Bericht op Community verwijderd i.v.m. NDA

  • 15 januari 2018
  • 146 reacties
  • 5542 keer bekeken


Toon eerste bericht

146 Reacties

@Folkert Ziggo
Bedankt voor je heldere bericht.

Zou het beter hebben gekund. Ja.
Eerder enige vorm van verantwoording over de stilzwijgend uitgevoerde aktie.
Of bericht laten staan, maar melden dat het mogelijk kan worden verwijderd na een beslissing van het team. Ik snap: het is weekend etc. Maar toch.

Over de interpretatie van een NDA kun je van mening verschillen.
Mijn opvatting ken je. Hij staat hier en in de besloten groep voor SE's.

Ik hoop dat het team met een genuanceerde blik tegen de verwijdering aan zal kijken.
Een zo vrij mogelijke uitwisseling van meningen is ook een belangrijke waarde die in stand moet worden gehouden, zorgvuldig moet worden bewaakt en worden meegenomen in de overwegingen.
Een oude NDA hoort daar, op gepaste wijze geinterpreteerd, ondergeschikt aan te zijn. Dat lijkt hier niet het geval.

Groet, Han
Is het misschien een optie om deze hele discussie over de posting van @Jantje51 en de NDA een eigen topic te geven en alle postings die hier staan erover daar heen te verhuizen, zodat deze topic schoon blijft voor waar hij is voor aangemaakt ?


*** opmaak aangepast door moderator ***
Reputatie 7
Badge +4
@Folkert Ziggo

Dank voor je toelichting
Wat ik en een aantal andere forumleden reeds vermoedden: een door jullie vermeende overtreding van het DNA is gisterochtend de aanleiding geweest om de post van @Jantje51 te verwijderen.

Het is verstandig dat jullie inderdaad dit voorval na dit weekend in teamverband gaan bespreken. Naar mijn mening heeft Jantje de regels van het NDA met de inhoud van zijn bericht namelijk niet overtreden. Dat wordt in feite bevestigd door hetgeen je collega Mark eerder in dit topic vermeldde. En dan is een interne discussie binnen jullie team heel nuttig, want het lijkt erop dat bij jullie 'de neuzen niet dezelfde kant op wijzen' m.b.t. het NDA. Het lijkt mij ook raadzaam een aantal reacties van voormalige testers in dit topic te betrekken bij jullie beraadslagingen. Dit om te voorkomen dat er nog meer klanten gaan afhaken om producten van Ziggo te blijven testen omdat zij er niets voor voelen om nog steeds onderworpen te blijven aan DNA als het product is vrijgegeven voor de consumentenmarkt van Ziggo.

Wat er nu met de verwijdering van de analyse van Jantje door jullie is bereikt heeft naar mijn mening een averechtse uitwerking gekregen die kolen op het vuur heeft gegooid. Nu is immers nog eens extra de vinger op de zere plek gelegd wat de werkelijke oorzaak is van de mindere beeldkwaliteit van de Next. Ik wens jullie veel wijsheid in dit verband.

Tenslotte wil ik opmerken het nogal hilarisch te vinden dat een post van Jantje met exact dezelfde inhoud al sinds 2 maanden te lezen is op Ziggo Gebruikersforum. En hij heeft zijn bericht gistermiddag ook nog eens repost. Jullie collega moderators zitten blijkbaar meer op mijn lijn wat betreft het op reëele wijze interpreteren van een NDA.
Reputatie 7
@DON PAPA. @hanh @Zeeburgia

Bedankt voor het delen van jullie uitgebreide mening. Het proces rondom het ad hoc offline halen van een reactie is zeker iets wat we kunnen verbeteren. Als er, zoals nu, al een lopende conversatie is in het topic geeft dit veel verwarring. Gelukkig zijn ook wij mensen en leren we hiervan. 🤗

