Bericht op Community verwijderd i.v.m. NDA

  • 15 januari 2018
  • 146 reacties
  • 5537 keer bekeken


Toon eerste bericht

146 Reacties

Reputatie 3
Badge
Mocht het nodig zijn dan kan Jantje51 bij mij onderduiken en onder pseudoniem vrijelijk publiceren. Ik heb geen tests voor Ziggo gedaan. Wel had ik een opa die in het verzet zat.
@DON PAPA
4.12 noemen zal het probleem niet zijn, want dat staat hier inmiddels wel tig keer, maar een issue koppelen aan een versie, wat aantoonbaar niet klopt volgens Mark Ziggo en anderen zoals ik eerder beschreven heb 3 berichten hierboven.

En dat is nu precies de scherpe lijn die overgegaan is, mijns inziens, en wat Mark Ziggo als zodanig omschrijft: "want nu komt er een gerucht de wereld in ("sinds 4.12 is het mis, kunnen we niet terug naar 4.11?") wat geen enkele context heeft en simpelweg niet klopt."


Ow het word steeds gekker blijkbaar, want melden dat het issue kort na versie 4.12 zichtbaar was mag wel, want jouw posting staat nog steeds op het openbare forum te lezen ( https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/mediabox-next-minder-scherp-hd-beeld-39514/index42.html#post443445 ). Maar melden dat je het issue vanaf versie 4.12 ervaart mag weer niet. Dus Ziggo wil gewoon niet dat het aan versie 4.12 gekoppeld word, terwijl meerdere mensen dit wel zo ervaren hebben.

Dan de uitspraak van @Mark Ziggo

Mark Ziggo schreef:
Wat er precies veranderd is zou ik niet durven zeggen, maar ook voor 4.12 waren er klachten over de beeldkwaliteit. Dit is precies waarom er een NDA van kracht is, want nu komt er een gerucht de wereld in ("sinds 4.12 is het mis, kunnen we niet terug naar 4.11?") wat geen enkele context heeft en simpelweg niet klopt

Hier zegt hij dat hij geen idee heeft wat er in versie 4.12 is veranderd, maar dat er ook klachten over de beeldkwaliteit waren tijdens versie 4.11. Ik kan uit deze uitspraak niet concluderen of de klachten tijdens versie 4.11 over de beeldkwaliteit, dit wel dezelfde soort klachten zijn over de beeldkwaliteit als tijdens versie 4.12 gedaan worden. En aangezien @Mark Ziggo niet weet wat er bij versie 4.12 is veranderd (zoals hij zelf aangaf) blijft dat ook gis werk. Wat wel een feit is, dat is dat je wel mag zeggen bij welke versie er problemen zijn met de beeldkwaliteit zoals @Mark Ziggo doet, maar dat je niet mag zeggen bij welke versie je het scherpte filter hebt ervaren. Ownee als je aangeeft dat je het pas kort erna hebt ervaren zoals jij doet dan mag het weer wel.

Nou als jij het nog begrijpt, ik een ieder geval totaal niet.
Hopelijk kan binnenkort een mod het uitleggen, als het al uit te leggen valt....
Reputatie 7

Uit de toelichting van Lycke krijg ik de indruk dat zij zaterdag na vluchtige beoordeling de post van Jantje heeft verwijderd. Thans krijg ik de indruk dat de verwijdering inmiddels onherroepelijk is en dat vind ik een jammerlijke beslissing.
Het verwijderen van een post in het Community gebeurt gelukkig niet iedere dag. Wanneer het aan de orde is, dan wil ik ervoor pleiten dat er direct een toelichting in het topic van een moderator verschijnt om verwarring zoals afgelopen zaterdag bij de forumleden in de toekomst te voorkomen.


