Kabel internet capaciteit - een zeer uitgebreide uitleg

  • 21 oktober 2018
  • 51 reacties
  • 12879 keer bekeken


Toon eerste bericht

51 Reacties

@ArChie.DVB Oeps, ik gooi nu het één en ander door elkaar ben ik bang.🤔
Dank voor je duidelijkheid.
Reputatie 7
Het valt me op dat er de laatste tijd bij signaalproblemen geen modem downstream kanalen overzichten meer worden geplaatst waarin frequenties gebruikt worden die mogelijk last kunnen hebben van 4G interferentie. Dat was bij de eerste uitschakelingen van de analoge TV kanalen en de gelijktijdig uitgevoerde frequentieplan aanpassingen in die gebieden wel anders. Zou Ziggo geleerd hebben?

De recente schermprints van downstream kanalen uit gebieden waar analoge TV is afgeschakeld laten zien dat de 24 downstream kanalen zich op een 8 MHz raster van 602 MHz tot en met 768 MHz op de frequentieband bevinden. In april heb ik met hulp van een Ziggo klant uit de gemeente Delft, waar het frequentieplan van de regio Den Haag van toepassing is, het volgende frequentieplan opgesteld na de afschakeling van analoge TV:


Dit lijkt het nieuwe frequentieplan te zijn waar Ziggo in het gehele Ziggo kabel gebied naar toe werkt. In mijn regio (Alkmaar) zijn de analoge TV kanalen nog niet afgeschakeld, dus wordt het interessant om te zien of Ziggo hier ook hetzelfde frequentieplan zal toepassen aangezien bijvoorbeeld het huidige frequentieraster voor de digitale RTV transport streams nogal afwijkt.

Duidelijk zichtbaar is dat Ziggo besloten heeft om de verschillende soorten kanalen te groeperen. De 35 digitale RTV transport streams zijn op een 8 MHz raster gezet van 266 MHz tot en met 538 MHz. De 7 VOD transport streams voor de Mediaboxen en de oude voormalig Ziggo digitale ontvangers op een 8 MHz raster van 546 MHz tot en met 594 MHz. En de 24 EuroDOCSIS 3.0 downstreams op een 8 MHz raster van 602 MHz tot en met 786 MHz. De verdwaalde extra downstream op 810 MHz lijkt een configuratie fout te zijn van Ziggo aangezien die downstream niet gedefinieerd is in de DOCSIS management berichten en als zodanig dus ook niet gebruikt wordt (lege downstream). Op de 826 MHz bleek Ziggo ook nog een dubbele RTV transport stream 2049 door te geven die niet in de DVB-SI configuratie was opgenomen, dus wordt/werd er weer lekker aan gerommeld.

Het voor 4G interferentie gevoelige frequentiegebied van 790 MHz tot en met 862 MHz lijkt nu dus vermeden te worden voor het gebruik van EuroDOCSIS 3.0 downstreams. Zoals in diverse topics over deze interferentie problematiek aangegeven had Ziggo ook de oplossing kunnen toepassen van hun Duitse kabel provider collega's door i.p.v. 256-QAM modulatie in dat frequentiegebied de 64-QAM modulatie toe te passen. Dat zorgt voor wat minder capaciteit, maar zorgt er wel voor dat het frequentiegebied inzetbaar wordt. Het zal nu interessant zijn om te zien of Ziggo dat gebied in de toekomst wel gaat inzetten voor DOCSIS 3.1 OFDM downstream kanalen.

In principe zou Ziggo het vrijgemaakte frequentiegebied van 108 MHz tot en met 204 MHz in kunnen gaan zetten voor een 96 MHz DOCSIS 3.1 OFDMA kanaal. Daarvoor zal Ziggo dan echter wel allerlei infrastructuur componenten zoals versterkers in de wijken moeten gaan aanpassen aangezien in de oude infrastructuur geen rekening is gehouden met het gebruik van het frequentie gebied van 65 MHz tot 204 MHz voor retour signalen.
Reputatie 7

Quality of Service (QoS): Service Flows

 

Zoals al eerder in dit topic uitgelegd wordt de beschikbare upstream en downstream capaciteit in de coaxsegmenten gedeeld door het aantal modems dat gelijktijdig actief is in het coaxsegment. Ook is er in gedeelde infrastructuren altijd sprake van overboeking van de beschikbare capaciteit. Bij Ziggo is de overboekingsfactor tegenwoordig ongeveer 80 als uitgegaan wordt van zo'n 400 kabel internet klanten per coaxsegment met een gemiddelde abonnementssnelheid van 250 Mbps en een maximaal beschikbare downstream capaciteit in het coaxsegment van 1200 Mbps (24 downstreams met elk een capaciteit van 50 Mbps).