Het is het een goede suggestie om de hele discussie rondom de NDA naar een nieuw topic te verplaatsen. Hier wil ik nog even mee wachten totdat ook de andere moderators hun mening hebben gedeeld.
Reputatie 7
Badge +6
Prima wat mij betreft dat er nu een heftige discussie gaande is hier betreffende de post van Jan en de mogelijke NDA regel overtreding, waar ook ik mijn bedenkingen bij heb en het onterecht vind dat het bericht verwijdert is.
Maar laten we vooral niet vergeten wat er los is gemaakt met zijn eerlijke en vooral op kennis en feiten gebaseerde analyse betreffende de ook in mijn ogen matige beeldkwaliteit en de problematiek hiermee die nu al een héle lange tijd zo is toch ?
Dus oproep aan ziggo en het projectteam los het eindelijk op ( en ja ik weet het ik val in herhaling, maar blijkbaar is dit de enige manier om gehoord te worden en er wat gaat gebeuren hopelijk 😉)
Ik snap Ziggo niet. De hardware zou een perfect plaatje neer kunnen zetten, maar Ziggo verzuimt tot nu toe de uitstekende hardware door een eveneens uitstekende software te perfectioneren en er zodoende pas dan de volle potentie te benutten van de verder uitstekende Next,en er ook daadwerkelijk een perfect beeld te laten zien. Daarom kunnen we niet anders dan Ziggo erop wijzen dat ze tot nu toe in mijn ogen op de verkeerde weg zijn er nu spoedig wat moet gebeuren en eindelijk wat Jan uitstekend verwoorde en ook ik het 100% mee eens ben nu eindelijk eens wordt omgezet in echte oplossingen.Dus de focus moet nu echt liggen op de Beeldkwaliteitsverbetering en dito aanverwante problemen betreffende de beeldverscherping enzv..🤔
Reputatie 7
Badge +4
@mathhein

Ik sluit mij graag - voor de zoveelste keer in dit topic - aan bij deze wens.
In feite heeft @Jantje51 in zijn analyse de vinger feiloos gelegd op de zere pols: de vermadelijke beeldverbeteraars in de software zijn de boosdoeners en hij heeft, zoals reeds zovelen in dit topic, een ogenschijnlijk simpele oplossing aan de hand gedaan: leidt het originele beeld als pass through via de Next naar de tv van de klant. Of in ieder geval, geef de klant via een software update de optie om het scherptefilter uit te schakelen. De oplossing, al vele keren in dit topic, bij Ziggo neergelegd, lijkt in principe zo simpel maar er gebeurt al een half jaar niets wat ook maar enigszins naar een oplossingsgerichte update wijst. Ik vrees dat de bottleneck qua oplossing om vooralsnog duistere reden ligt bij Global Liberty en de ontwikkelaars van Ziggo Nederland zelf enorm met de vervelende situatie in hun maag zitten. Als mijn vermoeden klopt, dan vrees ik dat we nog lang kunnen wachten op een oplossing.

Momenteel funtioneert mijn MBXL bevredigend met een uitstekende pass through beeldweergave naar mijn Samsung UHD 4K. Weliswaar kan de menu besturing best wel iets sneller en de box geeft bovengemiddeld warmte af, en het energieverbruik is hoog, maar het allerbelangrijste is toch dat je als klant van een optimaal beeld kunt genieten?
Toch maak ik me zo langzameerhand wel zorgen, want de XL heeft natuurlijk niet het eeuwige leven. Momenteel kan deze nog bij een defect probleemloos en gratis worden vervangen door een andere XL, maar dat blijft natuurlijk niet zo. Op een gegeven moment zal de XL ook niet meer softwarematig worden ondertsteund door Ziggo. Zolang de beeldkwaliteit van de Next blijft vastroesten in een impasse, is dat wel zorgwekkend.
Reputatie 7
Badge +6
@mathhein

Ik sluit mij graag - voor de zoveelste keer in dit topic - aan bij deze wens.
In feite heeft @Jantje51 in zijn analyse de vinger feiloos gelegd op de zere pols: de vermadelijke beeldverbeteraars in de software zijn de boosdoeners en hij heeft, zoals reeds zovelen in dit topic, een ogenschijnlijk simpele oplossing aan de hand gedaan: leidt het originele beeld als pass through via de Next naar de tv van de klant. Of in ieder geval, geef de klant via een software update de optie om het scherptefilter uit te schakelen. De oplossing, al vele keren in dit topic, bij Ziggo neergelegd, lijkt in principe zo simpel maar er gebeurt al een half jaar niets wat ook maar enigszins naar een oplossingsgerichte update wijst. Ik vrees dat de bottleneck qua oplossing om vooralsnog duistere reden ligt bij Global Liberty en de ontwikkelaars van Ziggo Nederland zelf enorm met de vervelende situatie in hun maag zitten. Als mijn vermoeden klopt, dan vrees ik dat we nog lang kunnen wachten op een oplossing.

