Bericht op Community verwijderd i.v.m. NDA

  • 15 januari 2018
  • 146 reacties
  • 5541 keer bekeken


Toon eerste bericht

146 Reacties

Oh @mguzz hoe vaak pleitte ik niet voor meer openheid. Gewoon een lijstje van de enkele echt belangrijke issues. Waarom niet op www.ziggo.nl? KPN mag het ook best weten.... (Lees het Forum over problemen aldaar). Angstcultuur.

Dat lost de problemen zeker niet meteen op, maar geeft helderheid en mogelijk meer berusting dan nu, als een oplossing niet meteen voor de deur ligt.
Leg het beter uit. Dat willen we als klanten toch allemaal?
Reputatie 6
Badge +2
Ook ik sluit bij aan bij bovenstaande berichten over de ban van Twigger.
Als men bij Ziggo vindt dat iemand een ban verdient dan moet men iedereen hetzelfde behandelen.
Niet de ene een ban van 7 dagen en de ander slechts een waarschuwing en een verwijderde post.
Gaarne uitleg heren en dames moderators.
On topic...
Gisteravond tijdens de piekuren weer diverse Momentjes en foutcodes CS 2012 en CS2018. Gaarne een permanente oplossing hiervoor te vinden, begint een beetje eentonig te worden om dagelijks hetzelfde te moeten posten.
Reputatie 6
Badge +2
Ik kan me geheel aansluiten bij de post van Zeeburgia hierboven.
Ik heb dit al eerder vermeld een aantal weken terug. Als er iemand een positieve post plaatst op de community, is er altijd binnen no time een reactie van een van de moderators over hoe geweldig de Next box is. Maar als er vragen worden gesteld, aangaande de diverse issues waar de Next mee kampt, blijft het verassend en pijnlijk stil.

Ik ben dan ook zeer benieuwd wat men voor uitleg heeft om de één te verbannen van de community voor 7 dagen en een ander een waarschuwing te geven en desbetreffende post te verwijderen. Ik ken Twigger of be rt niet persoonlijk maar vindt dat hier echt met twee maten gemeten wordt. Dit zou niet dan ook niet mogen mijn inziens.
Reputatie 7
Badge +4
@bloemen64

Ik vind je reactie nogal ondoorgrondelijk, omdat de inhoud op twee gedachten hinkt.
Enerzijds plaats je ook vraagtekens over de handelwijze van de moderators, maar anderzijds vind je ook dat Twigger als oud-tester te ver is gegaan.

Deelcittaat:
Dat de NDA overtreden is. is misschien wel waar maar daar is vanaf het begin niet moeilijk over gedaan. Twigger is wel een beetje verder gegaan daarin om te zeggen dat je tester bent geweest.

Ik vind dat Twigger niet te ver ging
In de door de moderator inmiddels verwijderde post van Twigger, reageerde hij alleen maar op een pertinent onjuiste bewering van @Mark Ziggo, namelijk dat de beeldkwaliteit van de Next voor sw update 4.12 ook al te wensen overliet. Moet je als oud tester accepteren dat alle Next-klanten, die in diverse topics klagen over de beeldkwaliteit, zand in de ogen wordt gestrooid?
Dan speelt ook nog een rol iets wat Twigger en ik nog niet hebben prijsgegeven in het Community. Mark heeft in een andere post totaal anders gereageerd, toen het ijkpunt sw update 4.12 ter sprake kwam.
Hier een link:
https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/mediabox-next-minder-scherp-hd-beeld-39514/index38.html

