Bericht op Community verwijderd i.v.m. NDA

  • 15 januari 2018
  • 146 reacties
  • 5486 keer bekeken

Reputatie 7
Hoi iedereen,

In het topic over beeldkwaliteit op de Next was een discussie over een verwijderd bericht vanwege de NDA. Om het topic over de beeldkwaliteit on-topic te houden hebben we de discussie over het verwijderde bericht en de NDA naar hier verplaatst.

146 Reacties

Reputatie 7
Badge
Ik wil zelf toch ook wel even reageren op het verwijderen van mijn post.

Het heeft me ruim 4 uur gekost om de betreffende post samen te stellen. Het is zeker geen "in een opwelling" getikt stukje. Over elke zin is nagedacht en elke bewering is geverifieerd.

Mijn post vat alleen alle Next ellende samen uit alle openbaar leesbare fora en andere voor iedereen toegankelijke publicaties.

Om aan te tonen dat ik zorgvuldig te werk gegaan ben, zodat ik op geen enkele manier de NDA heb overtreden zal ik aan de hand van het 4.12 verhaal, waar Ziggo over valt, aantonen HOE zorgvuldig:

Tweakers heeft een review gedaan van de Next. Hierin zijn de volgende passages te lezen over sharpening:

"Helaas laat Ziggo, sinds de laatste firmware-update, wat extra sharpening op het beeld toepassen door de Mediabox Next. Wij zien liever dat de het beeld ongewijzigd wordt doorgegeven; sharpening kan de eindgebruiker desgewenst zelf toepassen via de instellingen op de tv. We hopen dan ook dat Ziggo deze wijziging in een volgende update weer ongedaan maakt."

En in de eindconclusie van Tweakers:
"De extra sharpening die Ziggo sinds de laatste firmware-update toepast vinden we geen goede verandering en we hopen dan ook dat het wordt teruggedraaid."

Tweakers is duidelijk niet te spreken over de invoering van sharpening. Zij waren beter te spreken over de Next vóórdat de sharpening ingevoerd werd. Overigens noemt Tweakers niet het versienummer.

Op het "zusterforum" ziggoforum.nl (maar ook op heel veel andere voor iedereen toegankelijke sites) wordt vervolgens talloze keren versie 4.12 als boosdoener genoemd.

Ook wordt op bijna alle fora geadviseerd om de TV de upscaling te laten doen, omdat die een beter resultaat geeft dan de upscaling van de Next.

Voor de NDA geldt: er is geheimhoudingsplicht totdat het algemeen besproken wordt op voor iedereen toegankelijke plaatsen. Ik heb slechts diverse bronnen gecombineerd en omdat 1+1+1=3 kwam ik op de volgende passage waar Ziggo nu volkomen onterecht over valt:

".....als je vóór softwareversie 4.12 de TV de upscaling liet doen (dus de Next instelde op 1080i bij een HD uitzending) was het beeld van live-TV een stuk mooier en zuiverder dan dat het beeld is sinds 4.12!"

Sorry Ziggo, wat ik schrijf willen jullie uiteraard liever niet horen, waarschijnlijk omdat het te dicht komt bij "spijker op de kop", maar het verwijderen van mijn post was echt volkomen onterecht.
Reputatie 3
Badge
Mocht het nodig zijn dan kan Jantje51 bij mij onderduiken en onder pseudoniem vrijelijk publiceren. Ik heb geen tests voor Ziggo gedaan. Wel had ik een opa die in het verzet zat.
Reputatie 7
Badge +6
Prima wat mij betreft dat er nu een heftige discussie gaande is hier betreffende de post van Jan en de mogelijke NDA regel overtreding, waar ook ik mijn bedenkingen bij heb en het onterecht vind dat het bericht verwijdert is.
Maar laten we vooral niet vergeten wat er los is gemaakt met zijn eerlijke en vooral op kennis en feiten gebaseerde analyse betreffende de ook in mijn ogen matige beeldkwaliteit en de problematiek hiermee die nu al een héle lange tijd zo is toch ?
Dus oproep aan ziggo en het projectteam los het eindelijk op ( en ja ik weet het ik val in herhaling, maar blijkbaar is dit de enige manier om gehoord te worden en er wat gaat gebeuren hopelijk 😉)
Ik snap Ziggo niet. De hardware zou een perfect plaatje neer kunnen zetten, maar Ziggo verzuimt tot nu toe de uitstekende hardware door een eveneens uitstekende software te perfectioneren en er zodoende pas dan de volle potentie te benutten van de verder uitstekende Next,en er ook daadwerkelijk een perfect beeld te laten zien. Daarom kunnen we niet anders dan Ziggo erop wijzen dat ze tot nu toe in mijn ogen op de verkeerde weg zijn er nu spoedig wat moet gebeuren en eindelijk wat Jan uitstekend verwoorde en ook ik het 100% mee eens ben nu eindelijk eens wordt omgezet in echte oplossingen.Dus de focus moet nu echt liggen op de Beeldkwaliteitsverbetering en dito aanverwante problemen betreffende de beeldverscherping enzv..🤔
Ik ben het geheel met de vorige poster eens, en als ik onderstaande uitspraak van @Mark Ziggo lees doet @Jantje51 ook helemaal niks verkeerd in zijn posting.