Momenteel funtioneert mijn MBXL bevredigend met een uitstekende pass through beeldweergave naar mijn Samsung UHD 4K. Weliswaar kan de menu besturing best wel iets sneller en de box geeft bovengemiddeld warmte af, en het energieverbruik is hoog, maar het allerbelangrijste is toch dat je als klant van een optimaal beeld kunt genieten?
Toch maak ik me zo langzameerhand wel zorgen, want de XL heeft natuurlijk niet het eeuwige leven. Momenteel kan deze nog bij een defect probleemloos en gratis worden vervangen door een andere XL, maar dat blijft natuurlijk niet zo. Op een gegeven moment zal de XL ook niet meer softwarematig worden ondertsteund door Ziggo. Zolang de beeldkwaliteit van de Next blijft vastroesten in een impasse, is dat wel zorgwekkend.Yep precies zo zie ik het ook de oplossing kan toch niet zo moeilijk zijn en moet softwarematig aan te passen zijn ...weg met de verfoeide beeldverscherping en een optie om deze op zijn minst uit te schakelen en de Next op passthrough of met andere worden wel een op een het HDMI signaal onbewerkt dus puur van de bron doorzetten na de periferie die erop is aangesloten of het nu een AV versterker is of rechtstreeks na de TV is niet relevant, wel dat de Next niet de upscaling doet maar de TV die is hier veel beter in.
Erg bedenkelijk zeker ook mee eens dat de verouderde HMBXL en de nog oudere Humax een perfect plaatje kunnen weergeven en de Next een wazig onscherp beeld ( En ja ik weet ook dat niet iedereen zo ervaart maar heel velen van ons wel, vandaar dat dit topic zo langzamerhand hierover uit zijn voegen barst ), tot nu toe althans weergeeft en dan te bedenken dat het beter was maar slechter is geworden met de huidige Softwareversies en de actuele pff... wat erg en onnodig maak er nu eindelijk eens een Topbox van Ziggo please!
De sharpness filter zit er al bijna een jaar in, dat had al lang opgelost kunnen worden middels een update. Maar ja er waren niet genoeg klachten want 10% is voor Ziggo geen reden om er iets aan te doen. De mensen die wel tevreden zijn met de beeldkwaliteit zijn ook tevreden als er een optie bij komt waar je die sharpnes filter kan uitschakelen want die mensen kunnen die optie dan gewoon aan laten staan. Is het nu echt zo moeilijk?
@Folkert Ziggo en iedereen met een mening.
Een voorstel.
Mocht het team beslissen de reaktie van Jan terug te plaatsen, wat ik vurig hoop en alleszins redelijk vind, dan lijkt het me een goede aktie de hele diskussie hier over het incident in de thrash can te dumpen.

Je zou kunnen vinden dat er in een ander Topic een fundamentele diskussie nodig is over de formele en vooral ook praktische betekenis van een NDA. Reakties hier zijn daarvoor dan een begin.
Ik meen dat dit zinloos is. Je moet zoiets m.i. per geval tot een goed einde weten te brengen.
Jurisprudentie, met een mooi woord, waar eenieder wat van kan leren voor een volgende keer. Dit ergens gaan opschrijven lijkt me ook niet zinvol.
Formele regels met een strikte uitleg kunnen soms spanning geven, waarop niet werd gerekend. Het zij zo. Daar moet je dan in de praktijk in alle redelijkheid flexibel mee omgaan. Samen komen we er in dit geval wel uit, vlgs mij. Mogelijk nog eens kijken naar de formulering van de NDA op grond van praktijkervaringen, is nooit weg, overigens. Perfekt alles goed dekkend, krijg je de NDA nooit. Er blijft (gelukkig) ruimte voor interpretatie bij de praktische toepassing.

Ik moet er overigens niet aan denken dat er voortaan altijd erg gevoelig zou worden gedaan over het 'zomaar' verwijderen van een reaktie. Ik zie er zat, die wat mij betreft meteen weg kunnen (met PM naar de inzender). Gevloek en ander zinloos getier.

Waar gaat dit over? Wederzijds vertrouwen dat wat er gedaan wordt met de beste bedoelingen is. Er moeten dingen worden 'aangevoeld'. Dat gaat soms minder soepel dan je als individuele betrokkene wilt. So what? Snel commentaar van een Mod, zou wenselijk zijn geweest. Had de boel kunnen kortsluiten Maar ok, dat kon deze keer niet.

Gr Han.
Reputatie 7
Badge
Ik wil zelf toch ook wel even reageren op het verwijderen van mijn post.