 

Als gevolg van die overboeking kan op ieder willekeurig moment de gevraagde snelheid de beschikbare capaciteit overstijgen. De CMTS moet ervoor zorgen dat de capaciteit zo evenredig mogelijk wordt toegewezen aan de actieve modems waarbij ook rekening wordt gehouden met het soort actieve sessies van de gebruikers. Het kan bijvoorbeeld geen kwaad om even tijdelijk een download sessie te knijpen naar een lagere bitrate omdat de gebruiker daar meestal weinig van merkt. Het knijpen van de bitrate van een VoIP sessie zal echter wel onmiddellijk wordt worden opgemerkt en moet daarom voorkomen worden.

 

Om verschillende soorten sessies, ook wel services genoemd, eigen prioriteiten en andere instellingen te geven is een Quality of Service (QoS)  mechanisme nodig. Bij DOCSIS wordt daaraan invulling gegeven met Service Flows. Een aantal modems zoals bijvoorbeeld de Ziggo Connectboxen tonen de actieve Service Flows van een modem op een status informatie pagina. Onderstaand een voorbeeld van actieve Service Flows:

 

Algemene configuratie
Netwerk toegang

Toegang tot internet
Maximaal aantal apparaten 2
Standaard beveiliging Ingeschakeld
DOCSIS-Modus DOCSIS 3.0
Config bestand bac103000106xxxxxxxxxxxx

Primaire Downstream Service Flow

SFID 16418
Maximale snelheid 20000 bps
Maximum Traffic Burst 8000 bytes
Minimale snelheid 0 bps

SFID 756
Maximale snelheid 214000000 bps
Maximum Traffic Burst 96000 bytes
Minimale snelheid 0 bps

Primaire Upstream Service Flow

SFID 16417
Maximale snelheid 20000 bps
Maximum Traffic Burst 8000 bytes
Minimale snelheid 0 bps
Maximum Concatenated Burst 1522 bytes
Roostertype Best effort

SFID 755
Maximale snelheid 21400000 bps
Maximum Traffic Burst 15000 bytes
Minimale snelheid 0 bps
Maximum Concatenated Burst 15000 bytes
Roostertype Best effort
 

Het modem van deze klant heeft 2 upstream Service Flow definities en 2 downstream Service Flow definities actief. Iedere Service Flow heeft zijn eigen ID (SFID) die ook wordt gebruikt bij de verschillende soorten dataverkeer van het modem. Wat hier niet zichtbaar is zijn de condities die bepalen wanneer een bepaalde Service Flow wordt toegepast.

De abonnementssnelheid van deze klant is hoogst waarschijnlijk 200 Mbps down (SFID 756: Maximale snelheid 214000000 bps (= 214 Mbps)) en 20 Mbps up (SFID 755: Maximale snelheid 21400000 bps (= 21.4 Mbps)). Er is geen sprake van een gegarandeerde minimum snelheid aangezien de minimale snelheid van deze abonnementssnelheid Service Flows op 0 bps staat.

Naast de Service Flows voor de abonnementssnelheid is er nog een tweede set van downstream en upstream Service Flows actief met ieder een snelheid van 20 kbps. Naar het bijbehorende soort dataverkeer voor deze tweede set Service Flows kunnen we alleen maar raden.

 

Een modem kan op twee manieren Service Flow definities ontvangen, namelijk via het configuratie bestand dat tijdens de registratie van het modem wordt opgehaald of als gevolg van dynamische service DOCSIS management berichten verkeer tussen modem en CMTS. Onderstaand een voorbeeld van de Service Flow definities in een configuratie bestand:

 

In bovenstaand voorbeeld wordt een abonnementssnelheid van ongeveer 128 Mbps down en 12.8 Mbps up gedefinieerd samen met nog een 10 Mbps down en 2 Mbps up definitie.

 

De dynamisch geconfigureerde Service Flow definities worden bijvoorbeeld gebruikt voor de telefonie service via de kabel. Als de klant gaat bellen stuurt het modem een Dynamic Service Addition (DSA) Request naar de CMTS en krijgt vervolgens een DSA Response terug. De inhoud van de DSA Response bevat de Service Flow definities en condities die van toepassing zijn zoals IP protocol, adressen en poorten. Om ervoor te zorgen dat audio stream niet gaat haperen wordt er bij telefonie Service Flows wel een minimale snelheid gezet die gelijk is aan de maximale snelheid en wordt er ook een hogere prioriteit toegekend.

Het modem activeert de tijdelijk Service Flow toevoeging met een Dynamic Service Change (DSC) Request die wederom door de CMTS wordt bevestigd met een DSC Response. Gedurende het gesprek blijft het modem met de CMTS met een afgesproken interval het DSC berichtenverkeer herhalen totdat het telefoongesprek beëindigd wordt. Na beëindiging van de tijdelijke telefonie service geeft het modem via een Dynamic Service Deletion (DSD) Request bij de CMTS aan dat de tijdelijk Service Flow definities weer verwijderd kunnen worden en uiteraard bevestigd de CMTS dit via een DSD Response aan het modem.

Voor de volledigheid van dit telefonie voorbeeld: Bij Ziggo worden afhankelijk van het gebruikte modem een 87200 of 95920 bps audio stream toegepast.