Dat komt omdat er nog geen duidelijkheid is over invulling van de de oplossing en dat valt tevens onder de NDA zo lang de software nog in testfase zit. Na de test, als de fix wordt uitgerold mogen we natuurlijk wel delen wat er uiteindelijk aangepast is.

Het scherpte filter wat er sinds firmware 4.12 op is gekomen, zit nu ook op de Next die voor iedereen beschikbaar is gekomen, deze fix is dus al uit de testfase en daar mag dus gewoon over gesproken worden zoals @Mark Ziggo hier aangeeft in zijn uitspraak eerder in deze topic.

De testers mogen alleen niks zeggen over alles wat nooit door de testfase is gekomen, maar alles wat uiteindelijk de klant heeft bereikt op zijn Next daar mag gewoon over gesproken worden door de testers. Als dit niet het geval zou zijn, dan zouden alle testers die nu steeds de nieuwe firmware versies testen voordat het officieel word uitgebracht voor alle klanten, hier niks meer mogen posten, want dan zou alles wat ze over de Next zeggen onder NDA vallen..
Reputatie 7
Badge +4
@Be rt

Zo te lezen zijn we het erover eens dat een forum haar leden de vrijheid moet geven gefundeerde kritiek te leveren.

Maar t.a.v. NDA, ten minste de wijze waarop Ziggo daarmee omgaat, verschillen we van mening. In beginsel is een NDA, zoals je dat keurig formeel omschrijft, helder en begrijpelijk. Maar naar mijn mening behoort dat geen eeuwigheidswaarde te hebben, zoals Ziggo blijkbaar propageert. Zodra een product, zoals in deze de Next, dan wel een softwareupdate, in deze 4.12 terwijl we nu reeds 5 software updates verder zijn, wordt vrijgegeven aan alle klanten, vind ik dat een NDA voor testers niet meer zou mogen gelden. Ik heb hierover in het verleden weleens een discussie gehad met een Ziggo moderator van het gebruikersforum. Deze moderator verdedigde zijn stelling dat een NDA altijd van toepassing blijft voor testers met de opmerking: 'wanneer een tester eigen bevindingen vrijgeeft aan de openbaarheid, kan dat de mening van nieuwe klanten nadelig beïnvloeden'. Deze stelling vind ik klinkklare onzin. Als bedrijf of concern behoor je een product of een software update pas vrij te geven, als je goed rekening hebt gehouden met de testresulten. En niet alleen met de positieve reacties, maar ook met de negatieve kritiek. Wanneer laatstgenoemde kritiek van testers wordt genegeerd en het product, dan wel software update, toch wordt vrijgegeven, is dat de verantwoording van Ziggo en behoort een NDA niet als zelfprotectie tegen antireclame te worden misbruikt.

In dit topic is de afgelopen maanden al diverse keren geschreven dat software update 4.12 het grote kantelpunt was voor de beeldkwaliteit van de Next. Het enige wat @Jantje51 in zijn uitstekende analyse heeft aangehaald, is te refereren aan die reeds door anderen in dit topic geposte feiten. Waren die andere forumleden geen product testers op het moment van hun publicaties en is @Jantje51 in al die verstreken maanden de eerste product tester die deze informatie bevestigt? Ik waag het te betwijfelen.