Het heeft me ruim 4 uur gekost om de betreffende post samen te stellen. Het is zeker geen "in een opwelling" getikt stukje. Over elke zin is nagedacht en elke bewering is geverifieerd.

Mijn post vat alleen alle Next ellende samen uit alle openbaar leesbare fora en andere voor iedereen toegankelijke publicaties.

Om aan te tonen dat ik zorgvuldig te werk gegaan ben, zodat ik op geen enkele manier de NDA heb overtreden zal ik aan de hand van het 4.12 verhaal, waar Ziggo over valt, aantonen HOE zorgvuldig:

Tweakers heeft een review gedaan van de Next. Hierin zijn de volgende passages te lezen over sharpening:

"Helaas laat Ziggo, sinds de laatste firmware-update, wat extra sharpening op het beeld toepassen door de Mediabox Next. Wij zien liever dat de het beeld ongewijzigd wordt doorgegeven; sharpening kan de eindgebruiker desgewenst zelf toepassen via de instellingen op de tv. We hopen dan ook dat Ziggo deze wijziging in een volgende update weer ongedaan maakt."

En in de eindconclusie van Tweakers:
"De extra sharpening die Ziggo sinds de laatste firmware-update toepast vinden we geen goede verandering en we hopen dan ook dat het wordt teruggedraaid."

Tweakers is duidelijk niet te spreken over de invoering van sharpening. Zij waren beter te spreken over de Next vóórdat de sharpening ingevoerd werd. Overigens noemt Tweakers niet het versienummer.

Op het "zusterforum" ziggoforum.nl (maar ook op heel veel andere voor iedereen toegankelijke sites) wordt vervolgens talloze keren versie 4.12 als boosdoener genoemd.

Ook wordt op bijna alle fora geadviseerd om de TV de upscaling te laten doen, omdat die een beter resultaat geeft dan de upscaling van de Next.

Voor de NDA geldt: er is geheimhoudingsplicht totdat het algemeen besproken wordt op voor iedereen toegankelijke plaatsen. Ik heb slechts diverse bronnen gecombineerd en omdat 1+1+1=3 kwam ik op de volgende passage waar Ziggo nu volkomen onterecht over valt:

".....als je vóór softwareversie 4.12 de TV de upscaling liet doen (dus de Next instelde op 1080i bij een HD uitzending) was het beeld van live-TV een stuk mooier en zuiverder dan dat het beeld is sinds 4.12!"

Sorry Ziggo, wat ik schrijf willen jullie uiteraard liever niet horen, waarschijnlijk omdat het te dicht komt bij "spijker op de kop", maar het verwijderen van mijn post was echt volkomen onterecht.
Ziggo past de regels gewoon aan als hun dat beter uitkomt.
slapende honden wakker maken mag dus niet 😛
Reputatie 6
Badge +2
Ziggo past de regels gewoon aan als hun dat beter uitkomt.
slapende honden wakker maken mag dus niet :P


Welke slapende honden? Inmiddels zitten we op bijna 1200 berichten in dit topic.
En op wat voor wijze reageerd Ziggo...in plaats van duidelijkheid te verschaffen, verwijderen ze een al te kritische post.
Men had waarschijnlijk niet verwacht dat er zoveel ophef over gemaakt zou worden door mede community leden. Maar gelukkig werd deze post ook op het forum gezet waar een ieder het alsnog kan lezen.
Mijn inziens een stuk wat door de schrijver goed is doordacht en verwoord.
Nu zitten ze bij Ziggo met de handen in het haar en weten niet hoe ze dit moeten gaan oplossen. Appart topic van maken, ergens waar het moeilijk te vinden is zal de oplossing wel worden.
Misschien de koe bij de horens vaten en met een degelijke update komen waar menigeen al over heeft geschreven.
Scherptefilter aan/uit moet toch niet zo moeilijk zijn te verwezenlijken en voor iedereen de oplossing wat beeld betreft.
Zal me benieuwen deze week wat de sw. 4 .18 gaat brengen.
Ik bedoelde natuurlijk slapende marmotten 😉
En dit topic had Ziggo kunnen voorkomen als ze naar iedereen hadden geluisterd en niet alleen naar die 90%.
Reputatie 7
Badge +4
@Folkert Ziggo heeft ons forumleden in het vooruitzicht gesteld dat hij met zijn collega's zich intern gaat beraden over de verwijdering afgelopen zaterdag van de post van @Jantje51
Daarbij is in het geding of er door de betreffende moderator wel op een juiste wijze is geïnterpreteerd dat in het thans gecensureerde verhaal het NDA werd overtreden. Een aantal forumleden, waaronder ikzelf, hebben dit aantoonbaar gepareerd en geconcludeerd dat de analyse van Jantje ten onrechte van dit topic is verwijderd. Gisteren heeft @Jantje51 ook nog eens met een aanvullende post glashelder aangegeven waarom het NDA niet is overtreden.