 

Reputatie 7

Het effect van hardnekkige downloaders

 

Voor het onderzoek naar de dynamische Service Flows heb ik gisteren ochtend omstreeks 09:20 een meting gestart op het eerste downstream kanaal in mijn coaxsegment en deze 24 uur laten draaien. Bij het starten van de meting viel me op dat ook de klant die gebruik maakt van een Netgear router weer actief was, dus een mooie gelegenheid om eens het effect van een hardnekkige downloader op de capaciteit in het coaxsegment in kaart te brengen over een periode van 24 uur.

 

Bovenstaande schermprint toont in de grafiek de start van monitor sessie op 21-12 omstreeks 09:20. In de tabel onder de grafiek wordt de actuele informatie weergegeven waaruit is af te leiden dat de klant met de Netgear router nog steeds actief is.

Wat is er allemaal te zien in bovenstaande schermprint. De grafiek toont het capaciteitsgebruik van het downstream kanaal met ID 1. Zoals uitgelegd is de capaciteit van een downstream een contante waarde van iets meer dan 50 Mbps.

Boven in de grafiek is met de kleur oranje het capaciteitsgebruik te zien van de modems en routers die expliciet gevolgd worden in deze monitor sessie door een vinkje te zetten in de Monitor kolom in de tabel. In dit geval is dat dus de Netgear router met MAC adres 08-02-8E-XX-XX-8C. Met de kleur rood wordt het capaciteitsgebruik van alle overige modems en routers getoond. De kleur blauw toont de ongebruikte capaciteit. Zoals eerder aangegeven meet mijn tooltje iedere seconde de actuele bitrate in het downstream kanaal, voegt dat als meetwaarden toe aan de grafiek en update de tellingen in de tabel onder de grafiek.

In een andere post in dit topic heb ik al eens uitgelegd dat de CMTS tracht om het actuele capaciteitsgebruik van een modem of router zo evenredig mogelijk te verdelen over alle downstream kanalen die het modem van de klant geconfigureerd heeft. Als ik 24 downstream kanalen tegelijkertijd zou kunnen monitoren, dan ziet het capaciteitsgebruik van deze klant er op alle downstream kanalen vergelijkbaar uit. Nader onderzoek leert dat deze klant gebruik maakt van een modem dat 24 downstream kanalen kan configureren en dat modem staat in brigde mode voor de Netgear router. Aangezien de bitrate op het moment van het maken van bovenstaande schermprint ongeveer 20 Mbps was in dit downstream kanaal valt daaruit af te leiden dat de abonnementssnelheid van deze klant 500 Mbps is.

Een 500/40 Mbps abonnement dus wat voor klant met een hardnekkig download profiel ook wel te verwachten is. Onderstaand de schermprints voor de overige 24 uur:

 

Deze ene klant is de afgelopen 24 uur dus continu aan het downloaden geweest en gebruikt daarmee ongeveer een kwart van de beschikbare capaciteit in het coaxsegment. Ook is goed zichtbaar dat alle andere ongeveer 400 modems in mijn coaxsegment (het rode deel van de grafiek) nauwelijks gebruik maken van hun abonnementssnelheid. In mijn coaxsegment is deze klant met de Netgear router tegenwoordig de enige grootverbruiker van de capaciteit. Voordat er een aantal jaar geleden een nodesplitsing heeft plaatsgevonden waren er meerdere grootverbruikers, dus voor een deel van de klanten heeft die nodesplitsing gunstig uitgepakt, maar dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Er kunnen zo maar weer een aantal hardnekkige downloaders bijkomen met een 500/40 Mbps waardoor de overige klanten opeens gaan merken dat hun internet verbindingen trager worden.

Reputatie 7
Badge +8

Het effect van hardnekkige downloaders

….

Deze ene klant is de afgelopen 24 uur dus continu aan het downloaden geweest en gebruikt daarmee ongeveer een kwart van de beschikbare capaciteit in het coaxsegment…
...Er kunnen zo maar weer een aantal hardnekkige downloaders bijkomen met een 500/40 Mbps waardoor de overige klanten opeens gaan merken dat hun internet verbindingen trager worden.


Een mooi overzicht hoe de ene Ziggo klant, het netwerk/internet van de andere kan beïnvloeden. Echter, dit verslag heeft één groot mankement, namelijk de titel en de ( blijkbaar ) aversie tegen downloaden. En dat is jammer, gezien het vele werk dat eraan besteed is.


Helaas vergeet @ArChie.DVB dat de klant betaald voor een abonnement met een bepaalde ‘inhoud’ en dus die inhoud vrijelijk mag gebruiken. Het maakt verder niet uit, hoe de klant die inhoud gebruikt, waarom, wanneer, tot welke niveau,  ….

Een betere conclusie zou kunnen zijn, dat het lokale coaxsegment niet berekend is op veel 500/50 abonnementen.
We zijn van b.v. ADSL gewend, dat het abonnement versus de actueel maximale download ( hoe verder van de wijkkast, hoe langzamer ) verschilt. Nu het steeds drukker op de coax wordt, blijkt ook op dit medium een verschil ( abonnement versus maximale download ) te gaan ontstaan. Dat kan men de klant echter niet aanrekenen, maar wel de provider ( Ziggo dus ), die dus een bepaald abonnement verkoopt ( met een bepaalde inhoud ), maar deze blijkbaar niet 100% kan waarmaken.

