgebracht aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat DGTM
Hilversum, 16-10-2018
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f3268aab-4837-4c43-a756-4e24dcf30615&title=Beleidsonderzoek%20modemkeuze%3A%20Analyse%20consultatiereacties%20betreffende%20technische%20implicaties%20vrije%20modemkeuze.pdf
Reputatie 4
Badge +2
por schreef:

Net bij de consuwijzer nogmaals geschoten.

tekst van de klacht:


Ziggo biedt geen IPv6 bij gebruik van eigen apparatuur. Dit is een inbreuk op de bepalingen van het Besluit eindapparaten.

Ik verzoek de ACM dringend handhavend op te treden.
Dat de ACM nog niet de beleidsregels betreffend de handhaving van het besluit heeft vastgesteld mag niet aan de handhaving in de weg staan, zeker niet in die gevallen waar de inbreuk evident is en de met beleidsregels beoogde extra duidelijkheid niet gemist wordt.Ik heb ook ingediend. Ze geven aan het druk te hebben... en dat standaard reactietermijn 6 dagen is.

Als ze weer zo lauw reageren als de vorige keer dan moeten we (aantal mensen van dit forum gezamenlijk?) wellicht toch eens gaan overwegen het over een andere boeg te gooien..... (zag vandaag dat een andere consument een rechtzaak van Ziggo had gewonnnen).

PS1. Kijk eens wat Ziggo zelf aangeeft in het rapport over vrije modem keuze:
"In Nederland gebruikt tussen 5 en 10% van de VodafoneZiggo klanten de bridge modus. Er is dus een kleine maar niet onaanzienlijke minderheid met de behoefte om zelf alternatieve apparatuur thuis te kunnen plaatsen. VodafoneZiggo vindt dat ze door de bridge modus ook goed in deze behoefte van de gebruikers voorziet."

Ziggo vindt dat ze goed in deze behoefte voorziet? HAHAHAHAHAHA...NOT!!!

PS2. Ziggo heeft een formeel schrijven gestuurd over de draft versie van document van Stratix (aan stratix). Maar dat ontbreekt nou net in de definitieve versie van het rapport. Ik heb dat schrijven inmiddels opgevraagd.
Reputatie 4
Badge +2
Be rt schreef:

Vraag: hoe verhouden consuwijzer en acm zich tot elkaar?

Dat antwoord is toch wel heel makkelijk te vinden: Over ConsuWijzer
ConsuWijzer is het loket van de overheid voor u als consument.
ConsuWijzer is onderdeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).


Oh, inderdaad 😁. Thanks anyway!
Reputatie 7
Badge +31
Vraag: hoe verhouden consuwijzer en acm zich tot elkaar?

Dat antwoord is toch wel heel makkelijk te vinden: Over ConsuWijzer

ConsuWijzer is het loket van de overheid voor u als consument.
ConsuWijzer is onderdeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Reputatie 4
Badge +2
por schreef:

Net bij de consuwijzer nogmaals geschoten.

tekst van de klacht:Ziggo biedt geen IPv6 bij gebruik van eigen apparatuur. Dit is een inbreuk op de bepalingen van het Besluit eindapparaten.

Ik verzoek de ACM dringend handhavend op te treden.
Dat de ACM nog niet de beleidsregels betreffend de handhaving van het besluit heeft vastgesteld mag niet aan de handhaving in de weg staan, zeker niet in die gevallen waar de inbreuk evident is en de met beleidsregels beoogde extra duidelijkheid niet gemist wordt.


Zo goed dit!!!

Ik ga t zelfde doen. Vraag: hoe verhouden consuwijzer en acm zich tot elkaar?

Ps. Nog geen bericht van mevr Keijzer. 😁
Reputatie 1
Badge
Net bij de consuwijzer nogmaals geschoten.

tekst van de klacht:

Ziggo biedt geen IPv6 bij gebruik van eigen apparatuur. Dit is een inbreuk op de bepalingen van het Besluit eindapparaten.

Ik verzoek de ACM dringend handhavend op te treden.
Dat de ACM nog niet de beleidsregels betreffend de handhaving van het besluit heeft vastgesteld mag niet aan de handhaving in de weg staan, zeker niet in die gevallen waar de inbreuk evident is en de met beleidsregels beoogde extra duidelijkheid niet gemist wordt.

Reputatie 4
Badge +2
Eens,

Jammer dat het zoveel geld kost en risico enz op een wel of niet gezamelijke rechtzaak tegen bijv Zigo en dsn indirect ook ACM met dei EU wet erbij , dat ACM hier te laks, lui en ..... is om te handhaven wat reeds lang ook in andere landen EU wel plaats vind.

Misschien dat maar ok de consumentenbond en ACM zijn samen meestal 1 pot nat hier een handhaving van EU wet kan afdwingen. Zou eigenlijk wel moeten vanuit hun naamgeving gezien niet dan?
Reputatie 1
Badge
Potverdrie: het lijkt erop dat de ACM de vaststelling van haar handhavingsbeleid van het "Besluit eindapparaten" [1] nu wederom heeft uitgesteld tot ... uiterlijk 2021 ! Zie [2]. Mijn vertrouwen in de integriteit van het o zo keurige Nederland krijgt klappen.