Ik hoop dat de analyse van Jantje nog lang beschikbaar blijft voor geïnteresseerden op het Ziggo Gebruikersforum, alsmede dat Ziggo de gefundeerde kritiek van testers en nieuwe klanten van de Next nu eens de hoogste prioriteit gaat geven. Iedere klant van de Next behoort dezelfde optimale beeldkwaliteit te krijgen als de door zovelen verguisde Horizon.
Verwijderen kan Jan zelf niet. Niemand kan een eigen bericht verwijderen. Het is door een Mod gedaan.
Daar ga ik protest tegen aantekenen, omdat de inhoud van het bericht daar naar mijn smaak geen aanleiding toe gaf.
Zal wel niet veel helpen.
Reputatie 7
Badge +4
@Folkert Ziggo heeft ons forumleden in het vooruitzicht gesteld dat hij met zijn collega's zich intern gaat beraden over de verwijdering afgelopen zaterdag van de post van @Jantje51
Daarbij is in het geding of er door de betreffende moderator wel op een juiste wijze is geïnterpreteerd dat in het thans gecensureerde verhaal het NDA werd overtreden. Een aantal forumleden, waaronder ikzelf, hebben dit aantoonbaar gepareerd en geconcludeerd dat de analyse van Jantje ten onrechte van dit topic is verwijderd. Gisteren heeft @Jantje51 ook nog eens met een aanvullende post glashelder aangegeven waarom het NDA niet is overtreden.

Maximaal 2 dagen voor intern beraad bij de Ziggo moderators lijkt mij ruim voldoende voor een reactie van hun kant in dit topic. Ik verwacht die reactie dan ook uiterlijk a.s. woensdag.
@Folkert Ziggo
Bedankt voor je heldere bericht.

Zou het beter hebben gekund. Ja.
Eerder enige vorm van verantwoording over de stilzwijgend uitgevoerde aktie.
Of bericht laten staan, maar melden dat het mogelijk kan worden verwijderd na een beslissing van het team. Ik snap: het is weekend etc. Maar toch.

Over de interpretatie van een NDA kun je van mening verschillen.
Mijn opvatting ken je. Hij staat hier en in de besloten groep voor SE's.

Ik hoop dat het team met een genuanceerde blik tegen de verwijdering aan zal kijken.
Een zo vrij mogelijke uitwisseling van meningen is ook een belangrijke waarde die in stand moet worden gehouden, zorgvuldig moet worden bewaakt en worden meegenomen in de overwegingen.
Een oude NDA hoort daar, op gepaste wijze geinterpreteerd, ondergeschikt aan te zijn. Dat lijkt hier niet het geval.

Groet, Han
Reputatie 6
Badge +2
Wat ik al eerder zei, een appart topic waar over een paar dagen niemand meer naar omkijkt. Wat fijn zulke collega moderatoren die alles recht praten wat krom is. Hier klopt niets van, de hele gang van zaken stinkt en wordt toegedekt door de andere moderators. Terwijl er eerst werd gezegd ,tegen de testers ,dat alles mag worden besproken mits het op de klanten Next is geïnstalleerd. Komen zij daar nu weer op terug. De moderatoren interpreteren de NDA regels zoals het hun op dat moment het beste uitkomt. In plaats met goede argumenten en antwoorden te komen wordt kritische post gewoon verwijderd met het verzoek je aan je NDA te houden. Maar als jullie de NDA regels steeds anders interpreteren, hoe kan je dan weten wat wel en niet toegelaten is.
Twigger heeft meerdere waarschuwingen gehad. Ik ga hier verder geen gedetailleerde informatie over delen, omdat dit iets tussen ons is.

Dit is pertinent niet waar. Wanneer ik daadwerkelijk eerder zou zijn gewaarschuwd,
had in de mail met motivering van tijdelijke verbanning moeten staan dat ik al herhaaldelijk was gewaarschuwd (met data en tijdstippen).
In de mail staat alleen maar dat ik ben verbannen, omdat ik het NDA heb geschonden, hetgeen ook onzin is want jullie verzinnen steeds nieuwe regeltjes.

Dit stond in de mail over die ban:

Op 30 september heb je berichten op de Community geplaatst waarmee je de NDA van de Mediabox Next test schendt.
Test ervaringen vanuit de test voor de livegang van de Mediabox Next mogen, zoals je weet, niet publiek gedeeld worden en vallen onder de NDA.