Een veel gebruikte ‘oplossing’ van providers, is de ’Fair use policy’. Echter, dit is eigenlijk gewoon klantenbedrog. Als klant koop je iets, maar de verkoper bepaald, dat je niet alles ( van wat je gekocht hebt ) mag gebruiken. Ik zou toch echt bezwaar maken, als ik b.v. een literpak melk koop en van de verkoper/maker opgelegd krijg, dat ik maar ¾ liter mag gebruiken en de rest in het pak moet laten zitten. Waarom zou ik dan een 1 liter pak kopen?

Reputatie 7

Echter, dit verslag heeft één groot mankement, namelijk de titel en de ( blijkbaar ) aversie tegen downloaden.

Helaas vergeet @ArChie.DVB dat de klant betaald voor een abonnement met een bepaalde ‘inhoud’ en dus die ‘inhoud’ ‘vrijelijk mag gebruiken. Het maakt verder niet uit, hoe de klant die inhoud gebruikt, waarom, wanneer, tot welke niveau,  ….

Nee, ik heb geen aversie tegen downloaden. We weten ook niet wat deze klant aan het downloaden is. Misschien is het wel een backup van de fileserver van het bedrijf.

Ik ben daarom ook geen voorstander van fair use policies van providers. Als een provider snelle abonnementen wil verkopen mogen ze dat wat bij betreft ook in de praktijk waarmaken. Fair use policies zijn er immers alleen maar om de providers zelf te beschermen tegen de gevolgen van overboeking van hun beschikbare capaciteit. Die overboeking creëren ze zelf en wordt steeds groter doordat ze zelf besluiten om de abonnementssnelheden te blijven verhogen terwijl de beschikbare capaciteit de afgelopen jaren in verhouding nauwelijks is toegenomen. Ofwel men gokt erop dat de gemiddelde klant nauwelijks gebruik maakt van de abonnementssnelheid en dat is ook iets dat bovenstaande grafieken van 24 uur capaciteitsgebruik in het weekend laten zien. Het gros van de klanten hebben een te hoge abonnementssnelheid gezien hun daadwerkelijke gebruik en betalen dus iedere maand onnodig te veel.

Reputatie 7
Badge +8

Echter, dit verslag heeft één groot mankement, namelijk de titel en de ( blijkbaar ) aversie tegen downloaden….

Nee, ik heb geen aversie tegen downloaden. We weten ook niet wat deze klant aan het downloaden is. Misschien is het wel een backup van de fileserver van het bedrijf.

Ik ben daarom ook geen voorstander van fair use policies van providers. Als een provider snelle abonnementen wil verkopen mogen ze dat wat bij betreft ook in de praktijk waarmaken. Fair use policies zijn er immers alleen maar om de providers zelf te beschermen tegen de gevolgen van overboeking van hun beschikbare capaciteit. Die overboeking creëren ze zelf en wordt steeds groter doordat ze zelf besluiten om de abonnementssnelheden te blijven verhogen terwijl de beschikbare capaciteit de afgelopen jaren in verhouding nauwelijks is toegenomen. Ofwel men gokt erop dat de gemiddelde klant nauwelijks gebruik maakt van de abonnementssnelheid en dat is ook iets dat bovenstaande grafieken van 24 uur capaciteitsgebruik in het weekend laten zien. Het gros van de klanten hebben een te hoge abonnementssnelheid gezien hun daadwerkelijke gebruik en betalen dus iedere maand onnodig te veel.Dan is het dubbel jammer, dat het onderzoek met het bovenstaande inzicht, tot die titel heeft geleid. Een foutje ( zal ik maar zeggen ), die de genoemde groep onnodig negatief bestempeld.

Zonde van zo veel werk!

“Het gros van de klanten hebben een te hoge abonnementssnelheid gezien hun daadwerkelijke gebruik en betalen dus iedere maand onnodig te veel.”

Ik vermoed dat veel klanten Alles-in-1 MAX hebben, ze kunnen kiezen voor internet Complete en TV Max, dat scheelt € 8,05 per maand, bijna 100 euro per jaar, maar willen ze die moeite nemen?

Reputatie 7
Badge +8

“Het gros van de klanten hebben een te hoge abonnementssnelheid gezien hun daadwerkelijke gebruik en betalen dus iedere maand onnodig te veel.”

Ik vermoed dat veel klanten Alles-in-1 MAX hebben, ze kunnen kiezen voor internet Complete en TV Max, dat scheelt € 8,05 per maand, bijna 100 euro per jaar, maar willen ze die moeite nemen?

Daar ben ik het volledig mee eens. Ook mijn abbo zou lager kunnen. Maar daar gaat het niet over.

Waar nu even de schoen wringt is, dat als iemand wel zijn abbo volledig benut, deze onnodig ( en blijkbaar onbedoeld ) in een kwaad daglicht werd gezet.