We hebben inmiddels alles met het team besproken en er is beoordeeld dat het bericht inderdaad verwijderd blijft, daar deze de NDA schendt. Dat jij en velen dit een jammerlijke beslissing vinden, is absoluut duidelijk. @Jantje51 is ook absoluut niet verbannen van het opnieuw plaatsen van een bericht, maar moet hierin niet zijn ervaring als tester meenemen.

Het verwijderen van posts op de Community gebeurt wel degelijk elke dag. Ik denk dat ik gemiddeld zo'n 5 posts/topics per dag verwijder. Wel had ik er in dit geval beter aan gedaan een toelichting te geven bij het verwijderen van de post. Ik was er niet helemaal bij, zaterdag. Sorry daarvoor.
Reputatie 7
Badge +4
@Lycke Ziggo

Afgelopen nacht heeft @Jantje51 zijn analyse over de beeldkwaliteit van de Next gerepost met een paar aanpassingen, zodat er m.i. geen enkele relatie meer in zijn verhaal aanwezig is met zijn persoonlijke ervaringen als tester.
Ben blij dat je bij nader inzien het beter had gevonden afgelopen zaterdag een toelichting te geven op specifiek deze verwijdering.
We hebben inmiddels alles met het team besproken en er is beoordeeld dat het bericht inderdaad verwijderd blijft, daar deze de NDA schendt. Dat jij en velen dit een jammerlijke beslissing vinden, is absoluut duidelijk. @Jantje51 is ook absoluut niet verbannen van het opnieuw plaatsen van een bericht, maar moet hierin niet zijn ervaring als tester meenemen.

Begrijp ik het goed dat er dus nooit door een tester over zijn ervaring mag gesproken worden, ook al heeft het issue uit eindelijk de klanten Next bereikt door dat het uit de testfase is ? Ik vind dit toch wel heel belangrijk dat hier echt duidelijkheid overkomt aangezien ik zelf ook tester ben geweest en ik graag helder wil hebben hoe het nu precies zit. Want de ene mod schrijft dat als een versie is uitgerold naar alle klanten mogen ook testers die een NDA hebben ondertekend hun ervaringen met desbetreffende versie openbaar delen. En jij schrijft nu dat je niet over je ervaring mag spreken ondanks dat het issue waar in dit geval over gesproken werd de klanten Next heeft bereikt. Dit zijn in mijn ogen twee verschillende meningen die haaks op elkaar staan. Dus graag zou ik een goeie uitleg krijgen wat nu wel en niet mag, en waarom andere postings bijvoorbeeld over versie 4.12 wel mogen blijven staan en andere dus niet?
Reputatie 7
Badge +4
@DON PAPA

Ik heb dezelfde vraagtekens als jij ze verwoordt in je direct aan de moderators gerichte post.
Naar mijn persoonlijke mening zou een NDA voor een tester niet meer van toepassing mogen zijn vanaf het moment dat het geteste product of de geteste softwareversie vrij beschikbaar is gekomen voor de klanten van Ziggo. In deze context heeft eerder @Mark Ziggo woorden met dezelfde strekking gepost, ik citeer: "Zodra een testversie is uitgerold naar alle klanten mogen ook testers die een NDA hebben ondertekend hun ervaringen met desbetreffende versie openbaar delen. Maar dat geldt niet voor changes/fixes die getest zijn en uiteindelijk de release niet gehaald hebben, dat blijft onder de NDA."

Toen de Next begin juni voor alle klanten beschikbaar kwam, was deze voorzien van software versie 4.15. Dit impliceert dat alle eerdere versies ook in de box waren geïntegreerd, waaronder de 4.12. Zonder opnieuw de strijd aan te gaan bij welke versie als onderdeel het dubieuze scherptefilter is geïntegreerd, staat het m.i. een tester vrij om de eigen ervaringen op het openbare forum te delen. Wanneer thans de moderators blijven persisteren dat zij hier anders over denken, zal het voor klanten veel minder aantrekkelijk worden om voor Ziggo te testen en zullen er nog meer testers afhaken dan reeds tot dusver in het Community kenbaar is gemaakt.
In een testGroep wordt soms gevoelige info gedeeld.
Daar moet je je kop over blijven houden.
Wat precies gevoelig is, moet je m.i. zelf op gevoel bepalen.
Vaak zal een Mod dit expliciet laten weten.