Algemeen t.a.v. NDA
Wanneer een product eenmaal is vrijgeven voor de consumentenmarkt, stellen fabrikanten het juist op prijs wanneer testers hun ervaringen tijdens de test communiceren. Die commentaren kunnen er juist aan bijdragen dat het betreffende product via updates of aanpassingen verder wordt ontwikkeld/geoptimaliseerd. Uitzondering is wanneer een NDA betrekking heeft op fabrieksgeheimen, waar bij overtreding het octrooirecht van de fabrikant/leverancier in gevaar komt.
Welke geheimen over de Next zijn hier nu vrijgegeven? Het feit dat de Next sinds maandag een stapje moest terugdoen en er zelfs plannen zijn de MBXL op te tuigen richting Next toepassingen, spreekt m.i. in dit verband boekdelen.
Waarom is Twigger hiervoor verbannen van het forum voor 7 dagen ? @Be rt deed een tijdje terug ook een verwijzing in een posting (Waar Twigger opwees) en die werd alleen verwijderd, gaan we nu met twee maten meten hier op het forum ? Ik zou hier toch graag opheldering over hebben van de moderators?

@Anne B Ziggo


Laatst werd mij verweten dat ik respectloos was omdat ik een hele gewone nederlandse uitdrukking maakten over iemand (@Be rt) die als mosterd na de maaltijd nog even een opmerking moest plaatsten, terwijl de moderators er al wat over hadden gezegd. Maar nu vraag ik gericht wat aan de moderators hier op het forum, en er is er geen één die antwoord geeft. Over respectloos gesproken. Maar als je hier wat positiefs post dan weten de moderators niet hoe snel ze moeten antwoorden....
Reputatie 6
Badge +1
Het lijkt mij dat de moderators geen verantwoording aan individuele communityleden hoeven af te leggen m.b.t. het (tijdelijk)uitsluiten van communityleden anders dan de persoon in kwestie.
Door de handelwijze van de moderatoren weet niemand meer waar hij zich aan moet houden. Daarom hebben de forumleden recht op een verantwoording.
Recht?

Ja recht, ik wil wel graag weten hoe de regels zijn, er staat in de NDA regels niks over een BAN zonder uitleg, en ik weet van Twigger dat er geen uitleg is geweest waarom de ene wel een BAN krijgt en bij de andere niet. Dus ik wil wel graag weten hoe dit zit omdat het NDA ook op mij van toepassing is. Dus het lijkt mij dat ik wel recht heb om te weten hoe dit zit...
Die reactie had ik al verwacht en daar zullen we het maar op houden.
Reputatie 7
Badge +4
@Lycke Ziggo

Je hebt een aantal berichten van forumleden na de tijdelijke ban van @twigger overgeheveld naar dit topic dat is gestart na een eerdere (door jullie vermeende) schending van het NDA door forumlid @Jantje51. Daarmee bevestig je feitelijk dat de directe aanleiding van de ban in directe relatie staat tot het NDA.
Die verplaatsing is op zich prima, want het maakt de discussie over dit onderwerp meer overzichtelijk.

Jouw reactie bevrijdt mij echter niet van een gevoel van onbehagen, zodat ik over deze zaak nog steeds een wrange smaak in de mond heb.

Ik snap nog steeds niet dat:
  1. Een (door de moderators) vermeende schending van het NDA in strijd is met de huisregels van het Community, want in die regels komt nergens het woord NDA voor en ik zie verder ook geen link met de wel genoemde bepalingen. Dat een nog steeds actieve tester in die omstandigheden uit de test wordt gehaald, is iets dat verder buiten het zicht blijft van het openbare community.
  2. Een oud-tester de rest van zijn/haar leven gebonden blijft aan het NDA oftewel dat Ziggo een eeuwigdurende zwijgplicht oplegt;
  3. Een NDA niet wordt opgeheven, zodra jullie het betreffende product beschikbaar stellen voor de klant. Het gaat hier immers niet om fabrieksgeheimen waar de concurrentie mee aan de haal kan gaan.
Ik zie de beantwoording van mijn vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat dank.
Reputatie 7
Badge +4
@Lycke Ziggo

Zolang in de forumregels niet expliciet een artikel is opgenomen, waarin staat dat je op het forum geen informatie mag prijsgeven uit de test, ook als je al lang geen tester meer bent, zal dat tot conflictsituaties kunnen blijven leiden, zoals die zich hebben afgespeeld tussen de moderators en forumleden @Jantje51 en onlangs @twigger
In jouw opinie moet art. 6 dit afdekken, maar dit lijkt mij te vaag. Iedere tester, die ook deelneemt in het openbare community, verdient duidelijkheid wat wel niet niet gezegd mag worden.