Ik had gehoopt dat @ArChie.DVB nog tijd ( en … ) had gehad om de titel aan te passen en zodoende zijn ( verder prima ) onderzoek eer aan te doen. Ook gezien het veel werk dat hij eraan besteed heeft.

Ps. Dat ik soms e.e.a. vanuit een ander standpunt bekijk, betekent niet dat ik het per definitie niet eens ben.

Reputatie 7

Als we Ziggo mogen geloven kiezen de meeste klanten een Alles-in-1 Complete abonnement. Prijsverschil tussen Alles-in-1 Complete en Max is 20 euro per maand. Gezien het capaciteitsgebruik is Start waarschijnlijk ook al voldoende voor velen. Maar goed, iedereen moet zelf maar bepalen wat ze willen uitgeven.

Mooi stuk @ArChie.DVB . Weer helder beschreven. Het probleem met de titel zie ik niet. Het gaat toch om een klant die inderdaad hardnekkig download? Die zijn er gewoon. Volgens mij wordt daar geen oordeel over geveld, maar is het een constatering. Ik zie het probleem niet.

Reputatie 7
Badge +8

...Het gaat toch om een klant die inderdaad hardnekkig download?...

Kijk, dáár gaat het fout ! Kom op zeg: het is gewoon iemand, die gebruikt waarvoor hij betaald.

Als iedereen maar blijft roeptoeteren, dan geloven we er straks allemaal in. Maar blijkbaar is dat gemakkelijker, dan er wat van te zeggen. En dat is jammer, want het hele goede onderzoek sneeuwt nu geheel onder.

Zoals al geschreven :.. Ik had gehoopt dat @ArChie.DVB nog tijd ( en … ) had gehad om de titel aan te passen...

Reputatie 7

Waar nu even de schoen wringt is, dat als iemand wel zijn abbo volledig benut, deze onnodig ( en blijkbaar onbedoeld ) in een kwaad daglicht werd gezet.

Zoals ik heb toegelicht in een reactie is dit niet de doelstelling. De doelstelling is te laten zien dat er gebruikers zijn die zorgen voor veel belasting van de capaciteit in een coaxsegment. In dit specifieke geval zijn het ook geen kortstondige downloads met de hoogste abonnementssnelheid, maar een zeer langdurige continue download. Door mij gekenmerkt als hardnekkig. Het dient als een voorbeeld van een bepaald gebruikersprofiel met de gevolgen op het capaciteitsgebruik. Een discussie waarin ik maar al te vaak verzeild raak wanneer ik capaciteitsproblemen aanstip als mogelijke oorzaak voor het niet behalen van de snelheid. Sommigen verkondigen dan in dergelijke discussies een mening die kennelijk gebaseerd is op wat incidenteel uitgevoerde Speedtests waar ze altijd de snelheid halen wat dan voor iedereen zou moeten gelden. Daarbij wordt dan vergeten dat ze niet in hetzelfde coaxsegment wonen als de snelheidsprobleemmelder en dat ook het internet gedrag van een populatie in een coaxsegment nogal kan verschillen. Ik onderbouw mijn uitspraken liever met metingen en verwijzingen naar specificaties en protocollen.

 

Ik had gehoopt dat @ArChie.DVB nog tijd ( en … ) had gehad om de titel aan te passen…

Op dit forum pas ik mijn postings niet aan nadat ze zijn geplaatst. Vaak verdwijnen dan namelijk de postings in een één of andere queue voor Ziggo en soms moet ik dan expliciet een verzoek indienen om ze alsnog geplaatst te krijgen. Daar begin ik dus niet meer aan. Ik licht gewoon in een reactie één en ander toe waarmee ook direct de reacties van anderen onder zo’n posting begrijpelijk blijven.

 

Reputatie 7

In een andere post in dit topic heb ik al eens uitgelegd dat de CMTS tracht om het actuele capaciteitsgebruik van een modem of router zo evenredig mogelijk te verdelen over alle downstream kanalen die het modem van de klant geconfigureerd heeft. Als ik 24 downstream kanalen tegelijkertijd zou kunnen monitoren, dan ziet het capaciteitsgebruik van deze klant er op alle downstream kanalen vergelijkbaar uit.

Achteraf realiseer ik me dat ik dit ook kan onderbouwen met twee metingen, namelijk één meting waarbij continu het capaciteitsgebruik van downstream kanaal 1 wordt gemonitord en één meting die in een loop alle 24 downstream kanalen monitort. Iedere downstream wordt daarbij steeds een minuut lang gemeten om daarna op de volgende downstream af te stemmen. In onderstaande schermprint zijn beide metingen zichtbaar:

Het patroon van het capaciteitsgebruik van de Netgear router (oranje deel) in de meting over alle downstream kanalen is vergelijkbaar aan de meting voor één downstream kanaal. Ofwel het modem van deze klant gebruikt alle downstream kanalen in mijn coaxsegment en de CMTS verdeeld de load evenredig over alle downstream kanalen.