Een fictief voorbeeld.
Een Mod laat zich ontvallen:
Met Liberty Global valt eigenlijk niet goed samen te werken.

Zoiets moet je niet in de Publieke Ruimte gooien.
😉
Allerlei andere subtiele en al lang publiek bekende dingen verbieden tgv een te strikte uitleg van een oude NDA, vind ik flauwekul en op te gespannen voet staan met free speach in de Community.

Let op: Bij een nog lopende test zijn er veel meer dingen gevoelig dan bij een afgesloten test. Bv: je test versie x en gaat in de publieke ruimte toeteren dat die ook niet helpt voor probleem y. Of vertellen dat ie geweldig is en dan en dan zal worden uitgerold. Dat mag volkomen terecht niet. Maar dat snapt volgens mij iedereen.
Reputatie 7
Jullie blijven de tekst van Mark citeren. En dat is prima, maar de tekst van Mark klopt gewoon. Wanneer de versie is uitgerold, is het prima om er over te spreken.
4,12 is echter nooit uitgerold buiten de test. Ervaringen van versies voor 4,15 zijn dus automatisch test-ervaringen.

Voor verdere vragen over de NDA; de NDA is te vinden in de link van dit topic. Mochten er over specifieke teksten hierin vragen zijn, hoor ik het graag.Jantje51 heeft inmiddels een nieuw bericht geplaatst, die volgens mij (corrigeer me als het niet zo is) inhoudelijk net zo mooi is als het oorspronkelijke bericht maar niet de NDA schendt. Volgens mij is er dus nu niet meer zoveel aan de hand, of wel? Ik vind het persoonlijk zonde dat we met zijn allen zoveel tijd steken in iets wat vooralsnog op niets uitdraait.
Reputatie 7
Badge +4
@hanh
Je schreef o.a.: Andere dingen verbieden tgv een te strikte uitleg van een oude NDA, vind ik flauwekul en op te gespannen voet staan met free speach in de Community.

Dat is nu precies waar het in de discussie in dit topic om draait.
Je haalt namelijk terecht een aspect naar voren dat je naar mijn mening naadloos kan koppelen aan de oorspronkelijke inhoud van de analyse van @Jantje51
De moderators hebben gisteren beraad gehouden over de verwijdering van afgelopen zaterdag en hebben beslist dat het NDA werd geschonden. Dat standpunt is naar mijn mening een te strikte uitleg van NDA en staat op gepannen voet met een vrije meningsuiting in het Community.
Jullie blijven de tekst van Mark citeren. En dat is prima, maar de tekst van Mark klopt gewoon. Wanneer de versie is uitgerold, is het prima om er over te spreken.

Oke duidelijk en helder...

4,12 is echter nooit uitgerold buiten de test. Ervaringen van versies voor 4,15 zijn dus automatisch test-ervaringen.

Ook heel duidelijk, alleen blijf ik het persoonlijk dan wel vreemd vinden dat andere postings over versie 4.12 wel nog steeds op het forum te vinden zijn...

Jantje51 heeft inmiddels een nieuw bericht geplaatst, die volgens mij (corrigeer me als het niet zo is) inhoudelijk net zo mooi is als het oorspronkelijke bericht maar niet de NDA schendt. Volgens mij is er dus nu niet meer zoveel aan de hand, of wel? Ik vind het persoonlijk zonde dat we met zijn allen zoveel tijd steken in iets wat vooralsnog op niets uitdraait.