Hier een citaat van forumlid @Rocky Luck waarmee ik het van harte eens ben:
Ik durf te stellen, dat de ervaring van de testers nog belangrijker wordt na de live uitrol. Ze kunnen antwoord geven op vragen van forumgebruikers en zijn beter dan anderen in staat zaken te duiden.
Mijn stelling is dan ook: na de live uitrol moet de NDA van tafel. Want zelfs features die het in de definitieve versie niet gehaald hebben, zijn waardevol voor anderen: de reden waarom ze het niet gehaald hebben, voorkomt vragen en geeft inzicht.

Dan is jouw eerdere reactie 'het is nu eenmaal zo' niet bepaald constructief. Ziggo en de klanten hebben immers een algemeen belang, namelijk een product dat in alle opzichten perfect werkt.

Soms is voortschrijdend inzicht een schone zaak. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Een aanbeveling mijnerzijds richting alle betrokkenen bij Ziggo m.b.t. toepassen en werkingssfeer NDA om daarover gezamenlijk nog eens het hoofd te buigen.
Reputatie 7
Badge +4
Ik had ook niet de illusie dat we het eens zouden worden.
Laat ieder forumlid en iedere tester nu maar zijn/haar eigen conclusies trekken.
Op deze basis meld ik mij in ieder geval nimmer aan bij Ziggo als tester.
Maar ik denk dat jullie ook niet echt op mij zaten te wachten😀
@Lycke ZiggoZolang in de forumregels niet expliciet een artikel is opgenomen, waarin staat dat je op het forum geen informatie mag prijsgeven uit de test, ook als je al lang geen tester meer bent, zal dat tot conflictsituaties kunnen blijven leiden, zoals die zich hebben afgespeeld tussen de moderators en forumleden @Jantje51 en onlangs @twigger


In jouw opinie moet art. 6 dit afdekken, maar dit lijkt mij te vaag. Iedere tester, die ook deelneemt in het openbare community, verdient duidelijkheid wat wel niet niet gezegd mag worden.


Helemaal mee eens, maar het is overduidelijk dat Ziggo juist geen duidelijkheid hier in wil geven. Op deze manier kunnen ze de NDA gebruiken om kritische gebruikrs op het forum de mond snoeren als het hun uitkomt. Moderators mogen blijkbaar wel een test firmware versie in hun posting vermelden (zie het forum) maar als oud tester mag je hier blijkbaar niet op reageren, want dan komt de NDA om de hoek en krijg je waarschuwingen met uiteindelijk een BAN tot gevolg. Maar als pro Ziggo gebruiker word alleen je posting even snel verwijderd en is het daarmee weer klaar. Het is overduidelijk dat de moderators gewoon niet tegen kritiek kunnen, en op deze manier hun gram proberen te halen....
Reputatie 6
Badge +2
Ik zie hierboven toch echt een andere uitleg van de NDA door Marc Ziggo.
Dus je kan wel weer proberen recht te praten wat krom is be rt maar het staat er toch echt. Tevens denk ik dat de moderators zelf wel antwoord kunnen geven op bepaalde posts zonder dat u gelijk in de verdediging schiet.
Voor de rest laat ik het hierbij ,Heb geen zin in wellus/nietus.
Reputatie 6
Badge +2
Ben het roerend eens met bovenstaande posts van Zeeburgia en Don papa. Dat is dan ook alles wat ik erover wil zeggen. Er valt toch niet te discussiëren met de heren en dames moderators. Elk valide punt wat aangehaald wordt, wordt teniet gedaan met de dooddoener "het is nou eenmaal zo" en "wij zijn jullie geen uitleg verschuldigd"
Ziggo bepaalt wat wel en niet mag, terecht of onterecht. Dat is nu wel duidelijk.
Maar.......(zal ook wel weer verwijderd worden)
@The Fons Marc Ziggo had het over testversies die zijn uitgerold naar klanten.
4.12 is nooit uitgerold naar alle klanten en valt dus volledig onder de NDA.
Er waren toen nog geen klanten met een Next.