...Het gaat toch om een klant die inderdaad hardnekkig download?...

Kijk, dáár gaat het fout ! Kom op zeg: het is gewoon iemand, die gebruikt waarvoor hij betaald.

Als iedereen maar blijft roeptoeteren, dan geloven we er straks allemaal in. Maar blijkbaar is dat gemakkelijker, dan er wat van te zeggen. En dat is jammer, want het hele goede onderzoek sneeuwt nu geheel onder.

Zoals al geschreven :.. Ik had gehoopt dat @ArChie.DVB nog tijd ( en … ) had gehad om de titel aan te passen...

Roeptoeteren? Wie loopt hier nou te roeptoeteren? Kennelijk Interpreteer jij het woordje hardnekkig als een grote beschuldigende vinger. Dat staat er helemaal niet, dat lees jij alleen maar zo. Het onderzoek van @ArChie.DVB sneeuwt ook niet onder, het toont gewoon aan wat hij in de titel zegt. Mooi laten staan.

Hardnekkig: de betekenis en synoniemen bij het gebruik van dit woord in de zin:

Het effect van hardnekkige downloaders”

  • als iets of iemand niet ophoudt
  • onophoudelijk
  • aanhoudend
  • volhardend
  • volhoudend

Ik kan er ook niets negatiefs in vinden.:relaxed:

Reputatie 7
Badge +8

...Ik kan er ook niets negatiefs in vinden.:relaxed:

 

Hardnekkig:  aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig.

Als je de titel “Het effect van hardnekkige downloaders“, gezien de inhoud van het stuk van ArChie, niet negatief opvat, dan moet je toch wat beter lezen.

Ik ken ArChie niet, maar als ik zo die titel en zijn onderzoek lees, dan zo het mij niets verbazen dat hij ( zijn internet verbinding ) last heeft van de downloader. Vandaar ook de die titel.

@Pasi “Hardnekkig:  aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig.”

Als je al deze woorden plaatst bij de mensen die ten onrechte gekort zijn op hun kinderopvangtoeslag en door hun volhardend gedrag nu hun gelijk hebben gekregen, dan staan ze in een positieve context en zijn het juist positieve gedragingen die geresulteerd hebben tot het feit dat zij hun geld terug krijgen en een schadevergoeding die nog verder uitgewerkt moet worden.

De betekenis van woorden kunnen niet vanuit het eigen denken ingevuld worden, het gaat om betekenis ten aanzien van de omliggende woorden, zijnde de context en dat maakt het Nederlands nu juist zo moeilijk, één woord kan een heel ander begrip worden in samenhang met de andere woorden eromheen.

Ook conclusies of eigen invullingen en bedoelingen kunnen volledig wijzigen als er een andere context is.

...Ik kan er ook niets negatiefs in vinden.:relaxed:

 

Hardnekkig:  aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig.

Als je de titel “Het effect van hardnekkige downloaders“, gezien de inhoud van het stuk van ArChie, niet negatief opvat, dan moet je toch wat beter lezen.

Ik ken ArChie niet, maar als ik zo die titel en zijn onderzoek lees, dan zo het mij niets verbazen dat hij ( zijn internet verbinding ) last heeft van de downloader. Vandaar ook de die titel.

@Pasi Ik vind dat je maar aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig, blijft doordrammen op je negatieve interpretatie🙃

Reputatie 7

Nieuwer is beter?

 

De meeste Ziggo klanten ontvangen van tijd tot tijd van die aankondigingsmails voor werkzaamheden aan het coaxsegment:

 

Helaas bevatten dergelijke mails van Ziggo nauwelijks informatie over wat men nu precies gaat doen. Veel verder dan “We vervangen dan bijvoorbeeld oude kabels” komt men niet. Meestal gebeuren er echter andere dingen zoals het vervangen of aanpassen van hardware componenten zoals versterkers, splitters, multitaps, aanpassingen in wijkcentrales of lokale centrums, node splitsingen en ga zo maar door. Ervaring leert ondertussen dat het na afloop van dergelijke aangekondigde werkzaamheden altijd weer spannend is of alles nog normaal functioneert. Storingen ontstaan in mijn coaxsegment namelijk altijd als gevolg van onderhoud door Ziggo.

 

Bovenstaande schermprint van het onderhoud op 13 december 2019 bleek na afloop toch wel om iets heel anders te gaan dan het vervangen van wat oude kabels. De Cisco CMTS met bijbehorende EdgeQAMs is toen namelijk vervangen door een Cadant (Arris) CMTS. Dit kon worden vastgesteld aan de hand van de source MAC adressen in de DOCSIS packets die in mijn coaxsegment worden verstuurd.