Het ging mij niet alleen om de posting van Jantje maar ook om duidelijkheid te krijgen over het NDA. En dat heb ik nu gekregen van je, bedankt daarvoor....
Reputatie 7
Badge +4
Lycke Ziggo schreef:
4,12 is echter nooit uitgerold buiten de test. Ervaringen van versies voor 4,15 zijn dus automatisch test-ervaringen

Deze uitspraak vind ik nogal lastig te verteren om er in navolging van @DON PAPA mild over te oordelen. Met de uitrol van 4.15, de software versie die voor alle klanten sinds begin juni beschikbaar kwam, waren alle eerdere software updates geïntegreerd. 4.12 is inderdaad tijdens de testperiode uitgerold, maar kwam wel geïntegreerd beschikbaar voor alle klanten, zelfs al eerder voor een select groepje klanten met de soft launch. Ik heb niet de illusie dat ik het op dit punt eens word met de moderators, maar een paar zaken zijn nu wel duidelijk.

Een tester mag conform de DNA-interpretatie van de moderators niets publiceren over software updates, die tijdens de testperiode zijn uitgerold, ook niets vanaf het moment dat die software voor alle klanten beschikbaar is gekomen.

Iedere voormalige en potientële tester weet nu wat een DNA-signatuur bij Ziggo inhoudt, namelijk een eeuwigdurende zwijgplicht van alle bevindingen tijdens de testperiode.
https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/mediabox-next-audio-beeld-sync-38927/index12.html#post454015

Is bij een strikte interpretatie een overtreding van de oude NDA.
Weg met deze reaktie dus

Nog eens. Het gaat er niet om wat er precies in een NDA staat. Daar kunnen onvoorziene problemen mee ontstaan. Bestaande richtlijnen kunnen niet 100% perfekt zijn. Zoals gezegd: er is een belangrijk verschil tussen tijdens en na een test.

Het gaat erom hoe je er in de praktijk mee omgaat.
Ik vind: met elegante souplesse en in alle redelijkheid de grenzen bepalend.
Laat die reaktie dus maar staan.😉
Reputatie 4
Badge +3

Iedere voormalige en potientële tester weet nu wat een DNA-signatuur bij Ziggo inhoudt, namelijk een eeuwigdurende zwijgplicht van alle bevindingen tijdens de testperiode.


Ik zwijg nog steeds als het graf over alle ins en outs van mijn testdeelname aan dat drama ding van een Cisco decoder. 😎🤥(Staat in mijn kelder in afwachting van de in een consumentenprogramma beloofde software verbeteringen....)
Ja die Cisco was een ramp. Kreeg lang geleden een Humax 5200C daarvoor in de plaats na klachten over niet goed werkende opnames. Prima apparaat die Humax.
Mocht de Cisco houden.
Doet het nog prima in de slaapkamer voor alleen TV kijken.
Reputatie 6
Badge +1
@Lycke Ziggo Ik geloof dat een belangrijk punt gemist wordt: de ervaringen van de testers kunnen zo geen maatstaf meer zijn voor beoordeling van de huidige problemen.

Bijvoorbeeld als iemand tijdens de testperiode het beeld prachtig vond, maar na de uitrol van de definitieve versie daar behoorlijk over teleurgesteld is, dan mag hij/zij dat niet melden! Terwijl dat uitermate belangrijke informatie is voor de moderatoren. En voor ons: het toont nl. aan dat het beter kan.

Op deze manier gaat de NDA heel erg de noodzakelijke verbeteringen van de Next tegenhouden. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.

Ik ben het dus absoluut niet eens met je stelling: "Ik vind het persoonlijk zonde dat we met zijn allen zoveel tijd steken in iets wat vooralsnog op niets uitdraait." Het draait op niets uit, omdat er niet over gepraat mag worden en niet vanwege vermeende schending van de NDA.
Reputatie 4
Badge +2
Interessant draadje.
Conclusie 1
Ik ga nooit testen voor Ziggo, ik heb geen zin in wurgcontracten.