"Zodra een testversie is uitgerold naar alle klanten mogen ook testers die een NDA hebben ondertekend hun ervaringen met desbetreffende versie openbaar delen. Maar dat geldt niet voor changes/fixes die getest zijn en uiteindelijk de release niet gehaald hebben, dat blijft onder de NDA.""

En ik verdedig Ziggo nooit, dat kun je nergens vinden van mij.

Ik kijk naar de feiten en breng die naar voren en of die nu goed of slecht uitvallen voor Ziggo maakt mij in het geheel niets uit.
Als je al wat langer op dit forum meedraait en/of wat meer leest op dit forum dan kom je dat vanzelf wel tegen.

Dit is een open forum waar iedereen, gelukkig, negatief, positief of feitelijk mag reageren en plaatsen wat hij of zij wil.☺
Reputatie 7
Badge +4
@Be rt
Uit met name het eerder vanmiddag door @Anne B Ziggo geposte statement inz. interpretatie DNA krijg ik juist wel de indruk dat het noemen van update 4.12 de aanleiding vormde voor Lycke om het bericht van Jantje te verwijderen.

En wat betreft een eerdere post van een tijdje geleden van @Mark Ziggo wil ik het volgende opmerken. Mark wilde ons doen geloven dat problemen met de beeldkwalteit van de Next, veroorzaakt door een scherptefilter, reeds in de periode van software 4.11 aan de orde waren. Dat slaat haaks op mijn eigen kijkervaringen in die periode bij twee vrienden, die de Next als tester in huis hadden. De beeldkwaliteit in de periode van softwareversie 4.11 kon de vergelijking met de MBXL en de Humax met glans doorstaan. Ik beschouwde Marks commentaar gelijk al als het scheppen van verwarring.

Edit:
Je schreef eerder vanmiddag dat je de problemen met de beeldkwaliteit pas zo'n 2 weken na software update 4.12 hebt ervaren. Dat vind ik hoogst opmerkelijk, want dat scherptefilter is echt niet door kaboutertjes in de software van de Next beland.
@DON PAPA
4.12 noemen zal het probleem niet zijn, want dat staat hier inmiddels wel tig keer, maar een issue koppelen aan een versie, wat aantoonbaar niet klopt volgens Mark Ziggo en anderen zoals ik eerder beschreven heb 3 berichten hierboven.

En dat is nu precies de scherpe lijn die overgegaan is, mijns inziens, en wat Mark Ziggo als zodanig omschrijft: "want nu komt er een gerucht de wereld in ("sinds 4.12 is het mis, kunnen we niet terug naar 4.11?") wat geen enkele context heeft en simpelweg niet klopt."


Ow het word steeds gekker blijkbaar, want melden dat het issue kort na versie 4.12 zichtbaar was mag wel, want jouw posting staat nog steeds op het openbare forum te lezen ( https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/mediabox-next-minder-scherp-hd-beeld-39514/index42.html#post443445 ). Maar melden dat je het issue vanaf versie 4.12 ervaart mag weer niet. Dus Ziggo wil gewoon niet dat het aan versie 4.12 gekoppeld word, terwijl meerdere mensen dit wel zo ervaren hebben.