 

Voor de aanpassing waren de DOCSIS packets afkomstig van drie verschillende Cisco MAC adressen (OUI C8-4C-75):

 

En na de aanpassing zijn de DOCSIS packets afkomstig van één Cadant (Arris) MAC adres (OUI 00-01-5C):

 

Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het aanpassen van de Ziggo infrastructuur voor DOCSIS 3.1. In tegenstelling tot hetgeen sommigen namelijk denken behelst het uitrollen van DOCSIS 3.1 namelijk iets meer dan alleen het uitgeven van DOCSIS 3.1 modems en het verwijderen van analoge RTV kanalen. Ook de CMTS en alle andere hardware infrastructuur componenten in het coaxsegment tussen CMTS en modem zullen geschikt gemaakt moeten worden voor DOCSIS 3.1.

 

De nieuwe Cadant CMTS moet uiteraard ook EuroDOCSIS 2.0 en 3.0 backwards compatible zijn aangezien alle klanten in mijn coaxsegment gewoon gebruik gebruik blijven maken van hun EuroDOCSIS 2.0 en 3.0 apparatuur. Ook zijn er als gevolg van deze aanpassing geen veranderingen gemaakt in het frequentieplan voor de EuroDOCSIS downstream en upstream kanalen. Nog steeds worden er 24 downstream kanalen en 4 upstream kanalen doorgegeven. Wel zijn de ID’s van de upstream kanalen aangepast. Voorheen waren dit kanaal ID's 73 - 102 en tegenwoordig kanaal ID’s 1 - 24:

 

Nu zal waarschijnlijk de verwachting zijn dat een nieuwe CMTS ook een verbetering is, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Het viel me een aantal dagen na de aanpassing op dat de Cadant CMTS in tegenstelling de Cisco CMTS nogal slecht is in het verdelen van primary downstream kanalen van de EuroDOCSIS modems over de als primary downstream geschikte downstream kanalen. Bijna een kwart van de modems bleef twee dagen na de vervanging op 15 december namelijk downstream kanaal met ID 1 gebruiken als primary downstream:

 

Bij de Cisco CMTS was er sprake van een redelijk evenredige verdeling van modems over alle 24 downstream kanalen:

 

Vandaag 31 januari 2020, zo'n anderhalve maand later, blijkt de Cadant CMTS de verdeling nog steeds niet op orde te hebben:

 

De gevolgen zijn ook goed zichtbaar in bovenstaande schermprint van de kabelmodems die tegenwoordig downstream kanaal 1 op 274 MHz als primary downstream kanaal gebruiken. De update delta van de door ieder modem ontvangen ranging response berichten van de CMTS is niet meer een redelijk constante 20 seconden zoals bij de Cisco CMTS, maar zeer grillig. Ook treden er tegenwoordig veel vaker aanpassingen op aan de signaalsterkte die de modems van de CMTS moeten toepassen op de upstream kanalen waaruit af te leiden valt dat de stabiliteit van de kabelmodems in het coaxsegment is verslechterd na de vervanging van de Cisco CMTS. Nieuwer is in mijn coaxsegment dus niet beter.

Hmmm,
@ArChie.DVB Dat roept weer vragen op. De overgangsfase naar docsis 3.1 is bij nog niet klaar zo te zien. Je hebt het over een primary downstream frequentie van 274 MHz. Dat betekent dat de analoge TV er bij jou nog niet af is.

Denk je dat eerst gewoon de CMTS domweg is vervangen en men nog verder moet configureren zodra het frequentieplan definitief wordt aangepast? Of doet de Arris CMTS het in de basis minder goed?

Reputatie 7

Dat roept weer vragen op. De overgangsfase naar docsis 3.1 is bij nog niet klaar zo te zien. Je hebt het over een primary downstream frequentie van 274 MHz. Dat betekent dat de analoge TV er bij jou nog niet af is.

Klopt, in mijn deel van het Ziggo kabelgebied (DVB regio Ziggo/Alkmaar) worden nog steeds alle analoge RTV kanalen doorgegeven. Het frequentieplan in mijn coaxsegment is dus nog steeds als volgt:

 

Denk je dat eerst gewoon de CMTS domweg is vervangen en men nog verder moet configureren zodra het frequentieplan definitief wordt aangepast?

De heleboel zal in de loop der jaren gewoon stap voor stap aangepast gaan worden. Als er hier nu aan klanten een DOCSIS 3.1 modem gegeven zou worden dan wordt die vooralsnog gewoon alleen in backwards compatible EuroDOCSIS 3.0 modus gebruikt aangezien er vooralsnog alleen EuroDOCSIS 3.0 downstream en upstream kanalen aanwezig zijn in het coaxsegment. Die EuroDOCSIS 3.0 downstream en upstream kanalen zijn nu geconfigureerd in de nieuwe Cadant CMTS.

Voordat ze ook een DOCSIS 3.1 downstream kanaal kunnen configureren in die CMTS zullen ze waarschijnlijk eerst nog een aantal versterkers en andere coaxcomponenten in de wijkkasten in mijn regio moeten vervangen aangezien er nog oude Hirschmann versterkers aanwezig zijn die alleen geschikt zijn voor het huidige frequentieplan tot 862 MHz.