Voor de goede orde, wettelijk moet het gebruik van eigen apparatuur al sinds 2008 worden toegestaan, de nadere nationale implementatie is het Besluit eindapparaten. Dat ISPs dit gebruik dus niet mogen belemmeren staat als een paal bovenn water, maar omdat dit besluit door de toezichthouder (ACM) nog niet wordt gehandhaafd trekken de ISPs een lange neus. De ACM gaat pas handhaven wanneer zij haar beleid daarvoor heeft vastgesteld. Die vaststelling van dit beleid gebeurt in overleg met de ISP branche en die laaste beijveren steeds uitstel omdat ... (schijnargumentatie).

Vergelijk: Men mag niet door rood rijden, maar politie handhaaft die regel niet zolang haar eigen beleid hoe die regel te handhaven nog niet is vastgesteld. De bond van door-rood-rijders is betrokken bij de vaststelling van het beleid omtrent handhaving. Duidelijk ?

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-524.html
[2] https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/ik-wil-mijn-eigen-modem-gebruiken-mag-dat
Reputatie 4
Badge +2
Jbr67 schreef:


Zpiep schreef:

Is het willen of niet kunnen met e.a. aan hardware / software en hun netwerk?

Nou, de backbone doet volledig IPv6 (anders kunnen ze namelijk IPv6 in router mode ook niet aanbieden).Volgens mij niet overal in hun netwerk, zie degene die geen ipv6 en/of ds-lite enz kunnen krijgen, mogelijk heeft men dan weer nog een extra versie firmware of andere boxen nodig dan de connectbox om dat waar het niet werkt ( ipv6 deel) gescheiden wel aan te kunnen bieden waar wel enz.

Zo ook alle administratie eromheen daar hebben ze nu al niet op orde, en dan moet het echt wel 100% kloppen ... dus fulll ipv6 in bridge dat het netwerkdeel geheel ok en geschikt is in dat segment regio. Support he. 😉

Dus moet er staan bij die aansluiting in Ziggo systeem: bridge en alleen ipv4 of ... enz dat is natuurlijk niet eenvoudig.😉

Is ook gissen


Maar misschien kan dat tegenwerken van Ziggo wel e.a. bij ACM versnellen wat betreft vrije modem keuze aan aansluitpunt enz, geen of geen goede IPv6 remt de ontwikkelingen zeer negatief af. Maar dan moet het gezamenlijk aangekaart gaan worden.

https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/geen-ipv6-prefix-delegation-toegewijzing-mogelijk-37079/index2.html#post368626

https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/een-eigen-modem-router-op-de-kabel-ziggo-is-verplicht-het-toe-te-staan-15029/index9.html#post368643

Ook er bij niet goed kunnen gebruiken IPv6 mogelijkheden IOT dus geen vrijheid van op eigen thuisnetwerk aan te sluiten devices met hun mogelijkheden die er heden ten dage zijn.
Dus idioot achter lopen op landen die dat wel aanbieden enz.
Reputatie 4
Badge +2
Zpiep schreef:

Is het willen of niet kunnen met e.a. aan hardware / software en hun netwerk?Nou, de backbone doet volledig IPv6 (anders kunnen ze namelijk IPv6 in router mode ook niet aanbieden).

Wat kan is dat ze het niet doen omdat bij IPv6 elk thuisadres bereikbaar is (er is geen impliciete bescherming meer door NAT zoals dat wel het geval is bij ipv4). De risico's zijn dus inderdaad iets groter. Maar :
 • dit risico kun je juridisch doorschuiven naar de klant (jij kiest voor bridging... weet wat je doet)
 • nog steeds in de centrale logging zien dat een eindgebruiker apparaat gehackt is.....
Zie ook dit draadje:
https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/een-eigen-modem-router-op-de-kabel-ziggo-is-verplicht-het-toe-te-staan-15029
Be rt schreef:

@Jbr67 schreef: "Ik begrijp nog steeds oprecht niet waarom ZIggo die niet wil"

of nog niet kan omdat het technisch nog niet mogelijk is in de achtergrond?


Technisch niet mogelijk, zou kunnen.
Dan wordt er gefrut met IPv6 standaards, die net mooi opgelost kunnen worden icm eigen Firmware.
Je moet je wel aan wat regels houden als je een CGNAT of Dual Stack open wilt stellen voor een kale kabelModemverbinding met een Router erachter gemaakt door fabrikanten, waarvoor dit de core business is.
Of is het alleen maar angst? Dan een Pilot. Ik doe mee. Dan wel Dual Stack want ik heb IPv4 Port Forwards nodig. Dat kan niet met DS-Lite/CGNAT bij Ziggo, maar er bestaan 'standaard' opties dit wel te kunnen implementeren. Hoe lastig dit voor Ziggo is, kan ik moeilijk te overzien. VPN/DS-Lite/CGNAT zou ook moeten kunnen werken. Daar is duidelijk een probleem mee.

Afwachten maar.
Han
.

Reageer