Maximaal 2 dagen voor intern beraad bij de Ziggo moderators lijkt mij ruim voldoende voor een reactie van hun kant in dit topic. Ik verwacht die reactie dan ook uiterlijk a.s. woensdag.
Kunnen we dit onderwerp nu laten rusten allemaal...? In de hoop dat Ziggo-Next ontwikkelaars zich nu gaan richten op het veel te veel besproken probleem wat de bron-vraag van dit topic veroorzaakt heeft met spoed op te lossen...
Reputatie 3
Badge +2
https://ziggoforum.nl/topics/dit-mochten-mensen-op-de-ziggo-community-niet-lezen.93037/
Reputatie 3
Badge +2
het bericht van jantje
https://ziggoforum.nl/topics/dit-mochten-mensen-op-de-ziggo-community-niet-lezen.93037/
voor de mensen die het nog willen lezen
Reputatie 7
Badge +4
Ik voel er niets voor om dit onderwerp te laten rusten. Dat zal lekker wezen.
De reden en de wijze waarop de analyse van @Jantj51 zaterdagochtend door een moderator is verwijderd, heeft bij mij en een aantal andere forumleden verontwaardiging gewekt. En het gaat hier om een analyse die honderd procent on topic was en die z.s.m. in dit topic zou moeten worden herplaatst.

Ik ben wel voorstander van de geopperde suggestie dat over het onderwerp 'interpretatie NDA' een apart topic wordt gecreëerd, maar ook dat is momenteel blijkbaar nog een agendapunt voor intern overleg bij de moderators.
het bericht van jantjehttps://ziggoforum.nl/topics/dit-mochten-mensen-op-de-ziggo-community-niet-lezen.93037/voor de mensen die het nog willen lezen

Dat hebben de meesten al gelezen denk ik, de link is eerder al geplaatst in dit topic.
Ik voel er niets voor om dit onderwerp te laten rusten. Dat zal lekker wezen.
De reden en de wijze waarop de analyse van @Jantj51 zaterdagochtend door een moderator is verwijderd, heeft bij mij en een aantal andere forumleden verontwaardiging gewekt. En het gaat hier om een analyse die honderd procent on topic was en die z.s.m. in dit topic zou moeten worden herplaatst.

Ik ben wel voorstander van de geopperde suggestie dat over het onderwerp 'interpretatie NDA' een apart topic wordt gecreëerd, maar ook dat is momenteel blijkbaar nog een agendapunt voor intern overleg bij de moderators.


Zeker blijven doorgaan, totdat ziggo met een oplossing komt waar velen al bijna een jaar op wachten. En zolang dat niet gebeurd, DOORGAAN met de klagen.
Reputatie 7
Badge +6
Yep...@ all....actie ziggo en snel lees Jan's nieuw betoog en het verwijderde...ten onrechte zeker....maar veel belangrijker het is genoeg geweest. .stop eens met het wegmoffelen en laat de programmeurs zich nu maar eindelijk in het zweet werken van mijn part en los nu het issue de,Beeldkwaliteit op en niks vertragen met weet ik wat voor argumenten kom op nu is het genoeg wij hebben recht op een duigelijk product en helaas is dat er nog niet met de matige beeldkwaliteit van de Next en het scherptefilter uit...weg ermee.
Sorry maar hier kan ik mij echt over opwinden zolang speeld dit probleem nu al het kan er bij niet meer in dat dit niet is op de lossen kan niet waar zijn.
En daardoor zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Klant en Ziggo.
Eigenlijk zit Ziggo ook behoorlijk met de gebakken peren.
Geen medelijden hoor. Ziggo is het eerst aanspreekbaar & moet zich verantwoorden.
Wat nu?
Ik weet wel iets: meer openheid. Gewoon op www.ziggo.nl.
Lost niks meteen op, maar geeft toch een beter gevoel. Etc.
Bij Ziggo zit je qua informatievoorziening nog zowat in de middeleeuwen.
Zal wel moeten van Liberty Global. KPN kijkt mee. So what? Daar kloppen ook een hoop dingen niet. Kijk maar op het Forum. Eerlijkheid overwint. Ook voor een commerciele partij die It-zooi aan de man wil brengen.
Vlgs mij.
Reputatie 7
Badge +6
Jazeker ziggo moet eindelijk eens meer openheid geven zou een hoop kunnen oplossen mee eens Han.Geef ons eens als het zo moeilijk is om dit probleem wat het klaarblijkelijk is om op te lossen een heldere uitleg en nog beter los het spoedig op.Er wordt een product in de markt gezet de Next wat veele malen beter is dan de HMBXl maar kwa beeld en geluid royal achterblijft en tekortschiet en nog steeds niet af is wat dat betreft, dus moet de software er snel verbeteringen brengen en dat is tot nu toe de bottleneck van deze helaas.Wij mogen nu eindelijk stappen verwachten wat dat betreft.En uitleg warom het maar steeds niet lukt of het zolang moet duren zou heel fijn zijn van ziggo.
Reputatie 7
Badge +6
Ik wil zelf toch ook wel even reageren op het verwijderen van mijn post.