De betreffende berichten zijn verwijderd. Vanwege de schending van de NDA krijg je een ban van 7 dagen.
Deze gaat per direct in. De komende 7 dagen kan je dus niet inloggen op de Ziggo Community. Hierna ben je uiteraard weer van harte welkom.
Bij een volgende schending zal de ban voor langere tijd zijn.


Ik vertelde de waarheid over per wanneer de beeldkwaliteit van de Next is verslechterd en was ook een reactie op het onjuiste bericht van Mark Ziggo
die overigens zelf ook informatie gaf over de test ervaringen binnen de testperiode maar dat mag blijkbaar!

En dan word er door Anne B naar die onjuiste informatie van Mark Ziggo doorverwezen wat ik ook in dat verwijderde bericht aangaf.
Maar die waarheid mag niemand weten.

Heb ik het NDA nu weer geschonden? want dat weet je maar nooit bij jullie.

Dit moest even gezegd worden en ik ga verder ook niet meer in op eventuele reacties van de moderators, want Ziggo weet het altijd zo mooi te brengen zodat het lijkt alsof ze gelijk hebben.
Reputatie 6
Badge +1
@Lycke Ziggo @Anne B Ziggo @Folkert Ziggo @Mark Ziggo Dit krijg je dus als moderatoren "judge, jury and executioner" zijn. Een strafmaatregel hoort door een onafhankelijk orgaan vooraf getoetst te worden. Voor hoe het wel moet: kijk bij de Nederlandse Bridge Bond. Zie bijvoorbeeld het Arbitrage-reglement van bridgeclub Jump’85
Ik blijf zeggen dat de NDA van tafel moet na een definitieve uitrol. Zie mijn eerdere posting.
Het uitblijven van een reactie op dat argument, betekent volgens mij dat het een valide argument was.
Reputatie 7
Badge +6
Yep...@ all....actie ziggo en snel lees Jan's nieuw betoog en het verwijderde...ten onrechte zeker....maar veel belangrijker het is genoeg geweest. .stop eens met het wegmoffelen en laat de programmeurs zich nu maar eindelijk in het zweet werken van mijn part en los nu het issue de,Beeldkwaliteit op en niks vertragen met weet ik wat voor argumenten kom op nu is het genoeg wij hebben recht op een duigelijk product en helaas is dat er nog niet met de matige beeldkwaliteit van de Next en het scherptefilter uit...weg ermee.
Sorry maar hier kan ik mij echt over opwinden zolang speeld dit probleem nu al het kan er bij niet meer in dat dit niet is op de lossen kan niet waar zijn.
Reputatie 7
Badge +4
Lycke Ziggo schreef:
4,12 is echter nooit uitgerold buiten de test. Ervaringen van versies voor 4,15 zijn dus automatisch test-ervaringen

Deze uitspraak vind ik nogal lastig te verteren om er in navolging van @DON PAPA mild over te oordelen. Met de uitrol van 4.15, de software versie die voor alle klanten sinds begin juni beschikbaar kwam, waren alle eerdere software updates geïntegreerd. 4.12 is inderdaad tijdens de testperiode uitgerold, maar kwam wel geïntegreerd beschikbaar voor alle klanten, zelfs al eerder voor een select groepje klanten met de soft launch. Ik heb niet de illusie dat ik het op dit punt eens word met de moderators, maar een paar zaken zijn nu wel duidelijk.

Een tester mag conform de DNA-interpretatie van de moderators niets publiceren over software updates, die tijdens de testperiode zijn uitgerold, ook niets vanaf het moment dat die software voor alle klanten beschikbaar is gekomen.

Iedere voormalige en potientële tester weet nu wat een DNA-signatuur bij Ziggo inhoudt, namelijk een eeuwigdurende zwijgplicht van alle bevindingen tijdens de testperiode.
Reputatie 7
Badge +6
https://ziggoforum.nl/topics/dit-mochten-mensen-op-de-ziggo-community-niet-lezen.93037/
Deze Han....😏🤔
Tja Ziggo rules kunnen ten aller tijden worden gewijzigd als het hun beter uitkomt. En dat gebeurd dus ook.
Je weet als tester dus nooit of je je aan de regels hebt gehouden, ik heb soortgelijke dingen meegemaakt tijdens de test en dat is ook een van de redenen waarom ik nooit meer meedoe aan een test.
@Lycke Ziggo
Hallo Lycke,

Hoe het gelopen is, kan gebeuren.
Wat me nog niet helemaal duidelijk is, of de beslissing die jij nam nu een beslissing van het team is geworden.
Die indruk krijg ik wel en ga er in wat volgt daarom maar vanuit.