Dan de uitspraak van @Mark Ziggo

Mark Ziggo schreef:
Wat er precies veranderd is zou ik niet durven zeggen, maar ook voor 4.12 waren er klachten over de beeldkwaliteit. Dit is precies waarom er een NDA van kracht is, want nu komt er een gerucht de wereld in ("sinds 4.12 is het mis, kunnen we niet terug naar 4.11?") wat geen enkele context heeft en simpelweg niet klopt

Hier zegt hij dat hij geen idee heeft wat er in versie 4.12 is veranderd, maar dat er ook klachten over de beeldkwaliteit waren tijdens versie 4.11. Ik kan uit deze uitspraak niet concluderen of de klachten tijdens versie 4.11 over de beeldkwaliteit, dit wel dezelfde soort klachten zijn over de beeldkwaliteit als tijdens versie 4.12 gedaan worden. En aangezien @Mark Ziggo niet weet wat er bij versie 4.12 is veranderd (zoals hij zelf aangaf) blijft dat ook gis werk. Wat wel een feit is, dat is dat je wel mag zeggen bij welke versie er problemen zijn met de beeldkwaliteit zoals @Mark Ziggo doet, maar dat je niet mag zeggen bij welke versie je het scherpte filter hebt ervaren. Ownee als je aangeeft dat je het pas kort erna hebt ervaren zoals jij doet dan mag het weer wel.

Nou als jij het nog begrijpt, ik een ieder geval totaal niet.
Hopelijk kan binnenkort een mod het uitleggen, als het al uit te leggen valt....
Reputatie 7
Badge +4
@Lycke Ziggo

Afgelopen nacht heeft @Jantje51 zijn analyse over de beeldkwaliteit van de Next gerepost met een paar aanpassingen, zodat er m.i. geen enkele relatie meer in zijn verhaal aanwezig is met zijn persoonlijke ervaringen als tester.
Ben blij dat je bij nader inzien het beter had gevonden afgelopen zaterdag een toelichting te geven op specifiek deze verwijdering.
Reputatie 7
Badge +4
@DON PAPA

Ik heb dezelfde vraagtekens als jij ze verwoordt in je direct aan de moderators gerichte post.
Naar mijn persoonlijke mening zou een NDA voor een tester niet meer van toepassing mogen zijn vanaf het moment dat het geteste product of de geteste softwareversie vrij beschikbaar is gekomen voor de klanten van Ziggo. In deze context heeft eerder @Mark Ziggo woorden met dezelfde strekking gepost, ik citeer: "Zodra een testversie is uitgerold naar alle klanten mogen ook testers die een NDA hebben ondertekend hun ervaringen met desbetreffende versie openbaar delen. Maar dat geldt niet voor changes/fixes die getest zijn en uiteindelijk de release niet gehaald hebben, dat blijft onder de NDA."

Toen de Next begin juni voor alle klanten beschikbaar kwam, was deze voorzien van software versie 4.15. Dit impliceert dat alle eerdere versies ook in de box waren geïntegreerd, waaronder de 4.12. Zonder opnieuw de strijd aan te gaan bij welke versie als onderdeel het dubieuze scherptefilter is geïntegreerd, staat het m.i. een tester vrij om de eigen ervaringen op het openbare forum te delen. Wanneer thans de moderators blijven persisteren dat zij hier anders over denken, zal het voor klanten veel minder aantrekkelijk worden om voor Ziggo te testen en zullen er nog meer testers afhaken dan reeds tot dusver in het Community kenbaar is gemaakt.
Reputatie 6
Badge +2
Ziggo past de regels gewoon aan als hun dat beter uitkomt.
slapende honden wakker maken mag dus niet :P