Conclusie 2
Ziggo moet een dubbele agenda hebben, want waarom zouden ze in hemelsnaam beeldkwaliteit slechter maken? De enige reden die ik kan bedenken is dat ze meer tv kanalen in een stream willen persen dan dat er eigenlijk inpassen. Door de extra compressie gaat de kwaliteit achteruit. Dat doen ze nu nog niet bij de meest bekeken HD kanalen (daarom hebben de oude mediaboxen nog mooi beeld, nu nog wel, maar straks?), maar blijkbaar zoeken ze met de next naar het acceptatieniveau van hun publiek om te zien hoever ze kunnen gaan met compressie?
Met meer compressie kun je vervolgens meer data over de lijn persen en meer geld verdienen.

Pure speculatie natuurlijk, want ik heb gelukkig geen voorkennis onder een NDA o.i.d.
Overigens heb ik een oude hd tv dus ook geen upscaling en ik vind het next beeld prima, maar als ik een dure 4k tv zou kopen verwacht ik natuurlijk wel ook 4k beeld.
Reputatie 7
Badge +4
@Wimpie

Met je eerste conclusie ben ik het eens. Met de huidige interpretatie van het NDA zal ik zelf ook geen tester willen worden.

Over conclusie 2 zeg je reeds zelf dat deze wellicht speculatief is. Wel, de mindere beeldkwaliteit van de Next heeft niets te maken met door Ziggo toegepaste compressie van kanalen, maar met een scherptefilter in de software. Lees nog eens de analyse van @Jantje51 in dit topic en dan zal de problematiek duidelijk worden voor je.
Reputatie 4
Badge +2
@Wimpie


Wel, de mindere beeldkwaliteit van de Next heeft niets te maken met door Ziggo toegepaste compressie van kanalen, maar met een scherptefilter in de software.


Dat had ik idd begrepen, maar Waarom doet Ziggo dat als het beeld er alleen maar slechter van wordt? En ik begrijp uit het draadje ook dat je bij oudere firmware het signaal onveranderd kon doorsturen naar je TV en dat dat nu niet meer kan. Ziggo zal dat niet doen om gebruikers te pesten lijkt mij. Dus ofwel ze vinden dat het beeld hier beter van wordt, of ze hebben een ander doel en daar ging mijn speculatie over.
Reputatie 7
@Lycke Ziggo Ik geloof dat een belangrijk punt gemist wordt: de ervaringen van de testers kunnen zo geen maatstaf meer zijn voor beoordeling van de huidige problemen.

Bijvoorbeeld als iemand tijdens de testperiode het beeld prachtig vond, maar na de uitrol van de definitieve versie daar behoorlijk over teleurgesteld is, dan mag hij/zij dat niet melden! Terwijl dat uitermate belangrijke informatie is voor de moderatoren. En voor ons: het toont nl. aan dat het beter kan.

Op deze manier gaat de NDA heel erg de noodzakelijke verbeteringen van de Next tegenhouden. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.

Ik ben het dus absoluut niet eens met je stelling: "Ik vind het persoonlijk zonde dat we met zijn allen zoveel tijd steken in iets wat vooralsnog op niets uitdraait." Het draait op niets uit, omdat er niet over gepraat mag worden en niet vanwege vermeende schending van de NDA.


Hey @Rocky Luck , dat kunnen ze zeker wel. Daar is de besloten test-omgeving 🙂. We halen juist ontzettend veel informatie/feedback uit de testers, uiteraard.
Op deze manier gaat de NDA heel erg de noodzakelijke verbeteringen van de Next tegenhouden. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn.

Helemaal mee eens, het is ook overduidelijk dat Ziggo nu de NDA gebruikt om de problemen die er blijkbaar al tijdens de testperiode van de Next waren en toen niet zijn opgelost maar later wel zijn doorgezet naar de "klanten" Next binnenkamers wil houden (ik heb alleen het idee dat ze juist het tegen deel hebben bereikt met deze actie). Maar gelukkig mag iedereen nu wel over alles praten vanaf firmware versie 4.15 want die heeft officieel op de klanten Next gestaan. En als ik zo rond lees op de verschillende forums en media berichten verschillen deze versies niet zoveel met elkaar. Echt veel veranderd er dus volgens mij niet, je zal alleen nu versie 4.15 moeten vermelden in je verhaal in plaats van een oudere versie (correct me if i am wrong)..