Je zult begrijpen dat die beslissing me in hoge mate teleurstelt.
Ik heb hier en in de besloten SE-groep al enkele argumenten geformuleerd, waarom ik dat zo zie.
Dat ga ik niet uitgebreid herhalen.

Mijn opinie blijft dat hier de vrijheid van meningsuiting ten onrechte beknot wordt, door een te rigide uitleg van een oude NDA.
In de gewraakte reaktie wordt expliciet duidelijk gemaakt dat er slechts wordt verwezen naar info die allang bekend is in het publieke domein.
Die werd immers ook al in het Topic zelf geventileerd, zonder verdere sanctie. Terecht naar mijn smaak.

Een teambeslissing als deze, bevalt me daarom helemaal niks.
Voor mij is de zaak nu afgedaan. Ik voorzie dat een verdere diskussie helaas geen nieuws gaat brengen. Jammer.

Groet, Han
Hi @superaart , @Zeeburgia ,

Het is even off-topic, maar ik wil graag nog wel even ingaan op de berichten over beeldkwaliteit en 4.12. Eerder heeft Mark hier al een reactie op gegeven. De berichten van Twigger hebben we ook verwijderd, want die schenden de NDA.

Nu weer on-topic :)


Waarom is Twigger hiervoor verbannen van het forum voor 7 dagen ? @Be rt deed een tijdje terug ook een verwijzing in een posting (Waar Twigger opwees) en die werd alleen verwijderd, gaan we nu met twee maten meten hier op het forum ? Ik zou hier toch graag opheldering over hebben van de moderators?

@Anne B Ziggo
Reputatie 7
Badge +4
Ik sluit mij aan bij het verzoek van @DON PAPA om opheldering.
Want het heeft er alle schijn van dat hier met 2 maten wordt gemeten.
Een oud-tester noemt (en ook nog slechts als reactie op een bericht van Mark Ziggo dat de beeldkwaliteit van de Next ook al voor sw update 4.12 te wensen overliet) begrijpelijkerwijs eveneens 4.12 in zijn bericht en wordt nu als straf voor 7 dagen verbannen van het community en een ander forumlid die nog steeds tester is gaat - overigens in de ogen van de moderators en niet in mijn ogen - 19 dagen geleden vergelijkbaar in de fout en zijn bericht wordt verwijderd zonder tijdelijke verbanning.
Voor alle duidelijkheid hier een link:
https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/foutcode-cs6100-43832#post463073

Anne H schreef:
Hallo @Be rt Ik verwijder je reacties omdat er informatie in staat uit de test. @twigger scherp! Dank voor je goede zorgen. Aan iedereen: We zijn dus nog bezig met een oplossing voor het probleem met de melding.

Bij deze een beroep op de moderators om ieder issue bij vermeende schending NDA versus tijdelijke verbanning op gelijke wijze te beoordelen. Dan kan thans de beslissing per omgaande niet anders zijn dan de verbanning van twigger op te heffen.
Reputatie 7
Badge +4
Er zijn nu inmiddels 3 forumleden, die protest hebben aangetekend tegen de tijdelijke uitsluiting van Twigger. En er is tot dusver nog geen uitleg van de moderators over de door ons onder de aandacht gebrachte rechtsongelijkheid. Wanneer je als moderator vindt dat de forumregels zijn overtreden door als oud-tester nader in te gaan op een onjuiste bewering van een moderator dat de beeldweergave voor sw update 4.12 ook van mindere kwaliteit was, dien je op dezelfde wijze op te treden wanneer een ander - nog steeds tester - ook informatie prijsgeeft uit de test op het openbare forum.

Maar is er hier wel sprake van een overtreding met nog maar even
buiten beschouwing gelaten wat de grenzen zijn van de werkingssfeer van een NDA?
Ik heb de forumregels gelezen en nergens staat vermeld dat een lid van het
forum wordt verbannen wanneer je een bericht post dat in strijd is met het NDA.