Welke slapende honden? Inmiddels zitten we op bijna 1200 berichten in dit topic.
En op wat voor wijze reageerd Ziggo...in plaats van duidelijkheid te verschaffen, verwijderen ze een al te kritische post.
Men had waarschijnlijk niet verwacht dat er zoveel ophef over gemaakt zou worden door mede community leden. Maar gelukkig werd deze post ook op het forum gezet waar een ieder het alsnog kan lezen.
Mijn inziens een stuk wat door de schrijver goed is doordacht en verwoord.
Nu zitten ze bij Ziggo met de handen in het haar en weten niet hoe ze dit moeten gaan oplossen. Appart topic van maken, ergens waar het moeilijk te vinden is zal de oplossing wel worden.
Misschien de koe bij de horens vaten en met een degelijke update komen waar menigeen al over heeft geschreven.
Scherptefilter aan/uit moet toch niet zo moeilijk zijn te verwezenlijken en voor iedereen de oplossing wat beeld betreft.
Zal me benieuwen deze week wat de sw. 4 .18 gaat brengen.
@Folkert Ziggo en iedereen met een mening.
Een voorstel.
Mocht het team beslissen de reaktie van Jan terug te plaatsen, wat ik vurig hoop en alleszins redelijk vind, dan lijkt het me een goede aktie de hele diskussie hier over het incident in de thrash can te dumpen.

Je zou kunnen vinden dat er in een ander Topic een fundamentele diskussie nodig is over de formele en vooral ook praktische betekenis van een NDA. Reakties hier zijn daarvoor dan een begin.
Ik meen dat dit zinloos is. Je moet zoiets m.i. per geval tot een goed einde weten te brengen.
Jurisprudentie, met een mooi woord, waar eenieder wat van kan leren voor een volgende keer. Dit ergens gaan opschrijven lijkt me ook niet zinvol.
Formele regels met een strikte uitleg kunnen soms spanning geven, waarop niet werd gerekend. Het zij zo. Daar moet je dan in de praktijk in alle redelijkheid flexibel mee omgaan. Samen komen we er in dit geval wel uit, vlgs mij. Mogelijk nog eens kijken naar de formulering van de NDA op grond van praktijkervaringen, is nooit weg, overigens. Perfekt alles goed dekkend, krijg je de NDA nooit. Er blijft (gelukkig) ruimte voor interpretatie bij de praktische toepassing.

Ik moet er overigens niet aan denken dat er voortaan altijd erg gevoelig zou worden gedaan over het 'zomaar' verwijderen van een reaktie. Ik zie er zat, die wat mij betreft meteen weg kunnen (met PM naar de inzender). Gevloek en ander zinloos getier.

Waar gaat dit over? Wederzijds vertrouwen dat wat er gedaan wordt met de beste bedoelingen is. Er moeten dingen worden 'aangevoeld'. Dat gaat soms minder soepel dan je als individuele betrokkene wilt. So what? Snel commentaar van een Mod, zou wenselijk zijn geweest. Had de boel kunnen kortsluiten Maar ok, dat kon deze keer niet.

Gr Han.
https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/mediabox-next-audio-beeld-sync-38927/index12.html#post454015

Is bij een strikte interpretatie een overtreding van de oude NDA.
Weg met deze reaktie dus

Nog eens. Het gaat er niet om wat er precies in een NDA staat. Daar kunnen onvoorziene problemen mee ontstaan. Bestaande richtlijnen kunnen niet 100% perfekt zijn. Zoals gezegd: er is een belangrijk verschil tussen tijdens en na een test.

Het gaat erom hoe je er in de praktijk mee omgaat.
Ik vind: met elegante souplesse en in alle redelijkheid de grenzen bepalend.
Laat die reaktie dus maar staan.😉
Kan iemand nu eindelijk eens vertellen wat er in het bericht van Jantje51 stond?
Zo wordt het wel heel erg een incrowd gebeuren (lezers vs niet lezers van het bericht).
Ik wil ook kunnen beoordelen of Ziggo hier een steek liet vallen door het item te verwijderen.
En ik wil de moderatoren (@Anne H Ziggo en anderen) oproepen het bericht hier weer te geven onder weglating van de tekst waar blijkbaar bezwaar tegen bestaat.

het bericht heeft jantje51 is nu te lezen in het ziggo gebruikers forum
Op mijn bericht zal weer kritiek komen van ziggo en/of ziggofans dat het allemaal niet klopt maar daar ga ik dus niet meer op in.

Reageer