Het heeft me ruim 4 uur gekost om de betreffende post samen te stellen. Het is zeker geen "in een opwelling" getikt stukje. Over elke zin is nagedacht en elke bewering is geverifieerd.

Mijn post vat alleen alle Next ellende samen uit alle openbaar leesbare fora en andere voor iedereen toegankelijke publicaties.

Om aan te tonen dat ik zorgvuldig te werk gegaan ben, zodat ik op geen enkele manier de NDA heb overtreden zal ik aan de hand van het 4.12 verhaal, waar Ziggo over valt, aantonen HOE zorgvuldig:

Tweakers heeft een review gedaan van de Next. Hierin zijn de volgende passages te lezen over sharpening:

"Helaas laat Ziggo, sinds de laatste firmware-update, wat extra sharpening op het beeld toepassen door de Mediabox Next. Wij zien liever dat de het beeld ongewijzigd wordt doorgegeven; sharpening kan de eindgebruiker desgewenst zelf toepassen via de instellingen op de tv. We hopen dan ook dat Ziggo deze wijziging in een volgende update weer ongedaan maakt."

En in de eindconclusie van Tweakers:
"De extra sharpening die Ziggo sinds de laatste firmware-update toepast vinden we geen goede verandering en we hopen dan ook dat het wordt teruggedraaid."

Tweakers is duidelijk niet te spreken over de invoering van sharpening. Zij waren beter te spreken over de Next vóórdat de sharpening ingevoerd werd. Overigens noemt Tweakers niet het versienummer.

Op het "zusterforum" ziggoforum.nl (maar ook op heel veel andere voor iedereen toegankelijke sites) wordt vervolgens talloze keren versie 4.12 als boosdoener genoemd.

Ook wordt op bijna alle fora geadviseerd om de TV de upscaling te laten doen, omdat die een beter resultaat geeft dan de upscaling van de Next.

Voor de NDA geldt: er is geheimhoudingsplicht totdat het algemeen besproken wordt op voor iedereen toegankelijke plaatsen. Ik heb slechts diverse bronnen gecombineerd en omdat 1+1+1=3 kwam ik op de volgende passage waar Ziggo nu volkomen onterecht over valt:

".....als je vóór softwareversie 4.12 de TV de upscaling liet doen (dus de Next instelde op 1080i bij een HD uitzending) was het beeld van live-TV een stuk mooier en zuiverder dan dat het beeld is sinds 4.12!"

Sorry Ziggo, wat ik schrijf willen jullie uiteraard liever niet horen, waarschijnlijk omdat het te dicht komt bij "spijker op de kop", maar het verwijderen van mijn post was echt volkomen onterecht.


Niets aan toe te voegen helder en duidelijk en ook Tweakers conclusie wat moet er nog gebeuren om een oplossing te krijgen en gehoord te worden en niet de struisvogelpolitiek aanhouden aub. als het to the point komt ziggo.
Na het weekend is het team aanwezig en nemen dan de gepaste acties hierop.

Ik zie het bericht van @Jantje51 nog niet terug in de topic "Mediabox Next: minder scherp HD beeld", dus ik ben wel benieuwd wat het team heeft besloten over het bericht van jantje51 nu jullie hier een nieuw topic van hebben gemaakt met de naam "Bericht op Community verwijderd i.v.m. NDA" ? Want dit vraagt wel om enige uitleg waarom zijn bericht dan onder NDA zou hebben gevallen ?

Reageer