Overtreden huisregels:
Overtreed je de huisregels, dan ontvang je een waarschuwing van een moderator. Dit kan door middel van een privébericht, openbaar bericht, aanpassing van je bericht of eventueel via een telefoongesprek/mail. De reden bespreken we natuurlijk graag met je. Mochten we er in de gesprekken niet uitkomen en/of gaat het overtreden te ver, dan wordt de toegang tot de Community je ontzegd. Uiteraard ontvang je hierover ook altijd bericht en uitleg. Wanneer je toegang ontzegd is, ben je niet meer actief op de Community.

Van Twigger heb ik vernomen dat hij geen waarschuwing heeft gehad van een moderator, alleen een plotseling mededeling van uitsluiting wegens schending NDA. Dus als hier ergens de huisregels zijn overtreden is het moderator zelf. Er is immers een essentiële stap in de procedure overgeslagen.

Ik las vanmorgen in een ander topic in het community een bericht dat ook hier wel van toepassing is.
‘Wanneer een forumlid een probleem oplost van een andere klant, zijn de moderators er wel als de kippen bij om een compliment uit te delen’
Ten aanzien van dit issue hult men zich al 22 uur in stilzwijgen.
Is hier de achterliggende gedachte: de storm waait wel weer over en die 7 dagen ban zijn voorbij voor men het weet?
Reputatie 6
Badge +1
@Lycke Ziggo Blijkbaar reageer je liever op ruzie, dan op een constructieve kritiek.
Reputatie 6
Badge +1
@Lycke Ziggo Als het herhaling van zetten wordt, snap ik dat je ermee ophoudt. Maar op mijn argumenten waarom de NDA van tafel moet na een definitieve uitrol is nog geen enkele moderator zinvol ingegaan ("het is nou eenmaal zo" vind ik nl. niet erg zinvol).
Ik ken de NDA nu 3 jaar en heb hem nooit anders toegepast of uitgelegd gezien als nu gebeurt.

2. Geheimhouding en testgegevens
2.1 De Test (inclusief al haar eigenschappen, functionaliteit en test/evaluatieresultaten) en meegeleverde (geschreven) materialen worden aangemerkt als ‘vertrouwelijke informatie’. Deze vertrouwelijke informatie mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt of aan derden beschikbaar worden gesteld.


Ja en wat wil je hier nu mee zeggen, dat gaat over iets wat in de testfase zit of nooit door de testfase is gekomen. De informatie over het "scherpte filter" waar Jantje in zijn bericht over sprak zit niet meer in de test fase. Dit filter is nu namelijk ook nog steeds op de "klanten" Next te vinden. En zoals @Mark Ziggo in het topic over "Mediabox Next: minder scherp HD beeld" zelf aangaf over de NDA regels is zodra iets uit de testfase is en naar alle klanten is uitgerold de testers die een NDA hebben ondertekend hun ervaringen met desbetreffende versie openbaar mogen delen (zie mijn vorige posting voor de bron vermelding van deze uitspraak).

Ik vind het dan ook jammer dat geen van de Mods hier duidelijk antwoord op geeft bij mijn vorige posting. Want ik vraag mij nog steeds af wat @Jantje51 nou verkeerd heeft gedaan, want alles waar hij over sprak zit niet meer in de testfase ?

EDITE:

@The Fons Marc Ziggo had het over testversies die zijn uitgerold naar klanten.
4.12 is nooit uitgerold naar alle klanten en valt dus volledig onder de NDA.
Er waren toen nog geen klanten met een Next.


Kom op zeg, dus als hij hetzelfde verhaal had gehouden maar in plaats van versie 4.12 / versie 4.16 had vermeld zou het wel goed geweest zijn ? Dit zou het voor mij nog veel kinderachtiger maken dan ik het nu al ervaar van Ziggo....
In de wet staat iets dat er geen coffee shops kunnen zijn die cannabis verkopen.
Wat is de praktijk? Een van talloze andere voorbeelden. Dit voorbeeld over cannabis is dan behoorlijk extreem.