Gelukkig mogen straks de nieuwe groep testers die nu steeds de nieuwe firmware versies testen wel alles openbaar bespreken over de geteste versies als deze de klanten Next hebben bereikt...
Ja die Cisco was een ramp. Kreeg lang geleden een Humax 5200C daarvoor in de plaats na klachten over niet goed werkende opnames. Prima apparaat die Humax.
Mocht de Cisco houden.
Doet het nog prima in de slaapkamer voor alleen TV kijken.


De Cisco had ik een aantal jaren telefonisch besteld was in de aanbieding voor €99 maar toen ik alleen maar negatieve reacties las heb ik die bestelling telefonisch geannuleerd maar de helpdesk probeerde mij eerst nog over te halen door te zeggen dat het een goedwerkende box is en ze er nog nooit klachten over hadden gehad. Wat zijn ze toch eerlijk bij ziggo.
Hier heeft de Cisco wel een aantal jaren goed gedraaid, hij had wel een nieuwe AOP nodig voor het retoursignaal en een versterker, omdat het een 2e of meerdere mediabox was, maar die zaten hier toen allebei in het installatie pakket.
Reputatie 6
Badge +1

Hey @Rocky Luck , dat kunnen ze zeker wel. Daar is de besloten test-omgeving 🙂. We halen juist ontzettend veel informatie/feedback uit de testers, uiteraard.

@Lycke Ziggo Dat snap ik wel. Maar dan wordt zo'n groep afgesloten, na het testen, en is al die ervaring verloren, omdat testers daar niet meer op terug mogen komen. Ik spreek uit ervaring: zodra de test als afgesloten wordt beschouwd wordt de discussiegroep uit de lucht gehaald.
Reputatie 7
Hallo @Rocky Luck,

De testers die voor livegang van de Mediabox Next hebben getest en nu ook weer tester zijn, kunnen alle topics inzien. Ook van de test voor livegang. De destijds vermelde feedback, vragen en ervaringen zijn verplaatst naar een speciaal apart archief.

In die zin kunnen testers altijd naar een oud topic verwijzen van voor livegang.
Reputatie 6
Badge +1
Hallo @Rocky Luck,

De testers die voor livegang van de Mediabox Next hebben getest en nu ook weer tester zijn, kunnen alle topics inzien. Ook van de test voor livegang. De destijds vermelde feedback, vragen en ervaringen zijn verplaatst naar een speciaal apart archief.

In die zin kunnen testers altijd naar een oud topic verwijzen van voor livegang.


@Folkert Ziggo @Lycke Ziggo De vraag is dan, waar moeten ze reageren? In In het archief kan het niet en in de andere fora mag het niet.

Ik zou graag antwoord krijgen op mijn stelling: "Als iemand tijdens de testperiode het beeld prachtig vond, maar na de uitrol van de definitieve versie daar behoorlijk over teleurgesteld is, dan mag/kan hij/zij dat niet melden! Terwijl dat uitermate belangrijke informatie is voor de moderatoren. En voor ons: het toont nl. aan dat het beter kan."

Ik durf te stellen, dat de ervaring van de testers nog belangrijker wordt na de live uitrol. Ze kunnen antwoord geven op vragen van forumgebruikers en zijn beter dan anderen in staat zaken te duiden.

Mijn stelling is dan ook: na de live uitrol moet de NDA van tafel. Want zelfs features die het in de definitieve versie niet gehaald hebben, zijn waardevol voor anderen: de reden waarom ze het niet gehaald hebben, voorkomt vragen en geeft inzicht.

Reageer