Overigens gebruikt Ziggo DOCSIS  3.1 als drogreden om analoge TV uit te schakelen. Zoals je in de schermprints van de Giga Connectboxen kan zien wordt er overal vooralsnog namelijk maar één DOCSIS 3.1 downstream kanaal geconfigureerd dat op de frequentieband het gebied van 879 tot 1009 MHz in beslag neemt. In dat frequentiegebied geen Ziggo helemaal geen analoge TV kanalen door. Dus het configureren van een DOCSIS 3.1 downstream kanaal in mijn regio wordt vooralsnog alleen maar in de weg gezeten door het ongeschikt zijn van andere componenten in het coaxsegment tussen CMTS en modems die niet DOCSIS 3.1 geschikt zijn.

 

Als ik het laatste frequentieplan van gemeente Delf even handmatig uitbreidt naar een frequentieplan met 32 EuroDOCSIS 3.0 downstream kanalen en 1 DOCSIS 3.1 downstream kanaal, dan wordt nu al weer duidelijk dat Ziggo de plaatsing van het eerste DOCSIS 3.1 downstream kanaal weer zeer ongelukkig gekozen heeft:

 

DOCSIS 3.1 OFDM downstream kanalen hebben een maximale bandbreedte van 192 MHz. Terugrekenend van de bovengrens van 1218 MHz voor de verplichte DOCSIS 3.1 frequentieband worden de twee OFDM downstream kanalen dan optimaal geplaatst van 834 - 1026 MHz en 1026 - 1218 MHz. In plaats van het eerste OFDM downstream kanaal op 1026 MHz te plaatsen met een bandbreedte van 192 MHz en in de toekomst langzaam terug te werken naar lagere frequenties heeft men nu het eerste OFDM downstream kanaal op 879 MHz geplaatst met een bandbreedte van 130 MHz. Gevolg, weer verspilling op de frequentieband. Daaruit valt goed af te leiden dat Ziggo nog lang niet klaar is met het aanpassen van alle coax infrastructuur componenten in coaxsegmenten om de volledige infrastructuur DOCSIS 3.1 geschikt te maken.

 

Of doet de Arris CMTS het in de basis minder goed?

Op basis van het grillige ranging response gedrag van de EuroDOCSIS 3.0 modems met deze Cadant CMTS in vergelijking met de voorgaande Cisco CMTS kan gesteld worden dat de stabiliteit voor de EuroDOCSIS 3.0 modems is afgenomen met deze nieuwe CMTS.

@ArChie.DVB schreef: “Overigens gebruikt Ziggo DOCSIS  3.1 als drogreden om analoge TV uit te schakelen. Zoals je in de schermprints van de Giga Connectboxen kan zien wordt er overal vooralsnog namelijk maar één DOCSIS 3.1 downstream kanaal geconfigureerd dat op de frequentieband het gebied van 879 tot 1009 MHz in beslag neemt. In dat frequentiegebied geen Ziggo helemaal geen analoge TV kanalen door.”

Analoge TV en radio zit nu toch in het upstream gebied wat nodig is voor de uitbreiding van de upload met Docsis 3.1 ?

Reputatie 7

Analoge TV en radio zit nu toch in het upstream gebied wat nodig is voor de uitbreiding van de upload met Docsis 3.1 ?

Ik gaf aan “analoge TV” aangezien dat momenteel hetgeen is waarvan Ziggo officieel heeft aangekondigd dat ze de analoge TV kanalen gaan verwijderen en ook daadwerkelijk mee bezig zijn om te verwijderen. Voor DOCSIS 3.1 heb je daar vooralsnog weinig aan zolang Ziggo ook niet met een officiële aankondiging richting de klanten komt dat ze analoge radio gaan verwijderen en daar ook daadwerkelijk mee aan de gang gaan zoals nu met het uitschakelen van analoge TV. Verder heb je daar dan nog steeds niets aan omdat eerst alle versterkers in het coaxsegment vervangen moeten worden door versterkers die geschikt zijn voor de frequentie indeling die nodig is voor DOCSIS 3.1. Het deel van de frequentieband dat gebruikt kan worden voor upstream kanalen gaat immers veranderen van 5 - 65 MHz naar 5 - 204 MHz. Verder werden die analoge TV kanalen niet alleen doorgegeven in het gebied van 108 - 204 MHz, maar ook in het gebied van 204 - 862 MHz.

 

Afgezien daarvan begrijp ik niet waarom Ziggo nu opeens wel haast zou hebben met het uitbreiden van de upstream capaciteit. Ziggo heeft immers tot dusver altijd bij hoog en laag beweerd dat klanten helemaal geen behoefte hebben aan hogere upload snelheden. Dus is er helemaal geen noodzaak om frequentie ruimte vrij te maken voor de uitbreiding van de upstream capaciteit.

De glasvezel concurrentie die opkomt met symmetrische up en down, lijkt mij een stevige reden om haast te maken met een uploadverhoging. Dat klanten daar geen behoefte aan hebben lijkt me met het opkomen van allerlei clouddiensten een achterhaald standpunt. Dat weten ze zelf ook denk ik.

Overigens valt het me op dat er verschillende mensen hier met een “giga” connectbox klagen over achterblijvende snelheden.

Reageer