Er is een verschil tussen (de tekst van) formele regels en een redelijke toepassing in de praktijk. In het bijzonder als er een spanningsveld ontstaat tussen formele regel en die praktijk, die vaak niemand vooraf goed kan overzien.
Bij een beoordeling gaat het over gevoel voor het redelijke en niet over exacte tekstverklaring.

Bv bij de interpretatie van een NDA gedurende testfase en daarna in verband met deze andere m.i zeer belangrijke waarde: free speach op de Community.
Daar gaat het hier om. Is best ingewikkeld. Daar niet van, maar ik had hier een beter oordeel gewenst. Dat is bekend.

Zie desgewenst mijn eerdere reakties.
En nu hou ik verder echt mijn kop hierover. Er is door mij al genoeg over opgeschreven.
Ik leg me neer bij de genomen beslissing. Van harte? Nou nee, integendeel.

4.12 valt geheel en al onder de NDA, want 4.12 is nooit uitgerold naar alle klanten.


Ik ga maar even niet in op de rest van je bericht want ik weet nu al dat we het daar toch niet over eens zullen worden.

Maar zoals ik in mijn laatste posting al had toegevoegd als het echt om het noemen van versie 4.12 gaat vind ik het nog veel kinderachtiger van Ziggo.

Weet je hoe vaak er wel niet over versie 4.12 is gesproken hier op het openbaar forum, en nog nooit zijn die postings weg gehaald. En juist deze posting die de vinger op de zere plek legt moet daardoor het veld ruimen. Ik begin het beleid van Ziggo echt steeds slechter te vinden als dit echt de reden van verwijderen is geweest....
Reputatie 7
Badge +4
Eerder vandaag hebben @Lycke Ziggo en @Anne B Ziggo een nadere toelichting gepost
op grond waarvan zij menen dat @Jantje51 afgelopen zaterdag met zijn
analyse het NDA heeft geschonden. In de loop van vandaag hebben een aantal
forumleden hierop negatief gereageerd en graag sluit ik mij bij hen aan met de
volgende kanttekeningen.

Na de verwijdering van de kritische analyse van Jantje inzake de beeldkwaliteit van de Next heb ik zijn verhaal de afgelopen dagen nog een paar keer gelezen. Nergens kan ik uit zijn verhaal destilleren dat hij zich baseert op zijn persoonlijke ervaringen als tester. Zoals Jantje in een latere toelichting nog eens helder en expliciet heeft aangegeven is zijn analyse zuiver gebaseerd op research vanuit andere bronnen. Niet alleen aan de hand van berichten in het Community, maar ook o.a. op kritische berichten in het Tweakers Forum. Maar los daarvan, in tegenstelling tot hetgeen een paar forumleden beweren is softwareversie 4.12 wel degelijk onderdeel geworden van de sinds begin juni voor iedere klant beschikbaar gekomen Next (incl. 4.13, 4.14 en 4.15). Alleen al om die reden is naar mijn mening een tester niet meer gebonden aan een DNA.

De door de moderators gewraakte passage aan het eind van de analyse maakt slechts zo’n 10% uit van het hele verhaal. Wanneer de mods er, zoals thans blijkt, nog steeds moeite mee hebben, dan pleit ik ervoor de analyse te reposten zonder de passage m.b.t. software update 4.12. Persoonlijk vind ik de analyse van @Jantje51 van dermate hoge kwaliteit dat een erevermelding als zijnde ‘het beste antwoord’ in het topic “Mediabox Next: minder scherp HD beeld’ op zijn plaats was geweest. Dit nog even los van het feit dat iedereen die geïnteresseerd is in de analyse van Jantje zijn betoog kan lezen op het gebruikersforum: https://ziggoforum.nl/topics/beeldkwaliteit-mediabox-next.93037/

Uit de toelichting van Lycke krijg ik de indruk dat zij zaterdag na vluchtige beoordeling de post van Jantje heeft verwijderd. Thans krijg ik de indruk dat de verwijdering inmiddels onherroepelijk is en dat vind ik een jammerlijke beslissing.
Het verwijderen van een post in het Community gebeurt gelukkig niet iedere dag. Wanneer het aan de orde is, dan wil ik ervoor pleiten dat er direct een toelichting in het topic van een moderator verschijnt om verwarring zoals afgelopen zaterdag bij de forumleden in de toekomst te voorkomen.

Reageer